Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

„Gondoskodj Te!”

2014. május 26. 22:32 - Andre Lowoa

(Egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak, Don Dolindo Ruotolonak adta ezt a tanítást az Úr.)

Miért vagytok nyugtalanok és megzavarodottak? Hagyjátok Rám gondjaitokat, minden ügyeteket, és megnyugszotok. Bizony mondom, hogy minden valódi, vak és teljes odaadási aktusotok meghozza azt a hatást, amit kívántok és megoldja a tüskés szituációt.

Az, hogy Rám hagyatkoztok, nem azt jelenti, hogy aggódtok, nyugtalankodtok és kétségbeestek, majd végül izgatottan kértek Engem, hogy segítsek. A Rám hagyatkozás ezt jelenti: nyugodtan csukjátok be a lelketek szemét és adjátok át magatokat Nekem, hogy fölvegyelek a karomba és átvigyelek a túlsó partra, mint egy anya az alvó kisgyermekét.

Ami összevisszává tesz, és nagyon árt nektek, az a ‘grüblizés’, egy gondolat körüli forgás és az aggodalmaskodás, amivel kínozzátok magatokat, mert azt hiszitek, minden áron nektek kell mindent megoldani.

Mennyit tudok tenni, ha a lélek lelki és anyagi szükségeiben Hozzám fordul, Rám néz, és azt mondja: “Gondoskodj Te!” és közben becsukja a szemét és elnyugszik Bennem.

Kevés kegyelmet kaptok, ha gyötritek magatokat, hogy megkapjátok. De nagyon sokat kaptok, ha az imátok teljes önátadás.

A szenvedésben imádkoztok, hogy vegyem el azt, de úgy vegyem el, ahogy ti elképzelitek. Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy alkalmazkodjam a ti elgondolástokhoz. Olyanok vagytok, mint az a beteg, aki az orvostól egy kúrát kér, de ő maga akarja előírni, hogy az milyen legyen.

Ne így imádkozzatok, hanem úgy, ahogy tanítottalak a Miatyánkban. A „Szenteltessék meg a Te Neved” azt jelenti: „Dicsőítsen meg ez a bajom és szorongatásom.” A „Jöjjön el a Te Országod” azt jelenti: „Minden építse a Te Országodat bennünk és a világban.” A „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is” azt jelenti: „Tégy ebben az ügyemben úgy, ahogy a legjobbnak látod az örökéletünk és a földi életünk szempontjából.”

Ha igazán azt mondjátok: „Legyen meg a Te akaratod”, vagy: „Gondoskodj Te”, akkor beavatkozom egész mindenhatóságommal és megoldom a kilátástalan helyzetet.

És ha azt látod, hogy a helyzet rosszabbodott, ahelyett, hogy javult volna? – Ne nyugtalankodj! Csukd be a szemed és mond bizalommal: „Legyen meg a Te akaratod, gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok, beavatkozom, mint egy orvos, és akár csodát is teszek, ha kell.

Azt látod, hogy a beteg állapota rosszabbodott? Ne nyugtalankodj, hanem csukd be a szemed és mond: „Gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok.

Az aggodalmaskodás, nyugtalankodás és egy dolog következményein való ‘grüblizés’ a Rám hagyatkozás ellen van. Ez olyan, mint annak a gyereknek a türelmetlensége, aki azt kívánja, hogy az anyja gondoskodjon a szükségleteiről, de közben mégis maga akarja megoldani a dolgot, és ötleteivel, szeszélyeivel csak zavarja az anyja munkáját.

Csukjátok be a szemeteket és engedjétek, hogy a kegyelem áradata hordozzon. Csukjátok be a szemeteket és engedjetek Engem munkálkodni. Csukjátok be a szemeteket és forduljatok el a jövőért való aggodalmaskodástól, mint valami kísértéstől. Nyugodjatok Bennem!

Higgyetek a jóságomban! És szeretetemre mondom, hogyha így kértek: „Gondoskodj Te!”, akkor egészen átveszem a gondoskodást; megvigasztallak, megszabadítlak és vezetlek. – És ha más úton kell vezetnelek, mint amit ti gondoltatok, akkor tanítlak. A karomban hordozlak, mert nincs hatásosabb orvosság, mint az Én szeretetem beavatkozása. Csak akkor gondoskodom, ha becsukjátok a szemeteket.

Álmatlanul hánykolódtok, mindent föl akartok mérni, kikutatni, mindenre gondolni és emberi erővel akartok mindent megoldani. Vagy ami még rosszabb, emberekben bíztok, az ő beavatkozásukban reméltek. Ez akadályozza az Én szavaimat és szándékaimat. Mennyire szeretném ezt az odaadást tőletek, hogy megajándékozzalak! Mennyire meg­szomorít, amikor ilyen nyugtalannak látlak titeket. – A Sátán épp ezt akarja, hogy nyugtalanok legyetek, hogy kivonjon az Én működésem alól. Azt akarja, hogy egészen az emberi kezdeményezésnek adjátok át magatokat. Egyedül Bennem bízzatok! Nyugodjatok el Bennem. Hagyatkozzatok egészen Rám. Csodákat teszek abban a mértékben, amennyire átadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem. Kegyelemkincseket adok, ha egészen szegények vagytok. [Vagyis ha nem ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez. A ford.]

Ha megvannak a segítő forrásaitok, akármilyen kis mértékben is, vagy ilyeneket kerestek, akkor természetes síkon mozogtok. A dolgok természetes lefolyását követitek, amit a Sátán gyakran megzavar. Aki mindent kikutat és mérlegel, az nem tesz csodákat, még a szentek sem.

Ha azt látod, hogy minden csak egyre jobban összezavarodik, mond becsukva a lélek szemét: „Jézus, gondoskodj Te!” és tereld el a gondolataidat aggódásod tárgyától, mert nehéz neked a bajt látni, és mégis bízni Bennem. Tereld el a gondolataidat önmagadról! És tégy így minden szükségleteddel kapcsolatban.

Tegyetek mindnyájan így, és állandó, nagy, csendes csodákat fogtok látni. Gondoskodni fogok mindenről, biztosítlak benneteket.

Imádkozzatok mindig így Rám hagyatkozva, és nagy békesség fog eltölteni akkor is, ha az áldozat és engesztelés kegyelmét adom nektek. Akkor is, ha szeretetem szenvedést rak rátok. Lehetetlennek tűnik ez neked? Csukd be szemed és mondd egész lelkedből: „JÉZUS, GONDOSKODJ TE!” Ne félj, gondoskodni fogok. Te pedig áldani fogod a Nevemet, és magadat megalázod. A te imáid nem érnek annyit, mint a bizalom ráhagyatkozásának egy aktusa. Gondold ezt meg. Nincs hatásosabb novéna, mint ez:

                                  JÉZUSOM, RÁD HAGYATKOZOM, GONDOSKODJ TE!”