A büszkeség lerombol, az alázatosság felépít

„Legyetek alázatosak, adjatok nagyobb tiszteletet másoknak, mint magatoknak…” (Filippi 2:3b)

A büszkeség lerombolja a kapcsolatokat. Ez sokféleképpen megjelenhet: akár kritika, versengés, makacsság vagy felszínesség által is.

A büszkeséggel az a probléma, hogy ez önbecsapás. Mindenki más látja bennünk, kivéve mi. Amikor a büszkeséggel van problémád, nem látod azt a saját életedben.

A Példabeszédek 16:18 azt mondja: „A büszkeség pusztuláshoz vezet, a büszke hozzáállás romlást hoz.” Szeretem ezt a verset a magyarázó Bibliában: „Először a büszkeség, utána az összeomlás – minél nagyobb az egód, annál nagyobb lesz az összeomlás.”

A büszkeség lerombolja a kapcsolatokat, az alázatosság viszont a büszkeség ellenszere. Az alázatosság építi a kapcsolatokat. A Biblia az 1Péter 3:8-ban azt mondja: „Éljetek harmóniában, legyetek kedvesek egymást számára, szeressétek egymást, legyetek együttérzők és alázatosak."

Hogyan tudunk növekedni az alázatosságban? Hagynunk kell, hogy Jézus Krisztus uralkodjon a gondolataink, a szívünk, a hozzáállásunk és a reakcióink felett. Részévé kell válnia az életünknek. Az Efézus 4:23-24 ezt mondja: „…újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert…”

Hogyan válhatsz új emberré? Hogyan kezdhetsz el másképpen gondolkodni? A kapcsolatok alaptörvénye a következő: amilyen emberekkel időt töltesz, olyan emberré fogsz válni. Ha zsémbes emberekkel töltöd az idődet, egyre zsémbesebbé fogsz Te is válni. Ha boldog emberekkel töltöd az idődet, egyre boldogabb leszel. Ha alázatosabbá szeretnél válni, tölts több időt Jézus Krisztussal. Ő alázatos. Ő kapcsolatot szeretne veled teremteni. Azt szeretné tőled, hogy tölts időt vele imádságban és az Ő Igéjének olvasása által. Ő alázatos és ahogy egyre jobban megismered őt, úgy fogsz egyre jobban hozzá hasonulni.

„Legyetek alázatosak és tiszteljétek egymást jobban, mint önmagatokat... Ugyanaz az indulat legyen bennetek, amilyen Jézus Krisztus is volt. Bár Ő Isten volt, nem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlőnek tartsák." (Filippi 2:3b; 5-6; NCV/NLT fordítás)

Senki nem tehet semmit alázatosabban, mint Jézus, aki azért jött a Mennyből a Földre, hogy emberré váljon, értünk éljen, életét adja értünk, és feltámadjon értünk. Ha időt töltesz vele, alázatosabbá válsz és ez építeni fogja a kapcsolataidat.

Beszéljetek róla:

• Milyen általános jellemvonásai és szokásai vannak azoknak az embereknek, akiket Te alázatosnak nevezel?

• Hogyan szükséges megváltoztatnod a gondolkodásodat más emberekről, ha Jézushoz hasonlóvá szeretnél válni?

• Mit jelent az, hogy több tiszteletet adsz másoknak magadnál?A házasság felszínre hozza azt, ami feldolgozatlan


„A végén az emberek az őszinte kritikát sokkal többre becsülik, mint a hízelgést.” (Példabeszédek 28:23, NLT fordítás, második kiadás)

ready_to_date.jpg

Ha párkapcsolatban élsz és életben tartasz egy olyan viszonyt, melyről tudod, hogy az sehová sem tart, akkor ne folytasd. „De akkor nem lesz senki, aki szórakozni vigyen péntek éjszaka.” – mondod. Egy rossz házasság milliószor rosszabb, mint otthon maradni péntek éjszaka! Minél tovább benne ragadsz egy egészségtelen párkapcsolatban, annál nehezebb lesz kikeveredned belőle. 

