Szerző: Andre Lowoa  2018.06.15. 00:00

“Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, aki a lelketeken keresztül munkálkodik. Még akkor is, ha figyelmen kívül hagytok Engem, Én itt Vagyok. Én a lelketeken keresztül munkálkodom, mert azt Nekem adtátok és így ti mindig szenvedni fogtok Érettem és Velem. Ma leányom, azokhoz fordulok, akik azt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 18:45

Az Egyháznak egy ellen-egyházzá való „transzformációja”, vagy jobban mondva kiszorítása vagy az ú. n. II. Vatikáni Zsinat ember-csinálta-egyházával való kvázi-behelyettesítése számára rendkívüli fontossággal bírt, hogy egyetlen érdemleges tiltakozó sem akadt, aki e terv ellen bármit tett…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 17:50

“Testvéreim! Izrael fiainak szívére mind a mai napig lepel borul, amikor Mózes törvényét olvassák. De amikor megtérnek az Úrhoz, elvétetik majd a lepel. Mert az Úr Lélek, ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 17:20

Sosem hasonlítunk jobban Istenre, mint amikor jótékonykodunk „Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 10:37

  Fontold meg, mielőtt válaszolsz "Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti." (angolból fordítva: "A lázadó dühösen ordít; a bölcs ember kézben tarja természetét/hangulatát/kedvét, és lecsillapítja azt.") (Példabeszédek 29:11) Ha mérges vagy, ne…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 10:36

A bibliai elmélkedés és az emésztés "El ne távozzék e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban meg van írva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz." Józsué 1:8Emlékszem, hogy nagyszerű…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 10:35

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 10:04

Adjon az Isten - Jó napot! köszön az érkező. A gazda, tudván, hogy a házában van egy nagyobb "ÚR" is, válaszolja: hogy Fogadja Isten!Eredeti magyar köszöntés vidéken: ADJON ISTEN - JÓ NAPOT !erre a válasz: FOGADJA ISTEN! A magyar szereti kitenni a határozott névelőt, ezért…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 09:41

Kedves Engesztelő Testvérek! Mindig is így volt, de most különösen is olyan időket élünk, amikor mindenkinek a személyes döntéseiért kell vállalnia a felelősséget. Bennem az érlelődött meg a ti hozzászólásaikat olvasva, és sokakkal tanácskozva a kérdésről, hogy én elsőszombatonként továbbra is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 06:54

Legendái közül, melyek főként szerzetestársai elmondása alapján születtek, íme néhány:     Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már messzi földről tódultak a vándorpré-dikátorhoz, egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból meg akarták hallgatni a szónokot,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 04:22

Bölcsesség... A mai nap imádsága: Uram! Adj nekem értelmes szívet, hogy akaratod szerint élhessem napjaimat! Ámen A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Péld…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 04:04

A gyenge hit erős félelmet okoz. (Spurgeon)A te fádról unokáid szedik le az almát.Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot. Aki nem, az talál rá kifogást. (Stephen Dolly)Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. „Ezt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 03:21

Amikor a helyzet rossznak tűnik „Boldog az, akinek… az Úrban van a reménysége.” (Zsoltárok 146:5)F. B. Meyer mondja: „Hitünk tanulása nem tökéletes addig, amíg fel nem ismerjük, hogy Isten gondviselése a veszteségeken át is működik… hogy a kudarcokon és tovatűnő…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.14. 00:20