Imádkozzatok Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imadkozzatok-benedek-papaert-akit-a-romabol-valo-szamuzetes-veszelye-fenyeget/

Ld még:
2012.02.11 11:30
VÖ.:
2013. február. 11. 12:01

 

http://masodikeljovetel.hu/xvi-benedek-papa-lemondasat-elorevetito-uzenetek-idorendi-sorrendben

 

“Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt. (Zsolt 94,)

… Tarts meg minket a szív és lélek közösségében
N. pápánkkal és N. püspökünkkel.
Segíts minket,
hogy együtt készüljünk országod eljövetelére
addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk;
hogy szentek lehessünk a szentek között
a mennyben,
a Boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal,
valamint elhunyt testvéreinkkel,
akiket a te irgalmadba ajánlunk.

2. k. Mi pedig, mint új teremtmény
akkor majd végre megszabadulunk
a halál hatalmából,
hogy örökkön élő Krisztusod halálával együtt
alázatos megvallással mondjuk:”

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-03-19

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 17:58

A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. november 25-ig jelent meg minden nap Mirjana Dragićević-Soldonak. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. Több ezer hívő gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:38-kor kezdődött és 13:42-ig tartott.

Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet. Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek. Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér. Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek.

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 14:22

Légy alázatos, hogy a vitáknak vége legyen

"Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?" Jak.4,1


A legtöbbször, amikor párokkal beszélgetek, a leggyakoribb panasz az, hogy „Egyszerűen nem tudunk kijönni egymással. Olyan sokat veszekszünk. Szeretjük egymást, mégis, akkor miért vannak akkora vitáink egészen jelentéktelen dolgok miatt?” Szülőkkel is szoktam beszélgetni, akik azt mondják: „Folyamatos feszültség van köztem és a gyerekeim között. Nem értem, miért vagyunk ingerültek állandóan.”


Jakab nem kerülgeti a forró kását. Még jóval a modern pszichológia előtt, ő már tisztában volt a konfliktusok okaival. A Jakab 4,1-ben ezt olvashatjuk: „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” Jakab már akkor megmondta, hogy a viszályok legfőbb oka az, hogy a vágyaink ellentétben állnak egymással. A te akaratod ellenkezik az én akaratommal, s a szikrák máris röpködnek.


A Biblia egyértelműen megmondja, hogy három dolog van bennünk, amely a konfliktusainkat okozza: a birtoklási vágy, az élvezet utáni vágy és a büszkeség. Ezek a vágyak alapvetően jogosak, és Isten által adottak, ha nem kerülnek ki az irányítás alól. Viszont, ha mások fölé helyezed őket és ezek a vágyak lesznek a legfontosabbak az életedben, akkor ezáltal konfliktusokat fognak okozni.


Hogy mi a megoldás a vitákra? Az egyik legnehezebb lecke, amit meg kell tanulni: az alázat.


A kegyelem Isten megváltoztató ereje. Mi az, amit magadban megváltoztatnál? Bármi legyen is az, szükséged van a kegyelemre, hogy sikerüljön. Mi az, amit meg szeretnél változtatni a kapcsolataidban, a házasságodban vagy a családodban? Legyen az bármi is, egyedül nem fog menni. Szükséged van a kegyelemre, és csak egy mód van rá, hogy megkapd: meg kell aláznod magad. Isten nem árasztja ki a kegyelmét azokra az emberekre, akik tele vannak büszkeséggel és azt gondolják, hogy „Nekem egyedül is menni fog”. Akkor kapjuk meg a kegyelmet, ha hozzá fordulunk és azt mondjuk, hogy „Uram, szükségem van a segítségedre”.

Így kapsz erőt ahhoz, hogy változtass a dolgokon, amiken szeretnél.


Beszéljünk róla

* Gondolj a legutóbbi vitádra. Fel tudod ismerni, hogy a három vágy közül melyik okozta?
* Mi az az életedben vagy a kapcsolataidban, amin a leginkább szeretnél változtatni? Hiszed, hogy az Úr kegyelme, segít neked abban, hogy sikerüljön?
* Hogyan fognak akár már ma megváltozni a beszélgetéseid vagy a cselekedeteid, hogyha alázattal állsz hozzá a dolgokhoz?


Ne csak reméld, hogy a Mennybe jutsz!

 

"Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban." (1 János 5:11-12 NIV)

heaven_and_hell_zps5270db07.jpg

Ha ma elmennél a plázába és megkérdeznéd az embereket, vajon a mennybe jutnak-e vagy a pokolra, alighanem azt mondanák: "Remélem, a mennybe fogok jutni."

Ám nem elég pusztán csak remélni. Remélem te nem így válaszolnál! Örökkévaló sorsod túlontúl fontos ahhoz, hogy ne tudd bizonyosan.

Csak egy bolond volna felkészületlen arra, amit mindannyian tudunk, hogy elkerülhetetlen: a halál. A legújabb statisztikák azt mutatják, hogy a halálozási arány a világon 100%!

Nem garantálható, hogy a következő percben is ezen világon leszel, még kevésbé, hogy a következő órában. Ne halogasd hát életed legfontosabb döntését!

A Biblia az 1János 5:11-12-ben ezt mondja: "Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban" (NIV).

Ennél egyértelműbben már nem is lehet fogalmazni. Ha Jézus benned van, tiéd az élet. Ha Jézus nincs benned, az élet sem a tiéd. A döntés rajtad áll.

Nem fogsz a mennybe jutni más valaki hite miatt. Soha nem fogsz pokolra jutni más valaki választása miatt.

Ez a Te választásod! Te döntöd el, hol fogod eltölteni az örökkévalóságot.

Ezért akkora jelentőségű a Karácsony és a Húsvét. Ha Jézus nem született volna meg Karácsonykor, nem halt volna meg és támadt volna fel Húsvétkor, akkor reményvesztettek lennénk. Mit sem számítana, mit teszünk. Akkor nem volna választás.

A kereszt a válasz legmélyebb problémánkra - Istentől való elhatárolódásunkra.

A Biblia ezt írja: "Amikor halottak voltatok a bűneitek és körülmetéletlenségetek miatt, Isten Krisztussal együtt nektek is új életet adott. Megbocsátotta minden bűnünket, eltörölvén a minket terhelő és felettünk ítéletet hirdető adósságlevelet; eltüntette, odaszegezve a keresztfára” (Kolosséiakhoz 2:13-14).

Isten mindent odaszegezett a keresztre, ami elválaszt téged Tőle. Isten ellenben nem fog rákényszeríteni, hogy hozd meg életed legfontosabb döntését. Ez a te kezedben van.

Ideje választanod!

Tudj meg többet, miként hozhatod meg ezt az életbe vágó döntést, és nézd végig ezt a videót: rickwarren.org/know-god. Amennyiben úgy döntesz, hogy követed Jézust, kérlek, tudasd velem. Szeretném döntésedet veled ünnepelni! Írj nekem: rick@rickwarren.org

Beszéljetek róla:

 • Az a tény, hogy nincs rá biztosíték hogy, a következő másodpercet megérheted-e még a Földön, mennyiben sürgeti akár a te döntésed, akár a barátaidét és családodét, hogy követitek-e Jézust?
 • A te életedben kiknek volna szükségük arra, hogy elolvassák ezt az üzenetet? Hogyan fejleszthetnéd a kapcsolatotokat egy olyan szintre, ahol meg tudod ezt osztani velük?
 • Ha a döntés - miszerint követni Jézust életet jelent ill. megtagadni Jézust azt jelenti, hogy nincs életünk - ennyire világos és egyértelmű, mit gondolsz, miért olyan nehéz meghoznia mégis egyes embernek ezt a döntést?Ne élj együtt többé a bűntudattal, a megbánással vagy a szégyennel!

"Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje" (Ef 5,25-26)

Nem kell bűntudattal, megbánással vagy szégyennel élned többé! Túl sok ember ragadt bele emlékei dzsungelébe, és nem jutnak túl rajtuk. Lehet, hogy téged bántottak meg, ezért neheztelsz valakire, de lehet, hogy te bántottál meg valakit, és ezért van bűntudatod.

Isten nem akarja, hogy ezt a nehéz terhet cipeld egy egész életen keresztül. Ő azt akarja, hogy szabad légy! Ez az egyik oka, hogy Isten nekünk adta a Bibliát. Az Igéjét használja arra, hogy kitörölje a bűntudatot.

Emlékszem, évekkel ezelőtt, a prédikációm után, egy asszony jött oda hozzám könnyek között. Elkezdte mesélni élete szomorú történetét, amely tele volt hibákkal és rossz döntésekkel. Össze volt zavarodva és vigasztalhatatlanul sírt. Nem győzte mondani, mennyire bűnösnek érzi magát.

Miután meghallgattam, felolvastam neki János első levelének 1. fejezetéből a 9. verset: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." Isten azt mondja, meg fog mosni, megtisztítja az életed minden szennytől, megbocsát és eltörli a bűneidet.

Aztán a Római levél 8. fejezetéből olvastam fel az 1. verset: "Nincs többé kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak". Ekkor az asszony ezt kérdezte:
- Úgy érti, semmilyen rossz dologért, amit életemben tettem, nem fog megbüntetni Isten?
- Nem, nem fogja!
- Miért?- kérdezte ő.
- Azért, mert Jézus már megfizetett ezekért a dolgokért.
- De mi van azokkal a dolgokkal, amelyeket holnap fogok elkövetni?- kérdezett ismét.
- Jézus már azokért is megfizette az árat!

Isten Igéje lemossa a szennyet, megtisztítja az elménket és megmossa a testünket. Ezáltal minden piszkot, mocskot, hulladékot, szégyent és bűnt eltávolít az életünkből.

A Biblia azt mondja az Efézus 5,25-26-ban: "Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje."


Beszéljünk róla:

* Isten megígérte, hogy megbocsátja a bűneidet. Kérted már, hogy bocsásson meg neked?

* Mit gondolsz, hogyan változna meg az életed, ha elfogadnád Isten kegyelmét és megbocsátását, és elengednéd a bűntudatot és a megbánást?Valóban ingyen van a megváltás?

„Mindenkinek Istennél, kegyelemből kell megigazulnia, ami egy ingyen ajándék. Meg kell szabaduljanak a bűntől Jézus Krisztus által.” (Róma 3,24 NCV fordítás)

Ha 100 embernek feltennéd a kérdést, hogy „Hogyan lehet a mennybe jutni?”, rengeteg különböző választ kapnál. Ezeket a következőképp tudnánk összegezni: meg kell dolgoznunk azért, hogy a mennybe juthassunk. Többek között olyasmit hallanál, hogy „Próbálj meg jó lenni és hozd ki magadból a legjobbat” vagy „Dolgozz keményen azon, hogy erkölcsös ember lehess” vagy „Tegyél több jó dolgot az életben, mint rosszat.” Minden ilyen gondolat a munkán alapszik, nem a kegyelmen.

De az üdvösség egy ajándék, és egy ajándékért nem kell megdolgoznod. Ez ingyen van! Nem érdemelheted ki, nem veheted meg, nem dolgozhatsz meg érte.

Ez a legalapvetőbb különbség a kereszténység és a többi vallás között. A kereszténység az egyetlen vallás, ami a kegyelemre épül. Minden más vallás munkára épül, melyeket egy szóban tudunk összefoglalni: „csináld”. Vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell tenned, hogy Isten elfogadjon, hogy elnyerd az üdvösséget, hogy elnyerd a mennyet. Mindig vannak szabályok, előírások, és szertartások – olyan dolgok, amiket meg kell tenni.

Másrészről, ha a kereszténységet egy szóban szeretnéd összefoglalni ez a szó következő lenne: „elvégeztetett”. Jézus Krisztus már kifizette az árat a kereszten. Elvégeztetett!

Egy srác egyszer megkérdezte tőlem, „Rick testvér, mit kellene tennem, hogy üdvözüljek?” Azt mondtam neki, „Elkéstél!” (Ez egy kicsit lesokkolta.) „2000 évet késtél! Ami az üdvösségedhez kell, már elvégeztetett, ezért nem tehetsz semmit érte.”

Jézus Krisztus már megtette. Kifizette az üdvösséged árát a kereszten, és most ingyen ajándékként ajánlja fel neked. Amikor a kereszten függött, ezért mondta azt, hogy „Elvégeztetett.” Nem azt mondta, hogy „vége van”, mert nem volt vége. Most is él. Az elvégeztetett a te megváltásodra vonatkozott. Az a terv, hogy minden ember részére elérhető legyen a kegyelem, elvégeztetett.

A Róma 3,24 ezt mondja: „Mindenkinek Istennél, kegyelemből kell megigazulnia, ami egy ingyen ajándék. Meg kell szabaduljanak a bűntől Jézus Krisztus által.” (NCV fordítás)

Nem a tetteid következményeképp fogsz a mennybe kerülni. Azon keresztül kerülsz a mennybe, amit Jézus Krisztus már megtett érted.

Amikor igazán megérted a kegyelmet, el fogod fogadni, mert ez a legnagyobb ajándék, amit valaha valaki ajánlani tud neked.

Beszéljetek róla

* Mit gondolsz, miért nehéz az embereknek elfogadni egy ingyen ajándékot? Miért dolgoznának meg inkább érte?
* Mit gondolsz, mit vár el Isten tőled azután, hogy elfogadtad a megváltás ajándékát?
* Milyen hatással volt a megváltás szabadsága az életedre?

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 10:18Jézus miért nem mentette ki magát ?


"Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap: Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?" (Márk 14:61, NIV fordítás)

Mi olyan fontos a húsvétban? Az, hogy Jézus az, akinek vallotta magát. Ő az Isten, aki emberi testet öltött, és azért jött a Földre, hogy megmentsen bennünket.

Húsvét hétvégéjén három esemény követte egymást drámai sorrendben. Jézus kihallgatása, halála és feltámadása.

Jézus hat kihallgatáson ment keresztül. Egy éjszaka alatt Annásnál (Kajafás apósa), Kajafásnál (a főpap), a Szanhedrin előtt ( a nagy főtanács), Pilátusnál (Jeruzsálem kormányzója), Heródesnél (Galilea tartományi kormányzója) és újra Pilátusnál.

A hat kihallgatás után milyen vádat találtak? Semmit. Semmi rosszat nem tett. Olyan emberekhez vitték, akik hamisan vádolták, egyik sem állta meg helyét.Végül egy ítéletre méltó vádat találtak: azt tartja magáról, hogy ő az Isten fia. Ez az egyetlen indok, amiért Jézus kereszthalálra ítéltetett.

Mindenki, aki találkozik Jézussal, alkot róla véleményt. Vagy azt hiszi, hogy egy hazudozó, vagy azt, hogy bolond, vagy azt, hogy ő az Úr. Az nem lehet, hogy azt hiszem: ő egy jó tanító. Ő nem lehet csak egy jó tanító, mivel egy jó tanító nem mondaná: "Én vagyok az Isten, csak általam juthatsz a Mennybe".  Egy igaz ember nem mondana ilyet, csak ha tudja, hogy igaz.

Jézus azt tartotta magáról, hogy ő a világ megváltója. Feljegyezték (János 12:47) "nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem". Ő megengedte, hogy kihallgassák, nincs kétség afelől, ki volt Ő. Ő bármikor leállíthatta volna a kihallgatást, Ő tudta, hogy bűnösnek találják, és kereszthalálra ítélik majd. De hagyta, hogy megtörténjen. Minden a terv része volt.

Beszéljetek róla:

 • Mit gondolsz, miért engedte Isten, hogy Jézus meghaljon ártatlanul? Mit mond ez Isten jelleméről?
 • Mi volt az első reakciód, mikor megismerted Jézust?
 • Most mit gondolsz Jézusról?Kiben bízhatsz?

 

„Mert az Úr igéje igazságot hordoz, és mindenben bízhatunk, amit Ő cselekszik” (Zsoltárok 33:4 NLT fordítás, második kiadás).

Az élet nagy kérdéseinek egyike: „Kibe veted a bizodalmad?” Erre a kérdésre adott válaszod fogja meghatározni, hogy boldog vagy nyomorult leszel-e, sikeres, vagy kudarcot vallasz, kezdesz-e valamit az életeddel vagy elfecséreled azt.  

Vegyük sorra a lehetőségeket. A Kongresszusra rábíznád magad? Minden bizonnyal nem. Az ő szavahihetőségük nem csekély kívánnivalót hagy maga után mostanság. Esetleg a médiába veted a bizalmad? Miért tennéd, amikor sohasem tudhatod, hogy az igazat mondják-e? Netán egy népszerű vélemény az, ami élvezi a bizalmad? Nem túl bölcs megfontolás, ha csakhamar felülírhatja egy másik vélemény.  

Magadra hagyatkozva önmagadban bízol? Ez valójában megint csak nagy szamárság, mert az érzelmek hazudnak. Ha az érzéseid vezérelnek, akkor egész hátralévő életedben más emberek és saját hangulatváltozásaid függésének leszel kitéve.

Ha életed és jövőd valakire vagy valamire is bízni szeretnéd, jobban teszed, ha olyas valakit választasz, aki szíve mélyén a te legjobb érdekeidet tartja szem előtt, mindent tud, tökéletes és sohasem fog hazudni neked. Ezek a kitételek egyvalakire korlátozzák lehetőségeidet – Istenre.

Soha nem lesz senki, aki mindig az igazat mondaná neked, mert az emberek árnyalják, megszűrik az igazságot, és úgy fordítják a szót, hogy az kellemesen hangozzék. Nem fogják azt mondani, amit hallanod kéne. Pedig amit hallanod kellene, az az igazság, mert ez az az igazság, ami felszabadít. A hazugságok rólad, másokról, a világról és arról, hogy milyen is az élet valójában, csak fogságban tartanak.

Hogy kiszabadulhass, mindenképpen szükséged van az igazságra. Mint már számtalanszor elmondtam, az igazság fel fog szabadítani, ám először nyomorulttá tesz. Nem szeretünk az igazsággal szembesülni. Nem akarjuk hallani, hogy életünk folyamán a legtöbb bajt rossz döntéseinkkel mi magunk hoztuk a fejünkre. Nem akarjuk hallani, hogy saját önfejűségünk, önzésünk és megbízhatatlanságunk az okozója sok feszültségnek az életünkben, pedig ez az igazság.

A Zsoltárok 33:4 így fogalmaz: „Mert az Úr igéje igazságot hordoz, és mindenben bízhatunk, amit Ő cselekszik” (NLT fordítás, második kiadás).

Isten kimondta, és ezzel eldőlt – akár hiszed, akár nem. Isten nem vár az állásfoglalásodra, míg kigondolod, mi a jó és mi a rossz. Ha Isten mondja, akkor színigaz.

Bízhatsz Istenben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit bízol Isten gondjaira a mai napon?
 • Miért könnyebb elhinni gyakran a többi embertől vagy médiától hallott hazugságokat, mint bízni Isten igazságában?
 • Elfogadod Isten Igéjének egészét mint alapigazságot? Miért vagy miért nem?Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 10:17

Főcelebránsok: Böjte Mihály, Gegő István Juliánusz, Urbán János Erik


http://www.csiksomlyo.ro/index.php/rss/csiksomlyo-elo-adasa

http://elocsiksomlyo.blogspot.hu/

 

A pünkösdi zarándoklat liturgikus programja

 

 

 

• Május 18-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.

