Légy bizonyos Isten ígéreteiben!


„…Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele!” (4Mózes 13:30)Isten azt akarja, hogy légy bizonyos az igazságban, hogy általa, vele minden lehetséges!

Életed minden napján döntened kell.

…Figyelhetsz az előtted álló óriások nagyságára, vagy…
…összpontosíthatsz az egyetlen, igaz Isten nagyságára, aki az Ő erejét adja neked, az Ő erejét önti beléd.

Az, hogy mit/kit állítasz figyelmed középpontjába, meghatározza a viselkedésed, és hatással lesz a hitedre.

Mikor az izraeliták először megközelítették Kánaán határát, Mózes felderítőket küldött az Ígéret Földjére, hogy felmérjék a helyzetet. Tíz felderítő olyan jelentéssel tért vissza, amely a föld óriásaira fókuszált. Annak a földnek a férfiai olyan hatalmasok, olyan erősek, hogy a felderítők féltek, nem lesznek képesek legyőzni őket.

Két felderítő figyelme azonban az Istentől jött ígéreten maradt, hogy Isten az izraelitáknak adja azt földet. Az egyikük, Kéleb csitította a többieket, mikor ezt mondta: „Fel kellene mennünk, hogy birtokba vegyük azt a földet, mert bizonyosan meg tudjuk tenni” (4Mózes 13:30b – NIV)

Isten nagyságára összpontosított, nem pedig az óriások bármelyikére, akik kihívásként álltak előtte. Ma láthatsz sok óriást, mely kihívást jelent a hitednek – az idő, energia, pénzügyek, erőforrások, félelem és hitetlenség óriásait.

Isten azt akarja, hogy légy bizonyos, az Ő erejét önti beléd, így meg tudsz tenni bármit, amivel legyőzheted az óriásokat. Isten azt mondja, birtokba vehetsz egy bővölködő életet, mert Ő veled van.

Látva, hogy az ő keze az életed személyes óriásai felé lendül, még inkább bizonyos lehetsz, hogy mindent meg tudsz tenni általa, aki megerősít téged.

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”(Filippi 4:13)

Gondold át:
• Ma milyen óriásokkal kell szembenézned?
• Gondolkozz el Isten hatalmáról, nagyságáról. Hozzá hasonlítva milyenek a problémáid?


Ma van a megváltás napja!

„Biztosítlak, hogy ma velem leszel a paradicsomban!” (Lukács 23,43 NLT fordítás)


Amikor a kereszten függő lator azt mondta Jézusnak, hogy emlékezzen meg róla, Jézus így válaszolt: „Biztosítlak, hogy ma velem leszel a paradicsomban!” (Lukács 23,43 NLT fordítás). Ezzel a válasszal Jézus a megváltás négy fontos jellemzőjét is elmondta, amelyekben megbízhatunk és elhihetjük.

Először azt mondta, hogy „ma”. Ez azt jelenti, hogy a megváltás azonnali. Abban a percben, amikor kéred Jézus Krisztus megváltását, meg is kapod. Halál után vagy egyenesen Isten jelenlétébe kerülsz, vagy egyenesen Istentől elválasztva.

Másodszor, a megváltás biztos. Jézus azt mondta, hogy „ma leszel”.

Nem azt mondta, hogy talán, vagy remélem, hogy ott leszel, még azt se, hogy még meggondolom. Amikor Isten azt mondja, hogy ott leszel, akkor ott leszel! Amikor elfogadod Krisztust, biztos lehetsz a megváltásodban.

Harmadszor, a megváltás egy kapcsolat is. Jézus azt mondta, hogy „velem leszel”.

A megváltás nem egy vallás, nem szabályok és törvények vagy szertartások összessége. A megváltás kapcsolat. Ez a kapcsolat nem akkor kezdődik, amikor a Mennybe kerülsz, hanem már itt a Földön. Jézus Krisztus a legjobb barátod akar lenni, azt szeretné, hogy szüntelenül beszélgess vele. Isten a vele való kapcsolatra teremetett!

Negyedszerre, Jézus azt mondta, hogy „ma velem leszel a paradicsomban!” A Mennyország egy valóságos hely és örökké tart.

Két lator függött a kereszten Jézus mellett. Jézus mindkettőnek megadta a megváltás lehetőségét, ugyan úgy, ahogy neked is megadja. Nem fogja ráderőszakolni, hogy szeresd Őt. Nem fogja ráderőszakolni, hogy bízz Benne és azt sem, hogy elfogadd a Mennyországot. Csak kétféle válasz létezik. Egyik lator visszautasította Jézust, a másik pedig hittel fordult Hozzá. Számodra is ez a két választási lehetőség van.

A Róma 10:13-ban ez áll: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül” (NLT fordítás). Ha kész vagy a döntésre, hogy segítségül hívd az Úr nevét és megértetted ezt a négy igazságot a megváltásról, akkor itt az idő, hogy végre letisztázd az örökéletedet.

