Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 19:38

“2013.07.10 15:26 Gyermekem, imáid válaszra kerülnek, és különleges szándékodért Fiam be fog avatkozni. Imádkoznod kell a világban mindazokért, akik félre vannak vezetve abban a hitben, hogy ami gonosz, az jó. A megtévesztés e hálója olyan mértékben borította be az emberiséget, hogy sokan nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 18:16

“Nem elég csak a félelem miatt megbánni a bűnöket. Az (igaz) bűnbánatra van szükség.Mert mindazok közületek, Követőim, akik halljátok Utasításaimat, most fel kell készítenetek lelketeket a Nagyfigyelmeztetésre. El kell kezdenetek elmélkedni rossz tetteitek fölött, amelyekkel önmagatok és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 17:49

"Fontos biztosítanod, hogy Szavaim Igazságai a lehető legtöbb szegény lélekhez eljuthassanak. Tudatnod kell felszentelt szolgáimmal mindezek tartalmát. Így fel tudják nyájaikat készíteni, még a Nagyfigyelmeztetés…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 16:49

Mi a magányosság ellenszere? „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 10:48

  Isten nem hagyott el, még ha úgy is érzed   És várom az Urat, aki Jákób háza elől elrejtette orcáját, és benne reménykedem. Ézs. 8:17 Olyankor könnyű Istent imádnod, amikor jól mennek a dolgaid - amikor gondoskodott ennivalóról, barátokról, családról, egészségről, boldog percekről. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 10:47

A küzdelem jelei   "Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök." Róma 7: 15 Szeretem azt, amilyen őszinte stílusban ír Pál Apostol a Római levél 7. rész -ben. Itt ő már egy tapasztalt hívő volt, egyike a legnagyszerűbb…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 10:46

Az optimista rózsaszínűnek látja a jövőt, a pesszimista pedig mindent egyformán sötétnek. A próféták azonban sem nem optimisták, sem nem pesszimisták: meglátják a bálványozó ember tragédiáját, amely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha továbbra is kitart tévútján, de látják az összeomlás utáni új…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 10:16

ISTENSÉGEM ÁTALAKÍT BENNETEKET   Rhodos,1988. július 11. (Nehéz egyedül maradnom és írnom, túl sok ember van körülöttem.) Ó leányom, én, az Úr szeretlek, jöjj, ajánlj fel nekem mindent, amid van, még rosszaságodat is, és én jóra fordítom. Én az Úr, Isten vagyok, és istenségem mindent…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 08:06

A hittel együtt jár, hogy elviseljük kételyeinket.Romano GuardiniHa mindenünket Istennek adjuk, Ő mindent kamatostól ad vissza.Isten csak a mi emberi életünk romjain épít. „Jézus így felelt: »De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.«” (Lk 11,28)Mély boldogságról…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 07:45

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 07:37

Ne mondd: „Atya”,ha egyik nap sem viselkedsz úgy, mint a gyermek!Ne mondd: „mienk”,ha elszigetelten élsz önzésedben!Ne mondd: „aki a mennyekben vagy”,ha csak a földi dolgokra gondolsz!Ne mondd: „szenteltessék meg a Te neved”,ha nem tiszteled!Ne mondd: „jöjjön el a Te országod”,ha azt egy anyagi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 06:09

Boldogság... A mai nap imádsága:Uram! Áldott légy ajándékaidért, s hogy gondviselő jóságod által mindig megadod azt, amire éppen szükségem van! ÁmenErre Jézus így felelt:"De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják."Lk 11,28Mi a boldogság? Ennek általános…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 05:31

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 04:22

Egyszerűsítsd le az életed! „Figyeljétek, hogy én hogy csinálom… és tanuljatok meg élni!” (Máté 11:29-30 TM)Egy nemrégiben megjelent cikk ezt írja: „megkaphatunk mindent”. Azzal, hogy tovább és keményebben dolgozunk, és megpróbálunk több feladatot is elvégezni egyszerre, talán beszoríthatunk 31…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.08. 00:38