 

• Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.

 

A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom oltárhoz, ahol az ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik.

 

A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz.

 

• Május 20-án, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

• Május 21-én, hétfőn pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 09:30


1997. május 6.

Én Uram, én Kelyhem,
én Lakomám!
Jelenlétedben semmi sem hiányzik nekem.
Áldott legyen háromszorosan Szent Neved!

 

A porban feküdtem lent,
míg Szavad meg nem érintett
és életre nem keltett.

csókkal nyitottad ki szemem.
Majd látni kezdtem,
áttekintettem a csillagok magasságát
és szívembe fogadtam fenségedet.
Megláttam a láthatatlan Istent,
egészen körülvett és bennem volt,
kit azelõtt meg sem érinthettem!
Szájának Szava
feltárta az áthatolhatatlant,
és a bennem lakó Közbenjáró
a felhõkig emelte lelkemet.
Õvele és Õáltala
került teljes közösségbe Veled lelkem,
hogy eljussak Felséged mélységeibe.

Vassulám, eléd tártam szeretetemet.. 1 Nem vetted észre, miként vettelek körül szabadító énekekkel? Szeretnéd, ha elénekelném neked az egyiket?

Ó, igen! Azt szeretném, ha soha véget nem érõ éneket énekelnél nekem!

Elénekelem azt az éneket, ami az örökkévalóságig tart és mindannyiatokhoz szól. És te, kedvesem, légy a hárfám és lantom, kísérd énekemet! 2 Jöjj, jöjj és mondd lelkednek:

 

“Jézus az én megmentõm.” 3


Én vagyok a te Megmentõd. Látod, miként jövök a tömjén és a mirha édes illatával a szobádba?
Törékeny gyermekem! Ne járkálj többé vándorként, hanem engedd meg, hogy magamban hordozzalak!
Leld gyönyörûségedet jelenlétemben! Gyönyörködj Szívem gazdagságában te, akihez házassággal kötöttem hozzá magamat.
Királyi tanácsadód lettem. Szíved felvidítására idõnként meg fogok mutatkozni az emberek elõtt. 4
Ne kérdezd: “Ki az, ki olyan, mint a fényoszlop? 5
Mielõtt a hajnali szél felkel, mielõtt az árnyék elillan, jöjj közelebb Kedvesedhez és keress oltalmat karjaiban! Akkor lelked örvendezni fog ölelésének. Senki sem fogja megzavarni pihenésedet. Senki sem érinthet téged, míg Szívemben pihensz, mert gondosan õrizlek, én kedvesem. Senki sem merészel megzavarni téged, senki sem merészel közelíteni hozzád, amikor meglátják féltékeny szeretetem lángjának fényét szememben, mert féltékenyen õrizlek.
Miként Dávid király a zsoltárban, most én is õszintén felfedem féltékeny szeretetemet: “Te olajjal kened meg fejemet.”
Kezemben a Szívemmel mondom: Tiszteletet nyújtok neked, menyasszonyom. Újból felkenem fejedet olajjal, mert kedvemért vállaltad a nehézségeket és az üldöztetést.
Takarja be fejedet ez az olaj, szeretett gyermekem, és gyógyítsa meg tökéletlenségeidet! Légy olyan tündöklõ és szépséges, mint a liliom a bogáncsok között, és hozz sok lelket Szívem menyegzõs szobájába!
Hadd örvendezzenek õk is énbennem és tanúsítsák magasztosságomat az eljövendõ napokban.
Akkor ujjongó énekekkel fogják áldani Szent Nevemet. Én pedig fel fogom szítani szeretetüket, hogy vágyakozzanak utánam. Szomjassá teszem õket, hogy csak az én Szívemet keressék..
Én mint király, aki királyi trónomon ülök teljes királyi díszben, arany és drágakövek csillogásában, jobb kezemben jogarral, elsõ és személyes gondomnak fogom tekinteni, hogy megõrizzem trónomat szívedben, hogy szíved továbbra is Királyod és Urad gazdagságával legyen ékes.
Ez a gazdagság abban áll, hogy ismersz engem háromságos dicsõségemben, hogy félsz engem, hogy kerülsz mindenfajta bûnt, és végül, hogy megteszed isteni akaratomat és mindazt, ami tetszik nekem, a te Istenednek.
Pihenj még karomban, útitársam, és engedd meg, hogy karomban hordozzalak! Engedd, hogy dédelgesselek és megcsókoljalak! Senki sem merészeli megzavarni pihenésedet, ha szemembe tekint. És ha valaki 6 olyan meggondolatlan lenne, hogy kihívjon engem, leheletem elsöpri õt és porrá zúzza.. 7
Jöjj, hadd szívja magába lelked a Bölcsesség titkait, hogy csak azzal az egy, igaz tudással dicsekedjen, amit én magam adtam neked. Örvendezzen lelked, hogy birtokol engem, az egyetlen Fiút, aki oly közel áll az Atya Szívéhez, amilyen közel csak lehetséges.
Lelked fogadja magába édességemet! Én, Jézus, vagyok a te Megmentõd és Szent Társad, aki énekel neked, aki veled van és elrejtõzik benned. Én vagyok az!
{Jn 18,6-8.}
Vassulám, vedd számba, mily sok ajándékot adtam neked! Nemcsak küldöttemnek, hanem drága menyasszonyomnak is jelöltelek. Örvendezz, akit Szavammal neveltelek, bölcsességemmel tanítottalak, Lelkemmel megajándékoztalak és akinek királyi Szívemmel kedveskedtem! Örvendezz és légy boldog, hogy én, Jézus vagyok a te Megmentõd! Emeld fel ezért szemedet, szeretett gyermekem, emeld fel szemedet és tekints Õrá, aki érted áldozta életét! Ne hallgass azokra, akik képtelenségeket beszélnek és tele vannak álnoksággal! Még nem találkoztak velem, és még nem is ismernek engem. Dicsõségem azonban felkelt feletted, és rajtad keresztül sok szívben.
Ez az én Szentséges Szívem rég megjövendölt gazdagsága, mely sok nemzetet fog visszahozni hozzám és udvaromba.
Emeld fel hát szemed és tekints a te dicsõséges Királyodra, a te gyengéd Szerelmedre! Az Õ ragyogását szemlélve te is ragyogni fogsz, mert Szívem gazdagsága tengerként fog kiáradni rád, hogy képes légy mûvemet készségesen folytatni. Felkentelek, hogy menj és hirdesd: meg fogom újítani teremtésemet, szeretett gyermekem, mert eljövetelem hamarosan bekövetkezik.
Most azonban, én és te, újból elmegyünk a nemzetekhez, elsõsorban oda, ahol több a pusztaság, mint az élet. Hadd frissítsem fel Szívemben erõdet, hadd adjam meg szívednek az én békémet! Amikor eljön az ideje, látni fognak újból mindkettõnket.
Lelkeket hódító gyõzelmeimet minden lépésemnél meg fogják éljenezni, és te, aki hozzám vagy kötve, sietni fogsz és nem lankadsz el, beszélni fogsz és nem epedsz el a szomjúságtól, állni fogsz és nem fáradsz bele.. Velem fogsz elõre haladni, lábad alig fogja érinteni a földet, míg én felemelem kezedet, hogy háromszorosan Szent Nevemben. megáldja népemet.
Megfogtam jobb kezedet, választott leányom, hogy legdrágább ruháimba öltöztesselek. Saját magammal foglak felruházni téged. Ha engem viselsz magadon mint ruházatot, nagy erõt kapsz a szenvedések idején. Ez a ruházat meg fog vigasztalni a nehézségekben és bajokban.
Kíséretül elküldöm hozzád Édesanyámat, hogy mindig melletted legyen. Jóságában segíteni fog neked, hogy eljuss Isten. félelmében a tökéletes szentségre.
Szerezz nekem most örömet és fogadd szavaimat szívedbe, hogy bármit teszel, azt méltósággal és tisztelettel tedd, mert téged a királyok Királya jelölt küldöttévé. Ha valaki megkérdezi: “Ki ennek az éneknek a szerzõje?” Így válaszolj: Az a Szerzõje, aki a dicsõséges magasságokban lakozik, az, aki háromságos Szentségében életet lehelt beléd. Az szerezte, aki így szólt a szamáriai asszonyhoz: “Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökõ vízforrás lesz benned.”
{Jn 4,14.} Én vagyok az, aki megszólítom a kiszáradt csontokat: “Száraz csontok, halljátok az Ige szavát, teljetek el lélegzetemmel, és keljetek életre!”
Mondd nekik, nõvérem és kedvesem: “Ennek az éneknek az a Szerzõje, akiben az örökkévalóság alatt élni fogtok, ha követitek Õt.” Lélegzet az én lélegzetembõl, szemem lángja, ne fáradj bele az írásba, hanem tartsd füledet keblemre tapasztva! Még a tiszteletemre adott ünnepélyek sem közelíthetik meg és nem múlhatják fölül azokat a drága pillanatokat, amikor veled vagyok, és te könyvként megnyílsz felém, hogy rád írjam szeretethimnuszomat. Dicsõsége teljességében fogja felfedni az ismeretlenek elõtt e szeretethimnuszt Õ, az Ismeretlen. 8 Mert én, az Úr, nem vetem el az emberiséget és kegyeim nem múlnak el. Az ismeretlen nagy örömmel így fog kiáltani: “Jézus az én Megmentõm!”
Isten a te Barátod, Vassulám, Õ, aki mindent ismer, Õ a te Barátod. A te õszinte és hûséges Barátod, akit meghívtál asztalodhoz. Mondd el a nemzeteknek, hogy õk is megtudják, ki az, aki most ajtójuk elõtt áll és zörget. Ha meghallanak és kinyitják ajtajukat, bemegyek hozzájuk, velük eszem, õk pedig énvelem.
Majd amikor eljön az idõ, én is kegyes leszek hozzájuk és meghívom õket, hogy üljenek mellém trónomon az égben.

Uram, Te hatalmas, dicsõséges, csodálatosan erõs és legyõzhetetlen vagy. Bárcsak egész teremtésed õszintén szolgálna Téged!

Atyám és én lakóhelyet készítettünk magunknak benned irántam való szereteted miatt… 9
Ó, Vassula, még sok mindent kell elmondanom neked, de most itt az idõ, hogy más feladataid után nézz. Veled vagyok és örömet szerez nekem, hogy ellátod munkádat családod körében. Szemem születésedtõl kezdve egész gyermekkorodban szüntelenül örömmel tekintett rád, szeretett gyermekem, akit Szentséges Szívem arra választott, hogy egy napon fa legyen belõle. Leánya a Fiúnak, szeretlek. 10
Engem, az egyetlen igaz Istent ismerni örök életet jelent. Jöjj!.


1 Jézus kezének mozdulatával is hangsúlyozta szavait. Két kezét felemelte, mintha vinne valamit, majd lassan leeresztette, mintha gyengéden letenné.
2 Jézus szeretetüzenetei énekek. Isten Szava oly szépséges, hogy énekké válik a lélek számára.
3 Ez a címe Jézus énekének.
4 Amikor Krisztus helyemben megjelenik, teljesen eltakarja arcomat. Sokan tanúsították ezt a jelenséget.
5 Egyik éjjel, amikor teljes sötétség volt a szobámban, két ragyogó fényoszlopot vettem észre magam mellett. Olyanok voltak, mint a napfényben tündöklõ tükör, de nem bántották a szemet. Megijedtem, majd azt hallottam: “Ne félj!”, és eltûnt a jelenség.
6 Megértettem, hogy a gonosz betolakodókra vonatkozik.
7 Volt egy árnyalatnyi humor Jézus hangjában, amikor ezt mondta.
8 Azok elõtt, akiket nem ismerünk, vagy még nem találkoztunk velük.
9 megértettem hogy ez azt is jelentheti: “Eljegyeztünk magunknak téged.”}
10 A Vassiliki név királylányt is jelent. Amikor Jézus így szólított meg engem, megértettem, hogy jelképes formában mondta ki nevemet, mivel Õ a Király.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 09:00

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok"

2018.04.02-07.  18 ezer Ft és 65 Euró  Kemenes Gábor atya   Jelentkezni: Kemenes Gábor, 1393 Budapest, Pf. 317. címen, 5000.- Ft előleg befizetésével lehet február 28-ig történő beérkezéssel. Ezután már csak a buszok megteltéig fogadunk el jelentkezést. Utazni érvényes útlevéllel vagy személyigazolvánnyal lehet. A postautalványra kérjük olvashatóan ráírni a nevet, lakcímet, a "közlemény" helyén az útlevél vagy az igazolvány számát és a telefonszámot, ha van e-mail címet is. Nagy segítséget jelent, ha előre jelzik azt is, hogy kivel szeretnének egy autóbuszon utazni. Egy csekken több jelentkező előlegét is fel lehet adni a postaköltségek csökkentések érdekében, ebben az esetben célszerű levélben közölni a fent említett adatokat. A szállás- és buszfoglalás miatt kérjük a határidő pontos betartását! Aki igényli, annak csoportos utasbiztosítást tudunk kötni, melynek várható költsége 2000-2500 Ft/fő. A jelentkezők számától függ, hogy mekkora kedvezményt kapunk. Kérjük egyértelműen jelezni, hogy kívánják-e igénybe venni a biztosítást vagy sem, melyhez a születési adatok megadására is szükségünk van. 
2018.07.01-06.  29500 Ft és 110 Euró  Lencse Balázs, balikajhs@gmail.com, Tel: 0630 9167565  Kerepesről induló zarándoklat, több felszállási lehetőség, félpanziós ellátás 
2018.07.30-08.07.  20 ezer Ft és 90 Euró  Finta Gábor +36 1 256-8947; +36 70 778-0314  30. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál, Budapestről induló zarándoklat, az ár tartalmazza az utazást, és 6 éjszaka szállást reggelivel. 
2018.07.31-08.07.  265 Euró (Magyarországi csatlakozás esetén 225 Euró)  Ambrus Mária Magdolna (+4)074-663-0802 travel.magda@yahoo.com  Csíkszeredából induló zarándoklat, csatlakozási lehetőség az útvonalon, Magyarországon Baján tranzitszállás, nappali utazás. Félpanziós ellátás. Lelkivezető: Bálint István segédlelkész  
2018.09.29-10.05.  250 Euró (Magyaroszági csatlakozás esetén 200 Euró)  Ambrus Mária Magdolna (+4)074-663-0802 travel.magda@yahoo.com  Csíkszeredából induló zarándoklat, csatlakozási lehetőség az útvonalon, Magyarországon Baján tranzitszállás, nappali utazás. Félpanziós ellátás. Lelkivezető: Bálint István segédlelkész  
2018. május 9-12.  Regisztrációs díj: 40 EUR/fő + szállás félpanzióval: 60 EUR/fő/3 éj (20 EUR/fő/éj)   Tóth Zsuzsanna tzsuzsus@freemail.hu; 30-732-7701   6. Nemzetközi Lelkigyakorlat az Életért az élet Édesanyjával: lelkigyakorlat az orvosok, az egészségügyi dolgozók és az életvédők számára, imádság azokért, akik elvesztették gyermeküket, megsebződtek az abortusz bűne miatt, a spontán módon elvetéltekért, azokért a házaspárokért, akik gyermeket szeretnének, a pro-life aktivistáiért, a családon belüli erőszak áldozataiért, az egyedülálló szülőkért, a gyermeket váró édesanyákért. Az utazás a résztvevők számától és az indulás helyszínétől (település) függően, előzetes egyeztetés alapján személyautóval történik. A regisztrációs díj és a szállás euróban a helyszínen fizetendő. 
2018. november 7- 10.  Regisztrációs díj: 40 EUR/házaspár + szállás félpanzióval: 60 EUR/fő/3 éj (20 EUR/fő/éj)   Tóth Zsuzsanna tzsuzsus@freemail.hu; 30-732-7701   A HÁZASPÁROK 19. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLATA A lelkigyakorlat témája: Isten igéjéből élni "Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat" (Lk 24,45) a Szűzanya iskolájában Az utazás a résztvevők számától és az indulás helyszínétől (település) függően, előzetes egyeztetés alapján személyautóval történik. A regisztrációs díj és a szállás euróban a helyszínen fizetendő.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 07:53

heinrich_maedler_1.JPG

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 06:24

A látható dolgok hitvallása így hangzik: Hiszek magamban! A hitbenjárás bizonyossága így szól: Hiszek Istenben! (Spurgeon)


A látható: ideigvaló, a láthatatlan pedig örökkévaló.


Akit nem szeretünk, annak szemében mindig találunk szálkát, és azt is sokszor gerendának látjuk.

Varga Tamás


„Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12)

Valóban aranyszabály ez, mert az ember szereti önmagát. Olykor jobban minden másnál. Minden jóval elhalmozza magát, s másoktól is hasonló jót remél. Ám ezt csak akkor várhatja joggal, ha ő is mindig megteszi embertársával, amit az övéhez hasonló helyzetben tőle várna. „Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.” (József Attila)
(Szarka István)


Az asszonynak úgy kellene a férjére néznie, mint a világ legnagyszerűbb emberére - mert akkor az az ember, a férj a világ legnagyszerűbb édesapja lesz. És tudjon úgy nézni a férj az ő feleségére, mint a világ legcsodálatosabb asszonyára - mert akkor az asszony kivirágzik, szárnyai nőnek, és lehozza a csillagokat az égről a családjáért.

Böjte Csaba


Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében. Engedd, hogy a lélek által megszólaljon benned az üzenet, amelyet rajtad keresztül szeretne közölni az Úr.
Ha házastársi kapcsolatunkból hiányzik a szeretet, a különbözőségeink felnagyítódnak. Nem a boldogság forrását, hanem éppen ennek akadályát látjuk egymásban, s a nyugodt hátország biztonsága helyett csatatérré válik a házasságunk.

Gary Chapman


Jézus Szentséges Szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged, hiszek Benned, remélek Benned és szeretlek Téged. Bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, türelmessé, tisztává és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, ó jóságos Jézus, hogy én Benned és Te bennem élj. Védj meg a veszélyekben. Vigasztalj a viszontagságokban. Őrizd meg testem és lelkem egészségét és add áldásodat minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem.


„Ki állhat meg az Úrnak, ennek a szent Istennek a színe előtt?” (1Sám 6,20)

A filiszteusok kérdezték ezt, amikor az Isten jelenlétét hordozó szövetségláda elrablása után olyan csapások érték őket, amelyekben tisztátalanságuk nyilvánult meg. Isten azért ajándékozza nekünk megszentelő Lelkét, hogy amikor majd nekünk is meg kell állnunk színe előtt, szent jelenléte tisztátalanságunk miatt ne gyötrő kínt jelentsen számunkra, hanem örök boldogságot és örömöt.
(Véghelyi Antal)


Minden egyes cselekedetünk értéke abban az alaplelkületben rejlik, amelyből fakad. (Fosdick)


Ne járkálj fel-alá azt hajtogatva, hogy a világnak kellene eltartania téged. A világ nem tartozik neked semmivel, hiszen a világ volt itt előbb. (Mark Twain)


Nem minden ami megszámlálható számít, és nem minden ami számít megszámlálható.

