Szerző: Andre Lowoa  2018.04.02. 00:00

Egy igazi big bang, mert egy új világ kezdődik, amelyben a halál vereséget szenvedett. Jézus föltámadt, legyőzte a halált - mindenkiért, örökre. Többé már nem félünk meghalni, mert örökre vele leszünk, senki sem szakít ki karjaiból, szeretetéből. Az élet teljességébe léptünk be. Ha a halál minden…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 19:10

“Drága szeretett leányom, a nyomás, amelyet Követőimre gyakorolnak, hogy elutasítsák ezeket a Szent Üzeneteket, növekedni fog. ​​ Sok félrevezetett Követőm fogja elutasítani Üzeneteim elfogadását. Egyértelmű, hogy jó szándékukban a végsőkig el fognak menni, hogy elfordítsák Tőlem az embereket azon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 18:11

"Én csak azt tudom elmondani a világnak, hogy hogyan készüljenek fel Második Eljövetelemre, kényszeríteni nem tudom őket. Hagyd figyelmen kívül az efféle gúnyolódásokat. Sokan közülük igaz lelkek, akik szükségét érzik annak, hogy kérdéseket tegyenek fel. De neked nincs megengedve, hogy így…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 17:41

Mai elkorcsosult, szolgalelkűségtől és mammon-imádattól ragacsos világunkban, amikor az ember olyannyira elaljasodott, hogy nem képes többé már nemes célokért, fennkölt ideákért síkra és harcba szállni, akkor is ott világít a sötétben egy örök, kiolthatatlan fénylõ mécses, s ez a mécses nem más,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 16:49

Dr. Veres András győri megyéspüspök szentelte fel szombaton a soproni Aquinói Szent Tamás Örökimádás Kápolnát Sopronban. És a kenyér lett igévé, kenyérré az Ige-test és a bor Krisztus vérévé: magyarázni ne keresd! Hit dolga és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt. Azért kell e nagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 14:35

  Törekedj arra, hogy ne feledkezz meg Istenről "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem." (Gal. 2,20) A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 10:21

Legyen bátorságod kiállni Istenért „Ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mit kellene mondanotok, mert megadatik abban az órában, hogy mit mondjatok, mert nem ti beszéltek, hanem a ti Atyátok Lelke szól rajtatok keresztül. (Máté 10:19b-20 HCSB fordítás) „Ne félj, hanem szólj, ne maradj…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 10:20

Amikor a feladás határán vagy "És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nélkülünk tökéletességre ne jussanak." Zsidókhoz írt levél 11:39-40Nem könnyű hit által élni. Egy megtört világban élünk. Az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 10:19

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 10:11

Istenünk, teljesen rád bízzuk Magyarországot! Szűzanyánk, a mi égi közbenjárónk, kérünk téged, esd ki magyar népünk számára Urunk irgalmát! Védelmezz minket a gonosztól, Szent Mihály arkangyallal együtt, aki Isten ereje által, le tudta győzni a sátánt és csatlósait! Légy oltalmazónk mindennapi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 08:27

Két férfi lép elő, két fogoly, ki válaszra vár, s közülük csak egy szabad, mert Ő a választ tudja már. Az egyik vadul szorítja bilincseit, gúnyos mosoly arcán, s vérszomjas szeme máris következő áldozatán. A másik? Csak hallgatva vár, lesütött arccal, ott benn, az Atyához bocsánatért kiált, mert Ő…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 08:25

SENKIT SEM AKAROK ELVESZÍTENI KÖZÜLETEK! Görögország, Rhodos, 1997. szeptember 9. Tebenned van az én reményem, a Te kezedben van az én életem. Kérlek, lépj hozzám, jöjj és irányítsd lelkemet, Uram! Én vagyok. Virágom, csillapítsd szomjúságodat az én jelenlétemmel! Teljes Szívembõl, igen,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 08:18

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 08:02

Az ember néha azt kívánja, bárcsak minden héten, vagy hónapban lenne Karácsony. Különösen igaz ez a gyerekekre. A Húsvét viszont valóban egy olyan ünnep, ami mindennapi életünkben is megjelenik, többé-kevésbé ki is tölti azt. Ugyanis minden vasárnap a Húsvétra emlékezünk, a vasárnapot a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 07:44

A búcsúzás fájdalma jelentéktelen a viszontlátás öröméhez képest.Charles Dickens A halál nem befejezése az életnek, csak egy közbeeső jelenet, átmenet a mulandóságból az örökkévalóságba. (Humbolt) A hit átveti magát az idő korlátján és diadalénekbe kezd, amikor a csata még javában zajlik.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 05:18

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 05:06

Életnek kenyere... A mai nap imádsága: Uram! Add meg nekünk mindennapi kenyerünket és munkáld lelkünk békességét, hogy ne tiltakozzunk, ha kihívások terhe nyomja vállunkat! Ámen   Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 04:16

Krisztus feltámadt! Nem a halál legyőzése a feltámadás legfontosabb üzenete, hisz földi létünk utolsó eseménye a halál, mellyel egésszé válik az ittlétünk története, hanem az, hogy a halál semmit meg nem változtathat. A halál nem tehet pontot a szeretet és az igazság által vezérelt élet végére. Nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 04:13

   

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 00:21

  Ajtók „Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet.” Példabeszédek 14:12   Képzelj el egy hosszú, sötét folyosót, melyről mind a két oldalon ajtók nyílnak. Mindegyik ajtóra valamilyen függőség neve van írva, például alkohol, dohányzás, drogok, pornográfia,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.01. 00:19