Isten útja vagy a tiéd?

„Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük.” (Zsoltárok 106:15)

Amikor mindenáron ragaszkodsz ahhoz, hogy megkapj valamit, amit Isten az ő bölcsességében visszatart, néha előfordul, hogy Isten hátrál egy lépést, és azt mondja: „Jól van, legyen, ahogy te akarod”. Miután Isten áthozta a népét a Vörös-tengeren, és kiszabadította őket a fáraó kezéből, azt olvassuk: „Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek” (Zsoltárok 106:12). Ez jól hangzik. De figyeld csak meg, mi történt ezután, mert ugyanez történik velünk is: „De csakhamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük” (Zsoltárok 106:13-15). Ha mindenáron a magunk útját akarjuk járni, az lelki ürességhez vezethet. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy kiszabadítsa népét Egyiptomból, Mózes úgy döntött, hogy a saját módszerével lát hozzá. Látta, hogy egy egyiptomi egy héber rabszolgát ver, de ahelyett, hogy Istentől kért volna tanácsot, a saját kezébe vette a dolgot. A Biblia azt mondja: „Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban (2Mózes 2:12). Mózest nyilvánvalóan jobban érdekelte az emberek véleménye, mint az, hogy Isten mit gondol a dologról. Ezért Istennek meg kellett tanítania Mózest arra, hogy a parancsok tőle jönnek. Miután Mózes ásott egy gödröt, és megpróbálta elrejteni tettét, Isten lehetővé tette, hogy az kitudódjon. Megmutatta Mózesnek, hogy ha a saját feje után megy, azzal még azt sem tudja elérni, hogy egyetlen katona a homokba temetve maradjon. De ha Isten szerint teszi, amit tennie kell, akkor egy egész hadsereget eltemethet a Vörös-tenger mélye. Ezért ma határozd el, hogy Isten akarata szerint fogsz cselekedni!
Józan gondolkodás

 

2Timóteus 1:7,

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)
 

Bármit is mondanak rólad mások, Isten azt mondja, hogy tőle józan gondolkodást kaptál! Sok ember él úgy, hogy azt hiszi, kevesebb értelmi képességgel rendelkezik – így született, és ez már mindig is így lesz. Ezzel az a gond, hogy aszerint kezdünk élni, amit gondolunk magunkról. Nem mintha igaz lenne – hanem azért, mert igaznak hisszük! Isten úgy teremtett minket, hogy aszerint cselekedjünk, amiben igazán hiszünk. Amit magunkról gondolunk, önbeteljesítő próféciává válik. Például ostobán viselkedünk, mert ostobának tartjuk magunkat, vagy bölcsen cselekszünk, mert hisszük, hogy bölcsek vagyunk. Ezért azt kell választanunk, hogy Isten véleményét hisszük el magunkról, és hit által ahhoz igazítjuk cselekedeteinket, amíg saját véleményünk is felzárkózik Isten véleményéhez!

A Biblia arra hív, hogy újítsuk meg gondolkodásunkat (ld. Róma 12:2). Ehhez változásra kész szemlélet kell, az pedig kis lépésekkel kezdődik.

Első lépés: Határozd el, hogy elhiszed, amit Isten mond rólad! Minden végeredmény egy döntéssel kezdődik – egy tudatos akaratnyilvánítással. Bármit is mondjanak az érzéseid, válaszd ezt: „igaz az Isten, az emberek [és az érzelmeik] pedig valamennyien hazugok” (Róma 3:4). Bármit is mondtál magadról korábban, vagy bármit is mondtak mások, Isten azt mondja, hogy ő nem a félelem lelkét adta, „hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Timóteus 1:7). Ő már odaadta, de neked kell úgy döntened, hogy elfogadod ajándékát, „az erő, a szeretet és a józanság lelkét”. Vésd az emlékezetedbe, elmélkedj rajta, amíg gyökeret ver benned!


„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)

Második lépés: Kezdd el azt mondani, amit Isten mond rólad Igéjében! A szavak számítanak, különösen Isten szavai! Nézz csak körül, minden, ami a teremtettségben létezik, először egy szó volt, amit Isten gondolt ki és mondott ki. „Azután ezt mondta Isten: Legyenek… És úgy történt.” (1Mózes 1:14–15).