Albert Einstein


Senki sem ismeri önmagát, mielőtt próbára nem tétetett.

(Franz Werfel)
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 05:16

Csüggedés...


A mai nap imádsága:
Uram! Táplálj igéddel naponta, hogy el ne csüggedjek! Ámen
   

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is,
a belső emberünk mégis megújul napról napra.
2 Kor 4,16

Minden életkornak megvan a maga tipikus kísértése... Gyaníthatóan a csábítások egyik "kortalan fajtája" a csüggedés. A fiatal azért csügged el, mert nehezen tudja elhinni, megtalálja élete párját; a középkorú azért bicsaklik meg önbizalmában, mert nagyon is jól látja a veszélyeket, hogy amit óriási küzdelemmel elért, azt bármikor elveszítheti; az idős ember pedig azért ereszti búnak a fejét, mert jól tudja, nem kezdheti már újra, de azt meg nem tudja, vajon úgy élte-e az életét, ahogyan kellett volna?

Biztonsággal kijelenthetjük: mindenki ismeri a csüggedést, hiszen "még a legkiválóbbak is elfáradnak, meglankadnak" - ahogyan Ézsaiásnál olvashatjuk. Kikerülni tehát a csüggedést nem tudjuk, mert testben vagyunk, születésünk gyönyörűsége és halálunk szomorúsága közé beszorítva. Hiába az eszelős kapaszkodás a kor tetszetős lózungjaiba,az ígéretes szavakba, a bűn realitása, hogy idővel minden, ami emberi, az megkopik, elfogyatkozik, eltörik vagy elszakad. Pál is megvallja: a külső (azaz a testi) emberünk megromlik... Itt azonban nincs vége a mondatának, így folytatja: a belső emberünk mégis megújul! Annak ellenére(!), hogy a külső megromlik. Ez az evangélium!

Sokan vannak, akik azt gondolják, megfelelő módszerrel átugorható a csüggedés problematikája, s 'borítékolható' a boldogság. "Erősen kell hinned, s akkor meglesz, amit kívánsz!" "Imádkozz érte szüntelen, s akkor az ÚR megadja!" - s lehetne még azokat az érthető, de szánalmas emberi kísérleteket idézni, melyek az Isten direkt befolyásolhatóságát ígérik. Az igazság az, hogy az áldozat nem jön vissza a temetőből, az élet valósága, hogy a fogyatékkal élni kényszerülők sosem lesz olyanok, mint egészséges társaik, s aki önző módon elszalajtotta élete nagy lehetőségeit, az nem tudja visszaforgatni az idő kerekét, hogy újrapróbálja -, de most már másképpen. Kétség nem fér hozzá: nagyon jó lenne, de nem lehet... Itt a földön a hiány hiány marad, csak az örökkévalóságban teljesedik be az, ami itt félbeszakadt, s ott válik egésszé, ami itt széttörött. Isten vigasztaló titka ez is...

A csüggedés mindig a félelemből táplálkozik. Aki egyedül érzi magát, az bizony fél. Természetes ez, hiszen Isten teremtői akarata által a védelmet nyújtó közösségbe rendelt mindnyájunkat. Aki azonban felrúgja a családi szeretetközösség összetartó örök isteni rendjét - legyen az szülő vagy éppen gyermek - az azt az egységet töri szét, amit Isten egyben szeretne látni. Ilyenkor látszólag győzedelmeskedik az egyes ember, úgy néz ki, mintha a helyzetnek mégis ő lenne az ura, az igazság azonban az, hogy aki másokat megsebez, az végül maga vérzik el. Aki tehát a közösséget megtagadja, magát taszítja a magány szakadékába...

Az evangélium üzenete minden korban ugyanaz: van Egy más Valóság is itt a földi létünkben, Akinek a vonzása az elhibázott életeket is jó útra tereli. Ez a megtérés kegyelme... ami nem korrigálja automatikusan a múltat, de békességet ad a léleknek, s erősíti napról napra a jóvátétel készségét.

 

Kizsákmányolás...
A mai nap imádsága:

URam! Tégy igazságot, s könyörülj rajtunk! Ámen
    

Felebarátodat ne zsákmányold ki.
3 Móz 19,13
Számos formája van a kizsákmányolásnak... Tisztességtelenül alacsony "minimálbér"; az ingyen túlóra; egészég-károsító munkakörnyezet tudatos fenntartása a "költséghatékonyság" jegyében; de jelesül megmutatkozik a másik ember, nép, földrész javainak (nyersanyagok!) öntörvényű elvételében is. A kizsákmányolás élenjáró formája a gyermekmunka, nemkülönben a nők szexuális szolgáltatásokra kényszerítése... A sort lehetne folytatni - vagy talán ezzel kellett volna kezdeni? - tőzsdei-, ill. árfolyam-spekulációkkal, a tisztességtelenül magas banki kamatokkal, de minek is? Hiszen mindenki számára világos mi a méltányos, s mi az, ami nem. Nem?
Ennek ellenére az emberiség fejlődéstörténete a kizsákmányolás fejlődéstörténete is. Míg a rabszolgának biztosították a fedelet, s az enni-innivalót, a mai (bér)rabszolgák maguk teremtik elő a kvártélyra, s önmaguk regenerálódására és reprodukciójára elégséges pénzügyi fedezetet. Az ingyen mobiltelefon, internet és laptop meg leginkább csak arra való, hogy a dolgozó észrevétlenül egybemossa a munkahely és a privát élet közti láthatatlan határt, s ezzel megfossza magát a ritmusváltás lehetőségétől. Így tapasztalja meg a modernkori nyomorúságot a gyermek: otthon vannak a szülei, de számára mégis elérhetetlenek...
Ameddig zakatol az élet nagy masinája, a legtöbben "természetesnek" veszik a természet- és élet-ellenes önkényes szabályokat (elhivén, hogy "the show must go on"), és ezeket fogcsikorgatva is ismételve még önmagunkat is kizsákmányolják. Nem csak a másik, de a saját határaikat sem ismerik. Nem csak a jelen életükkel, de a jövőjükkel is játszanak...
Azonban amikor bekövetkezik az, amivel nem számoltak - a törvényszerű utolsó csepp a pohárban - amikor borul a tál is.. s megáll minden, ami addig pörgött bennük és körülöttük, akkor világlik ki: mi az, ami fontos, s mi az, ami lényegtelen. A korrekció a krízis után igen keserves, olykor ember számára lehetetlen. Egy reménységünk van/lehet, hogy Isten az ő embert védő törvényeiből nem enged, s igazságot szolgáltat a nyomorultnak, mégha a kizsákmányoló azt is hiszi, hogy az ő törvénytelenségei minden törvény felett áll(hat)nak...

Meghallás...


A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekem halló füleket, hogy megértsem törvényeidből megtartó kegyelmedet! Ámen

Az én Uram, az ÚR, megnyitotta fülemet.
Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.
Ézs 50,5

Idestova 33 éve, hogy Édespám - Isten nyugosztalja - egyfajta kárpótlás gyanánt, s persze örömében is, hogy egyszem fia (a sikeres elméleti vizsgája ellenére) letett vitorlázó-repülő álmairól, megajándékozott egy Tesla B100-as típusú sztereó(!) szalagos magnetofonnal. (Ez annak idején szüleim együttes egyhavi keresetének felelt meg, tehát nem volt olcsó mulatság... ami egyébként még ma is működőképes!) Kollégiumból hazajövet, hétvégeken késő éjszakába nyúlóan vadásztam az URH-sávon a sztereó felvételket vagy vettem hátamra a majd tízkilós "gyönyörűséget" s mentem "magnós-klubba" vagy ismerősökhöz, akik valamilyen külföldi rock-együttes sztereó felvételének boldog birtokosai voltak. Azidőtájt "pártunk és kormányunk" jóvoltából is - egészen mást jelentett a zene. Örülök, hogy valami lecsengő-félét még megélhettem a konzum-zene előtti világból. Hiszen ma már nem az "elvek", az önkifejezés számít, csakis a pénz... Meg is csinálnak érte "mindent", pedig - persze ez a legnehezebb - "csak" zenélniük kellene.

A JóIsten bizonyára nemcsak a térhangzásra, másra is gondolt, amikor két füllel ajándékozott meg minket. Így a készségünk beszédhez képest, kétszeres a hallásra. Azt persze hangsúlyoznunk kell, hogy egészen mást jelent ha valaki nem hall valamit vagy nem hallja meg, esetleg meghallja, de nem vesz róla tudomást. A szavaknak ugyanakkor nemcsak jelentése van, hangsúlyuk/dallamuk, választékos egymásutániságuk is rengeteg információt hordoznak, s akkor még nem is említettük a mindezt alátámasztó test-beszédről. Ha valakire odafigyelünk, akkor testi- és lelki figyelmünkkel a beszélő/gondolatközlő jelenlétét valóságként értékeljük.

Figyelemmel hallgatni nem könnyű dolog! Alátámasztják ezt saját élményeink, unalmas vállalati értekezletek, iskolai órák vagy semmitmondó beszélgetések, melyek többnyire ugyanazon dolgok körül forognak. Még a családban, baráti közösségben is megtapasztalhatjuk, hogy sokkal szívesebben beszélnek az emberek, mint hallgatnak. Pedig, aki hallgat az nemcsak bölcsül, de lehetőséget is kap arra, hogy embertársát megismerje, kapjon belőle olyan tudást, amit a maga életére is vonatkoztatva kamatoztathat.

Füleinket mindenféle haszontalansággal megtömni mi emberek is képesek vagyunk, de igazi tartalommal csakis az Isten képes. Ezért fontos Őreá hallgatnunk akkor, amikor a csöndben titokzatosan megszólal...Szenvedés...
 

Imádkozzunk!
Istenem! Te vagy jóságoddal és törvényeiddel együtt az Élet URa! Add, hogy felismerjem szeretet-akaratodat életem minden napján, hogy mindazzal, amit adtál, szentül élhessek! Ámen

    

A Sátán eltávozott az ÚR színe elől, és megverte Jóbot rosszindulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki: "Még most is kitartóan feddhetetlen vagy? Átkozd meg Istent, és halj meg!" De ő így felelt neki: "Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk." Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával.
Jób 2,7-10

Sátán = a héber stan szóból származik, ami azt jelenti: eltérítő. Személynévként először itt, Jób könyvében szerepel. (Megjegyzés: A kereszténység modern irányzatai szerint nem valóságos személy, hanem a szívünkben lakó gonoszság szimbóluma. A sátán kilétéről a Biblia több helyen is ad tájékoztatást, azonban különféle neveken. Annak azonban, hogy a különféle helyek egyazon személyre, vagy különböző lényekre utalnak-e, meglehetősen változó a megítélése. Ezt súlyosbítja, hogy - az általában 'teológiai prekoncepcióval' - készített fordításokból adódóan a témában igen komoly fogalmi zűrzavar uralkodik... Tény, hogy a Misna és a Talmud legkorábbi bejegyzései azt mutatják, hogy a sátán csak igen kis szerepet játszott a zsidó teológiában. A zsidó vallás később átvette a népszerű közel-keleti - perzsa eredetű - nézeteket a sátánról és nagyobb szerepet tulajdonított neki. Minél később íródott egy rabbinikus mű, annál több említés esik benne a sátánról és az általa megszálltakról.)

Ebben a történetben sincs tehát a sátánnak független hatalma, hiszen Istentől kap fölhatalmazást a próbák végrehajtására. A könyv egyébként az ószövetségi bölcsességirodalom gyönyörű terméke, mely a szenvedés "problematikájára" keresi a választ, bölcsesség-filozófiai iskolák (Bildád, Elifáz, Cófár személyében) szenvedés-magyarázatait felsorolva.

"Báruh hasem!" - kezdi a válaszát a "Hogy vagy kérdésre?" a vallásos zsidó ember, vagyis: "Hála az Örökkévalónak/a Könyörületesnek!" -, s ilyenkor mindig visszakérdeznek: "Hála Istennek jó... vagy, hála Istennek rossz?" Senki nem tudhatja ugyanis előre, hogy egy kisebb rossz nemde egy nagyobbnak az elkerülését jelenti? Tény, hogy - emberi szemmel nézve - két részre oszthatjuk azon rossz dolgokat, amik megtörténnek. Az egyik: embertől független (természetei katasztrófák) a másik rész - s ez a bosszantóbb - az embertől jövő, az ember-okozta rossz. Az előbbin ugyanis nem tudunk változtatni, az utóbbin lehetne, ha akarná az ember...

Jób - s szögezzük le, hogy ilyen ember valójában csak az irodalomban "létezik" - arra a tragédiára, amire a "normális-reakciójú" felesége azt mondja: "Jób, átkozd meg az Istenedet és halj meg!" - Jób csak ezt feleli: "Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk." Valljuk meg, ami Jóbnál az állhatatosságot jelenti, az a ma ember számára egyenlő a közönyösséggel! Hát még ez sem "hatja" meg Jóbot? Miért nem üvöltözik, káromkodik, perlekedik Istennel, világgal, önmagával?!?? Ennyire közömbös a saját sorsával kapcsolatban? Hát neki így is jó meg úgy is jó?...

Nos, nem egészen. Jób története pontosan arra akarja felhívni a figyelmet, hogy Isten az élet URa, s bizony Tőle jön minden, s Hozzá is megy vissza minden élő. Akár tetszik ez az embernek, akár nem! Az Élet ugyanis szentség - még ha oly szentségtelenül is bánik vele az ember, pusztítva önmagát és környezetét is -, s amit kapunk benne az áldás. Áldás, mert megtapasztaljuk általuk az élet értékét. Az élet ugyanis felbecsülhetetlenül "drága": egyszeri, soha meg nem ismétlődő...

Vannak, akik abban hisznek, hogy egy másik (földi!) életben reinkarnálódnak, s ott majd jobb lesz... Nem akarom megszólni az ilyen embereket, hiszen mindenkinek a magánügye, hogy mit hisz, de attól, hogy majd az jobb lesz, ezt a mostani elrontottat nem javítja ki! Amit az ember egyszer elrontott az idő vonalán, az örökre el van rontva... Így vádolnak majd hitünk szerint a végső számadáskor nem az Isten angyalai, hanem cselekedeteink, nemkülönben saját lelkiismeretünk! Talán ha ezt komolyan vennénk, akkor már itt és most megváltozna az életünk, s szebb, tartalmasabb, kiteljesítőbb, istenesebb, azaz szentebb lenne...


Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 02:13

Állíts fel határokat!

„…Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő…” (Ézsaiás 50:7)
Ha szükségeink kielégítését bárki másnál és nem Istennél keressük, csalódásnak tesszük ki magunkat. A kapcsolatok akkor működnek legjobban, ha már a legelején felállítod a határokat és a költségvetést. Kérdezd meg: „Mennyire tartozik ez a személy az életemhez? Mennyit vagyok hajlandó belé fektetni?” Az élet túl rövid ahhoz, hogy folyton félreértéseket kelljen helyreigazítani, bántásokat és sértett önérzetet kelljen kezelni. Ha bölcs vagy, elkerülöd az olyan kapcsolatokat, amelyek leszívnak, míg végül ezt kérdezed: „Hogy keveredtem ebbe?”. Ha valakit csak olyan áron tudsz boldoggá tenni, hogy ezzel megrövidíted Isten életedre vonatkozó terveit és elveszted az örömödet, akkor túllépted a költségvetési keretet. Ha valakinek túl sok telefonhívásra, vacsorameghívásra vagy a figyelem más formáira van szüksége, itt az ideje határt szabni. Csak adott mennyiségű időd és energiád van. A jó sáfárság megköveteli, hogy azon a területen fektess be az életedbe, ahol ez a legnagyobb hasznot hozza. Ha a „túlságosan rászoruló” emberek többet követelnek, mint amennyit képes, illetve amennyit köteles vagy megadni, akkor a következő két dolog közül az egyiket meg kell tenned. Először: tárgyald újra a dolgot! Magadat csődbe dönteni ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat, lehet, hogy nemes tettnek tűnik, de nem az. A kiszipolyozott emberek végül az élet minden területén csődöt vallanak, az idegösszeomlástól a házasságtörő kapcsolatokig, mert elpazarolták lelki energiáikat. Ezen a ponton az imádságra, egy jó tanácsadóra és kemény szeretetre van szükség. Másodszor: néha el kell menned! Ézsaiás azt írja: „Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent” (Ézsaiás 50:7). Határozd el magadban, hogy nem hagyod, hogy bárki is az utadba álljon, amikor azt kell tenned, amire Isten elhívott. Elsősorban Isten tetszését kell keresned, nem az emberekét.
Értékeld barátaidat!

„Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn.” (Ruth 2:22)

Kristin Armstrong írta: „Ha vannak istenfélő barátnőid, szeresd és ápold ezeket a kapcsolatokat, mintha az életed múlna rajta – mert valóban ezen múlik. A megfelelő társaságban minden jobb. Az élet biztonságosabb, hitelesebb, tovább tart, és sokkal töb vidámság is van benne. Isten úgy teremtette a nőket, hogy egymásra támaszkodjanak. Áldásnak tekintem, hogy vannak barátnőim, akik felemelnek, amikor padlón vagyok, visszahúznak, amikor túlságosan elszállnék, és naponta Isten arcát mutatják nekem együttérzésükkel, humorukkal, erejükkel és feltétel nélküli szeretetükkel. Kívánom, hogy te is hasonló társaságnak örvendhess.” Persze nemcsak a nőknek van szükségük barátokra, hanem a férfiaknak is. A Bibliában az egyik első dolog, amit Isten mondott, ez volt: „nem jó az embernek egyedül lenni” (1Mózes 2:18). Salamon azt írja: „mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik” (Példabeszédek 17:17). William Carlos Williams írta: „Amikor bajok támadnak, és próbára teszik lelkedet, a szerető barát melletted áll. Lehet, hogy semmit sem tud tenni, mert egyedül kell megbirkóznod a dologgal, egyedül kell végigjárnod ezt az utat. Vannak idők, amikor a szeretet nem tudja járhatóbbá tenni az utat, sem a barátság magára venni a nehéz terhet. De az a tudat, hogy van egy barátod, akik végig ott van készenlétben, akinek az együttérzése mindvégig kitart, akinek meleg kézszorítása mindig a tiéd – ez segít túlélni, még ha semmi mást nem is tehet érted. Ezért buzgó szívvel kiáltsd: Isten áldja a barátot, aki egyszerűen csak »ott van« számodra.”

