Jel. 9,20 A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 18:03

Légy elnéző másokkal   „Legyetek egymással türelmesek, nézzétek el egymás tévedéseit szeretettel” (Efézusiakhoz írt levél 4:2b TLB fordítás). Mindenkinek vannak rossz napjai. Kay tudja, hogy én hetente kétszer érzek így. Ingerlékeny vagyok szombat délután, mert…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 10:04

Ami egy helyreállított kapcsolathoz szükséges „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:28) A megbocsátás nem azt jelenti, hogy mindenféle változtatás nélkül újrakezdünk egy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 10:03

ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET 1988. április 5. Dicsõség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni? Igen Szûzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet! Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 08:15

Bölcsesség... A mai nap imádsága: Uram! Szeretnék okos és bölcs lenni, de valahogyan mégsem sikerül. Adj nekem bizodalmas szívet Tebenned, hogy kezedből vegyem életem minden napját, s hálatelt szívvel, örömmel kövesselek Téged! Ámen Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 04:00

  A kegyelem csodája „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által.” (Efezus 2:8) Vannak, akik úgy élnek, mintha Istennek lenne egy nagy táblázata, amibe feljegyzi teljesítményüket, és a nap végén leosztályozza azt, majd ez alapján eldönti, hogy jobban vagy kevésbé, vagy egyáltalán ne szeressen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 00:03