Miért szeret Isten még a rossz napjaidon is?

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Isten annyira szeret téged, hogy elküldte Jézust a szeretet üzenetével egy 'szeretet küldetésre'. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten tud szeretni, hanem hogy Isten maga a szeretet.

Isten teremtette az egész világegyetemet. Ő teremtette a bolygónkat, Ő teremtette az emberi fajt, és Ő teremtett téged - azért, mert szeret.

Mondhatjuk úgy is, hogy azért élsz, mert Isten az Ő szeretete tárgyaként megteremtett. Azért teremtett, hogy szerethessen, és hogy te is szerethesd Őt. Isten irántad való szeretete az oka annak, hogy most ver a szíved és lélegzel.

A jó hír az, hogy Isten épp úgy szeret téged a jó napjaidon, mint a rossz napjaidon. Isten szeret téged akkor is, amikor érzed, és akkor is, amikor nem érzed a szeretetét. Ő szeret téged, függetlenül attól, hogy te úgy gondolod, hogy kiérdemled az Ő szeretetét vagy sem.

Bárhogyan is próbálnád, semmit sem tehetsz, amivel meg tudnád akadályozni, hogy Isten szeressen téged. Mert Isten szeretete az Ő jellemén alapul, és nem azon, amit teszel, mondasz vagy érzel.

Isten annyira szeret téged, hogy elküldte az egyetlen fiát, Jézust ebbe a világba „hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Amikor Jézus kitárta karját olyan szélesre, amilyen széles a kereszt volt, ezzel azt mondta: „Ennyire szeretlek téged! Annyira szeretlek, hogy az már fáj nekem. Annyira szeretlek, hogy meghalok érted, hogy ne kelljen nélküled élnem.”

Isten szeretete emberi értelemmel felfoghatatlan, ezért nehéz megértenünk a 'szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét' Isten irántunk való szeretetének. (Efézus 3:17-19)

Beszéljetek róla

 • Mivel Isten a szeretet, milyen mértékben van jelen az ő szeretete a kapcsolataidban? Hogyan fejezed ki az Ő szeretetét a kapcsolataidban?
 • Mi az a dolog, amit korábban tettél és amivel összefüggésben nehéz elhinned, hogy Isten annak ellenére is szeret?
 • Mennyire tartod fontosnak, hogy érezd Isten szeretetét, különösen a rossz vagy nehéz napokon?

 

Nincs kárhoztatásunk

 

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (Róma 8:1-2)

Nem számít, bármit is tettél, nincs kárhoztatásod Krisztusban. Ő ott ül az Atya jobbján, nem mint vádló, hanem mint védőügyvéd, aki az életét akarja neked adni.

Isten már sokkal korábban, mielőtt megszülettél volna, elkezdte a munkáját, hogy visszahozzon téged az ő jelenlétébe. Isten tudja, hogy magad nem lennél képes megtenni a hazavezető utat, ezért amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk. (Róma 5:6)

Jézus a kegyelmet kínálja fel, nem kárhoztat. Ő mondja: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. (Máté 9:13) Az ő célja, hogy visszahozzon téged az Atyával való meghitt közösségbe, ezért nem érdekelt abban, hogy keresztül ugrasson a tüzeskarikán, hogy bebizonyítsd, méltó vagy Isten szeretetére.

Ilyen értelemben mondja Jézus: „Azt gondolod, hogy megteszel dolgokat, cserébe a bocsánatért, de én ajándékként akarom adni neked a megbocsátást és a kegyelmet. Irgalmasságot akarok, nem pedig azokat az áldozatokat, amelyekkel reméled visszanyerni a szeretetemet: A szeretetemet sosem veszíted el!”

„A célom nem az, hogy kárhoztassalak, hanem, hogy az életem szabadon áradjon benned az által, hogy a Szent Szellem közvetlenül az Atyához kapcsol téged.” (Róma 8:1-2 – a szerző parafrázisa)

„Ezen felül te nem tudsz lemosni magadról minden szennyet. Engedd, hogy én megtegyem. Az én vérem tisztára mos, fehérre, mint a hó, az én Szellemem elkezd élni közvetlenül a szívedben.”

Krisztusban elmerülve képesek leszünk bizalommal járulni a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsidók 4:16)

Mikor úgy érzed, hogy a kárhoztatás dühös áradatként jön feléd, nézz Jézusra, aki azt mondja: „Én nem kárhoztatlak, menj, és többé ne vétkezz!” (János 8:11 – a szerző parafrázisa)
Öt dolog, ami NEM jellemző a megbocsátásra

„A szeretet nem önző és nem hirtelen természetű. Nem tartja számon mások rossz cselekedeteit.” (1 Korinthus 13:5b – CEV fordítás)

A megbocsátással kapcsolatban sok téves elgondolás létezik. Sokan csökkenteni próbálják a jelentőségét, visszaélnek vele vagy elbagatellizálják.