Győzni a sátán elleni harcban

„Legyetek józanok, vigyázzatok…” (1Péter 5:8)
Amikor különböző nemzetek véget akarnak vetni egy fegyveres konfliktusnak, a vezetőik békeszerződést írnak alá, ami lehetővé teszi népeik között a békés kapcsolat helyreállását. Krisztus halála és feltámadása által legyőzte a sátánt, aztán pedig győztesen „…felment a magasságba, foglyokat vitt magával…” (Efezus 4:8). A mennyben diadalmas győztesként fogadták, de itt a földön semmilyen szerződést nem írt alá az ördög Isten népével. Még ma is célpontok vagyunk. Ő továbbra is az a tolvaj és gyilkos, aki „azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (János 10:10). Ma is „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Péter 5:8). Krisztus kereszten szerzett győzelme azonban lehetővé teszi, hogy naponta le tudd győzni a sátánt. Az ellene vívott harc nem az elme vagy az izmok erején múlik, ez szellemi harc, amit csak úgy nyerhetünk meg, ha Isten haditervét követjük. A következő néhány napban nézzük meg ennek a haditervnek a részleteit: „Legyetek józanok, vigyázzatok…” (1Péter 5:8).
A józanság önuralom-gyakorlást kíván; azt jelenti, hogy uralkodunk érzelmeinken, gondolatainkon, szavainkon, döntéseinken és tetteinken. Felelősséget kell vállalnunk saját életünkért, nem engedhetjük meg, hogy emberek, körülmények vagy az ördög kicsavarja kezünkből a kormányt, jogtalanul felhatalmazást szerezve átvegye kezünkből az irányítást. Vigyázni azt jelenti: riadókészültségben lenni; tudatában gyengeségeinknek és a sátán cselszövéseinek. Nem engedheted meg magadnak, hogy sodródj az árral vagy robotpilótára kapcsolj. Készültségben lenni azt jelenti, hogy kifürkészed és leleplezed a sátán stratégiáját, így képes leszel idejében megállítani.
„Engedelmeskedjetek azért az Istennek…” (Jakab 4:7)
A józanság és készenlét (ld. 1Péter 5:8) segít, hogy győzzünk a harcban a sátán taktikáival szemben, a következő lépés azonban létfontosságú. A haditudomány egyik része a harci magatartási szabályok vagy művelet-végrehajtási szabályok. Ha többnyire inkább veszítesz, semmint győzöl, akkor valószínűleg figyelmen kívül hagytad ezt az életbevágóan fontos szabályt: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek…” (Jakab 4:7). A megváltással nem valami vallásos elit klubjába kerülsz be, hanem besoroznak az Úr hadseregébe. Ez a háború nem csupán rólad szól – hanem Királyodról, az ő uralmáról és hatalmáról, és mindazokról, akik elismerik joghatóságát. Az ő országának erejét és tekintélyét csak a király adhatja meg alattvalóinak. Ahhoz, hogy győzni tudj ebben a csatában, el kell ismerned Jézust királyodnak, és engedelmeskedned kell neki.
A római százados, aki találkozott Krisztussal, megértette ezt. „Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön…” (Lukács 7:8). Ő felismerte, hogy Jézusnak a katonai alá- és fölérendeltségi viszonyhoz hasonló hatalma van. Ha alárendeled magad Jézus parancsainak, az erőt ad, hogy sikerrel álld meg helyed a sátán elleni harcban. Ne rohanj ész nélkül a csatába! Inkább ismerd el Krisztus hatalmát, és rendeld alá magad, mert az engedelmes élet a győzelmes élet. A kísértés pillanatában ragadd meg a lehetőséget, és add meg magad Jézusnak, a királyok királyának, aki ezt mondta: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Máté 28:18). Az ő parancsnoksága alatt rájössz, hogy a sátán feletti győzelem csak egy módon érhető el: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura” (Zakariás 4:6).


„…álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4:7)
Ha önuralmat gyakorolsz, készenlétben vagy és alárendelted magad Istennek, a következő lépésed ez legyen: „álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Ha Jézus a szövetségesed, az ő ereje és hatalma áll mögötted, és minden forrása rendelkezésedre áll. Így, ha valamit cselekszel vagy mondasz, az nem csupán a te tetted vagy szavad, hanem az ő képviseletében végzett cselekedet, az ő nevében kimondott szó.
Gondold végig így: ha a rendőr leállít gyorshajtás miatt, a törvény egész ereje mögötte áll. Ha nem vagy hajlandó megállni, akkor az egész helyi rendőrség üldözni fog, aztán országosan is körözni fognak, és ha elkapnak, a rendőrség átad a bíróságnak, te pedig fejedre vonod a törvény teljes hatalmát. Amíg a rendőr feladatával összhangban cselekszik, és alárendeli magát parancsnokainak, addig amit mond, és amit tesz, a törvény nevében és teljes hatalmával teszi. Érted a lényeget? Isten országában az alárendelt élet képviseli a királyt. Ha tehát az ő akaratával összhangban beszélsz vagy cselekszel, akkor ő maga szól vagy cselekszik rajtad keresztül. Ezt a parancsnoki rangsort a sátán sem tudja megtörni, és nem is tud ellenszegülni a parancsnak. „Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek” (Lukács 10:19). Ha alárendeled magad Istennek, akkor ellen tudsz állni az ördögnek, ahogyan Jézus is megtette, amikor ezt mondta: „»Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!« Ekkor elhagyta őt az ördög…” (Máté 4:10-11). Ha te kimondod ugyanezt, előled is el fog futni (ld. Jakab 4:7).„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok…” (Jakab 4:8)
Az „álljatok ellen az ördögnek” kötelező érvényű parancs, de ezzel még nincs vége a harcnak. A záróakkord ez: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8). A sátán célja, hogy éket verjen közéd és Isten közé. Hogyan tudod ebben megakadályozni? Úgy, hogy csökkented a távolságot Isten és önmagad között! Figyelj meg három dolgot:

1) Az Istentől való eltávolodás öntudatlanul történik. Az ember túlságosan elfoglalttá válik, maga körül forog, vagy túl sok mindent vállal magára. Észre sem veszed, és imaéleted csupán az étkezések előtti fohászra korlátozódik, bibliaolvasásod a vasárnapi alapigére, dicsőítésed az istentiszteleti közös énekekre. „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1). Az eltávolodás nem hirtelen történés, hanem lassú elsodródás. 2) Az Istentől való eltávolodás veszélyes. A sátán célja, hogy elválasszon Istentől és áldásaitól. Mint ahogy az a katona is könnyű célponttá válik, aki ellenséges területen el van vágva csapataitól. A Biblia azt mondja „Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki” (Prédikátor 4:10). 3) Az Istentől való eltávolodás döntés kérdése. Ezt azonban mindig az ember választja, sosem Isten! Ő azt mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5). Ő minden körülmények között hűséges marad. „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg… Ne félj, mert én veled vagyok!...” (Ézsaiás 43:2-5). Isten része az, hogy: „…ő közeledni fog hozzátok”. Ha csak egyetlen lépést teszel felé, ő máris áthidalja a szakadékot, magához ölel, biztonságba helyez és képessé tesz, „…hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben” (Efezus 6:11).„…Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök…” (Jakab 4:8)
Jakab ezt írja: „Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök” (Jakab 4:8). Abban a pillanatban, amikor közel jössz Istenhez, rádöbbensz, milyen állapotban vagy. Figyeld meg, Isten nem azt követeli, hogy tisztulj meg, mielőtt ő közeledne hozzád! Emberi igyekezetünk saját magunk megjavítására nem használ. Miért? Mert Isten kegyelme az egyetlen, amin keresztül ő kapcsolódni tud hozzánk (ld. Efezus 2:8-9). Isten nem azért mutat rá az életedben arra a területre, ahol kudarcot vallottál, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megtisztítson. Tudja, hogy a nem tiszta kezek lehetőséget adnak a sátánnak arra, hogy vádolhasson, ezért mondja, hogy tisztítsd meg a kezed, így az ördögnek nem lesz mibe kapaszkodnia. „Talpalatnyi helyet se adjatok az ördögnek, ahol megvethetné a lábát” (Efezus 4:27 NIV). Ha megvallottad bűneidet és megtisztultál, bátran szembenézhetsz a sátánnal, és mondhatod: „Itt nincs számodra hely, egy négyzetcentiméternyi sem!”
Jakab így folytatja: „…szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek” (Jakab 4:8). A szívünk olyan, mint a számítógép merevlemeze, itt tároljuk a dolgokat. „Mert szívvel hiszünk…” (Róma 10:10). A szívünk „teremti meg” és tárolja meggyőződéseinket, azt, hogy miben hiszünk, legyen az a hit akár építő, akár romboló. Amint kialakul bennünk egy felfogás, elkezdünk a szerint élni. Ha ez kétlelkűséggel társul, akkor bár tudod, mi rossz, mégis azt hiszed, hogy meg tudod úszni. Hogyan tudnál győzni az ellenség fölött, ha szíved tele van tévhitekkel és kétlelkűséggel? Gondolod, hogy csak lapozol egyet, és minden megoldódik? Nem. Térdre kell borulnod Isten előtt, és kérned kell: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! (Zsoltárok 51:12). Ha így imádkozol, Isten megtisztít, erővel ruház fel és győzedelmes életre segít.

Légy szabad a hallgatásra

„…száját nem nyitotta meg…” (Ézsaiás 53:7 Károli)

Néha bölcsebb várni, és ezt mondani: „Erre most nem tudok válaszolni, de gondolkodni fogok rajta, imádkozom érte, és majd még visszatérünk rá.” Előfordul, hogy visszaüt az, ha mindenáron meg akarsz menteni valakit, vagy jó benyomást akarsz tenni másokra, és jó pontokat szerezni náluk. A Biblia azt mondja: „Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával” (Példabeszédek 12:23). Engedd, hogy a bölcsesség határozza meg a válaszodat, és ne az egód!

Amikor az emberek alig várják, hogy választ kapjanak, akkor mindenáron rá akarnak venni, hogy nyilatkozz, még mielőtt minden tényt megismertél volna, vagy időt fordíthattál volna arra, hogy imádkozz és átgondold a helyzetet. Ha kéred Istent, akkor Ő meg fogja mondani, hogy mit mondj, és mikor mondd. Azt ígérte: „Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be…” (Ézsaiás 51:16). Az éned azt mondja: „Ne csak állj ott, mondj valamit!” A bölcsesség azt mondja: „Ne csak mondj valamit, állj is ott!” Csendben kérj rálátást Istentől. Az egyetlen igazi meglátás, amit Ő ad, egyhamar helyre teheti a dolgokat. Nem szabadna, hogy valaki másnak a tudási igénye határozza meg a te szólási igényedet.

Amikor Jézust elfogták, azt mondta: „Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?” (Máté 26:53). De a Biblia azt mondja: „száját nem nyitotta meg”. Amikor Pilátus elé vitték, Jézus csak állt ott, és nem mondott semmit. Azért, mert nem ő került ítélőszék elé, hanem Pilátus. Jézus ismerte a sorsát, és ami a legfontosabb: ismerte Atyját, mert bensőséges kapcsolata volt vele. És ha te ismered Istent, akkor bármivel bátran szembe tudsz nézni, és szabad tudsz lenni a hallgatásra. Milyen csodálatos ezt megélni!
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.18. 00:18

“Gyermekem, neked sohasem szabad kételkedned e Küldetés fontosságában, vagy azt megengedned, hogy az ellened elkövetett támadások eltereljék figyelmedet szeretett Fiamról.Fiam Szeretete és Irgalmassága által tárja fel a világnak a gonosz azon tervét, hogy még az idők vége előtt lelkeket lopjon. A Szabadkőműves erők által, akik a gonoszhoz hűségesek, ez a fondorlatos terv már nagyon régóta ki lett tervelve (dolgozva), és amelyet rá fognak erőltetni Isten gyermekeire.

Senkinek ne legyen kétsége az Általam, a ti Édesanyátok által feltárt próféciák felől, amelyeket az évszázadok során feltártam a látnokoknak. Gyermekek, nektek nem szabad félnetek. Ehelyett reménykedőnek kellene lennetek és örvendeznetek kell, mert hamarosan itt az Új Ég és Föld ideje, amikor Isten gyermekei megszabadulnak végre a gonosztól, akinek jelenlétét mindnyájan megtapasztalhattátok életetek egész során.

Ez az időszak Atyám Könyvében meg volt jövendölve, és emiatt el kell fogadnotok a Jelenések Könyve tartalmának IgazságátAmennyiben nem fogadjátok el a Jánosnak adott Jelenések Könyvét, akkor azt sem mondhatjátok, hogy a Könyv többi részét, a Legszentebb Bibliát elfogadjátok.

Sok dolog abból, aminek be kell következnie, nehéz lesz és fájdalmas, mert a megosztottság a világon, amelyet Góg és Magóg idézett elő, ketté fogja osztani a családokat. A gonosz cselszövés és az álnok tervek, amelyeket a hamis próféta és az Antikrisztus dolgozott ki, a legnagyobb megtévesztés lesz azóta, hogy a Farizeusok megtagadták Fiamat. Amikor a Farizeusok megtagadták Fiamat, megakadályozták, hogy az Igazság átadásra kerüljön Isten gyermekei számára. Ez lecsökkentette Fiam követőinek számát az Ő Földön töltött ideje alatt, és megakadályozták őket abban, hogy Keresztényekké legyenek.

Ugyanez lesz érvényes erre a kettőre is, akik a jóság képét viselik magukon, de akik Isten gyermekei közül sokakat tévútra vezetnek. Ők sokakat vakká tesznek az Igazsággal szemben, mivel a gyökeres változások, melyeket uralkodásuk egész ideje alatt be fognak vezetni, elszakítják majd az embereket Isten Törvényeitől.

Isten gyermekeinek azt fogják mondani, hogy a gonoszság elfogadható és hogy a bűnök közül némelyek nem sértők Istennel szembenAz emberek hinni fognak majd nekik és ennek következtében hátat fordítanak majd Istennek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ő uralkodásuk rövid legyen, és hogy az Igazság győzedelmeskedjen majd annak érdekében, hogy Fiam Egyháza a Földön sértetlen maradjon.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-anyja-a-megosztottsag-a-vilagban-melyet-gog-es-magog-idezett-elo-kette-fogja-osztani-a-csaladokat/

—–
Római katolikus:
” Nagyböjt 5. vasárnapKezdőének:
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. (Zsolt 42,1-2)Könyörgés:
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből.
„Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam – mondja az Úr.
Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.”
Ez az Isten igéje.
Jer 31,31-34

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. – 1 D2 tónus.
Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, † mivel irgalmas és ságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le nömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
Hívek: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.
E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.
E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.
Zsolt 50,3-4.12-13.14-15

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.
Ez az Isten igéje.
Zsid 5,7-9

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Jézus mondja: † „Aki nékem szolgál, az engem kövessen, * és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám.” Jn 12,26 – 1 D2 tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”
Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 12,20-33″

——
Görög katolikus: 
Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt kövessétek!Éljetek az isteni szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett bennünket: feláldozta értünk önmagát, mint oltárra helyezett véres áldozatot és jó illatú füstölő áldozatot, amelyet Isten szívesen fogad.

Nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek, romlottságnak, vagy kapzsiságnak, hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez!Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd, vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek. Tudjátok meg, hogy aki szexuális bűnben vagy tisztátalanságban él, vagy aki pénzimádó — mert az ilyen valójában bálványimádó —, az egy sem kaphat helyet a Krisztus és Isten Királyságában!

Nehogy valaki becsapjon benneteket üres beszédekkel és hazugságokkalmert ezek miatt fog Isten haragja rázúdulni az engedetlen emberekre. Ne vállaljatok hát velük közösséget! …”

“…  18 Ez a két dolog sohasem változik! Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk. Hiszen odamenekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk. 19 Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a „remény-horgony” a mennyei Templomban, a függöny mögött, a mennyei Szentek Szentjében[b]kapaszkodik meg,20 ott, ahová Jézus bement. Értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra, hiszen mindörökké Jézus lett a Főpap, Melkisédek rendje szerint.”
—–
—–
—–
Tóra:
” 23 Hanem ezt parancsoltam nekik: Hallgassatok szavamra, és engedelmeskedjetek nekem! Akkor Istenetek leszek, ti pedig népemmé lesztek. Éljetek úgy, ahogyan mondtam nektek, hogy jól menjen a sorotok.
28 Akkor mondd nekik ezt: Olyan nemzet ez, amely nem akar Istenének, az Örökkévalónak a szavára hallgatni, és a figyelmeztetést sem fogadja el. Kiveszett közülük a hűség, kihalt az igazság, már szájukra sem veszik többé.”
———-
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 18:00

Ne engedd, hogy az elutasítástól való félelem elhallgattasson


A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Zsoltárok 11:1-2

Legtöbbször az elutasítástól való félelem miatt nem osztják meg hitüket az emberek másokkal. Attól félünk, hogy mit fognak gondolni. Az Úr jó hírt hozott nekünk, mi mégis félünk ezt másoknak elmondani. Attól félünk, hogy a barátaink elfordulnak tőlünk vagy, hogy azt gondolják majd, hogy fanatikusak, "Jézus őrültek" vagyunk.

Hogyan teheted magad túl ezen a félelmen? Az első helyre Istent teszed, az embereket az ő helyükre teszed azáltal, hogy véleményüket a helyes megvilágításba helyezed, és saját magad is a megfelelő helyre teszed.

Támaszkodtál már valaha másokra azért, hogy betöltsd egy olyan szükségedet, aminek csak Isten tud eleget tenni? Lehet, hogy nem a megfelelő személynek szolgálsz? Vigyázz! Rossz irányba tartasz. Az Úr akar az életed fénye és megmentője lenni. Felajánlja neked az Ő szeretetét és elfogad.

Bátorítalak, hogy tedd az életedet ma egyszerűbbé azáltal, hogy a következőt elmondod: "Isten jóváhagyására fogok koncentrálni. Ez az, ami számít. Azt akarom, hogy az életem neki szolgáljon. Életem végén az Úr elé akarok állni és azt akarom, hogy azt mondja 'Jól van, jó és hűséges szolgám.'"

Hogy nyerhetsz Istentől tanúbizonyságot? A Biblia szerint egy lehetséges mód van erre. A Zsidók 11:2-ben azt olvassuk, hogy csakis a hitnek alapján nyerhetünk Istentől tanúbizonyságot. Elfogadjuk a szeretetét, és azt amit értünk tett. Megbízunk benne az életünkkel. Ha ezt még nem tetted meg, most megteheted a következő imádsággal: "Istenem, az életem középpontjába csakis a neked való megfelelést akarom helyezni nem a más emberek jóváhagyását. Beléd vetem hitem és elhiszem, amit Jézus Krisztus értem tett. Odaadom neked az életem."

Ha már hívő vagy, akkor ki az körülötted, akinek szüksége van Jézus Krisztus szeretetére? Kit tudnál gyülekezetbe hívni ezen a héten? Ne hagyd, hogy az elutasítástól való félelem útjába álljon annak, hogy a barátod a világ legnagyszerűbb üzenetét megtudja.

Legyen ez a te elkötelezettséged ma: "Egyszemélyes közönségnek akarok élni, csakis Istent akarom szolgálni!"

