“Drága szeretett leányom, közületek ki az, aki Elém tud járulni igazán szeretve Engem és önfeledten a Lábaim elé tud borulni? Ki az köztetek, aki valóban tisztel Engem és követi Tanításaimat, és aki önmagára való tekintet nélkül meg tudja alázni magát Előttem? Ha alázatos szolgaságban Irgalmasságom…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 18:28

"Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám! Isten, az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el?” Ez az Isten igéje. Iz 50,4-9a ... »Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.«” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 17:25

Számítasz Istennek "Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg."" (Lk. 19:5-7)Feltűnt már,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 10:55

Isten álmot ad, hogy fejlessze hitedet "Dicsőség Istennek, Aki bennünk működo ereje által sokkal többre képes, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni - mérhetetlenül többre képes legmagasztosabb imáinknál, vágyainknál, gondolatainknál vagy reménységünknél." (Ef. 3:20)A hit olyan, mint az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 10:54

Add át magad szeretetben! ,,A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők..." (Róma 12:9-10, NLT fordítás, második kiadás) Ha tartós változást akarsz az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 10:53

  NAGYRA TARTOM IGYEKEZETEDET USA, 1996. december 9. Légy békében! Mondd meg tanácsadódnak: “Örömmel tölt el, hogy végre kivirágoznak ajkadon Szentséges Szívemrõl való elmélkedéseid! 1 Tudom, hogy Szívemet mindig mennyországnak tekintetted, de nem volt ennyi alkalmad Szívemrõl…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 08:14

Jó termésért... A mai nap imádsága:Urunk, Istenünk! Gyakran közömbösen továbblépünk csodáidon, melyekkel minden nap körülveszel minket. Termést kívánsz, s mi csak növekszünk, növekszünk önmagunk előtt, mígnem életünk fájának hatalmas árnyékától meg nem ijedünk. Tégy minket alázatossá, hogy fogadni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 04:52

A fontos dolgokban: egység; a vitatott dolgokban: szabadság; mindenben: tisztaság. (Richard Baxter) A forráshoz csak az árral szemben lehet eljutni.André Gide A hit arra bátorít bennünket, hogy a sír ridegsége mögött is meglássuk Isten szeretetét. A hit minden csoda és titok alapja, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 02:53

A Lélek jelzései „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait…” (1Korinthus 2:14)Pál azt mondja: „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.” Jon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.11. 00:55