Drága szeretett leányom, Én vagyok a Hang köztetek, Aki megpróbálom Magamat megértetni azok között a vezetők között, akik a hitehagyást terjesztik, és akik a Föld négy szögletében uralkodnak. A sötétség tana – a nagy hitehagyás, amely Egyházam ágyékából fog fakadni – hamarosan sűrű ködként fog…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 18:03

FATIMA 5/6 “Csak az Igazság – ha elfogadják azt – teszi szabaddá őket, hogy bemehessenek az Új Paradicsom kapuján.” Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 17:00

"Szent szolgáim most mindenhol meg kell, hogy hallják Szent Szavamat. Ezt az üzenetet minden követőm, más keresztény felekezet szent szolgáival is, meg kell, hogy ossza. Nagyon fontos, hogy ebben az időben bátorítást kapjanak Szavaim meghallgatására, még mielőtt kettészakadnának, és két táborra…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 16:36

Miért van szükséged gyülekezeti családra? „Krisztus szeretetének szava az első és az utolsó mindenben, amit teszünk. A mi határozott döntésünk ebből a fókuszpontból kiindulva munkálkodni.” (2. Korinthusi levél 5:14 MSG fordítás) A magad erejéből nem tudod beteljesíteni az alábbi öt célt:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 10:14

Gyülekezetünk legyen szégyenkezés-mentes övezet "...legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban." (Ef 4,32) A világ széttörött. Ebben a világban minden és mindenki sérült. Tulajdonképpen kétfajta ember létezik: azok, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 10:13

A gyülekezetben és az egyházban megtanulunk szeretni   "Felépítem az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." Máté 16,18 (NLT fordítás) Csak az egyház marad meg örökké. Semmi sem tart örökké - se üzlet, se kormány, se nemzet. Egyedül az egyház az, ami örökké tart.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 10:12

A felülről kapott lehetőségekért. A mai nap imádsága: Uram, Istenem. El-elkószáló életemnek Te légy gazdája, hogy akaratod szerint élhessek önmgam és szeretteim hasznára! Ámen. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 07:53

A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom!Publilius SyrusA hit birodalma ott kezdődik, ahol a valószínűség országa véget ér.A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 07:12

EZEKRE A CSODÁKRA VISSZA FOG EMLÉKEZNI LELKETEK   1997. április 4. Szívem virága, figyelj Szavamra! Hiszed-e, ami a Szentírásban van? Természetesen hiszem, Uram! Hiszed-e, hogy Isten szólhat az emberhez? Velem beszélgetve neveltél engem, hogyne hinném, hogy Te szóltál…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 07:11

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 00:21

  Elfogadod a tanácsot? „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” (Példabeszédek 11:14)   Egyetlen dolog rosszabb annál, ha hibázunk: az, ha hibánkat takargatjuk, és engedjük, hogy büszkeségünk csapdájába essünk. Miért csináljuk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.12. 00:17