Gondolatébresztőnek

* Engedted már valaha, hogy az elutasítástól való félelem megakadályozzon abban, hogy megoszd a jó hírt valakivel, vagy hogy egy barátot elhívj gyülekezetbe? Gondolj arra, hogy mit jelenthet ez a barátodnak?
* Úgy érzed, hogy nem érdemled meg Isten szeretetét? Hogyan kell az Isten kegyelmével kapcsolatos gondolkodásodnak változnia?
* Mit gondolsz, mi az a dolog, amit Isten tőled elvár és az elutaítástól való félelmed megakadályozott idáig?
Nem kell bizonygatnod, hogy méltó vagy a kegyelemre


,, Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus 2:8-9, TEV fordítás)

Isten megmentő kegyelme egy keskeny út. Nem érdemelheted ki, és nem hozhatod te magad létre. Sosem fogod kiérdemelni.

Az Efézus 2:8-9 ezt írja: ,, Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (TEV fordítás)

Isten kegyelem által ment meg, ami azt jelenti, ez egy tőle jövő ajándék, ingyen.

Szinte nevetséges, néhány ember mennyire próbálja bizonyítani, hogy méltó Istenhez, és így próbálja megnyerni a megváltást.

A következő módszerekkel próbálkoznak:

 • Megváltás kivonás által: Csak abba kell hagynod bizonyos rossz dolgokat, és remélni, hogy Isten megbocsát.
 • Megváltás szolgálat által: Légy kedves! Légy jó! Keresztelkedj meg! Segíts idős kis néniknek átkelni az úttesten!
 • Megváltás hasonlítgatás által: Nem kell kereszténynek lenned, mert már így is jobb ember vagy, mint egy általad ismert keresztény.

Ezek közül egyik opció sem működik. Egyik sem hozza helyre az Istennel való kapcsolatodat. Attól még, hogy nem vagy ,,rossz", attól még nem fogsz a mennybe kerülni, mert a keresztény élet sokkal többről szól annál, hogy mit nem teszünk. A szolgálat azért nem működik, mert sosem tudnál elég jót tenni, hogy elnyerd Isten tetszését. A hasonlítgatás pedig azért nem működik, mert Jézus volt az egyetlen tökéletes személy, és egyedül  hozzá érdemes hasonlítanunk magunkat.

Csak egy módon nyerhetjük el Isten kegyelmét. A Biblia így szól: ,,Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." (Máté 7:14, NIV fordítás)

 

Az Istenhez vezető keskeny útnak semmi köze ahhoz, hogy te mire vagy képes, ez arról szól, amit Jézus tett. 

Odaadtad már az életed Istennek és a hozzá vezető keskeny útnak? Ez az első lépés ahhoz, hogy elnyerd a kegyelmét az életedre. Többe is megtudhatsz Isten csodálatos kegyelméről a napiremény.blog.hu weboldalon.

 

Beszéljetek róla:

 • Mit gondolsz, melyik, az áhitatban felsorolt hibás viselkedés a legnagyobb kísértés neked és a családodnak? Miért?
 • Mit gondolsz, miért van az, hogy sokan megnyugtatóbbnak tartják, ha harcolhatnak a megváltásukért, mintsem elfogadni Isten kegyelmi ajándékát?
 • Mondj még egy rossz módszert, és indokold meg, miért lehet ez sokak számára kísértés!

Tartsd a szemed azon, amit nem látsz

 

"A látható dolgok nem tartanak örökké, de a láthatatlanok örökkévalók. Ezért koncentrálunk azokra a dolgokra amik láthatatlanok." (2 Korintus 4:18 - CEV fordítás)

Minden amit magad körül látsz, az ideiglenes. A ház, ahol vagy, a számítógéped vagy a telefonod, amiről ezt nézed, sőt még a tested is végleg el fog tűnni egy napon. Az, amit nem látsz magad körül pedig örökkévaló.

Ezek a valós dolgok számítanak igazán.

A Biblia azt mondja a 2 Korintus 4:18-ban: "A látható dolgok nem tartanak örökké, de a láthatatlanok örökkévalók. Ezért koncentrálunk azokra a dolgokra amik láthatatlanok."

A lelki valóságok valódiabbak a fizikaiaknál. Nekünk a lelki dolgokra kell koncentrálnunk – ami igazán valóságos. Pár nappal ezelőtt említettem, hogy mindnyájunknak meg kell szívlelnünk az öt lelki valóságot. Nézzük is tovább mik is ezek.

1. Isten azért teremtett téged hogy szeressen. ( Jeremiás 31:3) Isten azért teremtett téged hogy szeressen, azt akarja hogy tanuld meg viszonozni a szeretetét és szeretni Őt. Ez az élet legfontosabb valósága

2. Isten azért alkotott hogy örökké élj. (Prédikátorok könyve 3:11) Egy nap a szíved majd nem dobog tovább, de ez nem a vég a testednek – és biztosan nem a vég számodra.

3. Isten készített két örökkévaló helyet. A Menny és a Pokol is létező hely. Ezek nem csak "létező állapotok"

4. Választhatsz, hogy hol akarod tölteni az örökkévalóságot. Nem fogod véletlenszerűen a Pokolban találni magad egy napon. Azért vagy ott, mert ezt választottad illetve elutasítottad Jézust és azt hogy vele legyél örökké a Mennyországban. Ha elutasítod Őt, akkor a Pokolban kötsz ki. Nincs középút.

5. Nincs második esély a választásra. A választásodnak van egy időbeli határa. Az egész életed a rendelkezésedre áll a döntésre, de soha nem tudhatod hogy mikor lesz vége a földi életednek. A halál után már nem gondolhatod meg magad.

Semmi sem fontosabb mint az örökkévalóság. Mihez kezdesz ezzel az öt igazsággal mely nem csak örökérvényűen megváltoztatja az életedet, hanem átformálja azt, ahogyan az örökkévalóság oldalán éled azt. 

Beszéljetek róla:

 • A lelki valóságok valóságosabbak a fizikaiaknál, mért kell jobban oda figyelnünk a lelki valóságokra?
 • Amikor ezt olvasod "nincs második esély a döntésre" az öröklét helyének eltöltésére, szerinted mennyire fontos meghoznod a döntést?
 • Hogyan fogja megváltoztatni a mindennapi életed ezen valóságok megértése?
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 10:12

Állj készen a lehetetlenre

"Isten úgy akarta, hogy az az igazság szava által szüljön újjá minket." Jakab 1:18 (NIV fordítás)


Isten arra akarja használni az Igéjét, hogy egy új kezdetet adjon az életednek. Isten Igéje nélkül sohasem lehetnénk megmentve. Nem haladnánk a Menny felé. Nem tudnánk Jézus kereszthaláláról. Nem ismernénk Isten célját az életünkre nézve.

A Biblia nélkül nem tudnánk megismerni Istent. Isten ezt mind neked akarja adni - de ez az Igéjével kezdődik. A Biblián keresztül Isten újjáteremti az életünket. Amikor úgy érzem, hogy fogytán van az erőm, akkor Isten arra használja a Bibliát, hogy egy új kezdetet adjon nekem. A Biblia "újjászületésnek" hívja ezt. A Jakab 1:18-ban ezt írja a Biblia: "Isten úgy akarta, hogy az az igazság szava által szüljön újjá minket".

A Bibliát gyakran a maghoz hasonlítják. Ha egyszer a Biblia versei gyökeret eresztenek a szívedben, akkor az elkezd hajtani, növekedni és gyümölcsöt teremni. Miközben az Ige ezt teszi, Isten jobbá változtatja az életedet.

Jézus ezt mondja az Igéről a János evangélium 6:63-ban: "a beszédek, amelyeket mondtam nektek, tele vannak Szellemmel és élettel"(NIV ford.). Isten Igéje nem csupán szavak egy oldalon. Hanem szellem és élet. Szellemi erő. Az Ő Igéje át tudja formálni a társadalmakat és a történelmet. Meg tudja cselekedni a lehetetlent! És meg tudja változtatni az életedet!

D. L. Moody, egy híres chichago-i lelkipásztor 100 évvel ezelőtt azt mondta, hogy "a Biblia nem azért lett nekünk adva, hogy a tudásunkat növelje, hanem hogy megváltoztassa az életünket."

Hogyan kellene az életednek megváltoznia? Életed mely területén érzed erőtlennek magad a változásra?

A Biblia azt mondja, hogy Isten Igéje meg tud változtatni olyan dolgokat, amelyeket egyedül nem tudsz. Tedd Isten Igéjét életed mindennapi részévé, és készül fel, hogy megtörténik a lehetetlen!Beszéljünk róla:

* Régóta vagy már keresztény? Milyen gyümölcsei voltak eddig az életedben annak, hogy Jézussal személyes kapcsolatod van?
* Szerinted miért képes Isten Igéje életeket megváltoztatni?
* Milyen lehetetlen dologról hiszed el azt, hogy Isten meg tudja tenni az életedben?


Isten a legjobbat hozza ki belőled, ahogy az elhívásod követed

"Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2 Timóteus 1:6-7)

Amikor Timóteus csatlakozott Pál missziós útjához, még nagyon fiatal volt. Pál egy Efézus nevű városba küldte, hogy segítse a gyülekezet plántálást és annak vezetését. Timóteus félt, de Isten még így is tudta használni. Három olyan lecke van, amit Timóteustól megtanulhatunk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk betölteni Isten elhívását az életünkben.

1. Ha eleget akarsz tenni az elhívásodnak, fejlesztened kell azokat ajándékokat, amelyeket Istentől kaptál.

"Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. ... Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. (1 Timóteus 4:12, 14-15)

Pál azt is mondta Timóteusnak hogy: "...gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2 Timóteus 1:6-7)

Mint egy hívőnek, a te felelősséged, hogy fejleszd a tehetséged és ajándékaid, melyeket Isten neked adott használatra életed végéig.

2. Ha eleget akarsz tenni az elhívásodnak, nem kalandozhatsz el.

Isten azt mondja Timóteusnak az 1 Timóteus 4:16-ban: "Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is."

Manapság könnyű letérni a helyes útról, mert a vállalkozásunkat, családunkat, karrierünket és a megtakarításainkat vágyunk gyarapítani. De az hivatásod sosem fogod tudni betölteni, ha az idődet elvesztegeted az internettel és a telefonoddal. A legfontosabb dologra kell, hogy koncentrálj.

3. Ha eleget akarsz tenni az elhívásodnak a legjobbat kell kihoznod magadból Istennek.

"Fuss a magadtól tellhető legjobban Isten versenyében és nyerd el az örök életet, mert Isten erre az életre hívott el." (1 Timóteus 6:12a, TEV fordítás) Isten egy speciális feladatra hívott el téged, ezt akkor tudod elvégezni, ha a legjobbat adod az idődből, erőfeszítéseidből, ajándékaidból és koncentrációdból.

Pál azt mondja Timóteusról, hogy "Nincs senki más olyan, mint Timóteus." (Filippi 2:20 - NLT fordítás). El tudsz képzelni ennél nagyszerűbb sírfeliratot? Nem volt senki hasonló a földön, mint Timóteus. Céltudatos volt. Az élete során elkötelezett volt Isten elhívásában, senki sem tudta megzavarni vagy elbátorítani őt, a legjobbat adta magából Istennek.

Ahogy követed Isten elhívását, Isten a legjobbat fogja kihozni belőled.

Beszéljetek róla

* Te hogyan fejleszted az ajándékokat, melyeket Istentől kaptál?
* Milyen módon tudod megszüntetni a zavaró tényezőket, amik megakadályozzák a koncentrációd?
* Milyen napi teendőidbe adsz bele mindent? Beleadsz ugyanígy mindent a szolgálatba is, amit végzel?Isten szeretetének hosszúsága


,,Tudom, hogy szereteted örökké tart, hűséged állandó, mint az ég.” (Zsoltárok 89:2, TEV fordítás)

Az emberi szeretetnek van határa. Elfogy és elapad.

Ezért kell Isten szeretetének jelen lenni minden kapcsolatodban, ha azt akarod, hogy azok maradandóak legyenek. Isten szeretete soha nem fogy el. Az Ő szeretete türelmes, kitartó és állhatatos.

Nem csodálatos tudni azt, hogy Isten soha nem mond le rólad? Nem számít, mit teszel, az Ő szeretete soha nem múlik el. Elég széles ahhoz, hogy elérjen mindenkit, és elég hosszú ahhoz, hogy örökké tartson.

Isten már nem tud téged jobban szeretni annál, mint ahogy most szeret,  viszont kevésbé sem fog szeretni.

Szeret téged a jó napjaidon, és szeret a rossz napjaidon is. Az Ő szeretete nem függ tőled. Isten maga a szeretet, és Ő a szeretetét ingyen adja. Nem lehet megdolgozni érte, és nem lehet kiérdemelni.

Fogadd el a szeretetét, dicsérd Őt, és tudd, hogy a szeretete elég hosszú ahhoz, hogy örökké tartson: ,,és  legyetek képesek megérteni - ahogy minden Istenhez tartozó embernek meg kellene értenie -, hogy milyen széles, milyen hosszú, milyen magas és milyen mély az ő szeretete. Tapasztaljátok meg Krisztus szeretetét, noha az túl hatalmas ahhoz, hogy teljesen meg tudjuk érteni.”  (Efézus 3:18-19, NLT ford.)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan teszed Isten szeretetét a kapcsolataid középpontjába?
 • Mi a válaszod Isten szeretetére?
 • Mit tudsz tenni azért, hogy Isten jobban szeressen? Mit tudsz tenni azért, hogy Isten kevésbé szeressen?
Isten szeretetének magassága


“Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem démonok, sem a jelen, sem a jövő, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi a teremtett világban nem választhat el minket Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” (Róma 8:38-39, NIV fordítás)

Nem tudsz olyan helyre menni, ahol Isten szeretete ne lenne jelen. Soha nem leszel elválasztva Isten szeretetétől.

Semmi - semmilyen körülmény, semmilyen helyzet - nem tud elválasztani, mert Isten szeretete mindenütt jelen van: “sem magasság, sem mélység, sem semmi a teremtett világban nem választhat el minket Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” (Róma 8:38-39, NIV ford.)

Ha szeretnél ellenszert a magányra, akkor ez az: soha nem leszel elválasztva Isten szeretetétől. Igen, a szeretteinket elveszítjük. Ha házas vagy, egyikőtök előbb meghal majd, és aki itt marad, annak gyászban és szomorúságban lesz része.

De ha keresztény vagy, Isten mindig és örökre veled van. Az Ő szeretetére mindig számíthatsz és felnézhetsz, amikor magányosnak érzed magad. Én most nem vallásosságról beszélek. Én a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatról beszélek. Az Ő szeretete örökké tart, és az Ő szeretete mindenütt jelen van.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten szeretete elég magas, hogy elfedezze a hibáidat. Elfogadtad már az Ő megbocsátását és segítségét egy új kezdethez?
 • Hogyan hangolódsz rá Isten szeretetére nehéz körülmények között, vagy ha magányosnak érzed magad?
 • Mi a különbség a vallás és a személyes kapcsolat között?Isten szeretetének mélysége


„Az ÚR lenyúlt a magasból és megragadott engem, kihúzott a mély vizekből.” (Zsoltárok 18:16 – TEV fordítás)

Vannak idők, amikor mindannyian azt gondoljuk, „Itt a vég, elborítanak a nehézségek, lehúz a mélység.” De nem számít, milyen mélyre kerülsz, Isten szeretete mélyebb, mint a problémád.

Corry és Betsy ten Boom keresztények voltak és Hollandiában éltek a II. világháború idején. Zsidókat rejtegettek az otthonukban, hogy megmentsék őket a náciktól. Amikor fény derült a dologra, nemcsak a zsidókat vitték el koncentrációs táborba, hanem ugyanúgy őket is, és a háború hátralevő részét ott töltötték.

Látva az ottani szörnyűségeket, Corry azt mondta Betsynek: „Ez a hely a pokol legmélyebb gödre!” Betsy erre ezt válaszolta: „Nincs olyan mély gödör, aminél Isten szeretete ne lenne mélyebb.”

Az elmúlt hónapokban lehet, hogy rosszul alakultak a pénzügyeid, és azt gondolod, tönkre fogsz menni. Az is lehet, hogy érzelmileg vagy a házasságodban kerültél mélypontra, vagy talán egészségi problémáid vannak. Frusztrált vagy, és akaratlanul is csak arra gondolsz, hogy „vége, nincs kiút”.

Hol van Isten ilyenkor? Pontosan alattad. Ő „a te menedéked, és örökkévaló karjai tartanak [alattad vannak]” (5Mózes 33:27 – NLT 2. kiadás fordítása)

Vesd magad Isten szerető karjaiba. Engedd, hogy elkapjon és engedd, hogy támogasson, amikor nincs sehova máshova menned.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten szeretete bármely probléma megoldásához elég mély. Milyen fájdalmat, milyen sérülést vagy milyen problémát kell ma átadnod neki kezelésre?
 • Hogyan kellene, hogy megváltoztassa az örökkévalóság perspektívája a problémákhoz való hozzáállásodat? Hogyan változhat a nehézségekhez való hozzáállásod attól, hogy tudod, Isten örökkévaló karjai tartanak”?
 • Mit jelent az, hogy átadni magad és engedni, hogy Isten támogasson?
Isten szeretetének szélessége


„… képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig." (Efézus 3:18-19, NLT fordítás)

Isten szeretetének szélessége az egész világra kiterjed és magába foglal mindenkit, akit teremtett: „Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.” (Zsolt 145:17, NIV fordítás).

Isten soha nem teremtett olyan embert, akit nem szeretett. Ő teremtett téged és szeret téged – és Isten soha nem teremt olyat, ami vacak lenne. Ő feltétel nélkül szeret téged. Nagyon, nagyon szeret téged.

Istennek mindenki számít. Valóban, Jézus életútján keresztül láthatjuk, hogy még azokat is szereti, akik kissé ellenszenvesek és azokat is, akik úgy érzik, nem méltóak a szeretetre. Szeretnéd tudni az önbecsülés titkát? Íme: ha magabiztosságot szeretnél, ismerd fel, hogy mennyire számítasz Istennek. Ha Isten szeret téged, mit számít, mit gondolnak mások?

Mivel Isten szeret téged, nincs szükség arra, hogy bizonygasd értékeidet. Nincs szükségünk arra, hogy bizonyos típusú ruhákat viseljünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat; vagy arra, hogy bizonyos típusú autót vezessünk ahhoz, hogy a bizonytalan egónkat feltámogassuk. Nincs többé szükségünk státuszszimbólumokra.

Isten szeret téged!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten szeretete mindenhol jelen van. Hogyan változtatja ez meg a mások iránti szereteted?
 • Ha Isten mindenhol ott van, miért küszködik olyan sok ember a magánnyal?
 • Milyen módszerekkel próbáltad bizonygatni értékeidet Istennek és másoknak? Az igazság, melyet ez az áhítat tartalmaz hogyan változtatja azt, ahogyan saját magadat szemléled?
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 10:11

1994. október 14.

