A katolikus segélyszervezetek egyik nemzetközi szövetsége, a Caritas Internationalis, az "Osztozz az utazásban!" elnevezésű kampánya keretében meghirdeti a "Globális Cselekvés Hetét", hogy "pozitív változást" érjen el "mindenki számára, aki megtapasztalta a migrációt". A szeptemberben indult…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.27. 09:16

EGYHÁZAM GYÖKERE A SZERETET 1989. július 6. Uram, ezekben az elmúlt napokban bizonyosan elrejtetted elõlem Arcodat, nem érzem világosságodat úgy, mint azelõtt. Miért hagysz el engem Uram? Én vagyok. Soha ne hagyd abba az imádkozást! Én vagyok a te Megváltód, az Egy Szent. Irántad való…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.27. 08:44

Az élet értelme... A mai nap imádsága: URam! Szeretném tudni, hogy miért teremtetted ezt a világot; miért olyanra, amilyenre; s miért teremtettél bele engemet is, éppen ebbe a korba, amit most élünk? URam, add, hogy a válaszok hiányában se veszítsem el életkedvemet! Kérlek, adj…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.27. 04:12

Az ima, melyre Isten válaszol „…jajgatásuk feljutott Istenhez.” (2Mózes 2:23)Akkor, amikor az izráeliták azt gondolták, hogy az élet ennél már nem lehet rosszabb, rosszabb lett! A fáraó megvonta tőlük a vályogkészítéshez való szalmát, de elrendelte, hogy ugyanazt a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.27. 00:16

Ha egészséges ételekről van szó - használd a fejedet! „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne eszetlenül, hanem bölcsen.” (Efézus 5:15)A Biblia azt mondja: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne eszetlenül, hanem bölcsen” (Efézus 5:15).Az egyik dolog, melyet Erős…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.26. 10:39

A hívő emberek másokat szolgálnak „Isten közületek mindenkinek adott ajándékot az Ő sokféle szellemi ajándékaiból. Használjátok ezeket jól, egymást szolgálva.” (1Péter 4:10, NLT fordítás)Isten a tálentumainkkal próbára teszi az önzetlenségünket. El kell döntened az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.26. 10:38

ERÕTELJES ENGESZTELÉST KÉREK MOST 1987 Szeptember 10 Szeretlek. Amíg el nem jövök, hogy megszabadítsalak, vakon higgy bennem., Vassula. Jézus, tudom, hogy idõnként nagyon elégedetlen lehetsz velem. Olyankor, amikor kételkedni kezdek, olyan vagyok, mint egy szorzás eredménye: ha Tamást…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.26. 09:02

Bizonyosság... A mai nap imádsága: Uram! Te látod hányszor bizonytalanodtam már el... Hála Neked, hogy kegyelmeddel mindig támogattál, s megerősítettél. Most sem kérek mást, mint azt, légy velem küzdelmeimben, hogy a külső békétlenség ellenére is megőrizhessem belső…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.26. 04:31

Biztonság Isten jelenlétében „Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?” (2Mózes 33:14)Ha nem töltesz időt Isten jelenlétében, akkor mindig lesz benned egy mélyen megbúvó bizonytalanságérzet. Vannak bizonyos emberek, akikből biztonságérzetünket merítjük azáltal, hogy egyszerűen csak a közelükben…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.26. 00:38

A FELTÁMADT KRISZTUS ERŐT AD   A Szűzanya 2018. április 25-i üzenete "Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy Jézussal éljétek új életeteket. A Feltámadott adjon nektek erőt, hogy mindig erősek legyetek az élet megpróbáltatásaiban, az imádságban pedig odaadók és állhatatosak, mert…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 22:04

Pár napja a butaság és a hit kapcsolatáról írtam, ezúttal pedig a legfiatalabb felnőttek és a hit hiánya közötti kapcsolatról szeretnék néhány szót ejteni, egy új felmérés kapcsán. A Z generáció, vagyis az 1999 és 2015 között születettek között, akik mellesleg nem tudják milyen a közösségi média…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 21:54

A részegyház hittani bizottsága jelentést adott ki "A jóga és a katolikus hit" címmel, miután az indiai kormány kötelezővé tette a jóga oktatását az iskolákban. A bizottság szerint a hindu nacionalisták "megpróbálják felhasználni a jógát arra, hogy elérjék a politikai és szektariánus céljaikat". A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 14:43

Nem kell elfelejtened   "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." Róma 8:28   Számtalanszor hallottuk a mondást: "Bocsáss meg, és felejtsd el". Csupán egy baj van ezzel; mégpedig az,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 10:26

Gondold végig józanul, hogy mit eszel! „Tégy próbára minket tíz napig! Adjatok nekünk zöldségeket és vizet. Azután majd hasonlíts össze minket azokkal az ifjakkal, akik a király ételéből esznek, és aszerint dönts, amit majd látsz! Az őr beleegyezett, hogy megtegyék ezt tíz napig. Amikor lejárt az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 10:25

  A problémák arra késztetnek, hogy Istenre támaszkodj "Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az ÚR!" Zsolt.40:17 "Én mindent elrontok. Semmi sem vagyok és semmim sincs: alkoss valamit belőlem! Te meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 10:24

Bölcsességért... A mai nap imádsága:Istenem! Vezess engem félelmedben naponként, hogy nekem szabott időmmel bölcsen gazdálkodjak! Ámen Az ÚRnak féleleme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.Példabeszédek 1,7Alapvető ösztöneink (élni-akarás és fajfenntartás)…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 09:19

LÉLEK VAGYOK 1988. január 6. Jézus, megdicsõült Tested érzi-e a szenvedést? Te és Édesanyád nem mentesültetek-e a szenvedéstõl ott a mennyben? Vassula, nekem nincs anyagi testem - lélek vagyok. 2 Mivel lélek vagyok, nem érzek fizikai fájdalmat, de Lelkem elviselhetetlenül szenved,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 08:52

Alkalmas vagy a feladatra „Azokat választotta ki Isten…” (1Korinthus 1:27) Az emberek gyakran azért keresik a társaságukat, mert másmilyenek vagyunk, nem azért, mert hozzájuk hasonlóak. Ne okozz nekik csalódást azzal hogy leértékeled azokat az Istentől kapott dolgokat, melyekkel szükségeiket…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 00:24

Jel. 9,20 A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 18:03

Légy elnéző másokkal   „Legyetek egymással türelmesek, nézzétek el egymás tévedéseit szeretettel” (Efézusiakhoz írt levél 4:2b TLB fordítás). Mindenkinek vannak rossz napjai. Kay tudja, hogy én hetente kétszer érzek így. Ingerlékeny vagyok szombat délután, mert…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 10:04

Ami egy helyreállított kapcsolathoz szükséges „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:28) A megbocsátás nem azt jelenti, hogy mindenféle változtatás nélkül újrakezdünk egy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 10:03

ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET 1988. április 5. Dicsõség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni? Igen Szûzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet! Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 08:15