A MEGFELELŐ FÓKUSZ „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik." (Ézsaiás 26:3)Az életed olyan, mint egy fényképezőgép vagy egy kamera; ahhoz, hogy megfelelő ered­ményt kapj, jól kell beállítanod a fókuszt. Ha a megfelelő dolgokra…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.20. 00:02

“Aztán, Én, Jézusotok, a Második Eljövetelemkor a felhőkön fogok leereszkedni. … Isten Hatalmát sohasem szabad alábecsülni, mert Én az emberiség Királya vagyok. Most Örök Atyám megbízásából eljövök, hogy a végső csatában összegyűjtsem gyermekeit, miután a Sátánt a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 17:46

"Soha ne engedjétek, hogy a gazdagsággal és a hírnévvel való kérkedés elcsábítson benneteket, tudván azt, hogy a pénz, és ha túl sok van belőle, az megrontja a lelket."Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-penz-es-ha-tul-sok-van-belole-megrontja-a-lelket/VÖ.:"Ne lépj a gonoszok…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 16:26

Ha hívogat a kísértés, csak tedd félre a kagylót “A bölcs ember elővigyázatos és elfordul a gonosztól, de a bolond arrogáns és óvatlan“ (Példabeszédek 14:16, NASB fordítás) A józan ész azt diktálja, hogyha nem akarsz csípést, maradj távol a méhektől! Ha nem akarsz megégni, ne menj közel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 10:24

A halogatásnak ára van A lusta útja olyan, mint a tövises sövény... Péld. 15:19 Amikor valamit halogatsz, akkor két gondolat futhat át az agyadon. Az egyik, hogy„egyszerűbb elkerülni, mint szembesülni az adott dologgal” - ami nem helyes. A másik pedig, hogy „egyszerűbb lesz ezzel holnap (vagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 10:23

Főcelebránsok: Böjte Mihály, Gegő István Juliánusz, Urbán János ErikAz utóbbi időben: Orbán Szabolcshttp://www.csiksomlyo.ro/index.php/rss/csiksomlyo-elo-adasa http://elocsiksomlyo.blogspot.hu/          

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 09:30

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 08:38

SEMMISÉGED ÁLTAL NYILVÁNÍTOTTAM KI GAZDAGSÁGOMAT 1990. október 24. Szívem Nagyságodat akarja szolgálni, de szükséget szenvedek, nyomorúságos vagyok, és nélküled képtelen arra, hogy felemeljem ujjamat. Igazad van, mert ha nem állnék melletted, egyáltalán nem tudnál állva maradni. Lélek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 08:00

Áldozat... A mai nap imádsága:Uram! Adj nekem áldozatra kész szívet, hogy szerethessek, adj nekem alázatos szívet, hogy szerethessenek! ÁmenJézus pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 07:09

A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni. „A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10)A halál mint a legvégső ellenség áll…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 04:26

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 00:31

Akarj változni! „… ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)Ha nem jutottál közelebb álmod megvalósulásához, akkor talán nem vagy elég kitartó az eléréséért való törekvésben. A kitartás kulcsa nem feltétlenül az, hogy keményebben dolgozol ugyanazon a téren, hanem az,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 00:26

Gyermekeim mindenhol a világon – a bánat ezen idejében hallgatnotok kell Rám, szeretett Édesanyátokra. Különösen azokat hívom közületek, akik mély tisztelettel vannak Irántam, Isten Anyja iránt, mert Én megvigasztallak benneteket a nagy hitehagyás ezen idejében. Jó szívvel kell elfogadnotok ezt a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 18:28

“Ez az időszak a vihar előtti csendhez hasonlít. Használjátok ki, hogy a lehető legtöbb ember felkészüljön. … Tudnotok kell, hogy Én mindig veletek vagyok, mindnyájatokkal. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek Engem. Semmi sem választhat el minket. Jézusotok” Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 17:42

"A fiataloknak a következőt mondom: ha hisztek Bennem, akkor ne féljetek ezt nyíltan megvallani. Ne tagadjatok meg Engem, mert Én vagyok a ti mentőövetek, aki nélkül nincs élet. Amikor a többiek látják, hogy a ti hitetek milyen erős, akkor hajlandóbbak lesznek megnyitni szívüket Irántam. "Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 16:25

A Büntetés (a 3 napos sötétséggel)   A Büntetés (a 3 napos sötétséggel) 1837. Író, Boldog Taigi Anna-Mária. (A turzovkai jelenések-1) 18-19. Író: Boldog Taigi Anna-Máriának, a szentéletű római családanyának szintén tudtára adta Isten, hogy mi vár a világra: Anna-Mária: Isten két büntetést fog…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 15:40

    Miért halogatok megtenni dolgokat? Miért halogatok? Jak 4:17 Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.(Jak 4:17 MBT) A Bibliának kifejezetten sok mondanivalója van a halogatásról. Csak egy percet szánjunk oda a mai igevers elolvasására és engedjük, hagy valóban a lelkünk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 10:10

A kapcsolathoz el kell kötelezned magad "Az az ember is tönkremehet, akinek rengeteg az ismerőse, de van olyan barát, aki közelebb áll, mint egy testvér." (Péld 18:24, ESV fordítás) A jó kapcsolatok nem a véletlen szüleményei. Gondozás, munka és rengeteg idő eredményei. Ez pedig…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 10:09

ISTENED ELJÖN 1992. június 17. Az 1992. június 16-i üzenet folytatása: Kicsim, légy velem! Készen vagy? Igen, Uram. Akkor hallgass meg! Még meddig kell bánkódnom amiatt, hogy nem figyelsz rám, nemzedék, amikor füledbe kiáltom, hogy tarts bûnbánatot! De lásd, felébresztem a holtakat,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 09:15

  Imára kulcsolom két kezem S hozzád fohászkodom, Istenem: Hozz új hajnali fényt egünkre, Boldog jövendőt nemzetünkre. Adj hitet és biztató reményt, Ne hagyd el a gazdagot s szegényt. Óh nézd a fényes palotákat, A kunyhókat s nyomor tanyákat: Minden magyar szó imádság ma, Jobb sorsát e nép Tőled…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 08:48

A golgotai kereszt azt tanítja, hogy Isten mennyire szeretett minket, akik megvetettük Őt. Isten Báránya ott függött a kereszten és meghalt értünk rettenetes kínok és szenvedések között. A bűneinkért fizetni kellett! Ő bűnhődött, mint engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Ő bűnhődött a te…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 08:40

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok" 2018.09.29-10.05. 250 Euró (Magyaroszági csatlakozás esetén 200 Euró) Ambrus Mária Magdolna (+4)074-663-0802 travel.magda@yahoo.com Csíkszeredából induló zarándoklat, csatlakozási lehetőség az útvonalon,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.18. 08:18