Ó Szent József, a szent családnak Isten választotta hű gondviselője! Neked jutott az a szerencse, hogy a világ megváltóját, Jézus Krisztust karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint nevelő gyermekedet, arcod verejtékében tápláltad. Sok búbánatot és bajt szenvedtél érte és Szűz Máriáért, de…

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.01. 00:00

Ami a hónap időjárását illeti, a népi bölcsesség úgy tartja Baranyában és másutt is, hogy „Január, február fú és havaz, úgy lesz tavasz”. „Január, február, itt a nyár, nem kell már a nagykabát.” Abban mindenki megegyezik, hogy „még nem ette meg a kutya a telet”,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 22:04

Lélek... A mai nap imádsága: Uram! Ajándékozz meg Lelkeddel, hogy erőm legyen szeretni! Ámen      "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 18:10

Római katolikus: “OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből Csak Istenben bízzunk, ő a mi egyetlen és örök szövetségesünk! Tőle nyerjük örök életünket. Amikor a király szövetségeseket keresett, prófétája által így szólt az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 18:09

"Sokan ezen (a bűnös) lelkek közül nem fogják túlélni Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, és halálos bűnben fognak meghalni.   Létezésem igazságát mindenki meg fogja érteni. De nem mindenki akar majd Engem átölelni, még akkor sem, amikor az igazság feltárul előttük. ... Maradjatok most közel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 17:31

Tanuld a Szentírást úgy, hogy másoknak magyarázod „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119:11)Volt valaha olyan mély beszélgetésed egy barátoddal, amikor el kellett ismételned amit mondott, hogy megtudja, vajon figyeltél-e? Ez nem a legjobb…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 10:21

  Hogyan fogod teljesíteni a Nagy Küldetést? "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 10:20

A küldetésed: Segíts másoknak, hogy Isten családjához csatlakozzanak „Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.” (János 17:18) Ha te Jézus Krisztus követője vagy, akkor Isten egy küldetést adott neked erre a világra. Nem azért vagy csak itt, hogy foglald a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 10:19

Boldogság... A mai nap imádsága: Istenem! Segíts meg engem a Cél keresésében, hogy életem értelmet nyerjen, s megnyugvással tudjam sóhajtani Neked s szeretteimnek: boldog vagyok! Ámen Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, Zsolt 119,2 Onnantól kezdve,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 08:14

JÉZUS MAGA A SZERETET   1990. január 5. Uram? Én vagyok. Támaszkodj rám! Értsd meg, milyen gyenge vagy! Engedd meg, hogy vezesselek! Nélkülem elvesznél és sötétben lennél. Én vagyok a Világosság, a téged vezetõ Világosság. Légy óvatos, mert a gonosz lélek egyre elszántabban igyekszik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 08:08

A hibák oka a jobb nem ismerése. (Démokritosz)   A világnak nem annyira nagy igehirdetőkre van szüksége, mint nagy imádkozókra. (Stewart) Aki fél a szenvedéstől, annak tudnia kell, hogy maga a félelem is szenvedést okoz. Általában nem tudjuk, mi az, amit…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 05:18

Sarah bíboros Belgiumban beszélt a hit válságáról, amit szerinte az egyházi hierarchia egy része okozott, és nem habozott elítélni azt az árulást sem, amit ez a hitét vesztett klerikális csoport követett el. Az alábbiakban a La Nuova Bussola Quotidiana összefoglalóját tolmácsoljuk a bíboros…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 01:21

"Atyának se hívjatok senkit a földön" - mondta Jézus. Miért hívjuk hát atyának a papokat, és Szentatyának a pápát? Jézus valóban ezt mondta Máté evangéliumának 23. fejezete szerint, és a katolikusok, akik maradéktalanul elfogadják a Szentírás teljességének sugalmazottságát, mégis ősi idők óta…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 01:13

Alkalmas vagy! „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)A Bibliában a legnagyobb emberek nem tartották magukat alkalmasnak. Mózes azt mondta Istennek, hogy nincs szónoki tehetsége. Gedeon azt mondta, hogy nincs megfelelő családi háttere.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 00:20

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.28. 00:00

“Drága szeretett leányom, ezek a napok, amelyek szinte már elérkeztek, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, melyekhez hasonlónak még sohase voltatok tanúi életetek során.Ez a lélek sötétsége lesz és ezt azon lelkek üressége fogja okozni, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 18:25

"3. Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor Ő. Hálából Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem."http://dkjozsef.blogspot.hu/2012/08/jezus-szent-arcanak-tisztelete.html?m=1 "A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 17:23

    Mi akadályoz meg abban, hogy meghalld Isten szavát? „A gazda kiment, hogy elvesse a magvakat. Ahogy szórta a mezőre némelyik mag az útra esett, és eltaposták vagy megették a madarak.” (Lukács 8:5 NLT fordítás) Ha hallani szeretnéd Isten szavát, akkor először nyitott elmére van…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 10:56

Hogyan alkalmazd az Igét "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." Jakab 1:22Semmi sem lesz dinamikus addig, amíg nem válik egyedivé. Ezért van szükség arra, hogy amikor Isten Igéjét olvasod, akkor próbáld megérteni, hogy mit akar ez ma, számodra…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 10:55

A küldetésedet magától Istentől kaptad "Ahogyan nekem is küldetést adtál a világban, én is küldetést adok nekik a világban" (Ján.17:18, MSG ford.)Ha Jézus Krisztus követője vagy, Isten küldetést adott neked. Nem azért vagy itt, hogy a helyet foglald a világban; nem is azért,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 10:54

ARRA TEREMTETTELEK, HOGY LELKEM ÖRÖMÉRE LÉGY! AZ ÉN SZENT NEVEMBEN LEGYÉL EGGYÉ! 1988. október 25. Uram? Én vagyok,leányom! Örvendezz, mert öröktõl fogva szeretlek, olyan szeretettel, amelyet sohasem fogsz megérteni! Megkülönböztetett szeretettel. Arra teremtettelek, hogy Lelkem örömére…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 09:00

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.27. 07:28