Akarj változni!

„… ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)
Ha nem jutottál közelebb álmod megvalósulásához, akkor talán nem vagy elég kitartó az eléréséért való törekvésben. A kitartás kulcsa nem feltétlenül az, hogy keményebben dolgozol ugyanazon a téren, hanem az, hogy hajlandó vagy változtatni. Min kellene változtatnod? 1) A gondolkodásmódodon. Meg vagy győződve arról, hogy úgysem sikerülhet? Magadat és a munkádat negatívan jellemzed? Félsz belekezdeni, mert a feltételek nem kedvezőek? Felhagysz a próbálkozással, és nem akarsz továbbmenni, ha nincsenek meg a szükséges forrásaid? Ha így van, változtatnod kell a gondolkodásmódodon, meg kell törnöd a negatív gondolkodás ördögi körét! 2) A nézőpontodon? Rövidtávon gondolkodsz? A sikert napokon, heteken vagy hónapokon belül várod? Minél nagyobb a megbízatásod, valószínűleg annál tovább fog tartani, míg eléred a célt. Állítsd át tehát elvárásaidat, és készíts magadnak ésszerűbb menetrendet; különben állandóan csalódás és, és legyőzöttnek fogod érezni magad. Isten nem ezt tervezte számodra! Pál vágya az volt: „…csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel…” (ApCsel 20:24 Károli). Isten azt akarja, hogy örömet találj a célod felé törekvésben. 3) A módszereiden. Hogy mennek a dolgok személyes és családi életedben? Készen állsz arra, hogy elbánj azokkal a szokásaiddal és gátlásaiddal, amelyek akadályoznak a siker elérésében? Mit tehetsz ma azért, hogy közelebb juss álmod megvalósulásához, legyen az bármilyen kis lépés? Robert Collier író mondta: „A siker naponta ismételt kis erőfeszítések összessége.”
AZ ASZTALNÁL MINDANNYIUNK SZÁMÁRA VAN HELY

„... Lázár és nőtestvérei meghívták Jézust vacsorára..." (János 12:2 TM)
Miután Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, ezt olvassuk: „Lázár és nőtestvérei meg­hívták Jézust vacsorára" (János 12:2 TM). Márta felszolgált, Mária leült, és hallgatta, mit mond Jézus, Lázár pedig a többi vendéggel beszélgetett. Nos, Isten asztalánál minden­féle ember számára van hely. Nézzük meg közelebbről Mártát! A Márták általában a hát­térben vannak, felgyűrt ruhaujjal. Ők gondoskodnak arról, hogy mindenki kapjon eleget enni és inni. Ritkán keresik a reflektorfényt, mi pedig sajnos csak akkor értékeljük őket, ha már nincsenek. Az egyetlen gond a Mártákkal az, hogy hajlamosak fontosabbnak tartani a szolgálatot, mint a Mestert. Emlékeztetni kell őket arra, hogy az imádat is szolgálat. A Máriák hajlamosak elfeledkezni a befizetésre váró számlákról és arról, hogy főzni is kel­lene. Néha annyira a mennyországon jár az eszük, hogy a földön semmi hasznuk nincs. Őket arra kell emlékeztetni, hogy a szolgálat is imádat. Mégis szükségünk van Máriákra, ők visznek lelkesedést istentiszteletünkbe, és mindig lehet számítani rájuk, hogy közben­járnak másokért Istennél. „Nagyon sokan... odamentek... hogy lássák Lázárt, akit feltá­masztott a halottak közül... sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban" (János 12:9-11). Lázár története annyira csodálatos volt, hogy akik hallották, azonnal megtértek. Ő arra emlékeztet minket, hogy mindannyiunknak van egy története, amit elmondhatunk Isten kegyelméről és irgalmáról. Te mikor mondtad el legutóbb valakinek a tiédet?
Nos, ha Márta vagy, Isten látja szeretetből fakadó fáradozásodat. Ha Mária vagy, gyönyörködik imádatodban. Ha pedig Lázár vagy, azt ígéri, hogy jutalmazni fogja bi­zonyságtételedet. Az ő asztalánál mindannyiunk számára van hely!

Biztass ma valakit!