„Ez az az idő, hogy elfogadd Isten ajánlatát, ma van a megváltás napja!” (2Kor 6:2 TEV fordítás).

Beszéljünk róla:

* Milyen bizonyítékok vannak az életedben az örökéleted felől?
* Hogyan kellene megváltoztassa az evangélium hírdetését az a tény, hogy a Mennyország és a Pokol valóságos helyek?
* Kérd Istent, hogy vezessen olyan emberek felé, akik segítségül hívják az Úr nevét, hogy segíts nekik a megváltás vagy a tanítványság útján! Kit juttat eszedbe Isten?

Menj el kegyelemmel, de változtass az életeden

"Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!" Ján.8,11

A kegyelem célja, hogy megigazítsa a bűnöst - "menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz". De a kegyelem soha nem igazolja a bűnt, tehát nem arról van szó, hogy "minden meg van bocsátva, maradj olyan, amilyen vagy."

Más szóval, az Úr kegyelme nem az, hogy "kiszabadítalak a börtönből, neked semmit nem kell tenned".

A kegyelem ingyen van, de Jézus véres árat fizetett, hogy felajánlhassa nekünk: "Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által." Ef.2,13

A kegyelemet ingyen kapjuk, de azért, hogy Jézussal együtt járjunk a kegyelemben, nekünk is árat kell fizetnünk, ha csatlakozunk Jézushoz, "Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (angolból fordítva: ha csatlakozunk Jézushoz "a munkában, amit ő végez, a jó munkában, amit ő elkészített nekünk, hogy elvégezzünk, a munkában, amit legjobb, ha már most is végzünk.") Ef.2,10

Jézus megmentette a halálra ítélt asszonyt, akit házasságtörésen kaptak, de volt elvárása is az asszony felé. Azt akarta, hogy az élete azonnal megváltozzon. Ha az asszony visszatért volna a régi életéhez, azzal kigúnyolta volna azt a kegyelmet, amit Jézus aznap felajánlott neki.

Ő ma is azt akarja, hogy változzon meg az életünk, az Ő elvárása velünk szemben ma is ugyanaz: "Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz."Tanuld meg, hogyan szeresd munkatársaidat

 

"Mindent szeretettel tegyetek." (1Kor 16,14 NLT ford., második kiadás)

04-10-15-Doing-Business-With-God-Learn-How-To-Love-Your-Coworkers_mini

 

Az egyik legfontosabb dolog, hogy Isten kedvét lelje benned a munkádat illetően: törődnöd kell azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozol. Még akkor is, ha irritálnak, még akkor is, ha nem kedvelnek téged, még akkor is, ha kinevetnek, még akkor is, ha lenéznek a hited miatt, mindezek ellenére légy a barátjuk.

Miért olyan fontos ez a siker szempontjából? Mert az élet első leckéje, az első ok, amiért Isten téged a világra helyezett, az az, hogy tanuld meg, hogyan kell szeretni. Isten maga a szeretet és azt akarja, hogy olyan legyél, mint Ő.

Könnyű olyan embereket szeretni, akik olyanok, mint te - könnyű azokat szeretni, akikkel könnyű kijönni. Tehát ha Isten valódi szeretetre akar tanítani, ismerd fel, hogy szeretetlen emberek körébe fog helyezni.


A Biblia ezt mondja: "Mindent szeretettel tegyetek." (1Kor 16,14 NLT ford., második kiadás). "Mindent"- ez azt jelenti, hogy az irodában, az autóban, a kirándulásokon- mindenhol mindent szeretettel tegyetek. A jó hír az, hogy ez valójában nem nehéz. Könnyű alábecsülni a kedves szavak erejét, a barátságos mosolyét, a vállveregetését, az általános bókokét, a bátorító szavakét és a meghallgató fülekét.

Nagyon sok ember életét láttam megváltozni, amikor valaki figyelmet szentelt rájuk. Nincs olyan ember a világon, aki ne szenvedne figyelemhiányban. Nagyon nehéz viszont figyelmes embert találni. Pál apostol ezt írja: "Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mint Timóteus..." (Fil 2,20)

Az embereknek megerősítésre, figyelemre és ragaszkodásra van szükségük. Tanuld meg, hogyan gondoskaodhatsz azokról az emberekröl akikkel együtt dolgozol, hogyan mutasd ki nekik Isten szeretetét.

"Legyetek alázatosak és kedvesek. Legyetek türelmesek egymáshoz, mivel szeretitek egymást, viseljétek el egymás hibáit." (Ef 4:2, TLB ford.)


Beszéljetek róla:


- Hogyan változnának meg a kapcsolataid, ha mindent szeretettel tennél?
- Hogyan tudnál mások érdeklődésére odafigyelni a munkahelyeden?
- Kinek van szüksége a megerősítésedre ezen a héten?
Szerző: Andre Lowoa  2018.04.10. 10:23