Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 00:00

kép: MÁRIA ima, rózsafűzér, gyűlölet, bosszú, Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll, és ezt az Új Béke Korszakát azok fogják köszönteni, akiknek elég szerencséjük volt ahhoz, hogy átlépjék kapuját. ... Legyetek mindennap résen, és soha ne feledjétek azt a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 18:47

"Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy majd az egész emberiség örömet érezzen szívében, mert ez az esemény az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy sok lelket fog megmenteni és lehetővé teszi számukra, hogy bemehessenek a földi Paradicsomba."Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 17:32

Mint ismeretes, pont egy évvel ezelőtt négy „bíboros” levelet intézett Bergogliohoz, melyben az „Amoris laetitia” nevű botrányos irattal kapcsolatos kételyüket sorolták fel. Normális esetben egy ilyen levélre egy pápának kötelessége válaszolni, Bergoglio azonban se nem válaszolt, se nem fogadta a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 17:21

E szent írás egyben szent áldásul szolgál. Bizonyíték a következő szent tanács. Római XII. Pius 1902 január 18-án kiadta Jézus Krisztus nevében,L.F.K.K.H.L.K.N.K. Az Atyának és fiúnak és szentlélek Istennek nevében Amen. Úgy, mint Krisztus a Kálvária hegyén szenvedett, úgy nekünk is tűrni és…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 11:03

    Ne csak tanulj a Bibliából - emlékezz is rá! Figyelj jól a szavaimra! Ne veszítsd azokat szem elől! Engedd, hogy a szíved mélyéig hatoljanak, mert életet hoznak azoknak, akik azokat megtalálják, és gyógyulást az egész testüknek." (Péld. 4:20b-22, NIV ford.) A Biblia a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 10:39

Felejtsd el a múltat, inkább a céljaidra összpontosíts  "Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 10:38

CSELEKEDETEKET! 1987. június 19. Tanulj tõlem!Tisztelj engem! Vassula, cselekedeteket, cselekedeteket, cselekedeteket akarok látni. Örömöm telik szeretõ szavadban, amely balzsam Sebeimre. De még nagyobb gyönyörûségemre lenne, ha cselekedeteket látnék tõled! Jöjj, emlékeztetlek arra,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 09:00

A házasság nem csupán boldogsági társasvállalat. Szenvedések is vannak az életben. Tehát az egybekelők azokra a szenvedésekre is vállalkoznak. Csakhogy addig ki-ki a maga baját szenvedte, az egybekelés után már a másik baját is. Nem minden hónap május.Gárdonyi GézaA szeretetnek…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 06:23

Életút... A mai nap imádsága:Uram, Istenem! Nyugtalan napjaimba Te hozz békességet, hogy boldogan tudjak hálát adni mindenért! Ámen    Áldjad az URat! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.Zsolt 103,2-3Nem korunk felfedezése, hogy a lélek disszonanciája megbetegíti a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 03:25

ADJ BELE MINDENT, AMID VAN! ... egyet teszek..." (Filippi3:14)Tégy fel magadnak két kérdést! Első kérdés: szeretném megkapni a legjobbat ab­ból, amit Isten adni akar? Nem könnyű korán felkelni, mikor mások még alszanak, és felkészülni az előttünk álló kihívásra. Mint Jézus a Gecsemáné kertjében, te…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 00:37

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.07. 00:01