A Példabeszédek 28:23-ban azt olvassuk, hogy „A végén az emberek az őszinte kritikát sokkal többre becsülik, mint a hízelgést.” (NLT fordítás, második kiadás) 

Ha a kapcsolatotok egészséges, akkor képesnek kell lennetek feltenni egymásnak kényes kérdéseket az életeteket felbolygató bosszúságaitokról, sérelmeitekről, keserűségeitekről. Bátorítanálak benneteket, hogy vitassátok meg felmerülő sérelmeiteket, az aggályos viselkedésmódokat ill. a lappangó problémákat. Ha nem tudtok ilyenekről beszélgetni egymással, az komoly figyelmeztető jel a kapcsolat állapotát illetően. 

Partnered érzelmi állapotától függetlenül a te érzelmi egészséged a Jézussal való személyes kapcsolattartásnál kezdődik. Ha ez nincs meg, akkor innen kell elindulnod. Lelkileg rá kell hangolódnod Istenre. 

A következőkben arra intenélek, rendeld alá magad Isten útmutatásának, és ne engedd, hogy érzelmeid megingatva meggondolatlan döntésre sarkalljanak. Megeshet, hogy azt hiszed, szerelmes lettél, holott mindössze annyi történt, hogy a szerelem téveszméjébe lettél szerelmes. Ez pedig olyan döntéshez vezérelhet, amit később bánni fogsz! 

Isten tudatában van, hogy magányossá, frusztrálttá válhatsz, kísértésbe eshetsz vagy reményvesztett lehetsz. A Jeremiás 29:11-ben azonban Isten megerősít, hogy folyamatosan azon munkálkodik az életedben, hogy reményteljes jövőt adjon neked. 

Ne keress új kapcsolatot, míg saját érzelmi sebeid be nem gyógyultak, vagy legalább amíg a gyógyulás útjára nem lépsz. Életünket meg kell szabadítanunk minden keserűségtől, minden méregtől. Más szavakkal: cipelnünk kell, aztán le kell tennünk a terhünket. Hogyan tehetem ezt? Isten segítségével, Jézus példáján okulva. 

Emlékszem egy párra, akik sok évvel ezelőtt keltek egybe Saddleback-ben. Mintegy öt esztendő múltán vendégül láttuk őket vacsorára. Az asszony így fogalmazott: „Amikor abban a hófehér ruhában lépegettem a templomi padsorok között, fogalmam sem volt róla, hogy egy telepakolt érzelmi szemeteszsákot cipelek a hátamon. …és ezt a szemetet mind beleborítottam a házasságomba.” 

A házasság nem keletkeztet problémákat, hanem felszínre hozza őket. Minél többet tudtok velük foglalkozni még a házasságkötés előtt, annál boldogabb, annál inkább Isten-áldotta és beteljesedett lesz a házasságotok. Te és hitvesed egy mély és meghitt lelki kapcsolatot fogtok kialakítani, ami személyre szóló, testi és lelki egyszerre. Ez az az egység, ami abból gyökerezik, ami az Istenhez fűződő kapcsolat talaján egybeolvadt. 

Beszéljetek róla:

  • Melyek azok a sérelmek, aggályos viselkedésmódok illetve lappangó problémák, melyeknek még a házasságkötés előtt hangot kell adnod?
  • Valamennyiünknek vannak fájdalmaink, rossz szokásaink és elfojtott sérelmeink; kérdezd Istent, hol van szükséged gyógyulásra és hogyan tud neked Ő segíteni ebben.
  • Mennyiben változnának kapcsolataid, ha ráhagyatkoznál Isten útmutatásaira?
 

A nehézségek teszik próbára a hitedet

 

"Ezek a próbatételek mutatják, hogy hitetek őszinte. Próbára van téve, mint ahogy a tűz teszi próbára és tisztítja meg az aranyat." (1Pt 1,7a NLT fordítás)

Isten megígérte, hogy "be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban." (Fil 4,19) De minden ígéretnek van egy feltétele. Isten azt akarja, hogy tanuljunk meg jobban bízni benne, hogy megadhassa azt, amire szükségünk van, és megáldja életünket.

Jobban megtanulunk bízni Istenben, ha hitünket nehézségek teszik próbára. Minél inkább próbára van téve hited, annál jobban tudja Isten megáldani az életed.

