Szerző: Andre Lowoa  2018.09.01. 00:00

Nevét Augustus császártól kapta, „mivel abban a hónapban nagy dolgokat cselekedett” – írja Botl Péter. A két asszony, Nagyboldogasszony és Kisasszony hava. A népi hit szerint a gazdasági életben szerencsés időszak a két asszony közti idő. Ebben a hónapban, holdfogytán…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 22:04

Drága szeretett leányom, végre megköszönöd Nekem ezt a nagyon nehéz Küldetést. Tudom, hogy mennyi fájdalmat okozott neked, hogy Isten Szavát hirdeted, mert ez sok haragot kelt azok között, akik azt hiszik, hogy ők elit (csoport) lennének. Leányom, tudnod kell, hogy bár élvezed kegyeimet, mindig…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 18:24

“Ezek az Üzenetek a keresztények, a zsidók, a muszlimok, az ateisták, az agnosztikusok, és mindazok számára vannak, akik az ember alkotta vallásokban keresnek vigasztalást. Minden embernek, minden léleknek ugyanaz a vágya, hogy értelmet találjon az életének. A legtöbbek számára szívszaggató érzés,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 17:49

"nem fogjuk meggyalázni pl. Tomori Pál emlékét"http://petersziklaja.ml/reflexio-a-nem-erteni-ferenc-papat-cimu-cikkre/VÖ.:" Tomori eleget tett a pápa és az országgyűlés utasításának és ezzel a török elleni védekezés szervezőjévé és katonai vezetőjévé vált. Hároméves délvidéki működése során komoly…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 16:33

A 7. kiengesztelődési találkozón 2013-ban szövetséget kötöttünk őrangyalunkkal és az összes szent angyallal. Az erre való felkészítő elmélkedésben ez hangzott el: "Nagyon érezzük a széthúzó, a megosztó erőket nemcsak a világban, hanem az egyházon belül, az engesztelőkön belül is. Ennek a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 14:56

Nem az előadók személye a botrány okozója, hanem az általuk nyíltan felvállalt értékrend, melynek szellemében előadják majd a dalokat – többek között félezer ártatlan gyermek előtt, kiknek felnevelése, lelki tisztaságának megőrzése nem csak a nevelők, de az alapítvány és annak vezetőinek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 13:29

  Mi a teendő kihasználatlan képességeinkkel? ,,Áldott az a szolga, kit az Úr dolgozva talál eljövetelekor.” (Lukács 12:43 NCV fordítás) Mindenkinek vannak kiaknázatlan képességei. Ám van három módja annak, hogy elkezd fejleszteni ezeket  a képességeket jó célra…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 10:20

Isten apró lépésenként nevel minket "Szabaduljatok meg régi önmagatoktól, ami arra késztet titeket, hogy úgy éljetek, ahogy egykor megszoktátok - a régi önmagatoktól, ami elpusztult hamis vágyai által. Szíveteknek és elméteknek teljesen meg kell újulnia, és fel kell vennetek új…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 10:19

SZERETETET VETEK EL MINDENÜTT 1991. március 24. Tegye meg minden teremtmény a Te akaratodat, Uram! Leányom, amit leginkább kérek tõled, az a szeretet. Azt akarom, hogy szeress, szeress, szeress engem! Dicsérj engem, és érezd jelenlétemet! Ez az, amit tõled kérek, Vassulám! Uram,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 09:00

A felébredt lelkiismeretnek megborzadás és izgatottsága még nem igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat Istenhez való térés.A hit az, hogy megteszed a lépést, amit Isten kér tőled, akkor is, ha nem látod mi lesz belőle. Nem tudod pontosan, hogy Isten mit hoz ki az egészből, de tudod,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 04:57

A lélekben szegényekért... A mai nap imádsága: Uram, Istenem! Adj nekem, s szeretteimnek minden nap annyit, hogy szívemet hála járja át, s óvj meg attól, hogy szám bármikor panaszra nyíljon ellened! Ámen.Krisztus feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Ef 5,23Salamoni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 04:22

A gazdasági válság átvészelése „A… teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek.”Rick Hamlin így írta egy nem régiben elhangzott beszélgetésről: „Egy hozzám hasonló fickó ezt mondta: »Rettegek munkába menni. Ezek az elbocsátások nyomasztóak. Folyton arra gondolok, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.31. 00:01

Drága szeretett leányom, Én egy bizonyos ideje már mondtam mindnyájatoknak, hogy ültessetek vetőmagokat, hogy az üldöztetés alatt táplálni tudjátok magatokat és családotokat. Ezt okkal teszem. Nektek ültetnetek kell, még ha néhány magot is – tiszta vetőmagokat, melyeket az emberi beavatkozás nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 18:16

“Drága szeretett leányom, ti röviddel egy robbanás előtt álltok, mely láttatni fogja, hogy Irgalmasságom egy olyan esemény során árad a világra, amely megváltoztatja majd a Föld arculatát. … Legyetek készen, amikor az idő eljön. Eljövök – az Üzeneteken keresztül –,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 17:42

"Most gyorsan összegyűjtöm hadseregemet és ez nemsokára több mint 20 milliós főből álló csoportra fog növekedni. Minél nagyobb a hadseregem, annál jobban tudja a Szentlélek ereje összeterelni gyermekeimet, a csaló legyőzésére. Isteni vezetésem most sugalmazni fog lelketekben, ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 16:32

Önszántadból szolgálj, ne kötelességből „Őszintén értékeljétek magatokat” (Róm 12:3b, NLT fordítás). A Biblia alapján Isten azt szeretné, hogy a szívünkre hallgassunk. Szeretné, hogy megvizsgáljuk, milyenné teremtett minket; azért, hogy megtudjuk, akarata szerint…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 10:29

Indentitási válság: Csak légy önmagad! "Mózes, amikor felnőtt, hitből elutasította azt, hogy a fáraó lányának fiaként váljék ismertté. Azt a méltánytalanságot választotta, amit Isten népének kellett elszenvednie, ahelyett, hogy élvezte volna a múlandó, bűnös örömöket."(Zsidók 11:24-25., angolból…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 10:28

A bőkezűség az öröm forrása „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20:35b, TEV fordítás) Abból élsz, amit megszerzel. S azt hagyod örökül, amit adományozol. Jézus ezt mondta az Apostolok cselekedetei 20:35-ben: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (TEV fordítás).…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 10:27

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 08:39

SZENTELD NAPPALAIDAT ÉS ÉJSZAKÁIDAT AZ IMÁDSÁGNAK, AZ ÁLDOZATNAK ÉS A BÛNBÁNATNAK!   1992. június 5. Kicsim, mindhalálig védelmezd bátran az igazságot! Továbbra is add át magadat nekem, a te Istenednek, és szenteld nappalaidat és éjszakáidat az imádságnak, az áldozatnak és a bûnbánatnak!…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 07:05

A hibák visszajelzések a teljesítményünkről. A győztesek sokkal több hibát követnek el, mint a vesztesek. Ezért tartoznak ők a győztesekhez. Több visszajelzést kapnak, mivel többször próbálkoznak. Az egyik legnagyobb baj a vesztesekkel az, hogy hibáikat túl komolyan veszik, és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.30. 05:48