Hogyan imádkozz lelki növekedésért

„Epafrász … szüntelenül imádkozik értetek, hogy növekedjetek és lelkileg éretté váljatok.” (Kolossé 4:12a, NCV fordítás)Pál egy imahősről írt a Kolossé 4:12-ben: „Epafrász … szüntelenül imádkozik értetek, hogy növekedjetek és lelkileg éretté váljatok.” (NCV fordítás)

Epafrász számomra egy hős. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem nehezemre esik imádkozni. Azt gondolhatnád, hogy ennek magától kellene jönnie, de ez nálam nem így van. Éppen ezért még inkább lenyűgöz Epafrász fegyelmezettsége, mert mindig szánt időt arra, hogy imádkozzon az emberekért.

Azt is nagyon tetszik, hogy ő az emberek lelki növekedéséért imádkozott. Mi általában az emberek szükségleteiért – egészségi, pénzügyi, kapcsolati – imádkozunk, viszont közel sem töltünk ennyi időt a lelki növekedésükért imádkozva. Nem imádkozunk azért, hogy Isten változtassa meg a jellemünket, hogy minél inkább Rá hasonlítsunk. Azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az lehet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, mit imádkozzunk.

Szerencsére a Biblia tele van olyan igeversekkel, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet valaki más lelki növekedéséért imádkozni.

„Bárcsak képesek lennétek átérezni és megérteni … milyen hosszú, milyen széles, milyen mély és milyen magas az Isten szeretete valójában, és hogy ezt a szeretetet meg is tapasztaljátok magatokon.” (Efezus 3:19a, TLB fordítás) Kit ismersz, aki éppen küszködik és szüksége van Isten szeretetére az életében pont most? Emlékeztesd őket és mondd, „Istenem, éreztesd velük még ma, hogy mennyire szereted őket!”

„Azért imádkozom, … hogy mindig törekedjetek a jó cselekedetekre.” (Zsidók 13:21, CEV fordítás) Szülők, nem szeretnétek ezt imádkozni a gyermekeitekért, hogy ne csak jól viselkedjenek, hanem törekedjenek is arra, hogy a jót tegyék? Imádkozz most értük: „Istenem, formálj belőlük tisztességes embert!”

„Azért imádkozom, hogy Isten, aki reménységet ad, töltsön be titeket örömmel és békességgel, miközben bíztok benne.” (Róma 15:13a, NCV fordítás) Ki az, akinek ne lenne szüksége több reményre, örömre és békére az életében? Imádkozz így: „Istenem, ismerek olyanokat, akiknek reményre lenne szüksége. Segíts nekik bízni benned ezekben a nehéz időkben.”

„Azért imádkozom, hogy a dicsőséges Atya … adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét.” (Efezus 1:17a, GW fordítás) Kiket ismersz, aki döntési helyzetben vannak? Kérdd Istent, hogy adjon nekik bölcsességét.

„Azért imádkozom, hogy az Úr vezessen titeket arra, hogy annyira szeretetteljesek legyetek, mint Isten, és annyira türelmesek, mint Krisztus.” (2 Thesszalonika 3:5, CEV fordítás) Elért már bárki is erre a szintre? Még csak meg sem közelítettük azt. De imádkozhatunk egymásért, hogy növekedjünk ezen a téren az életünk hátralevő részében, hogy közelebb kerüljünk ehhez a szinthez. Imádkozd el ezt a Biblia verset valakiért.

„Azért imádkozom, … hogy megerősítsen titeket erővel az ő Lelke által.” (Efezus 3:16a, NIV fordítás) Kiket ismersz, akik úgy érzik, hogy az élet nehézségei átcsapnak a fejük felett, vagy úgy érzik, mintha mindent a saját erejükből kellene megvalósítaniuk? Imádkozd ezt értük. Mondd, hogy „Istenem, segíts nekik, hogy tudják, hogy ma nincsenek egyedül. Adj nekik erőt és kitartást.”

Beszéljetek róla:

  • Miért nehéz néha másokat megkérni arra, hogy imádkozzanak a mi lelki növekedésünkért?
  • Mit gondolsz, mit érezhet Isten, amikor a Szentírás szavait használjuk az imánk szövegeként?
  • Ki az az életedben, akit megkérhetsz arra, hogy imádkozzon a te lelki növekedésedért?

 Hogyan tarthatod meg a lelkesedésed

„Soha ne legyetek lelkesedés híján, őrizzétek meg a lelki buzgóságotokat miközben az URat szolgáljátok. Legyetek örvendezők a reménységben, türelmesek a nyomorúságban, kitartóak az imádságban!” (Róma 12:11-12, NIV fordítás)

Céljaid eléréséhez tudnod kell, hogy hogyan tarthatod fenn a lelkesedésed hosszútávon.

Ralph Waldo Emerson mondta: „Soha, semmi nagyszerű dolog nem valósult meg lelkesedés nélkül.” Teljes szívemből hiszem ezt. Igaznak találtam az életemben. Szenvedélyesnek, lelkesnek kell lenned, különben soha nem fogsz eljutni a célvonalig.

A legtöbb ember egy lelkes személyként tekint rám, és az is vagyok. De nem egy hét vagy egy hónap óta vagyok lelkes. Lelkesedésem nem fogyott el egy, öt, sőt, tíz év alatt sem. Folyamatosan lelkes vagyok a kitűzött céljaimért, több mint 30 éve!

Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan maradhatsz lelkes nap-nap után a késedelmek, nehézségek, határidők, problémák, nyomás és kritika ellenére? Hogyan maradhatsz lelkes több mint 30 éven át?

A pozitív gondolkodás nem elég. A „saját fülednél fogva kihúzni magad” pszichológia nem elég. Az optimizmusba belebeszélni magad, nem elég.

Ahhoz, hogy élethosszig lelkes maradhass, vizsgáld meg a lelkesedés szót. A lelkesedés (angolul enthusiasm) szó az en Theos görög kifejezésből származik. Az „en” azt jelenti, hogy „-ban, -ben”, a „Theos” pedig „Isten”. Az „en Theos” jelentése: „Istenben”.

Amikor Istenben vagy, akkor lelkes leszel. Ez az a fajta lelkesedés, amelyre nincs hatással sem a gazdaság, sem az időjárás, sem a körülményeid. Örök, mert az örök Istenhez vagy kötve. Krisztusban vagy.

A Róma 12:11-12-ben Pál elmondja számunkra, hogyan tegyük ezt: „Soha ne legyetek lelkesedés híján, őrizzétek meg a lelki buzgóságotokat miközben az URat szolgáljátok. Legyetek örvendezők a reménységben, türelmesek a nyomorúságban, kitartóak az imádságban!” (NIV fordítás).

Ha el akarod érni a céljaidat, Isten erejéhez kell kapcsolódnod azáltal, hogy a reménységben örvendező, a nyomorúságban türelmes, az imádságban kitartó vagy.

Mondd el ma ezt az imádságot:

„Drága Istenem! Nem akarok egy napot sem nélküled tovább menni az életemben. Irányítsd minden részét a szívemnek. Felajánlom a testem. Neked szánom magam. Mindannak fényében, amit te tettél értem, élő áldozatként neked adom magam, az imádat szellemi cselekedeteként.

Alázatosan elismerem, hogy szükségem van a segítségedre. Akarom, hogy újítsd meg az értelmem. Segíts olyan módon gondolkoznom, ahogy te akarod. Kérlek, bocsásd meg a büszkeségem. Nem akarom többnek gondolni magam, mint amennyinek kellene. Hitemnek növekedésre van szüksége. A te segítségedre van szükségem céljaim meghatározásához és eléréséhez. Bocsásd meg, hogy a magam erejéből próbáltam megváltozni.

Meg akarom tölteni az életemet szeretettel. Meg akarom tölteni az életemet veled. Segíts engem egy támogató csoporttal. Segíts, hogy örömöt találjak mások elismerésében, hogy életem odaajándékozzam, és így betölthesd szükségeim. Táplálni akarom a lelkesedésemet azáltal, hogy benned vagyok. Segíts, hogy a reménységben örvendező, a nyomorúságban türelmes, az imádságban kitartó legyek. Átadom magam neked. A te nevedben imádkozom. Ámen!”


Indulj el, hitben

"Józsué ezt parancsolta a nép elöljáróinak: ...három nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek, az Úr ad nektek birtokul" (Józs 1,10-11)


Életünkben eljön az a pont, amikor abba kell hagynunk, hogy csak beszélünk életünk akadályairól vagy miattuk imádkozunk. Lépnünk kell érzéseink, félelmeink és kétségeink ellenére.

Józsuénak és az izraelieknek fejest kellett ugraniuk a vízbe - szó szerint. Amint áthaladtak a Jordán folyón, harcba szálltak, hogy legyőzzék a népeket.

A Jordán nem egy nagy folyó, kivéve az áradás időszakát, amikor óriásivá duzzad és rohanó, zubogó, nagyon veszélyes folyóvá válik. Az izraeliek pedig pont az áradások idején értek a folyóhoz.

Így szóltak: "Hogy fogunk itt átjutni?" Isten pedig ezt mondta: "Csodát fogok tenni! De azt akarom, hogy ti tegyétek meg az első lépést. Ez egy próbatétel." Így hát a lelki vezetők beléptek a folyóba, és Isten csodát tett. A vizek visszahúzódtak és az emberek átkeltek a folyón.

Mit teszel, mikor tudod, hogy valami Isten akarata szerinti, de téged halálra rémiszt, hogy megtedd? Akárhogy is, megteszed! S ha egyszer már elkezdted, a hit jönni fog. Nem Isten teszi először a csodát. Nem. Azt akarja, hogy te lépj először, hitben.

Nézz szembe a félelmeiddel. Ha vársz a tökéletes körülményekre, sosem fogsz elvégezni semmit. "Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet." (Préd 11,4)

Beszéljetek róla:

* Jelenlegi korlátaid mennyire hasonlítanak az izraeliekre, akik az áradó Jordán folyóval néztek szembe? Vajon Isten kevésbé törődik a te félelmeiddel és korlátaiddal, bármennyire kicsik is azok a szemedben?
* Beszélj az életedből egy olyan időszakról, amikor hitből tettél egy lépést? Hogyan gondoskodott Isten rólad? Hogyan nőtt a hited?Szerző: Andre Lowoa  2018.05.25. 10:14