Nézd meg te magad a felvételt – ha hiszel a szemednek! “Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható……

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 18:36

Gyermekem, Fiam előtt állok ebben az időben, és nagy szomorúságomban Lábainál arcra borulok. Amint Keresztje lábánál a félelmetes Keresztre feszítésekor tanúja voltam kínszenvedésének, most újra el kell viselnem az Ő Fájdalmát. Fiam Keresztre feszítésére újra sor kerül, mivel az Ő Testének,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 18:30

új Paradicsom, keresztre feszítették, Katolikus Egyház, eretnekség, megpróbáltatás, Kálvária, Hamis Próféta, Armageddon, Dániel,      NOTES: "Fiam Jelenléte többé már nem fogja ékesíteni az oltárokat" (2012-08-02)     "A Kereszténységet minden résében…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 17:38

"Én, az Isten, az Atya vagyok, és az egész világgal szeretnék kommunikálni. Az Én szándékom az, hogy enyhítsem a büntetések súlyosságát, hogy esélyt adjak az emberiségnek arra, hogy Létezésem igazsága előtt megnyithassák a szívüket. Nekik, drága Gyermekeim, tudniuk kell,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 16:16

  "Lehet-e barátság férfi és nő között, és ha igen, miért nem?" (Karinthy Frigyes)     „Ahogy a megbocsátás meg tudja világosítani az emberi életet, éppúgy a szeretet is képes kiterjeszteni az emberi elmét.” (Sri Chimnoy)       „A tanítás nem elveszett művészet, de megbecsülése eltűnt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 14:52

Szeress másokat azáltal, hogy megőrzöd testi egészségedet "[a szeretet] Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik." (1Kor.13:7)A szeretet fárasztó. Igazán szeretni, munka. Érezted már úgy, hogy "már nem tudok több szeretetet adni"? A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 10:03

  Milyen dolgot teszel meg ma, amihez hitre van szükség?   "A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk." (Galata 6:9) A kudarc soha nem a végső dolog. Addig soha nem vallasz kudarcot, amíg abba nem hagysz valamit,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 10:02

Arra használd a pénzed, hogy fejleszd magad  "Igazság, bölcsesség, intés, és értelem – ezekért érdemes pénzt kiadni, viszont túl értékesek ahhoz, hogy eladd őket." Példabeszédek 23.23. (GNT fordítás)   Az anyagi javainkat szeretjük az életünk még kényelmesebbé tételére fordítani, de a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 10:01

HÁZAM BELSEJÉBõL FOGNAK ELLENED SZEGÜLNI, ÉS NEM FOGNAK HINNI NEKED - ÜLDÖZTETÉS LESZ MINDENNAPI KENYERED 1992. november 1. Felemészt Érted a buzgóság, a Tiéd vagyok, Uram. Kérlek, fordulj felém, töltsd meg szájamat, hogy újból életre keljek! Ments meg engem az emberek nyelvétõl! ……

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 07:27

Életszentség... A mai nap imádsága: URam! Nem tartjuk szentnek azt, amit Te szentségként rendeltél! Nem tiszteljük az Életet, ahogyan Téged sem... Könyörülj meg rajtunk bűnösökön, hogy Benned megtaláljuk életünk értelmét, s nyugalmát és végre azt tegyük, amire rendeltél…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 03:33

A hit elhiszi, amit nem lát, és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz.A keresztyének olyan arcokat tudnak vágni, mintha éppen akkor nyertek volna le egy liter ecetet. Pedig róluk van megírva, hogy az Úr az ő gyönyörűségének folyóvízéből akarja itatni őket.A teljes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 02:45

A Biblia közepe „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.” (Zsoltárok 118:8 Károli)A 117. zsoltár a Biblia legrövidebb fejezete. A 119. a leghosszabb. A 118. zsoltár pedig éppen a Biblia közepén van. Előtte 594 fejezet van, és utána is 594 fejezetet találhatunk, ez összesen 1188 fejezet.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 00:20

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.01. 00:01