“Drága szeretett leányom, Hangom Ereje mindössze két év alatt oly sok nemzetet ért el ezeken az Üzeneteken keresztül, hogy most lelkek milliói fognak segíteni testvéreik lelkének megmentésében. Isten Szava, mely e Mennyei Híváson keresztül lobban lángra, terjedni fog fiaitok, lányaitok és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 18:08

"Sokan e lelkek közül nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést, ezért fontos, hogy ők és mindazok, akik a halálos bűn állapotában vannak, üdvözülhessenek az Isteni beavatkozás által."Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 17:43

A Szűzanya 2018. április 2-i üzenete "Drága gyermekek, a Mennyei Atya nagy szeretete által édesanyátokként vagyok mellettetek, ti pedig mellettem, mint gyermekeim, mint szeretetem apostolai, akiket szüntelenül magam köré gyűjtök. Gyermekeim, ti vagytok azok, akiknek az imádság mellett teljesen át…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 16:17

Hogyan kaphatod meg Isten megtartó kegyelmét?   „Háromszor is kértem az Urat, hogy vegye el tőlem. Minden alkalommal ezt mondta: Csak az én kegyelmemre van szükséged. Az én erőm akkor működik legjobban, amikor valaki erőtlen.” (II. Korinthus 12,8-9, NLT fordítás) Mit teszel olyankor, amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 10:37

A mennyei szurkoló csapat "Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, melyet Isten készített nekünk." (Zsidók 12,1)A hazai pálya előnye…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 10:36

BOLDOG VAGY, HOGY ILY MÓDON LEHETSZ VELEM? 1994. április 7. Bár nem fogom fel ezt a misztériumot, mivel terveddel kapcsolatos választásod mind a mai napig misztérium elõttem, tudom, hogy mindaz, ami velem történt és ami még most is történik, a Te hatalmas kezedbõl való. Mindenható Istenem,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 08:31

Egyedül vagy?- Ott vagyok veled Nincs kihez szóljál?- Beszélgess velem Nem tudsz aludni?- Imádkozzál Fáj a magány?- Hagyatkozz rám. Nincs ki szeressen?- Szeretlek én Bántanak, megszólnak?- Megértelek én Elhagyott mindenki?- Én veled vagyok. Beteg és fáradt vagy?- Gyógyítód vagyok. Hozzám jöhetsz,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 08:24

A boldogsághoz nem feltétlenül tartozik hozzá, hogy mindig megkapjuk, amire vágyakozunk.Stephanie Dowrick A kegyelem folyója, mely áthömpölyög ezen a sáros és bűnös földgolyón, az Isten szívéből eredt. (Ecsedy Aladár) Ahol fájdalom van, kívánok neked békét és könyörületet.Ahol kétségek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 07:33

Dicséretek... A mai nap imádsága: URam! Hála tölti el szívemet, amikor a csodálatosan megteremtett Életre gondolok. Köszönöm az életemet, s szeretteim életét! Köszönöm az élet erejét, melyet kölcsönbe adtál nekem is, hogy szeretni tudjak általa! Add, hogy jól sáfárkodjam adományaiddal és minden…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 07:30

Írországban egy tehetős nagybirtokos, aki hűséges keresztény volt, a birtokain foglalkoztatott embereknek néha igen eredeti és mély benyomást keltő prédikációt is tartott. Egyszer birtokának legforgalmasabb pontjain felhívásokat függesztett ki a következő szöveggel:„Jövő hétfőn délelőtt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 04:22

Az üres szív kiáltása „Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés…” (1János 2:16)Egy keresztyén szerző írja: „Volt egy tinilány, akinek sok barátja volt, csupa jó tanuló az iskolában… de a látszat megtévesztő lehet. Tudom. Én vagyok az a lány.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 00:35

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 00:08

“Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.” Mt 28:5-6 “Gyermekkoromnak szép emléke, Köszöntelek, húsvét vasárnap! Száll a szívemre égi béke Ünnepén a Feltámadásnak.” Benedek Elek

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 00:08

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 00:00