Ha te nem teszed – ki fogja?

„Elbeszéljük a jövő nemzedéknek.” (Zsoltárok 78:4)

Amit egy apa az otthona falai közt mond a gyermekeinek, azt nem hallja az egész világ, de biztos, hogy meghallja az utókor. Egy nagy gyülekezet lelkipásztora írja: „Évekkel ezelőtt meghívtak a Fehér Házba, hogy találkozzak az Elnökkel és néhány fontos vallási vezetővel. Ez volt az első ilyen meghívás, amit ez a vidéki fiú kapott. De amikor hazatelefonáltam, megtudtam, hogy a fiam kosármeccsét éppen arra a hétvégére tették át, és egyet már így is kihagytam. A kérdés egyetlen dologra egyszerűsödött le: „Mi a legfontosabb?” A kormány évekig működött nélkülem is, így felhívtam a Fehér Házat és szóltam, hogy nem jövök. (Gyorsan kiheverték a hírt!) Elmentem a meccsre és örülhettem annak, hogy láttam, ahogy a fiam bedobja a döntő kosarat.” Pál azt mondta: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek… kihasználva az alkalmas időt” (Efézus 5:15-16). Az, hogy hogyan töltöd az időd, megmutatja, hogy mik az igazi értékeid és mik nyernek elsőbbséget életedben. Apa, töltesz minőségi időt a gyermekeiddel? Karl Marx azt mondta, hogy ha le akarsz igázni egy nemzetet, akkor csak annyit kell tenned, hogy megállítod az értékek, az erkölcs és a hit egyik generációról a másikra való továbbadását. Salamon azt mondta: „Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek” (Példabeszédek 20:7). Apa, mielőtt észrevennéd, már el is mennek – de milyen örökséget visznek magukkal? A gyermekeid tükrök, azt tükrözik vissza, amit látnak, és nehéz Istent mennyei atyjuknak látni, ha nem látták Őt tisztán földi apjukban. Tehát: „Fogjátok kézen őket… és vezessétek őt a Mester útján!” (Efézus 6:4 TM). „Mondjátok el a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt!” Ha nem teszed, ki fogja?

Neveld a gyermeket...

Kupaktanács

„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások…” (1Korinthus 1:10)
 

Ahhoz, hogy hatékonyan tudd vezetni családodat, meg kell tanulnod, hogy rendszeresen összehívd őket egyfajta kupaktanácsra. A kupaktanács azért kell, mert ilyenkor a csapat:

1) kitűzi céljait;

2) megbeszéli, hogy kinek mi a feladata, kötelezettsége;

3) kézbe veszi azokat az ügyeket, melyeken múlik, hogy győznek vagy veszítenek.

Kedves szülő, még ha fejből tudod is a forgatókönyvet, a családodnak meg kell tanulnia, hogyan valósítsa azt meg a pályán. Ez azt jelenti, hogy kezelnetek kell bizonyos dolgokat, meg kell beszélnetek nézeteltéréseket, biztatni és értékelni kell minden egyes csapattagot. Próbálj nyitott szívvel figyelni a másikra! Ne csak azt halld meg, mit mond gyermeked, próbáld megérteni érzéseit is! Igen, te vagy a főnök, és igen, megpróbálhatod ráerőltetni akaratodat, de előbb vagy utóbb gondban leszel, mert az emberekben megnő a neheztelés, ha úgy érzik, kihagyják őket valamiből. Csapatod minden tagjának benne kell lennie a döntéshozás folyamatában, tehát vond be őket! Kérd Isten segítségét, hogy túl tudj látni azon, amit te akarsz, és meglásd, hogy mi a legjobb mindannyiótok számára. Ne dőlj be az azonnali örömök varázsának! Ami ma jónak tűnik, talán eltérít egy jobb jövő felé vezető útról. Kívülállókat ne engedj be a családi kupaktanácsba! Mondd meg nekik, hogy törődjenek a maguk dolgával! Az ő véleményük gyakran csak hallomáson, önérdeken vagy féltékenységen alapszik. Tartsd tiszteletben, és védd másokkal szemben csapatod magánéletét! Építsd ki az összetartást! Tartsatok rendszeres ima-kupaktanácsot is! Ezzel mindenki nyer!Tarts ki a kitartásban!