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az első két megpróbáltatás -a nyomás és az emberek próbája- közül az egyik tényleg megpróbál minket. Tegnap ezt a két gyakori próbatételt említettem, amit Isten arra használ, hogy hited fejlődjön, és jobban tudj bízni Istenben. Íme két újabb nehézség:

3. Az állhatatosság próbája

Ez a következő kérdésre adja meg a választ: Tartom-e magam ahhoz, amihez elköteleztem magamat? Az életben gyakran kötelezzük el magunkat valami mellett. A probléma manapság az, hogy a legtöbb ember félig-meddig kötelezi el magát több tucat dolog mellett, ahelyett, hogy egy-két olyan dolog iránt lenne elkötelezett, amik igazán fontosak a jelen és az öröklét szempontjából. Miyen feleslegesen teszik!

A gyenge ember kifogásokat talál. A bölcs ember időt és módot talál arra, hogy megtegye, amiről kimondta, hogy meg fogja tenni. Gyenge vagy bölcs ember akarsz lenni? Ez egy próbája annak, hogy milyen személyiséggé fogsz fejlődni.

4. Az elsőbbség próbája

Ez a legfontosabb próbatétel, ami felteszi a kérdést: "Ki lesz az első az életedben?"

Honnan tudod, hogy Isten tényleg az első helyet foglalja el az életedben? Tégy fel három kérdést: Mire gondolsz a legtöbbet? Hová teszed először a pénzed? Mivel töltöd az idődet? Válaszaid felfedik, hogy mi áll az első helyen az életedben.

Istennek örökké tartó jutalma van számodra, ha kiállod ezeket a próbákat: "Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." (Jak 1,12) Az élet koronája a szimbóluma mindannak, amit Isten az életeddel kezdeni akar - minden áldásnak, amit rád kíván árasztani, minden szükségletednek, amit be akar tölteni, minden jutalomnak, amivel meg akar ajándékozni a mennyben. Micsoda üzlet!

Beszéljetek róla:

* Hogyan értékeled magadat, ami az elkötelezettségek betartását illeti? Mely területeken kellene egyszerűsítened az életeden, hogy 100%-ban teljesíthesd, ami mellett elkötelezted magad?
* Mi a válaszod arra a három kérdésre, ami a fontossági sorrendet mutatja az életedben? Hogyan kellene változtatnod a fontossági sorrenden?

A valódi lelki érettség fokozatosan alakul ki

„Eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra” (Efézus 4:13)
A tanítványság a Krisztushoz hasonlóvá válás folyamata, ez az utazás élethosszig tart. Isten azt akarja, hogy minden nap egy kicsit jobban hasonlíts hozzá. „Új életet kezdtetek élni, melyben folyamatosan megújultok, és hasonlóvá váltok Ahhoz, aki alkotott titeket.” (Kolossé 3:10 – NCV fordítás)

Ma a sebesség megszállottjai vagyunk, Istent viszont sokkal inkább az erő és stabilitás érdekli, mint a gyorsaság. Mi a gyors, azonnali megoldásokat, és a rövidebb utat akarjuk. Olyan prédikációt, szemináriumot, gyakorlatot akarunk, amely azonnal megold minden problémát, eltávolít minden kísértést, és felszabadít minket minden fájdalomból.

A valódi érettség azonban soha nem egyetlen megtapasztalás eredménye, legyen az akármilyen erőteljes vagy mindent elsöprő. A növekedés folyamatos. A Biblia azt mondja: „Életünk folyamatosan fényesebbé és szebbé válik, amint Isten belép az életünkbe, és hasonlóvá válunk hozzá.” (2Korinthus 3:18b – MSG fordítás)

Az emberek gyakran hiányosságaik köré építik fel az önazonosságukat. Azt mondjuk, „Én egyszerűen ilyen vagyok…” Az az öntudatlan aggodalom, hogy ha szabadjára engedem a szokásaimat, sérüléseimet, halogatásaimat, akkor ki leszek? Ez a félelem határozottan lelassítja a növekedésed.

