“Leányom, neked folytatnod kell Üzeneteim kiadását, bár ez jelenleg fájdalmas számodra ebben az időben.” Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 17:19

"Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik"http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-07-22 VÖ.:"... oly sok lélek vész el a pokol tüzében minden nap, minden másodpercben, minden egyes lélegzetvételedkor... Állj fel leányom, mert az emberiségnek meg kell hallania a Nagyfigyelmeztetés…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 16:04

  Légy önmagad!   "De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme." (1 Korinthus 15:10.) Isten azt akarja, hogy légy önmagad. Nem kell másnak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 10:56

  Három mód arra, hogy beleragadj a konfliktusokba „Bármelyik bolond el tud kezdeni egy vitát; a tisztességes dolog viszont az, ha távol maradunk a vitáktól.” (Példabeszédek 20:3 TEV fordítás) A bölcs emberek a békét keresik, nem a bajt. A bölcs nem cipeli magával a múlt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 10:55

A személyes változás alapelvei:   Igazság "...ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban.Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;újuljatok meg lelketekben és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 10:54

A SZERETET EMELJE HOZZÁM LELKEDET! 1997. május 21. Uram, a Szentírás mondja: “A szegények esznek és jóllaknak.” (Zsolt 22,27.) Ma éhezõ szájunkat táplálod szavaddal, miért ez a nagy felzúdulás házad részérõl? Mert kezed leveszi az álarcot az Egyházamba beszivárgott ellenségekrõl. De hiszen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 08:33

A kicsi gyertya oly messze sugárzik! Jótett ragyog így a silány világban.Shakespeare A National Geographicben egyszer egy érdekes cikk jelent meg. A Yellowstone National Parkban erdőtűz ütött ki. Miután sikerült a tüzet eloltani, megkezdték a károk felmérését, és mindent…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 08:22

A jó cselekedet igazi jutalma az, hogy megtettük azt a jót. (R.W.Emerson)A legcsekélyebb adományért is légy háládatos, s méltó leszel nagyobbak vételére. (Kempis Tamás)A megbocsátás a talaj, amelybe az Úr beleplántálta érzelmi gyógyulásunkat és képességünket, hogy újból…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 06:16

Életünk rendjéért... A mai nap imádsága: Istenem! Kérlek ne próbálj engem erőmön felül, s add hogy ne felejtkezzek meg Rólad egyetlen élethelyzetemben sem! Ámen     Tűzbe teszem és megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 05:48

Az imádság – csodálatos! „…őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Efézus 3:12)Egy bibliatanító írja: „Olvastam egy érdekes könyvet, amit egy hitetlen írt, aki megpróbálta »elintézni« a keresztyén hitet. Hitetlensége ellenére úgy találtam, hogy valamit igen jól…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 00:38

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.21. 00:22

Drága szeretett leányom, van egy fontos Üzenetem a világ számára, beleértve azokat is, akik hisznek Bennem, azokat is, akik nem; azokat, akik talán nem hisznek Atyámban sem, valamint azokat, akik nem fogadják el, hogy minden dolog Tőlem származik. Amikor a fenevad összeesküvést tervezett Ellenem,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 18:42

Isten Szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedést okozzon az emberiségnek. Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 17:53

"... boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 16:03

Harc: életre-halálra   „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” Efézus 6,12 Ahogyan azt már Rick pásztor is tanította, a harc, hogy új…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 10:39

A hit, nem az érzések tetszenek Istennek "Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!" Jób 1:21 Amikor még lelkileg gyerek vagy, Isten az érzelmeid táplálja, gyakran olyan imákra is válaszol, melyek teljesen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 10:38

NE FÉLJ TÕLEM GYERMEKEM, HA HÁTTÉRBE SZORÍTALAK Skócia, 1991. március 9. McGinnity atyával beszélgettem arról, hogy vajon melyik ima tetszik legjobban az Úrnak? Arra jutottunk, hogy legjobb a csendes szemlélõdés. Uram? Én vagyok. Tanulj tõlem! Én vagyok támaszod és erõd. Igen,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 08:50

  Minden hónap első péntekén: 14.00 órai indulással keresztutat járunk a III. kerületi kiscelli dombon lévő kétszáz éves kálvárián. Az első stáció helye: a volt Trinitárius templom  (Kiscelli Múzeum) előtt. A keresztúton a teremtett világ ellen elkövetett bűneinkért…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 08:22

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 07:34

Elfogadásért... A mai nap imádsága:Uram, Istenem! Te látod, hogy milyen könnyen a világ hatása alá kerülök, s elfogadom igazságnak azt, ami szépre kerekített, s csillogó. Kérlek adj nekem bölcs szívet, hogy észrevegyem akaratodat életem mindennapos dolgaiban, s úgy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 05:49

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok"   2018.07.30-08.07.  28 ezer Ft és 150 Euró  Bartók Katalin 06-30-820-8223  Félpanziós ellátás, az utazás tartalmazza a biztosítást. Perlaki György atya lelki vezetésével szervezzük…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 05:10

A GYÖNGÉK IMÁJAJó Uram, aki egyként letekinteszbogárra, hegyre, völgyre,virágra, főre, szétmáló göröngyre, -Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz,csak nagyon-nagyon gyönge.Mert pókháló és köd a szív,selyemszőttes az álom,pehelykönnyű és szinte-szinte semmi,s én erőtlen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.20. 03:48