Add meg gyermekednek ezt a négy dolgot!

„Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket!” (1Mózes 48:9)
Add meg gyermekednek a következő négy dolgot! 1) Tanítás. „…meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” (1Mózes 4:9). Nem a kormány vagy az oktatásügy feladata -, hogy jellemet építsen és meggyőződést adjon gyermekeidnek; ez a te dolgod! Isten pedig számon fog kérni érte. 2) Helyreigazítás. „Fenyítsd meg fiaidat, míg van remény” (Példabeszédek 19:18). Azok a gyermekek, akik tudják, meddig mehetnek el, nagy tehertől mentesülnek. Biztonságot ad nekik tekintélyed szilárdságának tudata. Ha megtanulják, hogy a nem tényleg nemet jelent, ők is képesek lesznek nemet mondani másoknak és saját indulataiknak. 3) Áldás. „József ezt mondta apjának: Ezek az én fiaim, akiket itt adott nekem Isten. Jákób így szólt: Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket!” Az ószövetségi apák kezüket gyermekeik fejére tették, mert hitték, hogy így átadható Isten áldása. Ha érted senki nem tette meg, te elindíthatsz egy új hagyományt, mert Isten áldásával béke, hosszú élet és jólét jár (ld. 5Mózes 28). Ezért támad az ellenség olyan gyakran, megpróbálja megtörni a láncot, melyen át Isten áldása érkezik, Ne engedd neki! 4) Példa. Egy nagy igehirdető egyszer belenézett a bölcsőbe, ahol kisgyermeke feküdd, és így imádkozott: „Uram, te, aki embert teremtettél, tégy ma engem valódi férfivá! Hadd formáljam őt az életemmel, a példámmal és az imámmal olyanná, akit te használni tudsz. Uram, hadd haljak meg egy nappal azelőtt, mielőtt bármi olyat tennék vagy szólnék, amivel neki botlását okozom.”
Imádkozz minden nap!

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.”Máté 7:7

Kérjetek és adatik nektek...

R. A. Torrey, a híres evangélista mondta, hogy a hatékony imádságnak két titka van:

1) Tanulmányozd Isten Igéjét, és fedezd fel az ígéretekben kinyilvánított akaratát.

2) Hivatkozz ezekre az ígéretekre Isten előtt imádságban azzal a rendíthetetlen reménységgel, hogy ő meg is teszi, amit megígért. Ne tűrd el, ha életedből hiányzik az imádság! Ne engedd, hogy az úgynevezett előrejutással járó stressz határozza meg, mennyi időt töltesz a Megváltó lábainál ülve. Sóvárogj ezekre az időkre! Ütemezd be magadnak őket! Védd ezeket az időket! Grace L. Naessens így ír erről a The Difference [A különbség] című versében: „Minden reggel korán keltem, és rohanva kezdtem a napot; annyi elintéznivalóm volt, hogy nem volt időm imádkozni. A problémák elleptek, minden egyes feladat egyre nehezebb volt. Miért nem segít Isten? – tűnődtem. Ő így válaszolt: Mert nem kértél rá. Szerettem volna örömet és szépséget látni, de a nap fáradságos, szürke és sivár volt. Azon tűnődtem, vajon Isten miért nem mutatta meg a szépséget. Ő azt mondta: Hiszen nem is kerested. El akartam jutni Isten jelenlétébe, minden kulcsomat belepróbáltam a zárba. Isten szelíden és szeretetteljesen dorgált: Gyermekem, nem kopogtál. Ma reggel korán keltem, és megálltam, mielőtt elkezdtem a napot. Annyi elintéznivalóm volt, hogy időt kellett szánnom az imádkozásra.” Ha bölcs vagy, te is imádsággal készülsz fel az élet elkerülhetetlen kríziseire. Ostobaság addig várni, míg a bajok megérkeznek, és csak akkor kezdeni hozzá ehhez a létfontosságú lelki gyakorlathoz.Mi hátráltat?

„Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet!” (Zsidók 12:1)

A Biblia ezt mondja: „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát” (Zsidók 12:1). Mi az, ami hátráltat, mi az, ami akadályoz? Az élet versenyén csak egyszer indulhatsz, hát úgy fuss, hogy győzni tudj. Ha nem akarsz megbotlani vagy kiesni a versenyből, ne nézz hátra! A múltat nem tudod megváltoztatni, de tanulhatsz belőle. Ne aggódj a következő kör miatt, csak a következő lépésre összpontosíts! Ha nem arra figyelsz, akkor úgy eleshetsz, hogy nem is tudsz felkelni többé. Csak tarts ki, és egyszer csak azt veszed majd észre, hogy már több kör van mögötted, mint amennyi előtted. Mindet úgy fusd végig, hogy számítson! Sokan cipeljük magunkkal az aggodalom terhét, de az idősebb és tapasztaltabb emberek már megértették, hogy ezeknek a terheknek nincs igazi jelentőségük. Erőnket olyan tüzek kioltására pazaroljuk, amelyek maguktól is kialudtak volna, ha békén hagyjuk őket. Az idő a legértékesebb erőforrásod. Bánj vele takarékosan, hogy növelhesd vagyonodat és csökkenthesd tartozásodat. Kevés poggyásszal utazz! Dobd el az ártalmas szokások és értelmetlen félelmek csomagjait! Éppen elég fájdalmas megpróbáltatás van az életben, minek cipeled azokat is, amelyeket letehetnél? Amikor a vak Bartimeus meghallotta, hogy Jézus elérhető közelségben van, ledobta a felsőruháját, hogy az ne akadályozza a mozgásban, és odafutott Jézushoz. Hite meghozta jutalmát, „azonnal visszanyerte látását, és követte Jézust” (Márk 10:52 NKJV). Nem tudhatod, mekkora sikert érhetnél el, amíg meg nem szabadulsz azoktól a dolgoktól, melyek hátráltatnak.
Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 00:33