A magabiztosság újratervezése

„Az Úr tisztelete magabiztosságot és védelmet nyújt az embernek és családjának.” (Példabeszédek 14: 26, GNB)

A magabiztosság alapjában véve lelki ügy. Hamis tanácsok tömkelege a földön azzal kapcsolatos, hogyan legyünk magabiztosak. Mégsem működik egyik sem. A magabiztosság titka az Istenre hangolódásban van.

A Biblia azt mondja: „Az Úr tisztelete magabiztosságot és védelmet nyújt az embernek és családjának.” (Péld. 14:26, GNB) Ezt láthatjátok a tanítványok életében. A kereszthalált követően megrázta őket a magabiztosság hiánya. Az épp csak bimbózó mozgalom kudarcot vallott. Fáradtak voltak, féltek.

Ezután találkoztak a feltámadott Krisztussal.

A Biblia azt mondja az Ap. Csel. 4:13-ban: „A zsidó vezetők látták, Péter és János milyen bátrak. Megtudták, hogy tanulatlan és egyszerű emberek, ezért nagyon elcsodálkoztak. Azt is felismerték, hogy Péter és János Jézussal jártak." (NLT)

A tanítványoknak nem rendelkeztek doktori fokozattal. Egyszerű, hétköznapi emberek voltak – csak bátrak voltak. A feltámadás előtt bezárt ajtók mögött gubbasztottak. Pár nappal később azonban visszatértek az utcákra és ennek az ellenkezőjét tették. Mi történhetett?

Jézussal voltak. Nemcsak tudták azt, hogy Ő él, hanem kapcsolatuk is volt Vele.

Tudatában vagy annak, hogy Isten mindig veled van? Elmúlik a félelmed, ha Isten közel van hozzád. Isten azt mondja: „Nem mondok le rólad, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5/b CSIA). Ez ad bátorságot, hogy ismét elinduljunk, akkor is, amikor az élet reménytelennek látszik.

Nem vagyok valami ügyes srác, de amikor gyerek voltam, készítettem egy asztalt. Megcsiszoltam, kifényesítettem, de végül nem lett jó. A vörösfenyő egy gyönyörű darabját tönkretettem. Egyik nap jött az édesapám és ezt mondta: „Fiam, van még egy darab abból a fából a pajtában. Elkezdheted újra, és most én is segíteni fogok." Gondolod, hogy ez lelkesített engem? Gondolod, hogy felbátorodtam? De még mennyire! Az új asztal pedig nagyszerűen festett, amikor kész lett.

Ez az, amit a te Mennyei Atyád is mondani szeretne neked: "Elrontottad az életed? Ok. Kezdheted újra. Most viszont én is segítek neked.”

Ez a jó hír abban, amit Jézus tett érted, amikor Ő feltámadt a halálból. Valójában, ez a legjobb hír, ami csak létezik.


Beszélgessetek róla:

• Mik azok a múltbeli hibák és tapasztalatok, amik aláássák az önbizalmadat?
• Tudatában vagy annak, hogy Isten mindig veled van? Mi a bizonyítéka ennek a te életedben?


Arra vagy elhívva, hogy tartozz egy közösséghez és ne csak higgy!


"Isten családja az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és erős alapja (Timóteus 3:15 - GW fordítás)


Arra vagy elhívva, hogy tartozz egy közösséghez és ne csak higgy!

Még a tökéletes és bűntelen Édenben is azt mondta Isten, hogy "Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat." (I Mózes 2:18a)

Isten társasági embernek alkotott minket, közösségre munkálva, családdá formálva, és semelyikünk sem tudja Isten ezen tervét betölteni egyedül. A Biblia nem ismer magányos szenteket, hívő remetéket, akik el voltak szigetelve más hívőktől, vagy meg lettek volna fosztva közösségektől.

A Bibliában azt olvassuk, hogy mi összetartozunk, összekapcsolódunk, összeépülünk, tagok együtt, örökösök együtt, összeillesztve és megtartva. (1 Korinthus 12:12; Efezus 2:21-22, 3:6, 4:16; Kolossé 2:19; Thesszalonika 4:17)

Nem vagy már egyedül!

Krisztussal személyes kapcsolatod van, de Isten nem akarja azt, hogy ez a kapcsolat csak a ti kettőtöké legyen. Isten családján keresztül te kapcsolatban lehetsz az összes többi hívő emberrel, és mi össze fogunk tartozni az örökké. "...sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai." (Róma 12:5)

Krisztus követése magában foglalja az összetartozást, nem csak a hitet. Isten testének tagjai vagyunk – a gyülekezet. C. S. Lewis írt arról, hogy a „tagság” szó keresztény eredetű, de a világ mára már megfosztotta az eredeti jelentéstől. Az üzletek árengedményeket ajánlanak fel a „tagoknak”, a vállalatok arra használják tagjaikat, hogy levelezőlistákat hozzanak létre. Az egyházakban a tagság gyakran leértékelődik egy tagsági jegyzékben felsorolt névvé, melyhez semmiféle elvárás vagy követelmény nem tartozik.

