A JÓ VEZETŐ TULAJDONSÁGAI

„Válasszatok ki... hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek... őket állítsuk be ebbe a munkába." (ApCsel 6:3)

A jó vezető négy tulajdonságot fejleszt ki magában. Első: alárendelés. Csak az a vezető tudja azt, hogyan kell vezetni másokat, aki annak idején maga is jól tudott másokat követni. Az emberekkel akkor tudsz kapcsolatot kialakítani, ha már jártál az ő cipőjükben. Az a vezető, aki sohasem rendelte alá magát valamilyen tekintélynek, hajlamos arra, hogy önhitt és parancsolgató legyen, és elvárásai ne a valóságon alapuljanak. Második: önfegyelem. Ahhoz, hogy folyamatosan jó döntéseket tudj hozni, jellemre és önfegyelemre van szükséged. Ellenkező esetben elveszíted saját magad felett az irányítást. John Foster, brit tanulmányíró vetette papírra: „Az az ember, aki nem a jelleme alapján hozza meg döntéseit, nem tartozik igazán önmagához. Bármihez tartozik, ami foglyul tudja ejteni." Péter azt írja: „Isten ismerete elvezet az önuralomhoz" (2Péter 1:5-6 NLT). Harmadik: türelem. A vezetők előre néznek, előre gondolkodnak, és előre akarnak haladni. Ez teszi őket vezetőkké. A vezetés igazi célja azonban nem az, hogy elsőként érjenek a célba, hanem hogy annyi embert vigyenek magukkal, amennyit csak lehet. Ennek érdekében szándékosan vissza kell venned a sebességből, kapcsolatban kell maradnod az embereiddel, továbbra is tanítanod és ösztönöznöd kell őket. Másokat is be kell vonnod a munkába ahhoz, hogy elképzelésed beteljesedjen, és így kell tovább menned. Márpedig mindezt nem teheted meg, ha túlságosan előreszaladsz, és lehagyod a többieket. Salamon azt írja: „Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek" (Prédikátor 7:8). Végül: elszámoltathatóság. Sok ember úgy tartja, hogy az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy hajlandó vagy tetteidet tisztázni. Valójában az igazi elszámoltathatóság jóval a tett előtt kezdődik. A legtöbb téves cselekedet annak következménye, hogy nem vagyunk idejekorán elszámoltathatóak.A SZAGOT VÁLASZTOD, VAGY A VIHART?

„Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat..." (Zsoltárok 141:2)
Hóé bárkája jól jelképezi a gyülekezetet. Nem egy luxus-óceánjáró volt. El tudod kép­zelni, milyen lehetett eltölteni egy egész évet egy bárkában, ami tele volt mindenféle állattal, és csak egyetlen ablaka volt?! De Noénak csak két lehetősége volt: vagy a szagot viseli el, vagy a vihart. Mire mutat rá ez? Arra, hogy nincs tökéletes gyülekezet! Sőt, ha netán találnál egy ilyet, és csatlakoznál hozzá, máris tönkretennéd! Szeretünk az újszövetségi gyülekezet erejéről beszélni, de mi van a problémáival? Voltak köztük képmutatók. Emlékszel Anániásra és Szatírára? Bizony, az újszövetségi gyülekezetben voltak pénzügyi botrányok (ApCsel 5). Voltak olyan tanításbeli eltérések, melyek miatt a gyülekezet csaknem kettészakadt (ApCsel 15). Voltak etikai problémák. Gondolj bele, a korinthusi gyülekezetben volt egy férfi, aki lefeküdt a mostohaanyjával (lKorinthus 5). Mit kell tehát tenned, ha a gyülekezeted nagyon bűzlik? Először is: ne terjeszd tovább a bűzt! „Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a sze­retet sok bűnt elfedez" (lPéter 4:8). Másodszor: tegyél a helyreállásért!............................................. ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel..." (Galata 6:1). Harmadszor: égess tömjént! Amikor a szent sátor lámpásait esténként eloltották, azok jellegzetes rossz szagot árasztottak, ezért paran­csolta Isten Mózesnek, hogy égessenek tömjént. Ne csüggesszen el, ha a test testként cselekszik. Ne válj éretlenségeddel a probléma részévé, inkább a megoldás részese légy! A zsoltáríró ezt mondta: „Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat..." Amikor problémák támadnak gyülekezetedben, imádkoznod kell, Isten Igéje szerint élned, és hinned, hogy Ő jót fog kihozni ebből a helyzetből.

Ha sikert akarsz – készülj fel jól!

„Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg.” (Példabeszédek 24:3)

