A késleltetés nem elutasítás Isten részéről"Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!"(Hab.2.3 Károli)

Isten ezt mondja: A dolgok, amiket elterveztem, nem azonnal fognak megtörténni. Lassan, kitartóan, biztosan érkezik el az idő, amikor e látomás beteljesedik. Ha lassúnak is tűnik, ne kétségeskedj, ezek a dolgok bizonyosan be fognak következni. Te csak légy türelemmel! Egy napot sem késem velük!

A Bibliában számos példát találunk arra, ahogyan Isten egy hosszan tartó folyamat során fejlesztette, érlelte egy ember jellemét, különösen, ha vezetőkről volt szó. Mózes felkészítése nyolcvan évig tartott, amiből negyvenet a pusztaságban kellett töltenie. Mózes pedig 14600 napon keresztül csak várt és tűnődött: "Itt van már az idő?", de Isten egyfolytában csak így válaszolt: "Még nem!".

A népszerű könyvcímektől eltérően a hívő életben nincsen "Tíz könnyű lépés az érett hívőség felé" vagy "Hogyan váljunk gyorsan és könnyedén szentekké?". Amikor Isten egy hatalmas tölgyfát akar teremteni, elültet egy makkot és ad hozzá száz évet, ugyanakkor egy gombával máról holnapra elkészül.

A Krisztusi jellem harcokban edződik, viharok tépázzák és a szenvedések útján érik be teljesen. Maradj benne türelmesen ebben a folyamatban. Jakab tanácsa: Ne próbálj idő előtt kiszállni a próbákból. Engedd, hogy a próba hadd végezze a maga munkáját, hogy éretté válj és hited megerősödjék. "Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül."(Jak.1.4)*

Ne kedvetlenedj el! Amikor Habakuk elgyengült, ő is úgy gondolta, hogy Isten nem cselekszik elég gyorsan, ezért Isten így fordult hozzá: "Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!"(Hab.2.3)

Emlékezz arra is, honnan jössz, ne csak arra tekints, milyen hosszú út áll még előtted. Lehet, hogy még nem tartasz ott, ahol már szeretnél tartani, de ott sem állsz már, ahonnan elindultál. Évekkel ezelőtt sokan viseltek egy kitűzőt, amin az alábbi felirat volt olvasható: LTHIMNKEVT. A betűk jelentése ez volt:
"Légy Türelmes Hozzám, Isten Még Nem Készült El Velem Teljesen!".

Isten veled sem készült még el teljesen, éppen ezért maradj te is mozgásban! Törekedj! Hiszen még egy csiga is bejuthatott Noé bárkájába, ha állhatatos maradt.

A szellemi életed melyik területén van szükséged több türelemre és kitartásra?Ápold az életet közösségben