(Szent Mihály üzenete:)

Krisztus szenvedésének Vassulája, én, Szent Mihály arkangyal köszöntelek és megáldalak.
Emlékszel, miként hívott Isten, hogy igaz életet élj Benne? Lelki feltámadásodnak puszta emléke is könnyekre indít mind a mai napig… Egykor harcban álltál Istennel, mert minden figyelmedet lekötötte az, ami nem lelki. De most, dicsõség Istennek, az Igaz, a Magasságbeli betakart téged Szentlelkével, és hatalmas kezével felemelt, hogy Szentlelke tanúságtevõje légy, mivel az ï Lelke lakóhelyet vett benned. És az Õ Lelke kezdettõl fogva 1otthonra talál benned és megdicsõül, amikor kiáltásodat hallja:

“Atyám-Abba”.

Hamarosan leszáll, hogy letörje a gonoszságot, amely beférkõzött az emberek szívébe.

Figyelj rám, több mint három éven át fognak taposni az örök áldozaton. 2 E hihetetlen istenkáromlás miatt lakosaitok egyharmada meg fog halni a gonoszságtól. Az Úr saját Szentségére esküdött így.

Készüljetek most fel arra, hogy Istennel találkozzatok!…

3 Nem szívesen mondtam el neked mindezt, de nemzedéketekben ma nagy tiszteletet nyújtanak az ördögnek, aki kezdettõl fogva gyilkos és hazug, és most atyaként imádják.Õt tisztelik az Atya helyett. Napjaitokban mélyen meghajolnak mûvei elõtt, és ezzel büntetést vont magára nemzedéketek. Országaitokat elárasztották a tisztátlan lelkek légiói, és ott nyüzsögnek mindenütt.

A Sátán ma még Isten választottjait is megkísérti. Ezért éri annyi baj ezt a nemzedéket, amely ártatlan vérrel építi tornyait, 4 és bûnre alapozza hazáját. Egyedül ez az áldozat tetszik a Sátánnak… 5
Gyermek, helyezd bizalmadat a Magasságbelibe, és bíztasd az embereket, hogy kérjék közbenjárásomat! én, Szent Mihály, az Isten arkangyala, sohasem fogok belefáradni abba, hogy megvédjem az igazságot. Állj helyt 6 még akkor is, ha az ellenség ütései sérülést okoznak. Veled vagyok. örvendj a Magasságbeli kegyének!

Most az Úr beszél:

Légy békében! Jöjj közel hozzám, és érezd békémet! Sohasem foglak elhagyni. Segíteni foglak, hogy Szívem diadalmaskodjon benned. Ne engedd, hogy a Sátán kétkedéssel tévesszen meg! Erõsíteni fogom benned jeleimet. Nevem tiszteletére teszem mindezt.

 

 


1 megtérésemtõl fogva
2 Jézus valóságos jelenlétén az Oltáriszentségben.
3 Amikor Szent Mihály látta szomorúságomat, engedélyt kapott Istentõl, hogy kissé tovább maradjon velem, mert szomorú voltam üzenete tartalma miatt.
4 az abortuszt sok országban törvényesítették
5 Az abortusz ezért tetszik a Sátánnak, mert emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy hatalomhoz jusson. Sok abortusz követnek el mindennap, és sokan nincsenek is tudatában annak, hogy ezzel az ördögnek nyújtanak tiszteletet. Az ördög vérre szomjazik, és most az ártatlanok vérét kapja.
6 Szent Mihály azt akarta mondani ezzel, hogy “utánozzam” õt, vagyis soha ne fáradjak bele az írásba és legyek bátor a kapott ütések ellenére

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 09:39

Békesség...


A mai nap imádsága:

Istenem! Add nekem minden értelmet meghaladó békédet, hogy boldoguljak! Ámen

 


Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
Jn 14,27

Van-e nagyobb kincs a békénél? Aligha! Egész életünkben az ezerarcú békét keressük-munkáljuk, hogy végül lelkünk is megnyugodjék. Jóllehet a körülmények hatása mindig óriási, de a döntés soha nem az események gondja, hanem az ember dolga... Ezért nem mindegy, milyen lélekkel hozzuk meg a döntést! Döntéseink következményét ugyanis hordoznunk kell, s ezért megeshet, hogy egy rossz döntés hosszú időn keresztül, esetleg egy egész életen át békétlenséget szít. Másokkal vagy magunkkal vagyunk haragban, az eredmény ugyanaz: fáj mindkettő, de ha békétlenségünk okai mi magunk vagyunk, az sokkal keservesebb.

"Pax et bonum!" - mondják a ferencesrendiek, "Áldás békesség!" - köszöntik egymást a reformátusok... Isten békessége nem emberi kategória. Míg az emberi béke mindig kompromisszumus - ráadásul a történelemben azt láthatjuk, hogy többnyire rövidéletű -, eladdig az Isten békéje tartós, s feltétel nélküli. A Mester jól tudja - nemegyszer szeretettel korholta is tanítványait kicsinyhitűségük miatt -, hogy nyugalmunkat könnyen elveszítjük, s szívünk hamar elcsügged. Az élet árnyékos oldala ez, nem tudjuk kikerülni! Aki azt mondja, hogy ő mindig boldog, az nem őszinte önmagához vagy még sohasem volt valóban boldog. A boldogság - természetéből fakadóan - pillanatos és dinamikus érzés, míg a béke folyamatos és statikus állapot. Ezért volt megmosolyogtató, amikor anno "pártunk és kormányunk" véres komolysággal "béke-harcról" beszélt...

Jézus békét nemcsak ígér, de ad is. Az élet egyik legnehezebb feladata az efogadás. A jót még csak-csak elfogadjuk, de olykor az is terhelheti önérzetünket, amikor azonban a rosszat kell elhordoznunk, az ellen különösképpen tiltakozunk. Elfogadni a hiányt: visszaadni egészségünk egy részét, elengedni szeretteinket, aki nemcsak életünk részét, de magát az életet jelentették nekünk, több mint embert próbáló... A keresztény ember ezért kapaszkodik hite által Istenébe, mert tudja, hogy a megoldás nem nála, hanem Teremtő Ura kezében van...

 


Egymásért, hogy külön-külön is erősek legyünk az EGYben.


A mai nap imádsága:

Urunk! Látod egyre gyorsuló ritmusú életünket, s azt is hogy akarásunk nagysága nem áll arányban elért céljainkkal. Küzdelmeinkben megfáradunk, lendületes megoldási ötleteink nagyrészével kudarcot kudarcra halmozunk. Belátom Uram, szükségem van Kegyelmedre! Megvallom, szükségem van bűnbocsájtó irgalmadra, hogy megújulhassak Általad! Ígérem Uram, szereteted fényét továbbadom, csak Szentlelked Lángját tápláld bennem! Ámen

 

"Éppen úgy lesz, mint ahogyan Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek;"
Lk 17,28

"Aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, aki pedig elveszti, az vissza fogja kapni. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik."
Lk 17,33-34

Amíg életünket az elmúlás egy-egy ostorcsapása el nem éri vagy félelmetes csattanásai közvetlen közelünkben nem döbbentenek rá teremtettségbeli törékenységünkre, addig nehezen értjük a végítélet szavait. Csak amikor szép lassan vissza kell adnunk mindazt, amit magunkénak hittünk (erő, fiatalság, egészség), akkor derül ki: határtalan önbizalmunk másképp láttatta velünk a világot. Érdekes módon a tisztánlátás ideje éppen akkor kezdődik, amikor homályosul szemünk világa...

Amikor az élet zajlik, jókedvvel eszünk és iszunk, adunk és veszünk, akkor nem gondolunk arra, "lesz ez még másképpen" is! S ez így helyes - Salamon királytól tudjuk -, kell is élveznünk fáradozásunk gyümölcseit. Csak ha azt gondoljuk: sosem lesz ez másképpen, akkor hibázunk. Sokan álmodnak nagyot - sőt mindenki egy kicsit nagyobbat, mint amilyen a tehetsége -, de az "álmok" többnyire evilágiak, a matéria korlátai közé szorítottak. Az anyagon a még több anyag - a természete okán győzedelmeskedik, de Isten törvénye szerint a megfoghatón csak egyedül a lélek győzedelmeskedhet...

Amikor fogytán az erő, az egészség, akkor nagyon sokan, mintegy "reflexből" az anyagba kapaszkodnak: majd a vagyonka megsegít, hiszen mindent lehet, csak jó helyre kell kerülni... Azután szép lassan kiderül: nem vehető meg minden... A testi nyomorúságok, betegségek nem válogatnak kinek milyen a társadalmi státusza, vagyoni helyzete, hol szerezte a diplomáját, hány nyelvet beszél, tanyán él vagy éppen egy világváros csillogó központjában.

Ugyanígy a hit sem kötődik az anyaghoz. Nem mindenki hitetlen, aki gazdag, s nem mindenki hívő, aki szegény. Emberi kapcsolataink legyenek is bármilyen szorosak, Isten előtt (coram Deo) nem sok relevanciája van. Hiába építünk együtt, hiába akarunk egyet, hiába nevelünk gyermekeket együtt, hiába fekszünk egy ágyban... életünkkel "elszámolni" saját magunknak, egyedül kell. Itt nincs más Pártfogó csak a Lélek, itt nincs más Vigasztaló, csak egyedül Ő!

Nagy kiváltság, ha esténként úgy bújnak ágyba az emberek, hogy mindennapi örömeiket és bánatukat imádságba font kezükkel Teremtőjük elé viszik. A kommunikációnak olyan szintje ez, amit az Isten csak azoknak ajándékoz, akik szeretik Őt. Isten csodálatos művét megérteni, felfogni egy életen keresztül sem lehetséges, ráhagyatkozni azonban minden pillanatban lehet: akár süt a Nap, akár nem...

 

Indulatok...
A mai nap imádsága:
URam! Engedd, hogy győzzön bennem a jó, s ne legyek a gonosz indulatok rabszolgája! Ámen

 

Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok... Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel?
Jak 4,2a; és 4a
Kedves professzorom mondotta volt: "Ha nem lenne ember ezen a Földön, akkor az bizony valódi paradicsom lenne!" - s milyen igaza volt. Mégis gyakran hivatkozik a vallásos ember arra, hogy ez a világ "bűnös", jóllehet csak az embervilág az! Ne is próbáljuk takargatni a tényt: Az emberiség eddigi történelme tulajdonképpen a kívánás, az öldöklés, az irigység, a harcok és viszályok véget nem érő története...
Sokan vélik úgy, hogy a világgal való kapcsolat nem egyeztethető össze a vallásos élettel. Fel kell tennünk a kérdést: Ők akkor egy másik világban, másik Földön élnek? - s máris nyilvánvaló a rövidzárlatos gondolkodás. Jézus soha nem a világ ellen prédikált, hanem a világért! Nem a világ pusztulásáért imádkozott, hanem annak megmeneküléséért, hogy végre felismerjék az emberek: Isten ott van mindenhol, hiszen az egész teremtettség Őt tükrözi. Az ún. "főpapi imájában" - bár az elnevezés félreértésekhez vezethet, mintha Jézus URunk a kultuszt kívánná a (jó)cselekedetek helyett - is azt kéri: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól!"
Jakab szavait az apostoli elkötelezettség fűti át - ebből az aspektusból kell értékelnünk azokat. Fel akarja hívni a figyelmet, hogy minden gonoszság a világban a hatalom-mámorból ered: A férfi uralkodni akar az asszonyon, az asszony pedig uralja a férfit; akit meg királynak tesz meg egy közösség, az végül nem tud uralkodni magán és zsarnokká válik - lásd Saul történetét! A világ már csak ilyen? A hatalom deformál, s a világ maga alá gyűr mindenkit!?
Az eldöntendő nagy kérdés mindig: a hogyan? Mit tehetek, s mit nem? Hol húzzam meg a határt a világ és az én világom között? Törvényeskedésben jeleskedő lelki vezetők adtak/adnak bőven ötleteket - okoztak/okoznak is zavart ezzel bőven! Jóllehet, ahogyan az Isten EGY, úgy az ő világa is az: Benne van a jó és a rossz, a pokol és mennyország is. A Jézuskövető ember már választott, s azt a célt tűzi ki maga elé, hogy minden körülmények között a jót igyekszik előmozdítani, s mindeközben megveti a bűnt. Elhiszi a Mesternek, hogy Isten országa itt van bennünk és közöttünk, s ezért áldozatot is hoz - minden nap, egész életén át...Irgalom...

Imádkozzunk!
Istenem! Köszönöm, hogy irgalmad által hordozol, hogy magam is irgalmas lehessek, s ne az ítélkezők, hanem a megbocsátás útján járók táborát gyarapíthassam! Ámen

 

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.
Lk 6,36-37

Sándor(?) pápának is tulajdonítják a mondást: "Tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni." Akit megbántottak - s pont az okozott neki fájdalmat, akitől legkevésbé vagy egyáltalán várta volna -, az érzi át igazán, a maga mélységeiben: megbocsátani rettenetesen nehéz. Sokszor nem is megy, hiába próbálkoznak... Nem véletlen, hogy a párkapcsolatok ilyen gyakran zátonyra futnak, hiszen a társas-lét egyik fontos alapja a megbocsátás - lenne. Aki lelkének fájdalmát nem tudja kezel(tet)ni - s a lélek sebeit gyógyítani csak az Isten tudja, de még ehhez is idő kell(!) -, az inkább elmenekül, kilép a lelkét szorító kapcsolatból.

Jézus URunk okkal hívja fel a figyelmünket az irgalmasságra. Lehet, hogy valakinek egy adott dologban igaza van, de ha valaki következetesen, irgalmatlanul csak az igazságát tartja szem előtt, akkor annak a vége nem zárul békességgel - egyik oldalon sem. Aki irgalmas, az csak azért tud irgalmas lenni, mert számára az igazságnál fontosabb a szeretet... Hiába a jog, a törvény igazsága, a tényállás tisztázása (s persze ez nagyon fontos!) igazat adhat az egyiknek vagy a másiknak, de a lélek békességéhez ez még kevés, ahhoz kell az elfogadó szeretet is! Ezért mondja a Mester: "Legyetek irgalmasok!"

Atyátok irgalmas. Ha nem lenne az, már nem is élnétek... Az Ő irgalmának köszönhetjük, hogy nem büntet minket úgy, ahogyan azt "jogosan" megérdemelnénk! Időnként meg-meglátogatja a fiakat az atyák bűnéért harmad és negyedíziglen, de nem büntet irgalmatlanul, hiszen akkor a fiak foga vásna el azért, mert az apák ették meg az egrest! Az irgalom, a részvét ugyanabból a gyökérből ered: a szeretetből. Sajnos, az emberek többségénél hiányzik a részvét, s ezért ennyire irgalmatlan, szeretetlen a világ...

Akinek nem a szeretet a legfontosabb, az ítélkezik. A dolgokat meg kell ítélni, de aki mindig csak a saját szemszögéből tudja látni a dolgokat, az ítélkezik... "osztja az igazságot". Az ilyen ember végül kárhoztatja önmagát, mert, aki kíméletlenül csak a maga igazságát szólja, attól elhidegülnek az emberek. Senki nem perfekt, még az sem, aki az igazságot osztja...

Bocsánat nélkül nincs teljesség, s nincs meg az újrakezdés lehetősége sem. A bocsánat ugyanis azt jelenti: oda helyezlek vissza, arra a "pontra", ahol még minden rendben volt, ahol még "kerek volt a világ" (értsd: az adott kapcsolat mikro-világa). Akinek "odafönn" megbocsátottak, az "idelenn" emberi természetességgel gyakorolja a bocsánatot (s ezzel a békesség követévé válik), de aki saját igazát hajtja egyre-másra az Isten igazságával szemben is, annak élete maga a megtestesült békétlenség...Istenes célokért


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Szeretnék kiteljesedni az alkotásban, s szeretném segítségeddel megfaragni életem Neked tetsző szobrát! Add, hogy munkás hétköznapjaimban nyugalmat nyerjek, s törvényed kalapácsával ne az ujjamra üssek, hanem igazságod vésőjére, mely engem s környezetemet formála! Ámen

 

A tévelygő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot.
Ézsaiás 29,24

Naponta megszámlálhatatlan konfliktusok milliói keletkeznek, gyanítható, hogy többségük, soha nem oldódik meg. Az az ember, aki nem érti, nem tudja a helyét a világban, az elsősorban önmagával van konfliktusban, s ha nincs békessége önmagával, hogyan teremthetne békét maga körül? Vélemények tucatjaival ütközünk naponta, s információs korunk okán egyre több elgondolást kell ütköztetnünk a mienkével - ha karjuk, ha nem. Alapvetően megváltoztatta korunkat az információtechnika (IT), s hogy hová fejlődik, arról csak sejtéseink vannak. Egy bizonyos: egyre több a tévelygő lélek!

Naponta találkozhatunk olyanokkal, akik elveszítették a józan eszüket, s a javító szó lepereg róluk. Vannak, akik játékautomatán eljátsszák a családi házat, vannak akik egy életre megsebzik családjukat a pohár múló vigasztalása miatt, s vannak akik egyszerűen csak nem értik, hogy miért nem értik a világot, s eleve zsákutcás megoldásokat szajkóznak... Ezek persze úgy igazából soha nem működtek, gyógyírt a léleknek nem adtak, mégis rengetegen belekapaszkodtak, mert valaki, valamikor, aki szimpatikus volt, határozottan kiállt badarsága mellett! Nem kell a keresztényeknek más vallásokat besározni, épp elég szurok található a saját portájukon is! Normális, józan ésszel a világot megérteni akarva újra és újra találkozhatunk magukat fontosnak és nagynak tanúsító okosakkal, akik kinyilitkoztatják az igazságot. "Igaz(meg)mondók" mindig akadnak a kapa, a laboratórium és az íróasztalok mellet is, s őket csodáló, a téveszméiket továbbharsogó hálásak is. Tévelyegnek...

Bolyonganak ide-oda, mert nincs cél előttük. Ami van, az igazából nem az! Ha az lenne, akkor az elérése örömet, boldogságot és kiegyensúlyozottságot adna. Mivel életüket a bizonytalanság, az aggodalmaskodás, az összefüggéstelen döntések és ideges kapkodás jellemzi, ki kell jelenteni: zúgolódásuk az Isten rendje ellen saját életük minősítése! Levonni a tanulságot csak az tudja, aki elhiszi, hogy tanulnia kell egy életen keresztül. Aki már mindent tud, az fanatikus. Tessék megnézni hány vallásos fanatikus rombolja az örök emberi értékeket kereszténységben és zsidóságban, nemkülönben az iszlámban is, hogy csak azokat említsük, ahol az egyistenhit és a bibliai történetek ugyanazon gyökérből táplálkoznak!

Egyszer azonban eljön az igazság pillanata. A személyes döntésalapú valamikor felnőtt eszünk és tapasztalásaink olykor tragikus együttállásakor, a végleges igazság pedig majd akkor és ott, az Isten előtt. Eladdig a feladat nem kerülhető meg: levonni a tanulságot! Életvezetési hibából, gyereknevelési kudarcból vagy éppen valamilyen sikertelenségből... Ok akad mindig, hogy a tévelygő lélek Istenhez térjen, s Nála megnyugodjon.

