“Drága szeretett leányom, mennyire szeretném, hogy a szeretet megsokszorozódjék a világban, mert az ember akkor valóban szeretné felebarátját, ahogyan azt Atyám parancsolta, és akkor nem lennének háborúk. A háborúk az Egy Igaz Istenbe vetett hit hiányának az eredményei. Ezeket a félelem, a gyűlölet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 18:04

“Ne feledjétek, hogy az Ő testi szenvedését egy ember sem viselné el. De a lelki szenvedés is ugyanazt a fájdalmat idézheti elő. Azoknak mondom, akik szenvedéssel küszködnek: kérnetek kell Engem, szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy segítsek nektek ezzel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 17:53

Hamarosan végrehajtják az agenda terv keretében a legnagyobb tervezett emberi népirtást? Egyre több támogatója van a drasztikus népességcsökkentésnek a világban. vagy pedig csak arról van szó, hogy sorban fedik fel magukat az Új világrend leendő kormányhatalmának képviselői, ideológiai…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 16:18

Számíthatsz Istenre „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása” (Jakab 1:17 NIV-fordítás). Amikor körülötted minden folyamatosan változik,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 10:19

Isten azért teremtett téged, hogy másoknak segíts   Amikor Istentől kapott képességeidet arra használod, hogy másoknak segíts, akkor töltöd be elhívásodat. „Most már ti is Hozzá tartoztok… azért, hogy hasznosak legyetek Isten szolgálatában.” (Róm.7:4, angol fordítás). Függetlenül attól, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 10:18

A boldogság a békességből és az alázatból fakad “Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 10:17

A KULCSMinden léleknek kulcsa van,Magától ki nem nyílik.Kulcs nélkül bezártan marad,Hiába is feszítik!Bármely kísérlet mit sem ér,Csak összezárul jobban,De nyílni kezd, ha érzi, hogyEgy szív érte is dobban.Ha megnyitod a szíved úgy,Hogy szereteted árad:Kitárul minden lélek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 09:21

AZ ÖRDÖG GYÛLÖL TÉGED 1990. október 30. Vassula, törékeny kis teremtményem, tudod-e, hogy hány tövist húztál ki Szívembõl? Nem tudom Uram. Elég sokat ahhoz, hogy pihenést nyújts nekem, gyermekem. A te megteremtésed célja is az volt, hogy pihenést nyújts nekem. Én teremtettelek, és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 08:24

Béke... Imádkozzunk! URam! Békétlenség közepette is add a Te békédet nekünk! Ámen Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. 2 Kor 5,19 Ölni - humanitárius…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 03:48

http://www.youtube.com/watch?v=LXUpDENvfsE  

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.05. 00:39