“… 20 De Jézus tanítványai összegyűltek Pál körül, aki felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt továbbmentek Derbébe.21 Derbében is hirdették az örömüzenetet, és ott is sokan Jézus tanítványai lettek. Azután Pál és Barnabás visszatért Lisztrába, majd Ikóniumba, onnan pedig a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 18:25

Erős hitet fog követelni és az igazság elfogadását – amelyet ezek az Égi üzenetek tartalmaznak -, hogy az örök élethez vezető igaz ösvényen maradjatok. Az Örök Életet üdvözölnötök kell, gyermekek, és soha nem szabad visszautasítanotok a hamis ígéretek javára. Ezek a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 17:31

Helyreállhatsz vagy bosszút állhatsz „Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát arra, aki igazságosan ítél.” (1Péter2:23b – LB fordítás)Ha valaki megbánt, akár fizikailag, akár érzelmileg, döntést kell hoznod. Használhatod az energiádat arra, hogy helyreállj vagy arra, hogy bosszút…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 10:52

A hit nem tagadja le a valóságot „Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.” (2Korintus 4:18) A hit nem tagadja le a valóságot. Nem tesz úgy,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 10:51

VEDD ÁT KELYHEMET, ÉS IGYÁL BELÕLE! 1990. október 23. Uram, mindennap olyan csodákkal találkozom, amelyek felülmúlják értelmemet és szegényes tudásomat. Mindennap találkozom Veled ily módon, és ez számomra felfoghatatlan! Béke legyen veled! Ismerd fel, milyen örömet nyújtasz nekem,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 08:48

Álmaink, s az élet valósága... A mai nap imádsága: Uram! Köszönöm Neked ezt a mai reggelt is! Add, hogy értelmesen tudjam tölteni az előttem álló óráimait, s munkám áldásod révén meghozza megérdemelt eredményét! Támogass engem szereteteddel most is, hogy az Élet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 05:49

A hit bizalom és engedelmesség.A lélek számára felüdülés a természet szemlélése. (Cicero)A Te Igéd olaja folyton sokasodik, és nem fogy el soha, amíg üres korsókkal járulunk hozzá. (Fulér Tamás)Amikor elutasítjuk magunktól a Szeretetet, hasonló a pillanat ahhoz, amit Péter…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 01:50

A küzdelem haszna „…hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül…” (Jakab 1:4)Az akadályok legyőzése fejleszti ki bennünk azokat a tulajdonságokat és képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy betöltsük Istennek életünkre vonatkozó akaratát. Igazság szerint ez másképp nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 00:52

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 00:02

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.11. 00:00