Isten szava magában hordozza Isten hatalmát. Ezért ha hittel kimondod Isten Igéjét, az ő hatalmas, teremtő Logoszához kapcsolódsz. Miért fontos kimondani Isten Igéjét, miért nem elég csak gondolni rá? Először is, mert nagy megerősítést ad, ha hallod magadat, amint kimondod Isten Igéjét. Másodszor, mert amit hangosan kimondasz, arra később jobban visszaemlékszel. Harmadszor, mert az ellenség is hallja, amit mondasz. Amikor Jézus Isten Igéjét mondta a sátánnak a pusztai megkísértéskor, a sátán megfutamodott (ld. Máté 4:11).

Harmadik lépés: Éld meg, amit Isten mond rólad! Istentől a józanság lelkét kaptad – ez azt jelenti, hogy képes vagy a józan gondolkodásra. Ha ezt valóban hiszed, gondold végig, mit tennél meg, amit most nem teszel? Mekkora lépést lennél kész megtenni hitből? Isten képessé tett a szeretetre. Ha ezt valóban hiszed, hogyan tudnád kimutatni szeretetedet Isten és emberek felé? Elkezdenél adakozni a gyülekezetednek, vagy ha ezt eddig is tetted, most újult lelkesedéssel folytatnád? Megbocsátanál valakinek, aki megbántott? Szolgálnál mások felé, ahelyett, hogy csak magaddal vagy elfoglalva? Semmi sem építi jobban a hitet, mint az, ha megéljük Isten Szavát. Képzeld magad elé, hogy megteszed ezeket a lépéseket, és megváltozik önmagadról alkotott képed!


„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)

 

Azt kérdezed, mi ez a „józanság lelke”, amit Istentől kaptunk? Az eredeti görögben álló szó ezt jelenti: „józan, ésszerű, logikus, realista”. Ez magában foglal többféle tulajdonságot, mint például:

1) Önfegyelem. Azt jelenti, hogy saját józan gondolkodásodon kívül semmi nem irányít, sem emberek, sem körülmények, sem ösztönök, sem érzelmek, sem emberi értelem, és főleg nem a félelem. Mindig kezében tartja az irányítást. Akkor is, ha olyan problémákkal nézünk szembe, amelyekre nincs egyszerű megoldás, az önfegyelem Isten Igéjének igazságába veti horgonyát.

2) Tisztánlátás. Ami bölcsen különbséget tud tenni a felmerülő lehetőségek között. Meg tudja különböztetni a valóságot a fantáziától, a jót a rossztól, a hatékonyt a hiábavalótól, az értékest az értéktelentől. Ez az adottság segít jó döntéseket hozni bonyolult helyzetekben is.

3) Összpontosítás. Lézerpontosan fókuszál a célra. Egy tökéletesen behangolt vevőkészülékhez hasonlóan torzítás nélkül veszi az adást, és ellenáll minden más, figyelmünkért versengő hanghullámnak. Korlátot szab minden interferenciának, bizonytalanságnak, zavarnak. Amint „ráhangolódott” a feladatra, a józan gondolkodás segít erődet az elsőrendű fontosságú dolgokra koncentrálni.

4) Rendszerezettség. A dolgokat folyamatában figyelő gondolkodásmód, ami ok-okozat elve alapján működik. Az foglalkoztatja, hogyan juttasson el A-ból B-be – a kitűzött cél megvalósításához – egymást követő célszerű lépések sorozatával. Isten csodálatosan alkotott meg (ld. Zsoltárok 139:13–16), és Teremtőd gondolkodása tükröződik abban a gondolkodásban, amit neked adott, hogy használd. Most már tudod, ki vagy, indulj hát, és tapasztald meg, mit jelent bővölködő életet élni (ld. János 10:10).
Krisztus minden

„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Filippi 1:21)

