"Gyermekek, ebben az időben imádkoznotok kell, hogy segíteni tudjatok felvilágosítani azokat a lelkeket, akik sötétségben vannak.

Ők nem ismerik Fiam Áldozatának Igazságát, sem azt, hogy szörnyű Keresztre feszítésének mi volt az értelme.

Üdvösségének Ajándékát félredobták, mintha soha meg sem történt volna. Aztán azok, akik tisztában vannak Kereszthalálának értelmével, úgy döntöttek, hogy különböző más hamis istenek után néznek, annak érdekében, hogy azok békét hozzanak számukra. Azonban ezek sohasem tudnak ilyen békét megvalósítani.

A lélek békéjét csak a Fiam iránti hűség és a neki mondott ima idézheti elő.

Csak a tiszta és alázatos szívűeknek lehet örök életük, akik teljes bizalmukat Fiamba helyezték.

Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet."

 

Szűz Mária: Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-az-emberiseg-kepzelete-oly-sok-vallast-es-hamis-elmeletet-hozott-letre-melyek-most-elarasztjak-a-foldet-2012-junius-29-pentek-9-20/
 
VÖ.:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
Szerző: Andre Lowoa  2018.06.28. 17:37