Mi történik, ha nem vagy jól felkészült? Dolgok, amiket remélsz, nem fognak megtörténni. Cselekedj, és akkor gyakrabban fognak megtörténni, mint ha csak reménykedsz. A győzelem és a vereség közötti határvonal – a felkészülés! Arthur Ashe teniszbajnok mondta: „A győzelem kulcsa az önbizalom, az önbizalom kulcsa pedig a felkészülés”. Vagy ahogy a dal mondja: „Ha csak álmodozol a csillagokat nézve”, nem fog megvalósulni az álmod, fel kell készülnöd rá. Gondolkodtál valaha azon, hogy mit csinált Jézus azokon az imádságban töltött kora hajnalokon és éjszakákon? Felkészült! Ha fejlődni akarsz, akkor a felkészülést életformáddá kell tenned. Újra és újra kérdezd meg: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mennyi időt, erőfeszítést és milyen erőforrásokat kell erre fordítanom? Milyen akadályokat kell legyőznöm?” Ha ilyen gondolkodásmód szerint élsz, jól fogsz haladni azon az úton, hogy betöltsd életed Isten szerinti rendeltetését. Amikor megkérdezték a Queen Mary [a világ egyik legnagyobb óceánjárója – a ford.] kapitányát, hogy meddig tart, amíg a hajóját teljesen leállítja, azt válaszolta: „Kicsivel több, mint egy mérföld”. Majd hozzátette: „A jó kapitány legalább egy mérfölddel előre gondolkodik”. Bármilyen vállalkozásod sikerét az határozza meg, hogy mennyire fontos ez számodra, és mennyire vagy képes felkészülni rá. Az egyik magyarázó bibliafordítás [The Living Bible] így fogalmaz: „Bármilyen vállalkozás… ha bölcs tervezéssel épül, erős és szilárd lesz a józan ész segítségével, és nagyszerűen fog jövedelmezni, ha folyamatosan összhangban van a valós tényekkel” (Példabeszédek 24:3 TLB). Alexander Hamilton, aki egyike volt az Egyesült Államok alapító atyáinak, azt mondta: „Az emberek zseniálisnak tartanak, de minden zsenialitásom ezen alapul: ha valami a kezembe kerül, alaposan tanulmányozom”. Tehát, ha sikert akarsz – készülj fel jól!


„Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.” (Nehémiás 3:38)

 "Bármilyen helyzetben vagy is, Jézus a helyzet magaslatán áll."

Ahhoz, hogy sikert érjen el, Nehémiásnak szüksége volt főnöke, a király kegyeire. Imádkozott tehát, hogy a pogány uralkodó támogassa anyagilag Jeruzsálem falainak újjáépítését. Ez merész imádság volt, és kérése nem is teljesült egyik napról a másikra. De Nehémiás nem üldögélt ölbe tett kézzel. Várakozás közben összeállított egy tervet, csapatot gyűjtött, és kijelölt egy napot a munka kezdetére. Így, amikor a király igent mondott, már készen állt a cselekvésre.
Vannak, akik azt gondolják, hogy ha Isten fog cselekedni, nekünk miért kéne bármit is tennünk?
Aztán vannak azok, akik azt gondolják, hogy egyáltalán nincs szükségük Istenre, és mindent egyedül próbálnak megoldani. De mindkét véglet tévedés. Néha Istennek összhangba kell hoznia azt, amit a te életedben végez azzal, amit másvalaki életében cselekszik azért, hogy minden a javadra szolgáljon (ld. Róma 8:28).
Nehémiás esetében a király felhatalmazó levelére és pénzügyi támogatására várni olyan volt, mint manapság állami támogatásra várni – eltart egy ideig, míg folyósítják. De a Biblia azt mondja: „Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja” (Példabeszédek 21:1).
Nehémiás bátran megbízott abban, hogy Isten kész gondoskodni rólunk. Azt is megértette, hogy amíg várakozik, kötelessége felkészülni és előkészíteni a dolgokat, hogy amikor Isten zöld utat ad, készen álljon indulni. Egyszerre gyakorolt hitet és bölcsességet. Tudta, hogy ő nem képes megtenni Isten részét, Isten pedig nem fogja megtenni helyette az ő részét.
Ezért a mai üzenet számodra ez: Készülj fel!

Van helye ennek az embernek az életemben?

Ne tévelyegjetek

„Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámósz 3:3)

Egy mérgező kapcsolat olyan, mint az elüszkösödött végtag: ha nem amputálják, a fertőzés elterjed, és az ember belehal. Ha nincs bátorságod levágni azt, ami nem akar gyógyulni, nagyon sokat veszíthetsz. Személyes fejlődésedet – és némely esetben gyógyulásodat – csak úgy gyorsíthatod fel, ha a megfelelő emberekkel tartasz kapcsolatot.

Talán hallottad már a skorpió és a béka tanmeséjét, amikor is a skorpió megkérte a békát, hogy vigye át a folyó túlsó partjára, mert nem tud úszni. „Félek, hogy meg fogsz szúrni” – mondta neki a béka. A skorpió biztatóan mosolyogva azt mondta: „Dehogy foglak. Ha megszúrnálak, mindketten megfulladnánk!” Így a béka beleegyezett, és a skorpió felpattant a hátára. Gondolom, már kitaláltad: félúton a skorpió megszúrta a békát! Ahogy süllyedni kezdtek, a béka így siránkozott: „Hiszen megígérted, hogy nem fogsz megszúrni. Miért tetted?” A skorpió így felelt: „Nem tehetek róla, ilyen a természetem!”

Amíg Isten meg nem változtatja a másik ember természetét, addig az képes arra, hogy hatással legyen rád és megfertőzzön. Például ha szenvedélyesen lelkesedsz valami iránt, ami iránt mások nem, az olyan, mintha foxtrottot próbálnál táncolni valakivel, aki csak keringőzni tud. Rossz táncpartnert választottál, kedves! Ne kösd magad valakihez, akivel nem azonos az értékrended, aki nem osztozik Istentől való céljaidban. Vannak olyan kérdések, melyek megoldhatók szakértői tanácsadással, imádsággal, tanítással és vezetői segítséggel, de azt nem lehet megtanítani senkinek, hogy őszintén törődjön valakivel. Akinek nem számít őszintén valaki más sorsa, az megmérgezi annak a környezetét, akadályozza eredményességét, és folytonos panaszkodásával megtöri a másik ritmusát. Ezért olyan fontos imádságban megkérdezni Istentől: „Van ennek az embernek keresnivalója az életemben?”

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.11. 00:56