Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Szent Mihály ördögűző ima

2011. szeptember 29. 20:51 - Andre Lowoa

NAGY EREJŰ ÖRDÖGŰZŐ
                      IMA
MELYET SZENT MIHÁLY
               ARKANGYAL
              MAGA ADOTT
   LENGYELORSZÁGBAN
     LENGYELORSZÁG ÉS
AZ EGÉSZ VILÁG RÉSZÉRE


Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, az összes angyalok és szentek közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban,..., és az egész világon, a mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, Drága, Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért és minden szenvedéséért melyet Passiója és egész földi élete folyamán a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.

 

Könyörgünk Urunk Jézus Krisztus, küldd el Szent Angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban és az egész világon eljöhessen Isten uralma és Isten kegyelme áradjon minden szívbe.

Hogy ezáltal Magyarország, Lengyelország és minden ország a Te Békéddel teljen el.

 

Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el Szent Angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket kiknek el kell veszniük.

 

Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen.

Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek.

Egyesítsd mind erőidet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten Akarata ellen fellázadtak és most a lelkek vesztére törnek.

Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed, kérd Istentől számunkra Békéje és Szeretete kegyelmét, hogy mindég követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé.

                                                                Amen

                                               

« Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba, hatalmas kegyelem ez, imádkozzátok minél gyakrabban!  Ez Isten nagy ajándéka számotokra, általam, az én ünnepem alkalmából.                

Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ezáltal országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ezelőtt az ima előtt, mert örökre el kell tűnniük.  Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon. »

 

     Szent Mihály Arkangyal,   2011. szeptember 29.    

 

Megjegyzés : Mivel Lengyelország kapta azt a nagy kegyelmet Szent Mihály Arkangyaltól, hogy ezt az imát a világ többi országában is terjessze, mintegy köszönetként Lengyelország említését a fordításokban is megtartották.