 

Uram! Hála Neked mindenért! Ámen


Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek; akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.
1 Kor 3,22-23

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 09:07

A boldogsághoz nem feltétlenül tartozik hozzá, hogy mindig megkapjuk, amire vágyakozunk. (Stephanie Dowrick)


A felebarát szeretete a mértéke az Isten iránti szeretetünknek.

Edith Stein


 A hívő szív reménysége dicső és szilárd, mert Krisztus dicsőségének szilárd alapján nyugszik. A reménység az élet szenvedéseinek égi balzsama. (C. H. Spurgeon)


A kereszt mindenkor kész és mindenütt vár reád. Meg nem szabadulhatsz tőle, akárhová futsz, mert akárhová mégy, magaddal viszed énedet és mindenütt magadra találsz.

Tekints föl, tekints le, nézz kifelé, nézz befelé, mindenben keresztet találsz: és mindenütt béketűréssel kell lenned, ha belső békében akarsz élni és az örök koronát megnyerni. Ha örömest hordozod a keresztet, az hordoz téged, és elvezet az óhajtott célra, ahol vége lesz a szenvedésnek, ámbár nem itt e földön. Ha kedvetlenül hordozod, terhet szerzel magadnak, csak bajodat szaporítod és szenvedned mégis kell.

Ha egyik keresztet elveted, kétségkívül másikat találsz, talán nehezebbet. Azt hiszed, hogy elkerülöd, amit halandó soha el nem kerülhetett? „Szenvednie kellett -- úgymond -- Krisztusnak és halottaiból föltámadnia és úgy menni be dicsőségébe.” Miképp keresel te más utat, mint ezt a királyi utat, a szent kereszt útját?

Csalódol, hidd el, csalódol, ha egyebet keresel bajoknál és szenvedéseknél; mert ez az egész halandó élet tele van nyomorúsággal és körös-körül keresztekkel megrakva. S minél magasabb fokra jutott valaki a lelki életben, annál nehezebb keresztekre akad gyakran, mert számkivetésének kínja a szeretettel jobban növekszik. Aki azonban ily sokféleképp szenved, még sincs vigasztaló enyhülés nélkül; mert érzi, hogy keresztje békés elviseléséből a legszebb gyümölcs terem számára. Mert mikor ezt kész szívvel vállára veszi, a szorongatás terhe az isteni vigasztalás reményévé változik.

Nem embertől telik az ki, hogy a keresztet viselje, a keresztet szeresse… Ha magadra tekintesz, magadtól nincs ilyenre képességed. De ha az Úrban bízol, erőt kapsz az égből…


Csak akiben megvan az alázat, hogy elfogadjon, képes tiszta szívből adni.


„Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat.” (Mal 3,1a)

Ez a prófécia először akkor teljesedett be, amikor Isten a perzsa Círus uralomra jutásával készítette elő az utat, amelyen eljött, hogy népét a babiloni fogságból megszabadítsa. Másodszor Keresztelő János – a Messiás útkészítője – teljesítette be. De Malakiás szerint a jövendölés végső beteljesedése még hátravan: az utolsó időkben Isten a Lelkét tölti ki minden megváltott gyermekére, hogy felkészítse őket arra a napra, amikor azért jön el, hogy az egész világ fölött ítéletet tartson.
(Véghelyi Antal)


Ha azt szeretnénk, hogy az emberek hallják a szeretet üzenetét, el kell küldenünk a világba. A lámpásba olajat kell töltenünk, hogy égjen.

Kalkuttai Teréz Anya


Míg az emberek között vagyunk, gyakoroljunk emberiességet. Ne törődjünk a veszteséggel, sértéssel, gyalázással, szurkálódással. Viseljük el nagylelkűen a rövid ideig tartó kellemetlenséget.

Seneca


„Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt Jézus, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.” (Mk 1,35)

Amikor megéhezünk, gyomrunk tájékán furcsa, égető érzés keletkezik, olykor meg is kordul a hasunk. Ha megszomjazunk, kiszárad a szánk, kicserepesednek ajkaink. Testünk bámulatos figyelmességgel jelzi dolgaink rendezetlenségét. Találékony módokon segít rajtunk, hogy semmiben ne szenvedjünk kárt. Amikor az imádságot hanyagoljuk, látszólag nem történik semmi. Nincs belső riasztóberendezés, amely jelezné a bajt. Ezért fontos Jézus példája, aki életével és szavaival egyaránt imádkozni tanít, hogy lelkünk mindennapi kenyerét is asztalunkra tegye.
(Szarka István)


Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj,
ha tiéd Isten, tiéd már minden!
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:
elég Ő néked!


Ne keseredjünk el, ha nehézségeket élünk át, mert ez nem annak a jele, hogy Isten elhagyott vagy lemondott volna rólunk.

Olyan ön most, mint az a pici gyermek, aki most kezd saját lábán állni, járni azonban még nem tud. Minden áron meg akarja mászni a lépcsőt, mert tudja, hogy ott fönn van a mamája; fölemeli tehát lábacskáját a lépcső első fokára. Kárba veszett erőlködés! Nem tud előre jutni, folytonosan visszaesik.

Nos, jól van, legyen ilyen kis gyermek és az összes erények gyakorlásával, emelgesse kis lábait, hogy megjárja a szentség fokozatait, s közben ne képzelje azt, hogy csak egyetlen, az első lépcsőre is fel tudna lépni! Nem, de hiszen a jó Isten nem is kíván mást, csak jóakaratot. A lépcső végén atyai szeretettel nézi kis csöppségét, látva hasztalan erőlködését, nemsokára le fog jönni Ő maga, karjára emeli, szívére szorítja gyermekét; s magával viszi fényhonába, ahol soha sem kell Tőle megválnia.

Kis Szent Teréz


Semmit sem tudunk megváltoztatni anélkül, hogy elfogadnánk. (Jung)


Szeretetre csak szeretet tesz képessé.


Testvéreim, amikor megtértem, és láttam, hogy mennyire híján vagyok az erényeknek, magamévá tettem a Megváltó szenvedéseiből álló mirhacsokrot: benne vannak gyermekkori nélkülözései, a prédikálással járó feszültségek, a vándorlás fáradságai, az imában töltött éjszakák, a böjt idején átélt kísértések, a bűnösökért ejtett könnyek, a rosszindulat, amellyel szavait ki akarták forgatni, a hamis barátok csapdái, a sértések, a köpések, a pofonok, a gúnyolódás, a szögek, vagyis minden létező fájdalom, amit az emberek üdvösségéért vállalt...

Rájöttem, hogy a bölcsesség abban áll, hogy ezeken a dolgokon elmélkedjünk, mert bennük találjuk meg a tökéletes igazságot, a tudomány teljességét, az üdvösség gazdagságát s valamennyi érdemet. Jézus szenvedései emelnek ki a csüggedésből, s intenek szerénységre, amikor valamit jól csinálok. Ezek segítségével járhatok biztonsággal a királyi úton az élet jó és rossz dolgai között, s kerülhetem el a mindkét oldalról fenyegető veszélyt.

Szent Bernát
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 05:10

Adj nekik még egy esélyt!

„…Márk… hasznomra van a szolgálatban.” (2Timóteus 4:11)
Pál, aki százszázalékos elkötelezettséget követelt meg önmagától, és munkatársaitól is, haragudott Márkra, amikor szabadságot akart kivenni, hogy hazamenjen egy időre családjához. Később azonban, amikor újra átgondolta a dolgot, adott neki még egy esélyt, ezt mondva: „… hasznomra van a szolgálatban.” Isten meglátja a lehetőséget az emberekben hiányosságaik ellenére is – nekünk is meg kellene látnunk! Ha hiszünk bennük és bátorítjuk őket, akkor előre tudnak lépni a veszteség rovatból a nyereség rovatba. Sok évvel ezelőtt egy skóciai iparvárosban egy fiatal hölgy összeszedett egy csapat utcagyereket, hogy Isten Igéjét tanítsa nekik. A gyülekezet lelkésze, mindegyiküknek vett egy új öltözet ruhát, hogy ezzel is bátorítsa őket arra, hogy továbbra is járjanak a bibliaórákra. Néhány héttel később azonban Bob, a legkevésbé ígéretes fiú nem jött többé. Amikor a tanítónő elkezdte keresni, piszkos és tépett ruhában talált rá. A lelkész ismét új ruhákat vásárolt neki, és újra hívta a gyülekezetbe. Néhány héttel később a fiú ismét kimaradt a vasárnapi iskolából. A tanítónő megbotránkozva le akart mondani róla, de a lelkész azt mondta: „Veszek neki még egy rend ruhát, ha megígéri, hogy mostantól rendszeresen fog járni.” Bob megígérte. Be is tartotta ígéretét, hűségesen járt a vasárnapi iskolába, átadta életét Krisztusnak, és végül lelkésznek tanult. Az a kedvét vesztett, szánalmas megjelenésű, rongyos lógós utcagyerek Robert Morrison volt, Kína nagy misszionáriusa, aki a Bibliát kínaira fordította, megnyitva ezzel a mennyek országát az ott élő milliók számára.
Te kiről készülsz lemondani? Ne tedd! Adj neki és Istennek még egy esélyt!ÁLLVA MARADNI, MIKOR KÖRÜLÖTTÜNK MINDEN ÖSSZEOMLIK

„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Korinthus 10:12)

A Sátán szertejár, hogy kísértsen, csapdába ejtsen és elbuktasson. Az egyik kedvenc hazugsága az, hogy úgysem eshetsz el. Az önérzetedre próbál hatni: „Te összeszedett vagy lelkileg; erősebb vagy annál, semhogy elesnél. A gyengébb emberek nem tudnák ezt kezelni, de te igen." Ez a hazugság arra szolgál, hogy túlzottan magabiztossá tegyen, hogy arra indítson, amit Jeremiás így fogalmaz meg aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve" (Jeremiás 17:5). Arra tervezte, hogy alább­hagyjon a figyelmed, gyengüljön az elővigyázatosságod, így sebezhetővé válj cselszövé­seivel szemben. Ne játssz a kezére! Légy bölcs: „Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság" (Példabeszédek 16:18). Élj imádságban! Erősítsd magad Isten Igéjével! A Sátán másik kedvenc hazugsága, hogy úgysem tudsz megállni. Ez a mélyen benned lévő méltatlanság és alkalmatlanság érzésére és félelmedre hivatkozik. Azt suttogja: „Nézd csak meg az eddigi utadat! Hasonlítsd össze a gyülekezetedben lévő rendes emberekével! Te nem vagy méltó arra, hogy keresztyénnek nevezzenek. Add fel!" A Sátán el akar terelni attól, „...aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel" (Júdás 24). Azt akarja, hogy negatívu­maidra összpontosíts, hűtlen barátaidra gondolj, vagy nagy lelki emberekre, akik elbuk­tak, és aztán azt mondja, ha nekik sem sikerült, akkor neked semmi esélyed. Hibáid listáját újra meg újra feleleveníti, hogy elcsüggesszen. Ne dőlj be neki! A Sátán „..hazug, és a hazugság atyja" (János 8:44). Ha hiszel neki, az áldozatává válsz. Ne hagyd, hogy a büszkeség vagy épp az alkalmatlanság érzése legyőzzön!
Az igazság az, hogy az állva maradás nem szükségszerű, de lehetséges! Abban a pillanat­ban, hogy odaszánod életed Jézusnak, hadba lépsz a Sátán ellen. Vele szembeszállni azt jeleni, hogy fegyverzetet kell viselned. „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben... hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok" (Efezus 6:11,13). A háború sebesülésekkel jár; ugyanannyira komolyan kell venned, mint amennyire az ellenség komolyan rászánta magát, mert a Biblia azt mondja, hogy „ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Péter 5:8). Légy résen, de ne ess pánikba! „Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el" (Zsoltárok 91:7). A harcban vannak, akik megállnak, vannak, akik elesnek. Az a különbség, hogy akik meg­állnak, azok az Urat tartják oltalmuknak, a Felségest hajlékuknak (Id. Zsoltárok 91:9), míg azok, akik elesnek, testi erőre támaszkodnak (Id. Jeremiás 17:5). Egy másik igazság az, hogy az elesés nem mindig megelőzhető, de mindig leküzdhető! Nem csak a gyengék és erőtlenek esnek el. A Sátán haditerve mindenki ellen irányul, az igazak és a nem igazak ellen, a legsebezhetőbbek és a legkevésbé sebezhetőek ellen egyaránt - a magas rangú tisztek ellen is. „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel..." (Példabeszédek 24:16). Nos, ha az igaz is ilyen gyakran elesik, mire számíthat mindenki más? A háborúban senki sem kap garanciát arra, hogy sértetlen marad a harcban. De „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja." (Zsoltárok 37:23-24). Ne a gyengékre vagy a harcképtelen hadirokkantakra összpontosíts, hanem Krisztusra, aki mindenre ad erőt!

Csodálatos kegyelem

„Nekem… adatott az a kegyelem, hogy… hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát.” (Efézus 3:8)

Amikor John 11 éves volt, az édesapja, aki tengerész volt, a fiút a Brit Haditengerészethez íratta be. De Johnból hiányzott a fegyelem. Bár letartóztatták dezertálásért, lefokozták és megkorbácsolták, ő gúnyolódott felettesein és csúfolta a legénység keresztény tagjait. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a kabinjába víz ömlik; a hajó oldala beszakadt. Ilyen mértékű sérülés általában percek alatt elsüllyeszti a hajót, de mivel olyan rakományuk volt, ami fennmaradt a vízen, ez adott nekik némi időt. John hallotta, hogy egy másik tengerész így kiált: „Mindannyian el vagyunk veszve!”, és lepergett előtte az egész élete. Ebben a pillanatban megbánta bűneit, és átadta szívét Krisztusnak. Ezt az imát könnyen elfelejthette volna, ugyanis a hajó nem süllyedt el azon az éjszakán. Ő azonban emlékezett rá még jóval azután is, hogy otthagyta a tengerészetet – hogy lelkész és költő legyen. Pál azt mondja: „Őbenne van… bűneink bocsánata… kegyelme gazdagságából” (Efézus 1:7). John Newton Pállal együtt elmondhatta: „Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy… hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát”.

Kis történetek nagy történeteket mondanak el, és a nagy történet itt az a himnusz, amit Newton írt, elmondva benne megtérését Krisztushoz. Bizonyára már te is énekelted néhányszor. „Az Úr irgalma végtelen, Ezt folyton érzem én; Habár nincs semmi érdemem, Ő mégis hord kezén. Sok itt a bűn és küzdelem, Az orkán zúgva dúl, De minden vészben, tengeren Megtart, megvéd az Úr.” (Az „Amazing Grace” kezdetű ismert angol keresztyén ének magyar műfordítása. – ford.) Az a kegyelem, mely megmentett minket, felfoghatatlan. Soha nem fogjuk megérteni. Ezért mondja az ének utolsó versszaka ezt: „Amikor már tízezer éve ott leszünk, fényesen ragyogva, mint a Nap; nem lesz kevesebb napunk arra, hogy Isten dicséretét énekeljük, mint amikor elkezdtük.”Mit tegyünk krízisben?

„… rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele.” Apostolok cselekedetei 27:15

viharban

Ne sodródj! Jellemzően azon a háromféle módon reagálunk a krízisre, ahogy a tengerészek tették a hajón, melyen Pál utazott: „… szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele.” (ApCsel 27:14–15).

Az élet viharai először is hajlamosak rávenni, hogy sodródjunk. Elveszítjük szemünk elől a célt, és elfelejtjük, hová tartunk. Nem törődünk értékeinkkel, és letérünk a pályáról.

Mivel nem volt iránytűjük, a csillagokat pedig a vihartól nem látták, a tengerészek a sötétben tapogatóztak. Ez egy kérdést vet fel: Te jellemzően hogy reagálsz egy sötét helyzetre, amikor nem látod a csillagokat és nincs iránytűd? Sodródsz? Oda mész, ahová a hullámok visznek? Engeded, hogy a gondjaid lesújtsanak és ide-oda taszigáljanak? Az élet erős áramlatai elcsüggeszthetnek, és elérik, hogy azon tűnődj: „Mi értelme? Miért küzdjek ellene?” Így végül sodródsz az árral.

De most itt az ideje az ellenkezőjét tenni! Kapaszkodj erősebben a hiteddel! „A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett… Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.” (Zsidók 10:23, 35–36).

Figyeld csak meg: „hű az, aki ígéretet tett.” Kérdés: cserben hagyott valaha Isten? Válasz: nem, soha! És nem is fog. „A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett”, és ő át fog segíteni ezen a krízisen is.

„Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel.” Apostolok cselekedetei 27:19

Ne dobd el, ami fontos! A dolgok cseppet sem javultak Pál apostol Róma felé tartó utazásán. „A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel.” (ApCsel 27:18–19 RÚF).
Figyeld meg, mit dobtak ki:
a) a rakományt – ami fontos és értékes;
b) a hajó felszerelését – pont, ami stabilizálhatta volna őket;
c) az élelmet – amire pedig szükség lett volna a létfenntartáshoz;
d) magukat – végül mindannyian kiugrottak, és megpróbálták úszva elérni a partot.

Amikor krízishelyzetbe kerülünk, kísértésbe esünk eldobni azokat a dolgokat, melyekre a legnagyobb szükségünk van, melyek fontosak számunkra, olyan értékeket, melyekhez jobb időkben ragaszkodunk. Ha nyomás alatt vagyunk, mindettől meg akarunk szabadulni. Kényszeresen cselekszünk. Feladjuk álmainkat. Elmenekülünk kapcsolatainkból. Eldobjuk a gyermekkorunkban tanult fontos alapelveket. Józsué azt mondta Izráel fiainak: „Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az Úrhoz, ahogyan a mai napig tettétek!” (Józsué 23:8). Ahelyett, hogy kételkednél Isten ígéretében, állj rá még szilárdabban! Ahelyett, hogy lemondanál életedre vonatkozó tervéről és kitűzött céljáról, kapaszkodj bele szorosabban! „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Korinthus 15:58). „Akármi történik is, a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” (Filippi 1:27 NIV). Így élheted túl – sőt, gyarapodhatsz a krízisben.

 

„… végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.” Apostolok cselekedetei 27:20

Viharban - elveszett remény

Ne ess kétségbe! „Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye” (ApCsel 27:20). Amit legutoljára kidobunk a fedélzetről, ha krízissel nézünk szembe: a remény. Márpedig, ha azt eldobjuk, akkor lényegében végünk van.

Valami olyan problémával küszködsz, ami újra meg újra támad? Odáig jutottál, hogy már mindent eldobtál, és a kétségbeesés határán vagy? Emlékezz, Pál hajóján a tengerészek azért adtak fel végül minden reményt, mert elfelejtették, hogy a dolgokat Isten irányítja. Elfelejtették, hogy Istennek terve van. És azt is elfelejtették, hogy ő tud reményt önteni a teljesen reménytelen helyzetbe is.

