Szűz Mária: Az utolsó idők prófétáját az Égiek vezérlik


2011. december 16. péntek, 22.35

Gyermekem, azért jövök hozzád, hogy elhozzam neked a szív vigaszát. Te, az én erős gyermekem, mostantól képes leszel elviselni a szenvedést olyan mértékben, hogy üdvözölni fogod azt, és így bizonyítod kitartásodat, miközben harcolsz azért, hogy hirdesd az én drága Fiam, Jézus Krisztus szavát (üzenetét).

Te, gyermekem, darabokra vagy szedve. Minden nap egy újabb – és egyre több – kihívás elé állít ebben a munkában, és ezek közül sok igen nehéz.

Most itt az idő, hogy felvedd a páncélodat, minden félelem nélkül. Menetelj előre és harcolj Fiamért azzal, hogy biztosítod, hogy az Ő Szent Szavát gyorsan meghallják szerte a világon. Olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudod. Ne késlekedj! Ne engedd, hogy bármi is elvonja figyelmed!

Szeretlek téged, gyermekem. Teljes védelem alatt állsz, minden bajtól. Nem veszed észre, hogy milyen kevéssé van rád hatással most, amikor mások támadnak téged ezért a munkáért? Ez a páncél (védelem) kegyelme.

Harcolj a sátán elleni küzdelemben hadsereged katonáival, és segíts megmenteni az egész emberiséget.

Te, az utolsó idők igaz prófétája vagy, akit az Égiek vezérelnek, hogy segíts megtéríteni a világot. Gyorsan érkezik majd a segítség. Készülj. Örvendezz, mert ez egy nagy ajándék.

Minden egyes lépésed vezérelve van, így csak bízz Jézusban, és hallgass mindig az Én Mennyei Atyámra.

Légy bátor, merész, és menetelj előre, félelem nélkül szívedben.

Mennyei Édesanyád

Angyaloknak Királynéja
A próféciák, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek

 

2013. január 27. vasárnap, 20:30

Drága szeretett leányom, köteles vagyok tájékoztatni Követőimet arról, hogy meg lesznek büntetve bizonyos felszentelt szolgáim által. Néhányan közülük arra fognak utasítani benneteket, hogy távolodjatok el ettől a Munkától.   

Veletek éppúgy fognak bánni, ahogyan annak idején a papok bántak Tanítványaimmal. Nekik szintén azt mondták, hogy távolodjanak el Tőlem, és sokaknak nem volt megengedve a templomokba való belépés, hogy tiszteletüket fejezzék ki Istennek, Örök Atyámnak

Az Ígéreteimmel kapcsolatos legnagyobb félreértést eszközként fogják felhasználni mások bátorítására, azért, hogy utasítsanak el Engem, amint ebben az időben Szent Szavamat megosztom az egész világgal.

Benneteket, Tanítványaim, eretnekséggel fognak vádolni és azt fogják mondani, hogy nem a Szent Tanokat követitek.

Felszentelt szolgáim rettenetes hibát fognak elkövetni, amikor a Királyságom felé vezető úton a rossz elágazást fogják követni. Ezt tudatlanságukból fogják tenni, mert sokan közülük azt feltételezik, hogy már ismerik azokat a próféciákat, amelyeket Én fedek fel a világ számára még Második Eljövetelem előtt.   

Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor majd arra utasítják őket, hogy helytelenül cselekedjenek, azáltal, hogy utasítsák el a mindenki számára adott figyelmeztetéseimet a lelkek megmentésére. A próféciák, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek.

Azonban a Jelenések Könyvét egy felszentelt szolgám sem érti meg Egyházamban. Ők majd tájékoztatva lesznek, és Én ezt részletekben fogom megtenni. Nektek ezt csak akkor kell ismernetek, amikor Én eldöntöm, hogy elérkezett az idő.

Kérlek benneteket, nyissátok meg az Igazságra a szíveteket. Legyetek óvatosak, amikor megítélitek Isten Szavát, amely választott prófétáinak adatnak. Ha keményen ítélkeztek fölöttük, akkor ti is annak megfelelően lesztek megítélve. Ha könyörtelenül elutasítjátok őket, akkor ti is el lesztek utasítva Igazságom Keze által. Fogadjátok el őket szeretettel, és Én Szentséges Karjaimba zárlak benneteket.

Semmi sem mond ellen Atyám Könyvének azokból, amelyeket most megosztok veletek, mert ez lehetetlen. Én most azért jövök, hogy befejezzem azokat a Tanításokat, melyeket a Földön eltöltött időm alatt meghatároztam.

Amikor a Munkám befejeződik, Szövetségem is végre be fog teljesülni. Azután elhozom majd az Örök Élet Legdicsőségesebb Ajándékát.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Krisztus maradék egyháza Győzni fog

 

2013. január 31. csütörtök, 15.30

Szeretett gyermekeim, Isten gyermekei, Én vagyok a ti mennyei Édesanyátok, az Irgalom Anyja, az Üdvösség Anyja. Ti vagytok az én drága gyermekeim, és Én rátok borítom fátylamat, az üdvösség fátylát, ahogy megfáradt lelketek kínok közt vergődik.

Gyermekeim, imádkozzatok Fiamhoz, teljes hittel és az Ő Irgalmába vetett teljes bizalommal. Ő soha nem hagy cserben benneteket. Habár fájdalomtól és szomorúságtól szenvedtek, mert ismeritek az Igazságot, és nyomorultul érzitek magatokat a körülöttetek lévő gonoszság láttán, nyugodjatok meg. Mert Isten, az én Atyám szeretete körülölel benneteket, és a Fiam által nektek adományozott Kegyelmekkel vagytok megáldva, mely gazdagítja a lelkeket.