Az gyülekezet tagjának lenni Pálnak azt jelentette, hogy ő egy élő test létfontosságú szerve, Krisztus testének egy
nélkülözhetetlen, összekapcsoló része. Gyakorolnunk kell a tagság bibliai jelentését, visza kell azt nyernünk. Az egyház egy test, nem egy épület, egy organizmus, nem egy szervezet. (Róma 12:4-5; I Korinthus 6:15, 12:12-27)

Isten célja az egyházzal egybevág a neked szánt öt céljával. A dicsőítés segít Istenre öszpontosítani; a közösség segít neked szembenézni az élet problémáival; a tanítványság megerősíti a hitedet; a szolgálat segít megtalálni tálentumaidat; az erő pedig segít teljesíteni küldetésedet. Semmi más olyan nincs a földön, mint a gyülekezet!

Beszéljetek róla
Hogyan töltöd be Krisztus Testében való nélkülözhetetlen szerepedet?
Ha az egyház egy élő organizmus, milyen tulajdonságokkal kellene rendelkeznie? Miről kellene egy gyülekezet híres legyen?
Milyen félelmeid vannak a lelki utad másokkal való megosztásával kapcsolatban? Kérj Istentől bátorságot, hogy a gyülekezetedben átlátható és hiteles lehess!
Bízd magad Isten szerető irányítására

"Mivel Isten szemében igazak lettünk hit által, békességünk van Istennel azért, amit Jézus Krisztus, a mi Urunk tett értünk." (Róma 5:1 NLT)

Ha igazi, személyes és megelégedettséggel teli békességet szeretnél a gondolataidban, a szívedben és a lelkedben, akkor életed teljes irányítását Istenre kell bíznod. Honnan tudod, hogy átadtad-e már az irányítást?

Az életünk átadásának mindig az engedelmesség a bizonyítéka. Ha Isten azt mondja, "Tedd meg!", megteszem. Nem törődöm azzal, hogy esetleg nem értem a dolgot, hogy más is megteszi-e, vagy hogy az lehetetlen, könnyű vagy nehéz, hanem csak megteszem.

Amikor hallgatsz Isten szavára és követed az útmutatását, az eredmény mindig ugyanaz: békesség.

Ma lehet, hogy olyan helyzetben vagy, amire nem tudsz befolyással lenni. Lehet, hogy egy olyan ember a házastársad, aki nem tud megváltozni. Lehet, hogy valami olyan problémán mész keresztül, amire nincs magyarázat. De a jó hír az, hogy Isten békessége megvalósulhat az életedben. Előtte azonban meg kell békélned Istennel. Nem lehet a tiéd Isten békessége, amíg nem békülsz meg Istennel. Hogy tedd ezt meg? Bízd egész életedet hit által Jézus Krisztusra. "Mivel Isten szemében igazak lettünk hit által, békességünk van Istennel azért, amit Jézus Krisztus, a mi Urunk tett értünk." (Róma 5:1 NLT)

Nem fáradtál még bele az Istennel való harcba? Nem figyelted még meg, hogy ez a legnagyobb forrása a stressznek az életedben? Mi lesz abból, ha te irányítod az életedet? Aggódás, bűntudat, keserűség, neheztelés, feszültség, félelem, fáradtság, depresszió és kétségbeesés. Mi az eredménye annak, ha Jézus Krisztust teszed az első helyre az életedben, és teljes mértékben átadod magad és engedelmeskedsz Neki, bármit kér is? Békesség, erő, bölcsesség, örök élet, öröm, és érezni fogod, hogy az életednek van célja, értelme, és hogy fontos vagy.

Kérlek, mondd el a következő imát szívedből:

"Drága Mennyei Atyám, Te tudod, hogy nehezteltem néha azért, hogy problémák vannak az életemben, és azt is tudod, hogy mennyire ellene voltam azoknak a dolgoknak, amik fájdalmat okoztak, és amiken nem tudok változtatni. Te tudod, hogy sokszor kértem magyarázatot Tőled ezekre, de nem kaptam.

Mától kezdve nem szeretnék harcolni Veled többé olyan dolgok miatt, amelyeket nem értek. Bocsáss meg nekem. Szeretnék a személyes békességem útjára lépni. Kérlek, bocsáss meg. Szeretnék elkezdeni a békesség ösvényén járni, ezért kérlek, segíts nekem. Segíts, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat amelyeket meg tudok változtatni, és el tudjam fogadni azokat a dolgokat, amelyeken nem lehet változtatni. Kérlek, Jézus, segíts, hogy akkor is bízzak a Te szerető gondoskodásodban, amikor nem értem, mi történik. Segíts, hogy bízzak abban, hogy Te jó Isten vagy, és a Te szívedben az van, hogy a legjobbat szeretnéd adni számomra.

Ma feltétel nélkül átadom életem minden területét Neked, a te szerető gondoskodásodnak, irányításodnak és vezetésednek. Kérlek add nekem a te erődet, bölcsességedet, békességedet és céljaidat. Szeretnék megbékélni hit által Istennel, hogy Rajtad keresztül, Jézus Krisztus, Isten békessége élhessen bennem. Ámen."Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 10:46