Mi valójában a megbocsátás? Csináld meg a következő rövid tesztet, és döntsd el, igaz-e vagy hamis a következő öt állítás:

 1. Nem kell addig megbocsátani az embereknek, amíg azok nem kérik.
 2. A megbocsátás magában foglalja az okozott sérelem és fájdalom minimalizálását.
 3. A megbocsátás magában foglalja a bizalom és a kapcsolat helyreállítását.
 4. Nem bocsátottál meg igazán, amíg el nem felejted a sérelmet.
 5. Amikor látom, hogy valaki mást megbántanak, akkor az én kötelességem megbocsátani annak, aki őt megbántotta.

 Ha tanulmányozod a Bibliát, fel fogod fedezni, hogy mind az öt állítás hamis.

Mielőtt arról beszélnénk, hogy mi valójában a megbocsátás, nézzük meg azt az öt dolgot, hogy mi NEM az.

 1. A megbocsátás nincs feltételhez kötve.
  Más szavakkal, a megbocsátás nem más valaki reakcióján alapszik. Az igazi megbocsátás feltétel nélküli. Nem lehet megdolgozni érte, nem lehet kiérdemelni, nem lehet kialkudni, nem lehet megfizetni. Nem egy ígéretén alapul, hogy valaki soha többé nem fog megtenni valamit. Ha azt mondod, „megbocsátok, ha…”, az nem megbocsátás, hanem alkudozás.
 2. A megbocsátás nem kisebbíti a sérelem súlyosságát.
  Nagy különbség van aközött, hogy a sérelmet véletlenül vagy szándékosan okozták. Egy véletlen dolgot nem megbocsátani kell, hanem inkább elnézni, ha azonban valaki szándékosan tesz rosszat ellened, az megbocsátást kíván.
 3. A megbocsátás nem jelenti azt, hogy egy kapcsolat ugyanúgy folytatódik tovább.
  A Biblia azt tanítja, hogy a megbocsátás és a kapcsolat helyreállítása két külön dolog. A megbocsátás azonnal megtörténik, a bizalmat azonban hosszú idő alatt lehet felépíteni. A helyreállításban a te részed az, hogy megbocsáss, viszont a kapcsolat helyreállításához a sérelmet elkövetőnek a megbocsátástól függetlenül meg kell tennie három dolgot: őszinte megbánást kell mutatnia, és ha lehetséges, jóvá kell tennie a dolgot, valamint újra fel kell építenie a bizalmat azáltal, hogy bebizonyítja, hogy megváltozott.
 4. A megbocsátás nem jelenti azt, hogy elfelejtjük, ami történt.
  Lehetetlen dolog megpróbálni elfelejteni valamit. Ugyanis amikor megpróbálsz elfelejteni valamit, éppen arra a dologra összpontosítasz, amit el akarsz felejteni. És amire gondolatainkat összpontosítjuk, meghatározza, hogy milyen irányban haladunk.

  A kulcs tehát nem a felejtés. Hanem inkább az, hogy Isten kegyelmének és szuverenitásának lencséjén keresztül nézed a dolgot, és felismered, hogy Ő hogyan tudja a rossz dolgokat is jóra fordítani az életedben, ha bízol benne és helyes módon reagálsz.
 5. A megbocsátás gyakorlása nem az én jogom, ha nem engem bántottak meg.
  Csak a sértett fél bocsáthat meg. Te nem bocsáthatsz meg annak, aki nem téged bántott meg.

A bűnnek mindig ára van, és a megbocsátásnak is mindig ára van. Ezért először azt kell megértened, hogy mi nem a megbocsátás.  Hamarosan megnézzük azt is, hogy mi a megbocsátás valójában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Könnyebb megbocsátanod valakinek, ha arra gondolsz, hogy a megbocsátás feltétel nélküli? Miért igen, vagy miért nem?
 • A megbocsátással kapcsolatos fenti öt dolog közül melyik jelenti a legnagyobb nehézséget számodra? Fejtsd ki, miért.
 • Mit gondolsz, hogyan használhatja Isten az ellened elkövetett sérelmeket arra, hogy másokon  segítsen?
Szerző: Andre Lowoa  2018.07.11. 10:34