Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Rózsaeső imaharmincad Kis Szent Teréz közbenjárását kérve, aki megígérte, hogy a mennyben azzal fog foglalkozni, hogy jót tegyen a földön

2018. szeptember 22. 11:47 - Andre Lowoa

(január 27-től folyamatosan – egymás után 8-szor – szeptember 22-ig)

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Atyánk, Istenünk! Te magad mellé veszed gyermekeidet, akik itt a földön hűségesen szolgálnak Téged. Kis Szent Terézt, Benned való feltétel nélküli bizalma és gyermeki ráhagyatkozása azzal a reménnyel töltötte el, hogy:
”...Ha a Jó Isten meghallgatja kívánságomat,akkor az én mennyei életem tovább folytatódik a földön a világ végezetéig. Igen, azzal fogom tölteni az örökkévalóságot, hogy jót teszek a földön."

Az ő közbenjárására bízva magunkat, hittel és teljes ráhagyatkozással kérünk, hallgasd meg imánkat.

Miatyánk...

Szeretett Jézusunk, Megváltónk! Eljöttél erre a világra, szenvedtél, meghaltál és feltámadtál, hogy megismerhessük a Te igazi arcodat. Kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Teréz – aki a lelkek üdvösségéért egészen neked adta életét – ma is jót tehessen a földön!
Vágyva arra, hogy az ő kis útján járva mi is átadhassuk magunkat Neked, az ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat.

Üdvözlégy Mária...

Szelíd, Vigasztaló Szentlélek, Te vagy minden szeretet forrása. Te halmoztad el Terézt ingyenes kegyelmeiddel és tökéletes készséget árasztottál ki szívében, hogy szentté válhasson. Az ő közbenjárására kérünk, sugalmazd vágyainkat, irányítsd kéréseinket és taníts meg imádkozni szívünk belső szobájában, ahol Te laksz.

Dicsőség az Atyának...

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, tekints beléd vetett bizalmunkra, fogadd kéréseinket és mutasd be őket a Szentháromságnak! Járj közben értünk a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Járj közben különösen azokért, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts minket testvéri egységben mindazokkal, akik közbenjárásodat kérik. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseink felajánlására.
Szerezd meg ezeket a kegyelmeket, ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számunkra, hogy megerősödjünk a mindennapi imádságban, és segítséget kapjunk halálunk óráján is, hogy eljuthassunk ebből a világból az Atya végtelen békéjébe, és megismerhessük Isten gyermekeinek örökké tartó örömét.
Ámen