Szerző: Andre Lowoa  2018.02.01. 00:00

Január hónap egy része a decembert uraló Bak csillagkép jegyében áll. Csak lassan hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. A havi középhőmérséklet alacsony, 0 °C alatti. A vajdasági földművesek szerint nem is lenne jó, ha melegebb idő járna, mert: „A januári…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 22:04

“Azon ártatlanok ellen elkövetett bűneitek miatt, akiknek tönkretettétek az életét, Büntetésem lesújt majd rátok. Egyetlen nemzet sem kerüli el ezt a büntetést, és Büntetésem mértéke a bűn aljasságával lesz azonos, ahová lealacsonyítottátok magatokat. Talán azt gondoljátok, hogy büntetésem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 18:32

"Fiam irányítása alatt neked mindent meg kell tenned, amit kérnek tőled. Soha ne engedj azoknak, akik azt követelik, hogy az Ő Szavai a saját értelmezéseiknek feleljenek meg. ... Az emberiség lehet, hogy nem akarja meghallani az igazságot, és éppen ezért neked gyermekem, sok akadályt gördítenek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 17:41

Ne add fel! „Ne fáradjunk bele cselekedni a jót, mert a megfelelő időben aratni fogunk, ha nem adjuk fel.” (Galata 6,9)A kudarc sosem végleges. Nem vagy kudarcra ítélve, míg fel nem adod, és bármikor is akarnád feladni, az bizony "túl hamar van". Nem határozhatod meg egy személy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 10:15

Isten elfogadása: Már a Tiéd! "Ha Isten azt mondja a választottairól, hogy elfogadja őket, akkor ki emelhet vádat ellenük? Vagy elítélheti-e őket bárki? Egyáltalán nem! " Róma 8:33-34 szó szerinti fordításaLegtöbben egész életünket azzal töltjük, hogy megpróbáljuk elnyerni az elfogadást. Meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 10:14

  Amikor támadás alatt vagy, pihenj! „Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam." (Zsolt 23:5) A civilizációnkból egyre jobban kihal az udvariasság. A világ egyre gorombább! Az egyik dolog, ami ezt okozza, az az internet,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 10:13

Kölcsey Ferenc: Hymnus A magyar nép zivataros századaiból Isten, álld meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A multat s jövendőt! Őseinket felhozád Kárpát…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 10:06

Áldás... A mai nap imádsága:Istenem! Köszönöm Neked mindazokat, akiket mellém rendeltél, s köszönöm Neked azokat, akikért felelősséget hordozhatok! Áldásoddal kísérj mindannyiunkat, hogy szereteted alázatos követeinként bizonyságot tehessünk Rólad a világban, életünk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 07:09

MINDENKOR DÍCSÉRD NEVEMET! 1995. február 21. Dhaka Legyen béke a szívedben! Szentséges Szívem Vassulája, szenvedésem virága, Atyám ivadéka, azt akarom, hogy tökéletes légy! Uram, hol találok megfelelõ szavakat dicsõítésedre? Elesettségemben megtiszteltél mindent betöltõ, tiszteletet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 06:22

Olvassuk el az Úr Jézus személyesen hozzánk intézett NAGY FIGYELMEZTETÉSÉT: – „Miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1 Mert hamis krisztusok és hamis…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 06:00

A fiatalok és az öröm Istene A sátán többnyire kétféle megtévesztéssel akarja eltántorítani az erénytől a fiatalokat.Az első, amikor azt ülteti a fejükbe, hogy az Úr szolgálata unalmassá teszi az életet, s így kivész belőle minden szórakoztató és örömteli dolog. Kedves…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 05:37

A házasság hármasság. Csak hármasban annyira egész és befejezett, hogy oda még a magányosság sem törhet be többé. Ez a harmadik pedig, a Hatalmas Harmadik: Jézus Krisztus. [...] hiszen megígérte, hogy mivelünk, tiveletek is lesz, minden napon, a világ végezetéig. Eddig…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 05:12

.......... A sátorozás előnyei „Ki vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig?” (2Sámuel 7:18) A 2Sámuel 7-ben Dávidot nyugtalanítja, hogy a saját cédrusfa palotája szebb, mint Isten lakhelye, mert az csak egy sátor. Ezért…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.31. 00:14

"Nem szabad megengednetek, hogy a félelem és az aggodalom megzavarja azt a szerepeteket, amelyet Fiam szabott ki rátok. Krisztus maradék hadserege diadalmaskodni fog és több milliárd lelket terel nyomdokaiba, akiket bemutat majd Isten Trónja előtt. Mily nagy áldásban részesültetek!…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 18:00

"Ők, a kiválasztott gyermekeim, azt hiszik, hogy egyedül csak a hitük hozta őket Hozzám. Amit nem vesznek észre az, hogy a Szentlélek szállt le rájuk, különösen a nyíltszívűekre, hogy csatlakozni tudjanak maradék Egyházamhoz a Földön. Ők fogják majd azt az alapot alkotni,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 17:39

A templom megtisztítása.   „Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek:         És kötélből ostort csinálván, kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is;…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 14:22

Ideje újraértelmezni a bukást "Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál." (Példabeszédek 29:25)Sátán kedvenc eszköze, amivel csökkenti a hitedet, az a bukástól való félelem. De nem tudod Istent szolgálni úgy, ha közben folyamatosan attól félsz, mit…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 10:19

A csendesség győzelmet hoz "...tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." Máté 6:13. "Egy nap már soha többé nem lesz ezen a világon bizonytalanság, sem magány, sem depresszió, sem féltékenység, sem viszály, sem bánat." Az elmúlt napokon a Miatyánk szövegét vizsgálva megláttuk,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 10:18

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.  Pleni sunt caeli et terra glória tua.  Hosánna in excélsis.  Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.   Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.  Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.  Hozsanna a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 09:00

A szeretetnek az a természete, hogy feláldozza magát mások bűnéért, bajáért. A szeretet sohasem tud semleges maradni, ha pedig beavatkozik, máris megkezdődött a szenvedése. Stanley A tökéletes győzelem önmagunk felett diadalmaskodni. (Kempis Tamás) Aki szeret, elégedett a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 08:17

LEGYEN AZ ÉN VÁLLAM A TE FEJTÁMASZOD, SZENTSÉGES SZÍVEM AZ OTTHONOD! 1989. július 8 Uram, lelkemben nincs bölcsesség, kitartás, buzgóság, türelem. A Te erõdre van szükségem, hogy folytatni tudjam, de tudom, hogy csak azt kell mondanom: “Kudarcot vallok és távolodom Tõled”- és szereteted…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.30. 08:00