„Ha a neki adatott ajándék… bátorítás, akkor bátorítson!” (Róma 12:6-8 NIV)

Legjobban azzal tudod a szívedet erősíteni, ha lehajolsz, hogy mást felemelj. Gondolj bele: azok a legjobb barátaid, akik bátorítanak téged. Hiszen ki szeret olyanok közelében lenni, akik lehúzzák? Dr. Maxwell Maltz interjút készített egy sikeres üzletember fiával. A fiú nem volt hajlandó továbbvinni a család üzleti ügyeit apja halála után, még akkor sem, ha ez gazdaggá tette volna őt. Döntését így magyarázta: „Ön nem érti, hogy milyen kapcsolatom volt az apámmal. Őt mindig hajtotta valami, és nehéz utat járva jutott fel a csúcsra. Önállóságra akart tanítani engem, és úgy gondolta, hogy a legjobb módszer erre, ha sohasem bátorít vagy dicsér engem. Minden nap labdafogást játszottunk az udvaron. A játék lényege az volt, hogy el kellett kapnom a labdát tízszer egymás után. Nyolcszor vagy kilencszer elkaptam, de a tizedik dobásnál mindig megtett mindent azért, hogy elhibázzam. A földre dobta, vagy magasra a fejem fölé, úgy, hogy semmi esélyem nem volt elkapni.” Könnyes szemmel abbahagyta, majd ezt mondta: „Ezért kell elmennem innen; el akarom kapni azt a tizedik labdát!” Ez a fiatalember úgy nőtt fel, hogy úgy érezte, ő sohasem üti meg a mércét, sohasem lehet elég tökéletes ahhoz, hogy apjának kedvére legyen. Ismerősen hangzik? William James azt mondta: „Az emberi természet legmélyebb elve a megbecsülés vágya.” A legtöbben csodálatos dolgokat látunk meg más emberekben, de soha nem mondjuk el nekik. A dicséret azonban csak akkor ér valamit, ha átadod. Ezért ma indulj el, és biztass valakit!

Felkészülsz?

„… szakadoztak a hálóik.” (Lukács 5:6)

Bölcs dolog az, ha van „biztonsági hálód”, mint például megtakarítások, biztosítások és befektetések. A borús napok váratlanul szoktak jönni. De mit teszel azért, hogy felkészülj a sikerre? Isten azt mondja, hogy Ő „meg tudja nyitni az ég csatornáit, és olyan bőséges áldást kiárasztani, hogy nem lesz elegendő helyetek a befogadására” (ld. Malakiás 3:10). Kész vagy-e arra, hogy kezelni tudd Isten áldásait, ha kiárasztja rád? Felkészülsz nagyobb dolgokra, vagy beéred a jelenlegi helyzettel?

Egy egész éjszakás sikertelen halászat után Jézus azt mondta Péternek: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” (Lukács 5:4). Péter azt mondta erre, hogy a halak ugyan nem harapnak, „de a te szavadra mégis kivetem a hálót” (Lukács 5:5). Figyeld csak meg, Jézus azt mondta: „vessétek ki hálóitokat” (többes szám). Péter így felelt: „kivetem a hálót” (egyes szám). Úgy látszik, Jézus nagyobban gondolkozott, mint Péter! Akkor olyan sok halat fogtak, hogy „szakadoztak a hálóik”. Ezután azt olvassuk: „Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé” (Lukács 5:7-8). Péternek egy hálónál és egy hajónál többre volt szüksége, hogy kezelni tudja azt, amit Isten eltervezett. Érted már a lényeget?

Ha nagyobb sikerért imádkozol, teszel lépéseket annak érdekében, hogy te magad is felkészülj rá? Fejleszted a tudásodat? Csiszolod a képességeidet, és kidolgozol új módszereket a dolgok elvégzésére? Nyitott vagy a másokkal való együttműködésre? Hajlandó vagy leborulni Jézus lábához, elismerve, hogy Ő a forrása minden áldásnak, és hogy Ő az életed szuverén Ura?Hogyan dolgozik Isten?

„… a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lukács 5:5)

