MINDENKOR DÍCSÉRD NEVEMET! 1995. február 21. Dhaka Legyen béke a szívedben! Szentséges Szívem Vassulája, szenvedésem virága, Atyám ivadéka, azt akarom, hogy tökéletes légy! Uram, hol találok megfelelõ szavakat dicsõítésedre? Elesettségemben megtiszteltél mindent betöltõ, tiszteletet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 06:22

A fiatalok és az öröm Istene A sátán többnyire kétféle megtévesztéssel akarja eltántorítani az erénytől a fiatalokat.Az első, amikor azt ülteti a fejükbe, hogy az Úr szolgálata unalmassá teszi az életet, s így kivész belőle minden szórakoztató és örömteli dolog. Kedves…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 05:37

A templom megtisztítása.   „Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek:         És kötélből ostort csinálván, kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is;…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 14:22

A testvérek közötti béke A testvérek közötti béke Isten akarata és Krisztus öröme.A szentség tökéletessége, az igazságosság mércéje,a tanítás mestere, az erkölcsök őre,és minden dologban dicséretreméltó életszabály.Aranyszavú Szent Péter A testvéri…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 05:23

A Lélek visszavisz az igazi értékhez Olyan korban élünk, amikor – úgy tűnik – a Lélek fellazítja az afféle megrögzött kereteket, mint például a zárt spirituális „kasztok” külön kis világai, amelyek alig tartanak fenn kapcsolatokat a társadalmi lét síkján.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 05:22

PÓTOLNI FOGOM HIÁNYODAT   1995. szeptember 27. Tekintetem az éjszakai látomást szemléli. Amilyen gyorsan eljöttél hozzám, Te, a Szent Isten, fátyladat is oly gyorsan vetetted szememre, mert úgy tetszett Neked, Atyának Kedvese, hogy teljesen tõled függjek és hatalmas kezedben játékszer…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.29. 07:16

Ami többet ér... Ha egyek vagyunk, Jézus közöttünk van. Ez számít igazán. Többet ér minden más kincsnél, ami elfoglalhatja a szívünket: többet anyánál, apánál, testvérnél, gyereknél. Többet ér házunknál, munkánknál, tulajdonunknál, többet egy olyan nagyváros műkincseinél, mint Róma, többet ér a mi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.29. 05:46

A katedra Krisztus az, aki elfogadta az emberi halál teljes valóságát. Éppen ezért Ő az, aki az élet értelmezésének kérdésében alapvető fordulatot hozott. Megmutatta, hogy az élet valójában átmenet: nem csupán a halál mezsgyéjéig tart, hanem új életre vezet.Így a kereszt Isten és az ember…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.29. 05:45

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.28. 18:33

KERESZTEM SZAVA A SZERETET 1990. szeptember 10. Jahve Sabaoth, vígy vissza minket, ragyogtasd ránk arcod, és megmenekülünk. 1 Béke legyen veled! Támaszkodj rám! Nem hiába neveltelek, nem azért kezdtem el veled ezt a művet, hogy befejezetlenül hagyjam. Megáldottam művemet, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.28. 08:22

A plébánia “kincsei” Minden plébániának vannak kincsei. Az igazi kincsek a szegények, az üldözöttek, a szenvedők, a betegek, és mindazok a lelkek, akikbe a Szentlélek bővebben árasztotta ajándékait, hogy egy szegény és imádságos életet éljenek... Minden jó pásztornak értékelnie kell és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.28. 06:09

A „tanácsadó”* tulajdonságai (Az egyháztanács tagjainak erényei)Képes jóindulattal/szeretettel tekinteni az élet komplexitására, az egyházon belül és azon kívül egyaránt. A rideg, irgalom nélküli tanácsokból, még ha az evangéliumra hivatkoznak is ("ezt írja elő az Evangélium, tehát meg kell…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.28. 06:08

A megosztás – a testvérek között Szent János mondja: „Ha valaki birtokolja a világ gazdagságát, és látva testvére szükségét, mégis bezárja előtte szívét, hogyan lakik abban Isten szeretete?” (1Jn 3,17) Íme, itt kezdődik a szeretet! Ha nem is vagy még képes arra, hogy meghalj testvéredért, légy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.27. 09:38

A hívők hálója Istennek nem a hatalmasokra, hanem a kicsinyekre van szüksége Egyházában. Aki megérti hívását, maga is kicsi lesz és a kicsinyek barátja.Csak olyan Egyház lesz képes meghallani Isten hívását, amelyik könyörgésével újra és újra Istenhez tud fordulni. Csak akkor halljuk meg, mit akar…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.27. 09:37

Az elmúlt hónapokban folyó szexuális zaklatási ügyek és annak vadhajtásai, vagyis a szinte boszorkányüldözéssé fajuló, sokszor alaptalan vádaskodások mellett, szerencsére ennek a helyzetnek is léteznek felfelé mutató pillanatai. A botrányt kirobbantó Weinstein ügy kiemelt média figyelme mellett…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.26. 18:10

Átölelni a világ drámáját Amikor Szöul érseke voltam, gyakran megkérdeztem magamtól: „Valóban az Evangélium szerinti-e a hitem és az életem?” A válasz közelebb volt a „nem”-hez, különösen az evangéliumi szegénység tekintetében, amelyre mint papnak törekednem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.26. 09:13

A kapcsolatok gazdag szövevénye Az Egyház mibenlétének legmélyebb titkában – amely fellelhető a szentháromságos közösség titkának missziós feszültségében is –, nyilatkozik meg minden keresztény identitás – kiváltképpen így van ez a sajátos papi önazonosságra és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.26. 09:11

A Szentlélek ajándéka az ima általA Szűzanya 2018. január 25-i üzenete"Drága gyermekek! Legyen számotokra ez az idő az imádság ideje, hogy a Szentlélek az ima által leszálljon rátok és megtérést adjon nektek. Nyissátok meg szíveteket és olvassátok a Szentírást, hogy a tanúságtételek által ti is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.25. 17:07

Korábban mi is bemutattuk a nebraskai Lincoln egyházmegyét, mint ami azzal tett hírnévre szert az Egyesült Államokban, hogy miközben az amerikai egyházmegyékben (is) tömeges jelenség a papi hivatások számának drasztikus csökkenése, ez az egyházmegye mégis folyamatosan növekvő papi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.25. 14:24

A szegények értékei Az Egyház hivatása, hogy „az igazságnak és a szegényeknek védőügyvédje” legyen, azokkal az „elviselhetetlen társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekkel szemben”, amelyek az „égbe kiáltanak”!A szegények iránti elsődleges felelősség azt jelenti,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.25. 10:54

A Szeretettel visszavágni Küzdeni a rossz, a gyűlölet és az önzés minden formája ellen; meghalni önmagunk számára, hogy így Istenben élhessünk: ezek az aszketikus életút jellemzői, aminek bejárására Jézus minden tanítványa meghívást kapott alázatban, türelemben,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.25. 10:53

Egy Finnországban készült tanulmány kimutatta, hogy a külföldi állampolgárok felülreprezentáltak a nemi erőszak bűncselekmények elkövetésében. A finn nagyvárosokban tavaly több mint kétszáz nemi erőszakot követtek el migránsok. Egy finn rendőrfőiskoláról kijutott tanulmány szerint az országban…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.24. 13:36