„Nekem az élet Krisztus.” Ezek a szavak nem működnek másképp. Próbáld ki! a) Nekem az élet a pénz… ha meghalok, mindet itthagyom. b) Nekem az élet a hírnév… ha meghalok, hamar elfelejtenek. c) Nekem az élet a hatalom és a befolyás… ha meghalok, más lép a helyembe. D) Nekem az élet a birtoklás… ha meghalok, üres kézzel kell távoznom. Ugye, milyen hamisan csengenek ezek a szavak? Ha a pénz megszállottja vagy, akkor neked sohasem lesz elég, és folyton attól félsz, hogy elveszíted. Ha a hírnév a célod, akkor versengő és manipulatív leszel, nehogy mások háttérbe szorítsanak. Ez bizonytalanná tesz. Ha a hatalom és a befolyás hajt téged, akkor önzővé és önfejűvé válsz. Ez pedig önteltséghez vezet. Ha a birtoklás lesz az istened, akkor materialistává válsz. Az pedig kapzsivá tesz. Akár van valamid, akár nincs, akár ismernek, akár ismeretlen vagy, akár élsz, akár halsz – csak Krisztus tud megelégíteni. És a halál? Az csak hab a tortán. J. B. Phillips írja: „Az élet nekem egyszerűen Krisztust jelenti, és ha meg kell halnom, csak még többet nyerek belőle.” Akkor hát mi a lényeg? A következő: az élet titka ugyanaz, mint az öröm titka; mindkettő Krisztus körül forog. Ne próbáld meg a boldogságot hajszolni, csak élj Krisztus-központú, Krisztus által irányított életet, és annyi boldogságban lesz részed, hogy azt sem tudod majd, mihez kezdj vele!Légy bölcs és megnyerő!

„Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg.” (Példabeszédek 11:30)

A Bibliában azt olvassuk: „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete” (1János 2:15). Vannak azonban köztünk, akik úgy viselkednek, mintha ahhoz, hogy jobban szeressük Istent, az kellene, hogy kevésbé szeressük a körülöttünk élőket. Lehet, hogy kellemetlenül érezzük magunkat bizonyos emberek környezetében, lehet, hogy nem tudunk kapcsolatot teremteni, nem tudjuk, miről vagy hogyan beszélgessünk velük, akaratlanul is olyan jelzéseket adunk, mintha lelkileg felsőbbrendűek lennénk. „A bölcs lelkeket nyer meg” – ez azt jelenti, hogy ha bölcsen viselkedsz, mások is követni fognak. Arra vagy hívatva, hogy Örömöt hozz az emberek életébe, nem arra, hogy ítélkezz felettük. Isten már kijelölte az ítélet napjának idejét és helyét, és nem te fogsz akkor az ítélőszékben ülni! Jézus magát „jó pásztornak” (János 10:11) nevezi, és a kalosz görög szó, ami itt áll, azt jelenti: „vonzó, rokonszenves, megnyerő”. Krisztus olyan mágneses erővel hatott az emberekre, hogy automatikusan vonzódtak hozzá. Hozzád is vonzódnak? Jézus azt mondta, hogy az a hivatásunk, hogy só és világosság legyünk. A só teszi az étel ízét élvezhetővé, a világosság pedig utat mutat az embereknek. Mivel bölcsek és megnyerők voltak, Ézsaiás prófétának beleszólása lehetett királyok életébe, a három héber ifjú megváltoztatta a babiloni politikát, József pedig megmentette Egyiptomot az éhínségtől. Igen, a sátán is munkálkodik, hogy kiradírozza Krisztust a karácsonyból, eltüntesse az imádságot az iskolákból és Istent a kormányzásból. De nem fog meggyőzni, és ezzel tisztában van (ld. Jelenések 12:12). A stratégiája mégis az, hogy meggyőzzön minket: győzhet. Ezért ma törekedj arra, hogy bölcs és megnyerő légy, hogy Krisztushoz tudj vezetni embereket.
Légy hűséges!


„… ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.” Malakiás 2:14

Ahogy a társadalmi normák egyre megengedőbbé válnak, a házastársi hűségről alkotott felfogásunk kihívással szembesül. A szórakoztatóipar azt az elképzelést reklámozza, hogy a hűtlenség remek kétszemélyes játék. A hátulütőkről azonban nem beszélnek. Amikor az izgalom lecseng, fájdalmat és kiábrándulást hoz. Nemcsak a két érintett számára, de mindazok számára is, akik szeretik őket, akik számítanak rájuk, vagy akik példaként tekintenek rájuk. Ideje egyenesen beszélnünk a házassági szövetségről. A becserkészés izgalma és a szenvedély kihűlte után marad a főzés, takarítás, a megélhetésért való megdolgozás. Igen, a fű zöldebb a szomszédnál, de füvet nyírni ott is kell. Amikor még csak randevúztok, akkor a másik legjobb oldalát látod, de ha összeházasodtok, együtt kell élnetek egymás hibáival, gyengeségeivel és idegesítő szokásaival, csakúgy, mint azelőtt korábbi házastársadéval. És tudod mit? A házasélet elkezd börtönnek tűnni. És mit tesz az ember, ha csapdába esve érzi magát? Egyik kapcsolatból a másikba ugrik hiábavalóan keresve valami meghatározhatatlant – valamit, amit úgy tűnik, sosem talál meg. Mi a megoldás? Ahelyett, hogy az igazit keresnénk, nekünk kell arra törekednünk, hogy igazi társsá váljunk. Gyakran azok a tulajdonságok, melyeket egy új kapcsolatban keresel, ott vannak észrevétlenül megbújva a felszín alatt a házastársadban. Ezek a tulajdonságok olyanok, mint a magvak: ha öntözöd, táplálod és védelmezed őket, valami csodálatossá fognak nőni, amiben örömödet lelheted.Tartsd életben a reményt!

„A reménység bátorságot ad…” (Jób 11:18 NLT)
A remény hatalmas erőforrás. Arra késztet, hogy gondolatban minden lehetséges megoldást megvizsgálj. Képessé tesz arra, hogy felülkerekedj az ijesztő akadályokon. Életbevágóan fontos ahhoz, hogy olyan életet élj, amilyet Isten szán neked. Ez az üzemanyag működteti a szívedet. Ez a legeslegnagyobb különbség azok között, akik kitartanak, és akik feladják. A remény mondatja ki a házasulandó párral az igent, anélkül, hogy bármilyen garanciát is várna. Később is a remény szedegeti össze a darabkákat a sok megszegett ígéret után, és próbálkozik újra, mert tudja, hogy jóra fordulhatnak a dolgok. Ezért szenvedi végig a kínok kínját a zeneszerző a kotta fölött, vagy a festőművész a vászon előtt, mert hiszi, hogy a küzdelemből a szépség egy szikrája fog előtörni. Henri Matisse festőművész kezét idős korára teljesen megnyomorította a kínzó ízületi gyulladás. Amikor megkérdezték, hogy miért szorít mégis minden nap ecsetet feldagadt ujjai közé, ezt mondta: „a fájdalom elmúlik, a szépség megmarad”. Michelangelo annyira elcsüggedt amikor a Sixtusi kápolna mennyezetfreskóján dolgozott, hogy már majdnem feladta. De a remény minden reggel arra késztette, hogy felmásszon a létrára, hogy be tudja fejezni nagyszerű látomását. A remény vette rá Ábrahámot, hogy elhagyja otthonát, anélkül hogy tudta volna, hová viszi Isten. Pál a remény miatt volt képes dacolni Róma hatalmával. A remény adta az erőt az Ószövetség prófétáinak, hogy folyamatosan szembeszálljanak az ország vezetőivel! A remény nem vak optimizmus, hanem összpontosított hit és Istenbe vetett reménység. „Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta” (Zsoltárok 71:5). Túlélhetsz sokféle veszteséget, de a remény elvesztését nem. Senki sem vesztett el olyan sokat, mint Jób, aki mégis azt mondta: „A reménység bátorságot ad”. Tartsd hát életben a reményt azzal, hogy bízol Istenben!
Szerző: Andre Lowoa  2018.07.11. 00:56