Drága szeretett leányom, senki se higgye az üldöztetés folyamán, melyet azoknak a szeretett felszentelt szolgáimnak kell majd elviselniük, akik hűségesek maradnak Hozzám, hogy Egyházam valaha is meghalhat. Mert ez lehetetlen. Egyházamnak, az Én Misztikus Testemnek, örök élete van. Amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 18:08

"Felkérem közületek azokat, akik hisznek bennem, de nem beszélnek Velem, vagy nem részesülnek a Szentségekben, vagy akik nem mennek el templomaikba, hogy tiszteljenek Engem. Szeretlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, és rövidesen egy különleges Ajándékban lesz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 17:52

"Mindaddig, ameddig gyermekeim magukhoz ölelik a Nagyfigyelmeztetés ajándékát, nincs mitől félniük.Mindazoknak, akik nem maradnak meg az ösvényen, és egy bűnnel teli út felé fordulnak, sok félni valójuk van....Ez az augusztusi hónap, „A lelkek megmentésének hónapja”, nagyon fontos, Gyermekeim.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 16:19

Miért nem tudom abbahagyni a rosszat? Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor csak magunkat csapjuk be, és nincs bennünk igazság. (1 János 1:8) A bűnnel mindig együtt jár hogy becsapjuk magunkat. Abban a pillanatban amikor vétkezel, becsapod magad, mert azt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 10:44

A bűn érzelmi ára "Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni." (Préd 1,14-15)Amikor Salamon Izrael királya lett, Isten közölte vele, hogy bármit kérhet, amit…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 10:43

A GONOSZ NEM ÖRÖKÖLHETI ORSZÁGOMAT SZENT MIHÁLY ÜZENETE   1994. július 17. Szent Mihály szigete,Simi Görögország, Panormiti Uram? ÉN VAGYOK. Én még a te nyomorúságodban is veled tudok maradni. Látod, leányom, téged azért jelöltelek ki erre a küldetésre, hogy nyilvánosságra hozd…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 08:08

A jóakarat jóvá teszi a lelket, a gonosz akarat gonosszá.Az élő hit az, mely Jézus vérének erejét mindenre elégségesnek tartja.Bolondeszű, veszett ember legigazibb vádlója önnön nyelve. (Aiszkhülosz) „Csodálatos az Úr terve, hatalmasan hajtja végre.” (Ézs 28,29)Tudod-e,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 05:24

Vianney Szent János emberszeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja és rövidesen a becsületrend lovagjává avatják, s megkapja a vele járó keresztet is, a következőket mondta: "A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 05:03

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 04:22

A világ szeretete... A mai nap imádsága:Uram! Jól tudod, hogy földporábagyúrt lelkemet oly sok kívánság kísérti. Szeretnék minél többet megismerni ebből a világból, s megtapasztalni milyen jó is élni... Te pedig rövidke néhány évtizedet adsz csupán, melynek nagyobbik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 04:21

Bizalom Istenben „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róma 15:13)   Istenben bízni sokkal egyszerűbb, mint nem bízni benne. Amikor kételkedsz Istenben, Igéjében és ígéreteiben, akkor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.04. 00:52