A szokások kifejlesztéséhez idő kell. Emlékezz, a személyiséged a szokásaid összessége. Nem lehetsz kedves, hacsak a kedvesség nem a szokásod – ez azt jelenti, hogy úgy mutatsz kedvességet, hogy nem is kell gondolkodnod rajta. Nem lehetsz becsületes, hacsak nem szokásod, hogy mindig őszinte vagy. A férj, aki csak többnyire hűséges a feleségéhez, nem hűséges hozzá mindig! A szokásaid határozzák meg azt, hogy ki vagy.

Ez az egyetlen út, hogy Krisztusi jellem szokásait kifejleszd: gyakorolnod kell – ez pedig időt igényel. Nincsenek instant szokások. Pál sürgette Timóteust, „Gyakorold ezeket a dolgokat! Szenteld oda magad ezekre, hogy mindenki láthassa a fejlődésed!” (1Timótheus 4:15 – GW fordítás)

Beszéljetek róla:
  • Mit teszel azért, hogy folyamatosan növekedj, mint Krisztus tanítványa?
  • Ki az az életedben, aki segíteni és bátorítani tud téged, miközben a Krisztusi jellem szokásainak kifejlesztésén dolgozol?
  • Milyen jellemvonásokról szeretnéd, hogy ismerjenek? Hogyan fejlesztheted ki ezeket a jellemvonásokat?
Ez a bizalom kérdése

„Bízz bennem a nehézségek idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50:15, NLT fordítás)

zsolt_50_15.jpg

Amikor megkérdezem az embereket arról, hogy mi gátolja őket abban, hogy bízzanak Istenben, néha ezt a választ kapom: „Nos, mivel még nem láttam, ezért nem fogok bízni benne.” Az emberek ennek ellenére folyton olyan dolgokban bíznak, amiket nem látnak.

Nem látjuk a TV- és rádióhullámokat, mégis nézzük a TV-t és hallgatjuk a rádiót. Nem látjuk a mobil telefonok hullámait sem, mégis gondolkodás nélkül használjuk azokat minden nap.

Ez a szelektív bizalom. Abban bízunk, amiben bízni akarunk.

Te hogy vélekedsz erről? Akarsz az Egyetlenben bízni, aki ugyan láthatatlan, de mégis sokkal valóságosabb és megbízhatóbb bármelyik technológiától, melyet ez a világ valaha is alkotni tudott? Rá akarod bízni az életedet Istenre?

Ha igen, akkor bátran imádkozz így:

„Drága Istenem! Bocsásd meg kérlek a büszkeségemet, és hogy azt gondoltam, nincs szükségem Rád az életemben. Nagyon sajnálom. Őszintén bevallom, hogy szükségem van arra, hogy megszabadíts, hogy megments, mivel nincs arra mód, hogy saját magam fizessek meg a bűneimért.”

„És arra kérlek Jézusom – amennyire csak megérthetem ezt -, hogy ments meg, és szabadíts meg! Téged hívlak, mert azt mondtad: megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét!”

„Oda akarom adni Neked az életemet, és megtanulni egyre jobban bízni benned, egyre többet tudni Rólad. Az Úr nevében kérlek, add nekem a jobb élet kegyelmét, és szabadíts meg engem. Ámen.” 

Ima: a védelmi fal

„Azért most elrekesztem az útját tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvényeire. Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket, keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja: Visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most.” (Hóseás 2:8-9)Amikor Gómer (Hóseás próféta felesége) továbbra is más szeretők után futkosott, Isten egy tövisfalat húzott köré, hogy ne találhasson rá a házasságtörő kapcsolatokra, és ezzel visszavezesse őt férjéhez.

Jób esetében azonban ez a védelmi fal el lett távolítva, miután a Sátán engedélyt kért rá, hogy megrostálhassa: „Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amije csak van! Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amije van, majd káromol még téged!” (Jób 1:10-11)

Péter életében is hasonló dolgot figyelhetünk meg, itt is eltűnik a védelmi fal: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát” (Lukács 22:31)

Imádkozhatunk ezért a védelmi falért a gyermekeink, szeretteink életére nézve. Imádkozhatunk, hogy Isten megvédje őket, hogy rendes barátokra találjanak, ne rossz befolyás alá kerüljenek.

A tékozló gyermekek esetében imádkozhatunk tövisfalért, ami megvédi őket az olyan barátoktól, akik rossz hatással vannak rájuk.

A Biblia azt mondja: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16b)

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 10:35