A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus: „Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz mélyre, és vessétek ki hálóitok fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik… Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé… A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj ezentúl ember halász leszel! Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követék őt.” (Lukács 5:4-11). A hit igazi próbája akkor jön el, amikor semmi nem működik, amit próbáltál, és Isten valami olyat parancsol, ami túl van a hited határain. Ezen a ponton két lehetőséged van: megadod magad a kétségeidnek, vagy azt mondod, amit Péter: „a te szavadra mégis megteszem.” Ez a történet három dolgot tanít arról, hogyan dolgozik Isten: 1) Átlagembereket használ valami rendkívüli véghezvitelére.  Megszokott munkájukat végezték ott, ahol úgy tűnt, soha semmi nem történik, de felbukkant Jézus, elhívta őket, és megváltoztatta életüket. Keresd Istent a napi munkádban, és ne csodálkozz, ha meglepetést okoz. 2) El fog indítani sekélyesből, ahol biztonságban érzed magad, a kockázatos mélység felé. A nagyszerű halfogások és a hatalmas viharok ugyanazon tengeren történnek. Ha szeretnéd az egyiket, meg kell küzdened a másikkal is. Kockázat nélkül nincs jutalom. 3) Be fog vinni valamibe, hogy  azáltal valaki mást is tanítson. Krisztus valami sokkal nagyobb csodát tervezett ezekkel a férfiakkal: emberhalászatot. Veled is ez a terve. És ez akkor kezd megvalósulni, amikor kimondod: „A te szavadra megteszem.”
Összpontosíts a szolgálatodra!

„Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla.” (Jób 23:11)

különbség

 

Az életben sok vállalkozásunk egy dolog miatt vall kudarcot: képtelenek vagyunk összpontosítani. Mindenféle figyelemelterelést megengedünk magunknak.

Ralph Waldo Emerson mondta: „Az erő titka a politikában, a háborúban, a kereskedelemben, röviden minden emberi ügy intézésében: a koncentráció.”

Mire kell összpontosítanod? A küldetésedre!

Ha hibát követsz is el, ne arra fordítsd minden energiádat! Ne próbáld kimagyarázni! Ne ölj bele egy csomó pénzt! Ha hibáztál, ismerd be! Kérj bocsánatot Istentől és attól az embertől, akinek ártottál vele, és ha lehet, igyekezz jóvátenni! Ha ezt már mind megtetted, fordítsd figyelmedet újra a küldetésedre, és lépj tovább! Arra összpontosíts, amit tenni szeretnél. Nincs olyan ember, aki jobb jövőt tudott volna elérni a múltra összpontosítva.

John Foster Dulles, aki Eisenhower elnöksége alatt külügyminiszter volt, megjegyezte: „A siker igazi mércéje nem az, hogy milyen nagy problémát oldottál meg, hanem az, hogy ez ugyanaz a probléma volt-e, amivel már tavaly is kínlódtál.” A megoldott probléma ugródeszka a jövőbeli sikerhez, a nagyobb és jobb dolgokhoz. A kulcs, hogy ne arra összpontosíts, amit vesztettél, hanem arra, amit tanultál belőle. Ha ezt teszed, az új lehetőségek ajtaját nyitja meg. Dr. Norman Vincent Peale mondta: „A pozitív gondolkodás az, hogyan gondolkodsz egy problémáról. A lelkesedés az, hogyan érzel vele kapcsolatban. A kettő együtt határozza meg, hogy mit teszel.” Végeredményben pedig ez utóbbi számít.
Szabadulj meg a szűkölködő mentalitástól!

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy… mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek…” (2Korinthus 9:8)

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel” (Filippi 4:19). Kinek a gazdagsága? Istené! Ő meg tud áldani, ebben nem korlátozza sem a munkaerőpiac, sem a tőzsdei árfolyamok, sem az ingatlanárak. Negyven éven át táplálta népét a pusztában mennyei mannával. Hollókkal küldött húst Illésnek az éhínség idején. Ezreket lakatott jól egy kisfiú uzsonnájával. Pál azt írja: „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre… Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk.” (2Korinthus 9:8,11).

A szűkölködő hozzáállás a félelemben gyökerezik, és bizalmatlanságot mutat, mintha Isten csodálatos hatalma nem lenne elég arra, hogy ellásson minden szükségessel az ő végtelen készleteiből. Azon a téves feltételezésen alapul, hogy ha valaki másnak van valamije, akkor neked már nem jut, mert csak egyetlen torta van, és minden másoknak jutó szelet azt jelenti, hogy neked kevesebb marad. Ettől azt hiszed, hogy ha mások áldást kapnak, az a te károdra történik. A szűkölködő lelkület azt mondja: „ha te nyersz, én veszítek.”

A bővölködő élet egyáltalán nem erről szól! Ma kezdd el átprogramozni gondolkodásmódodat! Emlékeztesd magad arra, hogy senkivel sem kell versengened semmiért az élet semmilyen területén. Kapaszkodj Jézus szavaiba: „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (János 10:10). Imádkozz így: „Atyám, segíts, hogy elutasítsak minden szűkölködő gondolatot! Mutasd meg, hogyan segítsek másoknak céljaik megvalósításában az időmmel, talentumaimmal, vagyonommal. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.19. 00:26