„…legyetek szilárdak, rendíthetetlenek…” (1Korinthus 15:58)
Amikor úgy érzed, szívesen feladnád, akkor „tarts ki a kitartásban”, és megkapod azt, amit a futók második szélnek neveznek. Ez az az erő, amely előrehajtja a célvonalig, és győztessé teszi őket. Ezért mondja a Biblia azt: „Áldott, aki kitart…” (Jakab 1:12 NIV).
Hallottál már valaha Thomas Starzlról? Orvostanhallgató korában sebész gyakornokként érdekelni kezdte a szervátültetés. 1958-ban új májat varrt olyan kutyákba, akiknek a máját el kellett távolítani, de mindegyik állat elpusztult az operációt követő két napon belül. Egy év múlva megtalálta a módját, hogyan stabilizálja a keringést, és a kutyák egy egész hétig éltek. 1963 márciusában hajtotta végre az első emberi májátültetést, de a páciens elvérzett. Ez a kudarc és a hepatitiszjárvány, amely a hatvanas években világszerte terjedt a mesterséges transzplantációs központokban, arra kényszerítette, hogy feladja májátültetés programját. Ő azonban nem volt hajlandó abbahagyni. 1968-ban új transzplantációs kísérletek eredményeit ismertette. Mind a hét résztvevő gyermek túlélte a műtétet, bár négy meghalt fél éven beül. Ez biztató, de nem túl fényes sikernek számított. 1975-re az egész világon csak két májátültetéssel foglalkozó program maradt. Huszonhárom évvel a kezdetek után Starzl és csapata elérte az első igazi sikert: huszonkét beteg közül tizenkilenc hosszabb ideig életben maradt. Starzlt sok kritika érte, az orvosvilág gyalázta, meghurcolta. De kitartott – és örülnünk kell annak, hogy így tett! Ma a májátültetés az egész világon rutinműtétnek számít, és olyan emberek, akiknek semmi reményük nem volt, most boldog és tevékeny életet élnek. Tehát bármi is a megbízatásod, állj szilárdan, és ne engedd, hogy bármi is megrendítsen!
Tarts ki, a segítség már úton van!

„Sámson haja azonban megint nőni kezdett…” (Bírák 16:22)

Amikor Sámsonra gondolunk, általában bukása jut eszünkbe: Delilával való viszonyának története. Igen, Sámson valóban mindent elveszített, a haját, az erejét, a látását, a pozícióját, a családját és a jó hírnevét is. Izráel valaha volt legerősebb embere most a filiszteusok börtönében volt vakon, megalázottan, gabonát őrölve, mint egy ökör – nevetség tárgyaként. De a történetnek nincs vége, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége! Életének legmélyebb pontja Sámson Istenhez kiáltott irgalomért, és megkapta azt: haja megint nőni kezdett. Haja, melyben erejének titka rejlett, újra kinőtt. Így szolgálatának utolsó percei lettek a legnagyszerűbbek! Ma neve ott áll a Zsidókhoz írt levél 11. részében a hithősök között (ld. Zsidók 11:32). Isten ígérete ez: „akik az Úrban bíznak, erejük megújul” (Ézsaiás 40:31). Lehet, hogy most valami nagyon fáj, de légy türelmes, a segítség már úton van! Imádságban így kiáltottál: „Uram, elestem, és nem tudok felkelni.” Tarts ki, Isten már jön, hogy segítsen. Azért jön, hogy megszabadítson, hogy kihozzon a fogságból, és helyreállítson. Az Ószövetségben, amikor Jób a fekélyektől, az anyagi veszteségtől és a gyásztól szenvedett, azt mondta: „egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik” (Jób 14:14). Isten meggyógyította Jóbot, és kétszeresét adta vissza mindannak, amit elveszített. Ugyanezt akarja tenni veled is. Tarts hát ki, a segítség úton van!

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.21. 00:18