Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2017. július 1. ÉN VAGYOK A TI LEGJOBB BARÁTOTOK

2017. július 01. 07:44 - Andre Lowoa

Villeneuve, Svájc,
1992. július 10.

“Új éneket énekeltek a trón, a négy élõlény és a vének elõtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földrõl megváltott száznegyvennégyezer.” 1

Uram?

Én vagyok. Én beszélek, azért ne kételkedj! Szentséges Szívem Vassulája, engedd meg, hogy néhány sort írjak e délutánra!

Drága barátaim! Lejöttem az égbõl, hogy új szeretet-himnuszt énekeljek nektek, és emlékeztesselek benneteket hûséges szeretetemre.

Én vagyok a ti legjobb barátotok,
a ti drága, Szent Társatok.

Mindvégig mellettetek voltam, és bár sokszor nem vettetek tudomást rólam, veletek maradtam, hogy éreztessem veletek jelenlétemet. Valahányszor ellenem akartatok lázadni, én, az Úr, telve könyörülettel, jobb kezeteknél fogva Szívembe vontalak, hogy megmutassam nektek végtelen szeretetemet.

Lelkem áldottja! Nem vagy egyedül. Mindig veled vagyok, hogy megvigasztaljalak és vigyázzak rád, ahogy a szeme világára vigyáz az ember. Ne mondd: “Sötétség van körülöttem.” A közeledben vagyok, hogy kivezesselek ebbõl a sötétségbõl. Csak annyit kell mondanod: “Jöjj, Uram!”, és én repülve jövök hozzád, gyermekem. Éjjel és nappal várom, hogy rám hagyatkozz, ne késlekedj!
Teljesen bízzátok magatokat rám, hogy képesek legyetek az én világosságomban lenni! Ha szerettek engem, meg fogjátok engedni, hogy azt tegyem, amit a legjobbnak gondolok számotokra. Ne féljetek! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és én Szentséges Szívembe teszem és magamba olvasztom szíveteket. Ha úgy van, ahogy mondjátok, és szerettek engem, el fogjátok énekelni a nemzeteknek új szeretet-himnuszomat, hogy dicsõítsetek engem, és új életet adjatok minden léleknek.
Felkínáltam nektek Szívemet, ti is felajánlanátok nekem a tiéteket? Mellettetek van a Szeretet, megáldalak benneteket és családjaitokat szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon.
Legyetek egy!

Szent Édesanyánk szól:

Mellettetek vagyok, hogy megvigasztaljalak benneteket, de nekem is, aki Édesanyátok vagyok, szükségem van a ti vigasztalásotokra, mert nagy az én Szívem aggodalma. Sok gyermekem lázad a Magasságbeli ellen. Szükségem van imátokra! Ajánljátok fel imáitokat az én szándékaimra!
Vassula, mondd meg nekik, hogy éljenek úgy, mint Isten gyermekei!


1 Jel 14,3.