2013.07.03 13:30 “Drága szeretett leányom, mennyire hiányoltam (a Velem töltött) idődet és mennyire örvendek, hogy a lelki sötétség, ami napok óta beborított téged, most felemelkedett. Ki kell tartanod a Legszentebb Rózsafüzér imádkozásában annak érdekében, hogy védelmezd magad és minden rendben…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 18:58

A Szűzanya 2018. július 2-i üzenete Mirjana Soldo által "Drága gyermekek! Mindnyájatok édesanyja vagyok, ezért ne féljetek, mert hallom az imáitokat, tudom, hogy kerestek engem, és ezért kérem Fiamat értetek, Fiamat, aki egy a Mennyei Atyával és a Vigasztaló Szentlélekkel, Fiamat, aki a Mennyország…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 18:27

Minden szenvedés közül a legrosszabb a lelki üresség, amikor egy szikra szeretetet sem éreztek Irántam, Jézusotok irántOlvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/minden-szenvedes-kozul-a-legrosszabb-a-lelki-uresseg-amikor-egy-szikra-szeretetet-sem-ereztek-irantam-jezusotok-irant/ „Most…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 17:03

  Tulajdoníts kisebb jelentőséget a körülményeidnek és imádkozz!   "A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk." Gal 6:9 Kemény munka-e, hogy formában tartsuk a testünket? Igen! De van értelme? Igen! Nehéz-e a házasságban helyesen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 10:10

  Mindenki szálljon be a játékba   "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak" (Apostolok cselekedetei 2:17, Új fordítás) Isten úgy megáldotta a korai…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 10:09

A szolgák minden feladatot ugyanolyan lelkülettel végeznek   "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az" Lk 16:10 "Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek" Kol 3:23 A feladat mérete lényegtelen. A kérdés az,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 10:07

ISMÉT SZÜKSÉGEM VAN BELEEGYEZÉSEDRE 1994. március 10. Légy gyönyörûségemre, és írd le számomra e szavakat: “Jézusom jöjj, Te, aki élsz, jöjj! Ó Emmanuel, bocsáss meg nekem, fogadd be gyengeségemet a Te erõdbe, fogadd be szárazságomat forrásodba, fogadd lelkemet kezedbe! Szeretet örök…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 08:56

A keresztyén élet folyton kiszélesedik. Isten világa felé nyitott, titkokat mindig jobban látó élet. Jutalma: biztonság és békesség.Ahol az igazság keresése kezdődik, ott mindig élet kezdődik. Mihelyt azonban az igazság keresése megszűnik, az élet is megszűnik. (John Ruskin)Az igazi megtérést éppúgy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 06:54

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 05:46

URam! Add, hogy felismerjem mikor mit kell mondanom, s adj erőt, hogy szavaimat cselekedetekkel is hitelesítsem! Ámen Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” Mt 5,36 Az élet velejárója(?), hogy beszélgetéseink során…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 05:01

Az Istennel járás három lépcsőfoka „…fölemelte tekintetét Ábrahám…” (1Mózes 22:4)A Biblia háromszor írja, hogy „…fölemelte tekintetét Ábrahám…”. Ez a három alkalom Istennel járásod három szakaszát jelképezi. 1) Amikor Isten kijelenti magát neked. „Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 00:02

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3788-qszabadits-megq

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.02. 00:00