"Éljetek egymással összhangban. Meg kel tanulnotok figyelmesnek lenni a másik iránt, és éljetek közösségben." (1 Korintus 1:10)
Van egy képesség, amit úgy tűnik nem tanítanak az iskolában többé. Ez az a képesség, hogy hogyan dolgozz jól együtt másokkal. Pedig ez az egyik legfontosabb képesség ahhoz, hogy boldog ember legyél.
Ha nem tudsz jól együttműködni másokkal, az életed legnagyobb részében boldogtalan leszel.
Mire van szükséged ahhoz, hogy megtanulj együtt működni más emberekkel.
Először: tanulj meg szövetkezni másokkal!
Epaphroditus volt az az ember, akit a Filippi gyülekezet küldött Rómába anyagi támogatással Pálnak, mialatt ő börtönben volt. A Filippi 2:25 ezt írja :,, Úgy érzem vissza kell küldenem Epaphroditust – az én testvérem, munkatársam és harcostársam – nektek. Ti küldtétek őt nekem, mint személyes képviselőtöket, hogy segítsen nekem a szükségben. ’’
Azzal, hogy Epaphroditust testvérének, munkatárásnak és harcostársának nevezte, Pál azt mondja, hogy az ilyen élet és szolgálat egy család, bajtársiasság és egy harc.
A gyülekezet Isten családja. Mi mind testvérei vagyunk azoknak, akikkel együtt szolgálunk és dicsőítünk, és ebben a tudatban kellene bánjunk velük. Szintén a bajtársiasságról szól az a terület, ahol együtt dolgozunk és szolgálunk egy közös cél érdekében  -  a Nagy Bizottság.
Hasonló harcban kell lennetek a Sátán ellen, és támogatnotok kell egymást. Kell, hogy megvédjétek és támogassátok egymást. A legjobb hely, hogy megtanuljátok, hogy hogyan kell szövetkezni egymással az a gyülekezet.
Második lépés: tanuld meg a figyelmességet!
Pál a Filippi 2:26-ban beszél újra Epaphroditusról: ,,most azonban visszaküldöm nektek, mert már nagyon hiányoztatok neki. Az is nyugtalanította, hogy tudomást szereztetek betegségéről.’’
Vegyétek észre a figyelmesség két példáját ebben! Pál tekintettel volt munkatársa honvágyára, Epaphroditus pedig a Filippibeliek aggodalmára. Ez a boldogság kulcsa. A nagyobb odafigyelés a másik szükségeire, kétségeire, félelmeire és boldogabb leszel. Ha nem vagy figyelmes, a házasságod is boldogtalan lesz.
A Biblia azt mondja az 1 Korintus 1:10-ben: "Éljetek egymással összhangban. Meg kell tanulnotok figyelmesnek lenni a másik iránt, és éljetek közösségben."
Egyikünk sem figyelmes ember természeténél fogva, mert hajlamosak vagyunk először magunkra gondolni és nem pedig mások szükségeire. „Ápolni az életed közösségben” sok munkát vesz igénybe, megtanulni összhangban lenni és egymással jól összedolgozni gyakorlást igényel. Mint egy kert, amely ápolást igényel ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Látni fogod, ahogy erőfeszítéseid a boldogság és az erős kapcsolatok gyümölcsét termik majd.
Beszéljetek róla:
Miért nehezebb valamikor összhangban lenni és jól dolgozni egy másik emberrel aki a gyülekezeted tagja és akivel együtt szolgálsz?

 

Bízd az Úrra a napodat!


„Semmi miatt ne aggódjatok, helyette imádkozzatok mindenért. Mondd el az Úrnak, hogy mire van szükséged, majd köszönj meg neki mindent, amit tett.  Figyelj arra, ami igaz, becsületes, tiszta, szép és csodálatra méltó. Gondolj azokra a dolgokra, amelyek kitűnőek és érdemesek a dicsőítésre." (Filippi 4,6.8b NLT fordítás, második kiadás) 

Isten azt szeretné, ha egyszerre egy napot rábíznál „mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma" – hangzik az Úrtól tanult imádságban. Nem a jövő hetit, nem a jövő évit, vagy a jövő havit – csak a mait, egyszerre csak egyet. 

A Filippibeliekhez írott levél azt mutatja meg nekünk, hogy melyik az a négy dolog, amelyet minden nap újra és újra az Úrra kell bíznod. „Semmi miatt ne aggódjatok, helyette imádkozzatok mindenért. Mondd el az Úrnak, hogy mire van szükséged, majd köszönj meg neki mindent, amit tett.  Figyelj arra, ami igaz, becsületes, tiszta, szép és csodálatra méltó. Gondolj azokra a dolgokra, amelyek kitűnőek és érdemesek a dicsőítésre." (NLT fordítás, második kiadás).

  1. Semmiért se aggódj. Miért olyan nagy dolog az aggodalom? Mert nemcsak egy rossz szokásról van szó. Bűneink alapja ez. Isten azonban mindig megtartja ígéreteit, és nyugodtan bízhatsz az ő gondoskodásában. „Ne aggódjatok tehát a holnapért, hiszen a holnap elhozza majd a saját kételyeit. A ma bajai elég a mai napra." (Mt 6,34 NLT fordítás).
  2. Mindenért imádkozz. Az ima megváltoztathatja a dolgokat. A Rómaiakhoz írott levélben ez áll: „Ő, aki a saját fiát nem kímélve adta oda mindannyiunkért, hogyne adna nekünk vele együtt mindent?" (Róma 8,32 NIV fordítás). Az Úr megoldotta a legnagyobb gondodat – hogy hogyan juthatsz a Mennybe – amikor elküldte Jézust azért, hogy a te bűneidért is meghaljon. Mit gondolsz, ha ezt megtette érted, vajon nem tesz meg bármi mást is azért, hogy megoldja a gondjaidat? 
  3. Adj hálát az Úrnak mindenben. Bármi is történik, adj hálát. A Biblia nem azt írja, hogy adjunk hálát mindenért. Az áll benne, hogy legyünk hálásak mindenben. Nem kell hálásnak lenned a rossz dolgokért az életedben. A rákért, az autóbalesetért, a háborúért vagy a bántalmazést. De hálát adhatsz ezekben a helyzetekben is. Miért? Mert tudod, hogy Isten gondot fog viselni rád. Tudja Ő, hogy mire van szükséged. Azt is tudhatod, hogy segíteni fog rajtad. 
  4. Gondolj a jó dolgokra. Isten listát is ad nekünk azokról a dolgokról, amelyekre érdemes figyelnünk: amelyek igazak, tiszták, tiszteletre méltóak, szeretni valóak, és alkalmasak arra, hogy általuk dicsőítsük az Urat. 