Nem szabad engednetek, hogy a félelem és aggodalom eltérítsen benneteket attól a szereptől, melyet Fiam formált belőletek. Krisztus maradék egyháza győzni fog, és ennek következtében több milliárd lelket fog szerezni, akiket Isten Trónja előtt mutat majd be.

Micsoda áldás ez számotokra. Ti, akik vezetni és segíteni fogjátok Fiam Imahadjárati Imacsoportjait, lelkek milliárdjait mentitek meg. Semmihez sem foghatóak ezek az imák, melyek Ajándékként adattak az emberiségnek, és különleges Kegyelmek fűződnek hozzájuk. Ti nem tudjátok, hogy ha ezeket az imákat imádkozzátok, harmincszor több lelket segítetek megmenteni. Ezekkel az imákkal meg tudjátok vigasztalni Fiam Szívét, azáltal, hogy ezek gyarapítják azon lelkek számát, akikre Neki szüksége van, hogy beteljesítse Üdvösség – Tervét.

Köszönöm, hogy válaszoltok Fiam Mennyből jövő kérésére. Sok Kegyelemben részesültetek az elmúlt két hétben. Ezen kegyelmek gyümölcsei egyre világosabbá válnak számotokra, ahogy haladtok előre az Igazság Útján, az örök élet felé.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a Földet


2013. január 30. szerda, 23.10

Drága, szeretett leányom, fokozódik az emberi élet pusztítása, azok keze által, akik nem tartják tiszteletben Isten eme Ajándékának jelentőségét. Atyám haragja – ezen förtelmes bűn miatt – olyan méreteket öltött, hogy Dörgedelmeit hallani lehet az egész Mennyben.

Haragjának Keze száműzni fogja ezt a gonoszságot, amint Kiragadja majd ezeket a gonosz embereket, és elpusztítja őket. Minden – állatként lemészárolt – emberért, Atyám a pokol tüzére fogja vetni a gyilkost.

Szeretném, ha tudnátok, hogy amint a háborúk fokozódnak, a diktátorok köreiben lévő gonoszok támadva lesznek. El fogják távolítani őket, és azzal az Igazságossággal mérnek majd nekik, melyet magukra vonnak.

Az emberek nem látják azt, amit Én látok. Ők nincsenek tudatában a gonoszság mértékének, mely az élet kipusztítását, a föld pusztulását és az emberek üldöztetését eredményezi, felebarátaik által.

Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet. Nagyon. Ennek a gonoszságnak a gyökere az, hogy az ember nem fogadja el Isten Létezésének Igazságát. Az ember úgy játszadozik az élettel, mintha ő irányítana minden létezőt a földön, melyek fölött neki nincs is hatalma. Nem folytatódhat tovább ez a gonoszság. Ez azokra fog vonatkozni, és azok fognak Istentől való félelmet érezni, akik nem ismerik el az Ő Törvényeit.

JézusotokAz Antikrisztus nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia


2013. február 25. hétfő, 23.00

Szeretett leányom, az eljövendő idők fel fogják rázni a világot szendergéséből, függetlenül attól, hogy milyen vallást – ha egyáltalán – követnek az emberek, mert a kis szarv hangja figyelmet követel az egész világtól. Péter Székében ülve, ez a csaló szélhámos fennhangon fogja harsogni és büszkén hirdeti majd az összes egyház – egy egyházzá való – egyesítésére vonatkozó megoldását. A szekuláris világ – mintegy modern újítóként üdvözölve – éljenezni fogja őt, mert ő szemet fog hunyni a bűn felett.

Olyan új törvényeket fog bevezetni, melyek nemcsak a Katolikus Egyház Tanításainak mondanak majd ellent, hanem ellenkezni fognak minden Keresztény törvénnyel is. A papok, akik ellene vannak ezeknek az Üzeneteknek, kénytelenek lesznek majd átértékelni ezeket, amikor a szörnyű igazság a felszínre tör. Ők lassan rá fognak ébredni végre, leányom, a neked adott Szavam (Üzenetem) Igazságára.  Mennyire fognak sírni bánatukban, amikor rádöbbennek, hogy ez Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki – Atyám Áldásával – minden részletében kinyilatkoztatom nekik a végidő próféciákat.

Akkor majd inni fogják minden Szavamat, mely Szent Ajkamról fakad, ahogy Kinyilatkoztatom a további közelgő eseményeket az emberiség felkészítése érdekében. Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberiség meghallja és válaszoljon Hívásomra, hogy Én ki tudjak szabadítani mindenkit a fenevad karmai közül.

A hamis próféta – annak ellenére, hogy el van foglalva magasztos törekvéseivel, hogy lenyűgözze a világ Katolikusait – félre lesz állítva egy ideig, mert az Antikrisztus most fog a világ színpadára lépni, amint az meg lett jövendölve. Amikor halljátok a médiát, hírt adni egy új, ígéretes, tapasztalt békeközvetítőről, akkor tudni fogjátok, hogy ki ő. Ő, az Antikrisztus, nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia.

Annak ellenére, milyen ijesztő is lehet ez, ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, Király Vagyok. Senki, egyetlen ellenség sem hatalmasabb Istennél. De meg kell vívni a csatát a lelkekért, amint az meg lett jövendölve. Azáltal, hogy terjesztitek Szavamat, Üzeneteimet és Imáimat, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akikre szükségem van, hogy az Én Új Paradicsomom benépesülhessen Isten valamennyi Gyermekével.  

Mindenkor bízzatok Bennem, a ti Jézusotokban, mivel Én vezetni és védelmezni foglak benneteket ezen – a földön lévő – utálatosság idején. Ígérem, ez az időszak rövid lesz.

Jézusotok


http://nagyfigyelmeztetes.hu/#sthash.dlcUF6Jh.dpuf

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.22. 07:53