Keresztyén emberekhez illő szavak

„Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni.” (Példabeszédek 10:32)

Amikor George H. W. Bush 1988-ban elnökjelölt volt, nem helyénvaló megjegyzést tett élő adásban Dan Rather riporternek. Bush nyomdafestéket nem tűrő jelzőt használt Ratherre és a CBS tévétársaságra Isten nevét is belekeverve. Amikor ezt számon kérték rajta, így nyilatkozott: „Ha tudtam volna, hogy a mikrofon még be van kapcsolva, akkor nem vettem volna számra hiába az Úr nevét, azért bocsánatot kérek.” A helyzet az, hogy nem kellett volna ilyet tennie, akár be volt kapcsolva a felvevőgép, akár nem. Ne feledd, Isten felvevője mindig működik! „Hiszen az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését” (Példabeszédek 5:21). Évszázadokkal ezelőtt Jézus kijelentette: „Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát ami a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni.” (Lukács 12:2-3). Szánj rá egy percet, és gondold át a következő két igét: „Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz” (Példabeszédek 15:28). „Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul” (Példabeszédek 10:32). Az első ige arra tanít, hogy a bölcs ember meggondolja, mit mondjon, mert tudja, hogy minden szónak következménye van. A második ige arról beszél, hogy az igaz ember automatikusan tudja, hogy mi elfogadható, és szem előtt tartja, hogy Isten minden szót hall.
Pénzügyi tervek

„Tanulj a hangyától… egész nyáron dolgozik, eledelt gyűjt télire.” (Példabeszédek 6:6-8 NLT)
A bevételt biztosító éveid korlátozottak, tehát ne pazarold el őket! Mozdulj, amíg még tudsz! Vannak keresztyének, akik úgy gondolják, hogy a pénz bármely említése világias dolog, emiatt végül a silány tervek és félrevezetett lelkiség csapdájába esnek. Így aztán idős korban, amikor már nincs annyi bevételük, befizetetlen számlák terhelik őket, és gyermekek, akik nem tudnak gondoskodni magukról, még kevésbé idős szüleikről. A szegénység néma börtön, melynek nincs szüksége falakra és bilincsekre, mégis elzár minket a lehetőségektől és a reménytől. De nem kell így történnie, ha bölcsen tervezel, és ragaszkodsz a tervhez. A Biblia tanít a pénzügyek tervezésére; ezt mondja: „A jó ember örökséget hagy még unokáinak is…” (Példabeszédek 13:22) Ne hagyd, hogy bárki is meggyőzzön arról, hogy Istent zavarja, ha van pénzed. Nem zavarja. Csak az bántja, ha a pénzed birtokol téged! Isten tervez és gondoskodik az övéiről, és elvárja, hogy te is ezt tedd (ld. 1Timóteus 5:8). Isten meg fogja áldani a tervedet, de a semmit nem tudja megáldani. Van terved? Egy váratlan betegség vagy baleset kimerítheti minden tartalékodat. Egy tartós sérülés hatására életed egészen megváltozhat. Az utóbbi évek azt tanították nekünk: a munkahelyeket elveszítjük, a vállalatok bezárnak, a részvények ára leesik, és a bankok csődbe mennek. Ez nem jelenti azt, hogy kerülnöd kell a tervezést, a befektetést vagy a munkát. Nem, ez csupán azt jelenti, hogy miután megtettél mindent, amit a bölcs előrelátás megkövetel – bízz egyedül Istenben! Ő az, aki gondoskodik rólad, véd, és Ő adja valamennyi jó, bevételt hozó ötletedet.
Rombold le a falakat!

„…Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az Úr…” (Jeremiás 30:17)
Falat építettél magad köré azt mondva: „senki sem tud megbántani, ha nem engedem magamhoz közel”? Nem fog működni. A fal, amit azért építettél, hogy távol tarts másokat, téged fog bezárni. Az Úr akar a védelmeződ lenni, de nem tud, ha te próbálod megvédeni magadat. Isten nem azt ígérte, hogy sosem fog bántás érni, de azt megígérte, hogy meggyógyít, ha hozzá fordulsz ahelyett, hogy megpróbálnál mindent egyedül megoldani. Ha falakat építettél magad körül félelemből, le kell rombolnod azokat hit által. Menj Jézushoz minden egyes régi sebeddel, és ő meggyógyít. Ha valaki megbánt, ne engedd, hogy a seb elmérgesedjen, inkább vidd az Úr elé imában, és engedd, hogy kezelje azt a maga módján, nem a te módszereid szerint. Olvasd el, mit mondott Isten az ő népének, és fogadd azt neked szóló ígéretként! „Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik.” (Jeremiás 30:17). Nem csupán túl fogod élni ezt a sebesülést, de erősebb is leszel általa, és képes leszel másokat is szolgálni. „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” (2Korintus 1:3-4). Tehát rombold le azokat a falakat!
Szerző: Andre Lowoa  2018.05.27. 00:17