1991. január 31.

Szent Szûzanyánk üzenete február 23-ra:

Dicsérjük az Urat! Béke legyen veletek! Isten magához hív benneteket. Elmélkedjetek ezen! Isten azóta hív benneteket, amióta megszülettetek.
Neki születtetek.
Arra születtetek, hogy szeressétek Õt.
Arra születtetek, hogy örömet szerezzetek Neki.
Arra születtetek, hogy visszatérjetek Hozzá!
Válaszoljatok hívására!
Megpróbáltalak szeretettel visszahozni benneteket üdvösségetek érdekében, üzenetemen keresztül itt és a világ más tájain is az igaz életre Istenben.
Kicsinyeim, igen, kicsinek nevezlek benneteket, mert az Úr elõttetek fedte fel Arcát, és nem a tanultak, nem az ügyesek elõtt. Gondoljátok meg azt is, hogy nem test és vér nyilatkoztatta ki elõttetek ezeknek az üzeneteknek az igazságait, közeli bekövetkezését és kegyelmeit, melyeket a ti korszakotok kapott megmeneküléstekre. Nem test és vér fogadtatja el veletek az üzeneteket, hanem maga az Atya, és az õ kegyelme van rajtatok.
Ezért imádkozzatok, ha testvéretek még nem kapta meg a kegyelem Szentlelkének pecsétjét, hogy õ is megkapja, megtérjen és bejusson Isten országába! Isten minden embert hív magához! Próbáljátok megérteni Isten békefelhívását! Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a békéért! Buzgón dolgozzatok a békéért!
Áldott gyermekeim, hadd mondjam el újból, hogy szükségem van békét kérõ imátokra!
Kezembe veszem és tavaszi virágcsokorként ajánlom fel õket a Mindenhatónak . Nem vész kárba imátok, hanem Isten dicsõségére szolgál mint szeretetek bizonyítéka.
A Sátán igen hatalmas, és engesztelhetetlen haragjában üldözi az Úr “elsõ gyümölcseit”, azokat, akik tanúságot tesznek Jézus mellett. Jézus már értésetekre adta régebbi üzeneteiben, hogy miképpen próbálja a Sátán kioltani a kicsi lángot, ami megmaradt e világban, hogy megvonja tõletek a világosságot és a boldogságot. Irgalom nélkül káromolja Isten hatalmát.
A ti békét kérõ buzgó imátok nélkül a Föld valóban meg fogja érezni a Sátán torkából kilövelt vízsugarat 1 , amellyel el akar oltani minden kicsi világosságot, ami még bennetek maradt.
Szomorúságomra nincs kifejezés!
Imádkoztam értetek, és mindig imádkozni fogok. Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy elmélkedjetek üzeneteinken! Éljétek szó szerint üzeneteinket! Én, a ti áldott Édesanyátok megáldalak benneteket .


1 Jel 12,15
2
Szerző: Andre Lowoa  2018.05.23. 09:00