Hol találsz olyan dolgokat, amelyek tiszták, és jó rájuk gondolni? A filmekben? Nem hinném. A TV-ben? Nem. Tiszta, szép és becsületes gondolatokkal Isten szavában találkozhatsz. Olvasgasd, tanuld meg, vésd az emlékezetedbe, és töltsd meg vele az elméd. Ahogy Ézsaiás írja: „Tökéletes békében tartod mindazokat, akik benned bíznak, akiknek minden gondolata megmarad benned." (Ézsaiás 26,3).

Beszéljetek róla:

  • Hiszel abban, hogy az ima megváltoztathat bármit? Miért, vagy miért nem? 
  • Merre terelődnek el leggyakrabban a gondolataid? Olyan dolgokra gondolsz, amelyek igazak, becsületesek, tiszták, szépek, csodálatra és dicséretre méltóak? 
  • Miért kell ma hálát adnod az Úrnak?
Értsd meg: a haragnak ára van

 

„A hirtelen haragú ember bolondságot követ el, a bölcs pedig nyugodt marad.” (Péld.14,17 TEV angolból fordítva)A Biblia azt mondja, hogy mindig megvan az ára annak, ha utat engedsz a haragnak. Látsz összefüggést az alábbi versek között?

* Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig békét hoz. (Péld. 15,18 TEV angol fordításból)
* Az indulatos ember viszályt szít és problémát okoz. (Péld. 29,22 TEV angol fordításból)
* A hirtelen haragú ember bolondságot követ el, a bölcs pedig nyugodt marad. (Péld. 14,17 TEV angol fordításból)

A Biblia azt írja, “Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond.” (Péld.11, 29)

Valahányszor elvesztem a türelmem, én veszítek. Úgy nem fogod elérni a célodat, ha folyamatosan dühbe gurulsz. Az író az angol változatban egy szójátékot mutat be illusztrációként: A "danger" szó (magyarul veszélyt jelent) valójában az "anger" (magyarul düht jelent) szó egy "d" betűvel előtte. És a düh veszélyes. Ha mérges vagy elveszíthetsz mindent: a jó hírnevedet, a házastársadat, a munkádat, az egészségedet.

Néhány évvel ezelőtt olvastam egy orvosi kutatást az emberi szívről, melyben az állt, hogy ha mérsékeljük a haragot az életünkben, akkor ezáltal meghosszabíthatjuk az életünket. Anyák és Apák, figyeljetek rám: rövid távon motiválhatjuk ugyan haragunkkal a gyermekeinket - ha félelemből is, de megteszik, amit kérünk -, de hosszú távon mi fogunk veszíteni, mivel a harag mindig elidegenít minket egymástól. A harag az oka annak, hogy az emberek elfordulnak egymástól, mintsem közelebb kerülnének egymáshoz.Ahelyett, hogy a haragod által megkapnád azt, amit akarsz, csak azt éred el, hogy az emberek közömbössé válnak veled szemben és megharagszanak rád.

Egyik módja annak, hogy kezelni tudd a haragodat az az, hogy megérted és belátod, hogy mibe is kerül ez neked valójában.

Beszéljünk róla!

* Hogyan befolyásolta korábban a harag a döntéshozásaidat?
* Volt már olyan, hogy a haragod miatt tönkrement egy kapcsolatod? Milyen hatással van ez a jelenlegi kapcsolataidra?
Szerző: Andre Lowoa  2018.06.13. 10:33