Amikor a Biblia reményről beszél, nem szerencsére, esélyre vagy véletlenre gondol. Nem, a remény összpontosított hit! „Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek!” (Zsoltárok 31:25). „De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.” (Zsoltárok 33:18–21). „Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” (Zsoltárok 42:12). „Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk” (Róma 15:4). A mai ige tehát számodra ez: Ne ess kétségbe, bízz Istenben!

 


Ne aggódj tovább miatta!

„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” (Zsoltárok 55:22)
Amikor az aggodalom kopogtat az ajtódon, állítsd meg a küszöbön, és ne engedd bejönni, különben beköltözik, és befészkeli magát. „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Péter 5:7). Isten törődik azokkal a dolgokkal, amelyek aggasztanak, és nem hagyják nyugodni gondolataidat. Sokkal jobban törődik velük, mint te magad. Egyetlen gyötrő, fájdalmas, nyugtalanító, idegőrlő, vérnyomás-emelő gondolat sem kerüli el a figyelmét. Mivel „személyes érdekeltsége” vagy, éjjel-nappal figyel rád. Mi minősül aggodalomnak? Bármi, ami megrabolja az örömödet, amin nem tudsz változtatni, amiért nem te vagy a felelős, bármi, amit nem tudsz az irányításod alá vonni, ami kínoz, ami ébren tart, amikor aludnod kellene. Mindezeket a dolgokat át kellene helyezned az aggodalomlistádról az imalistádra. A Biblia azt mondja: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:6-7). Add át szép sorban minden egyes aggodalmadat Istennek! Minél többször gyakorlod ezt, annál érdekesebbé válik számodra az Istennel való járás. Csodálkozni fogsz azon, hogy milyen könnyedén elbánik a rád zúdult dolgokkal. Emlékeztesd magad arra, hogy Isten képes kezelni mindezt, szívesen is vállalja, csak arra vár, hogy átadd neki. „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” Azok élnek gondtalanul, akik terheiket újra és újra az Úrra vetik, amíg ez annyira természetessé nem válik számukra, mint a lélegzetvétel!NEM VAGY HAJLANDÓ PIHENNI?

„Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” (Márk 6:31)

Ha Jézust követed, annak energiával kellene feltöltenie, nem pedig teljes kiégéshez vezetnie. Jézus olyan embereknek prédikált, akik olyan vallásos szabályok szerint éltek, melyek nem igazán hagyták, hogy elengedjék magukat, és megtapasztalják Isten szeretetét és kegyelmét. Ezért mondta nekik Jézus: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30). Jézusnak sokkal több dolga volt, mint bármelyikünknek valaha is, mégsem ártott soha Atyjával való életadó kapcsolatának, és soha nem tartotta vissza attól, hogy szeretettel forduljon valaki felé, akinek arra szüksége volt. Rendszeresen visszavonult a mindennapok versenyfutásától azért, hogy imádkozzon. Amikor tanítványai szolgálatuk sikerétől fellelkesülve tértek vissza, akkor is azt mondta nekik: „jöjjetek velem… és pihenjetek meg egy kissé”, mert ahogy Márk feljegyzi: „olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük” (Márk 6:31). A folyamatos rohanás annak a jele, hogy felborult a fontossági sorrend életedben. Isten nemcsak azt parancsolta, hogy minden hetedik napon pihenjünk, hanem azt is megparancsolta a zsidó földműveseknek, hogy minden hetedik évben a földet is hagyják pihenni, hogy aztán jobb termést hozhasson. Az a baj, hogy mi instant érettséget szeretnénk… a bölcsességet lecseréljük információra, a mélységet szélességre – de ez nem működik. A mélységet lassan lehet elérni. Jézus követése nem rövidtávfutás, nem rohanhatsz gyorsabban, mint ahogy Mestered vezet.

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.17. 00:11

“Drága szeretett leányom, ez egy Üzenet a papok számára és mindazon felszentelt szolgáim számára, akik életüket Szent Szolgálatomra adták.Szeretett szolgáim, azt akarom, hogy kövessétek az Egyház Törvényeit és azokat, akiknek Nevemben engedelmességgel tartoztok.

Nektek sohasem szabad megszegnetek az Egyház iránti kötelességeteket, és továbbra is, mint mindig, szolgálnotok kell Engem. Kérlek benneteket, hogy továbbra is úgy szolgáltassátok ki a Szentségeket, mint korábban, de még nagyobb igyekezettel. Továbbra is lássátok el szent feladatotokat, amint azt eddig is tettétek. Kötelességgel tartoztok Isten gyermekeivel szemben, és nektek vezetnetek kell nyájatokat. Maradjatok mindenkor hűségesek Tanításaimhoz.

Nem ti lesztek azok, drága szolgáim, aki majd cserbenhagyják Egyházamat a Földön. Nem a ti tetteiteken keresztül fognak megváltozni a Törvények Egyházamban annak érdekében, hogy az új tanokat tárt karokkal elfogadják.

Ti hűségesek fogtok maradni Egyházam szolgálatában, és végezni fogjátok kötelességeiteket egészen a szörnyű napig. Ez az a nap lesz, amikor a Szentmisémet a felismerhetetlenségig meg fogják változtatni. Isten ellenségei lesznek azok, akik eltaszítanak Tőlem benneteket, azok, akik beszivárogtak Egyházamba.

Amikor az új miseformát elétek tárják, akkor nem marad más választásotok, mert tudni fogjátok, hogy többé már nem a Legszentebb Eukarisztiát fogja felkínálni. Ekkor végre az Igazság fel lesz tárva számotokra, habár addigra már ismerni fogjátok a jeleket. A jelek magukba foglalják majd az imák szabályozásának különös új módjait; A Sátánra többé már nem fognak utalni, és a Szentségeket meg fogják változtatni annak érdekében, hogy más elnevezéseket vezessenek be. Ti kényelmetlenül fogjátok magatokat érezni, mégis kötelezettséget fogtok érezni arra, hogy hűségesek maradjatok Egyházamhoz.

Ha továbbra is hűségesek maradtok Tanításaimhoz, akkor földi Egyházam Létezése egyedüli túlélési eszköz lesz számotokra.

Amikor Tanításaimat, Szentségeimet és a Szentmisémet megváltoztatják, nem szabad tévednetek. Ha ti nem tartjátok be Törvényeimet, akkor elárultok Engem.

A többi Keresztény Egyháznak: figyelmeztetlek benneteket, hogy ez a fertőzés a ti egyházatokra is ki fog terjedni. Idővel nehéz lesz számotokra, hogy olyan módon tanúsítsatok tiszteletet Tanításaim iránt, ahogyan az a világnak adatott. Minden keresztény szenvedni fog a hamis próféta és serege és az Antikrisztus rendszere alatt, kinek arcát, mint minden idők legbefolyásosabb vezetője, hamarosan sugározni fogják az egész világon.

Jézusotok”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/uzenet-a-papok-szamara-es-mindazon-felszentelt-szolgaim-szamara-akik-eletuket-szent-szolgalatomra-adtak/

“… Mert van egy dolog, amit tudnotok kell: az Antikrisztus bájos vonzóereje mögött ott lesz a bűnre való ösztönzés terve, hogy így az emberiség meghozza végső döntését: dacolva Istennel a fenevad pártjára álljon. Amikor ennek az ideje elérkezik és amikor már minden kísérletet megtettem a lelkek megmentésére, akkor bevégeztetett.Csak a választottak vétetnek fel Királyságomba.

Jézusotok”

Amikor az ember élelmiszerért fog tülekedni, mivel az éhínség markában tartja a világot, a Harmadik Pecsét akkor lesz kinyilatkoztatva.

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/amikor-az-ember-elelmiszerert-fog-tulekedni-mivel-az-ehinseg-markaban-tartja-a-vilagot-a-harmadik-pecset-akkor-lesz-kinyilatkoztatva/
———
Római katolikus:

4. nagyböjti hét szombat

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Legfájóbb csalódásaink közepette is bízzunk abban, hogy Istennek hozott áldozatunk nem marad gyümölcstelen!
A gonoszoktól szorongatva a próféta így fohászkodott:
Uram, te megmutattad nekem, és így felismertem cselekedeteiket. Világos lett előttem, mert feltártad szándékaikat.
Én pedig, mint szelíd bárány, amelyet áldozatra visznek, nem tudtam, hogy milyen tervet szőnek ellenem.
Azt mondották: „Pusztítsuk ki a fát gyökerestől; irtsuk ki őt az élők földjéről, hogy még a nevét se emlegessék többé.” Te, seregek Ura, igazságosan ítélkezel, te a vesék és a szívek vizsgálója vagy: hadd lássam, miként ítéled és bünteted meg őket!
Ezért tártam fel előtted ügyemet.
Ez az Isten igéje.
Jer 11,18-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek. (Vö. 2a. vers.)
Előénekes: Én Uram, Istenem, csak benned remélek, * ments meg minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem.
Nehogy elragadja, lelkemet, mint egy oroszlán, * és széttépje, mert nincs, ki megmentsen.
Hívek: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek.
E: Ítélj meg, Uram, engem, * mert igaz és ártatlan vagyok.
Szűnjék meg a bűnösök gonoszsága † és az igazakat erősítsd meg, * szíveket és veséket vizsgáló igaz Isten.
H: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek.
E: Oltalmamat én Istennél találom, * megmenti ő a tiszta szívűt.
Isten igaz bíró, * haragjától naponta félni kell.
H: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek.
Zsolt 7,2-3.9bc-10.11-12

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö, Lk 8,15 – 12. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézust nem akarják elismerni Messiásnak, mert Galileából származik.
Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”
Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz.
Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.”
A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!”
Ezután mindegyikük hazatért.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 7,40-53″

——
Görög katolikus:

47 Az első ember a földből származik, hiszen Isten a földből formálta. A második ember a Mennyből jött.48 Amilyen volt az első, a földből való ember, olyan a többi földi ember is. Viszont, amilyen az a Mennyből való, olyanok azok is, akik szintén a Mennyből származnak.49 Ahogyan hasonlítunk az első földi emberre, úgy fogunk hasonlítani majd arra a mennyeire is.50 Ezt azért mondom, testvéreim, mert ezzel a földi, hús-vér testünkkel nem vehetünk részt Isten Királyságában. Hiszen az, ami el fog pusztulni, az nem vehet részt abban, ami örökkévaló.

51 Figyeljetek rám, mert titkot tárok fel előttetek: nem mindannyian fogunk meghalni, de mindannyian át fogunk változni!52 Mindez egy szempillantás alatt fog történni, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik. Megszólal a trombita hangja, és akik korábban meghaltak, feltámadnak a romolhatatlanságra, az örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. …”

“… 25 Igazán mondom nektek, eljön az idő, sőt, már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának hangját, és akik hallgatnak a szavára, örökké élni fognak. 26 Mert ahogyan az élet forrása az Atyában van, ugyanúgy a Fiúnak is megadta, hogy benne is az élet forrása legyen.27 Sőt, arra is felhatalmazást adott neki, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.28 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az idő, amikor minden halott meghallja a sírokban a Fiú hangját, 29 és előjön. Akik életükben jót tettek, az örök életre támadnak fel, akik pedig gonosz dolgokat műveltek, azért támadnak fel, hogy ítéletre kerüljenek.” “
“… 11 Azt kívánjuk, hogy mindannyian szorgalmasan végezzétek ezt a munkát, egész életetekben. Így azután meg is fogjátok kapni, amiben most reménykedtek!12 Ne legyetek lusták! Azokat kövessétek, akik hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik!”
—–
—–
—–
VIDEO:
Miracle of Jesus in Jerusalem 2016


Szerző: Andre Lowoa  2018.03.16. 18:01

"Amikor tehát megérkeztek a vándorkereskedők, a vízveremből testvérei kiemelték Józsefet, és eladták húsz ezüstért; azok pedig Egyiptomba indultak vele. 
Ez az Isten igéje. 
Ter 37,3-4.12-13a,17b-28
...
A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!« 
Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 21,33-43.45-46)
 
KÉP:

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwol.jw.org%2Fhu%2Fwol%2Fmp%2Fr17%2Flp-h%2Fmy%2F2004%2F149&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwol.jw.org%2Fhu%2Fwol%2Fdsim%2Fr17%2Flp-h%2F1101978074&docid=DJE6qcT7cICDQM&tbnid=2vMg2VBRJWaOHM%3A&vet=1&w=600&h=300&bih=644&biw=1280&q=j%C3%B3zsefet%20eladj%C3%A1k%20testv%C3%A9rei&ved=0ahUKEwjJ3tabz87SAhWIVSwKHY0FDHEQMwgnKA0wDQ&iact=mrc&uact=8#h=300&imgrc=2vMg2VBRJWaOHM:&vet=1&w=600

Szerző: Andre Lowoa  2018.03.16. 17:41

Engedd, hogy Isten elfogadjon és megszabadítson a félelemtől

"Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg." (Zsolt 8,6)
Nem ismerjük fel, mennyire egyediek és értékesek vagyunk - egyikünk sem ismeri fel. Tele vagyunk kétségekkel önmagunkat illetően, ezért sebezhetőek vagyunk, kiszolgáltatva az elutasítástól való félelemnek. Mikor kritizálnak minket, a kétségeink miatt mélyen legbelül attól tartunk, hogy igazuk van. Tehát még jobban fáj.

A bűn hatása mindig a bizonytalanság érzet. Minél vétkesebbek vagyunk, annál bizonytalanabbá válunk. Mikor valaki nem vesz rólad tudomást egy összejövetelen, lehet azt gondolod: "Biztos nem kedvel!" Pedig talán csak nem vette észre, hogy ott vagy. Mivel félelmeiden keresztül néztél rá, sebezhetővé váltál.

Mi az ellenszer az elutasítástól való félelemre? Az ellenszer, Istent tenni az első helyre. Másodjára, az embereket a maguk helyén kezelni, véleményüket a megfelelő szemszögből szemlélni. Ezután pedig el kell fogadnod, amit Isten mond rólad.

A 8. zsoltár 6. verse így szól: "Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg." Téged Isten alkotott, Isten pedig nem készít selejtet.

Nemcsak hogy Isten teremtett minket, de Krisztus által el is fogad minket - nem azért, amit tettünk, mert sohasem lehetünk elég jók ahhoz, hogy a tökéletes Isten elfogadjon. Az efezusiakhoz írt levélben ezt olvassuk: "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben." (Ef 1,4) Jézus Krisztus meghalt a kereszen, megfizetve minden bűnünkért, és elfed minket szeretetével. Isten lenéz rád és így szól: "Amit Jézus tett, elfogadom. Téged is elfogadlak." Mindössze annyit kell tenned, hogy elfogadod, amit Jézus tett érted.

Isten teremtett téged. Krisztus tett elfogadhatóvá. Nem számít, hogy te mit tartasz magadról, nem számít, hogy mások mit mondanak rólad. Ha Isten azt mondja, rendben, akkor rendben vagy.

Nem számít ki utasít el, Isten sosem fog.

Beszéljetek róla

Hogyan változna meg az életed, ha értékesnek látnád magad annak fényében, hogy Isten értékesnek tartott téged, hogy fiát feláldozza érted?
Hogyan tudnád ezt az üzenetet másnak eljuttatni, akinek ugyanolyan nagy szüksége van rá, mint neked?

Hogy csökkentsd a bukástól való félelmed, fogalmazd újra a félelmet


"Nem számít milyen gyakran esnek el a becsületes emberek, ők mindig talpra állnak." (Példabeszédek 24:16/a. TEV fordítás)

Sose felejtsd el ezt az igazságot: a kudarc valószínűleg nem öl meg.

Nagyon eltúlozzuk az elbukás hatásait. Túlságosan felfújjuk a kudarc lehetőségét. Elbukni nem a világ vége. Félni az elbukástól sokkal nagyobb kárt okoz, mint az ha nem sikerül valami.

A Példabeszédek 24:16-ban azt olvassuk: "Nem számít milyen gyakran esnek el a becsületes emberek, ők mindig talpra állnak." (TEV fordítás) Még a jó emberek is megbotlanak, ők is hibáznak, ők is felfújják a dolgot.

Nem azok a sikeres emberek, akik sosem esnek el. Azok az emberek sikeresek, akik újra felkelnek és folytatják tovább. A sikeres emberek egyszerűen nem tudják hogyan kell feladni.

Hallottál már ezekről a híres kudarcokról?

 • Georges Washington a csatái kétharmadát elvesztette, a Függetlenségi Háborút viszont megnyerte és később ő lett az Egyesült Államok első elnöke.
 • Napóleon csak negyvenkettedikként végzett egy negyvenhárom fős osztályban. Utána ment és leigázta Európát!
 • 21 évesen Babe Ruthank 714 hazafutása volt, de 1330 alkalommal rontott el három ütést egymás után. Majdnem kétszer annyiszor elbukott, mint ahányszor sikerült neki a hazafutás.
 • A híres regényíró, John Creasey 753 elutasítást kapott mielőtt 564 könyvet kiadott volna.
 • Rowland Hussey Macy hét alkalommal elbukott mint kereskedő mielőtt sikerült elindítania a Macy's üzletláncot.

A nagy emberek egyszerűen csak közönséges emberek, akik különösen nagy elszántsággal rendelkeznek. Ők csak mennek tovább. Ők tudják, hogy amíg nem adják fel, addig nem buknak el.

Ez alapján kell csökkentened a sikertelenségtől való félelmedet. Újra kell fogalmaznod.

Azt gondolod, azáltal ha nem tűzöl ki magad elé egy bizonyos célt, nem buksz el. Pont hogy akkor vallasz kudarcot, ha nincs célod. Kudarcot vallasz ha nem kelsz fel újra miután elestél, ha elutasítod azt, hogy újra megpróbáld.

Az első nap az óvodában rossz sorba álltam be és ezáltal rossz csoportba kerültem. El tudod képzelni, hogy hazamentem és közöltem a szüleimmel, hogy "Elbuktam! Ez az óvoda dolog egyszerűen nem megy"? Persze hogy nem.

Tovább kell menned! Ha nem sikerül elsőre, nem olyan nagy dolog. Nem buksz el, amíg nem adod fel!

Beszéljetek róla:

 • Van valaki, akit csodálsz amiatt, ahogy a bukást kezelte? Mi teszi azt az embert ennyire csodálatra méltóvá?
 • Mi a legnagyobb kudarcod, amit eddig átéltél? Mit tanított neked?
 • Mi segít és motivál téged, amikor egy lehetséges kudarccal nézel szembe?

Hogyan légy önmagad és ne valaki más

„Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: 'Miért formáltál engem ilyenre?'" (Róm 9,20)

Mivel Isten tudja, mi a legjobb számunkra, hálásan kell fogadnunk azt, ahogy alakított minket. A Biblia azt mondja: „Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: 'Miért formáltál engem ilyenre?'" (Róm 9,20)

Isten saját céljai szerint határozta meg a természetünket és az alkatunkat, ezért nem kellene neheztelnünk vagy elutasítanunk azt. Ahelyett, hogy mások mintájára újra próbáljuk formálni magunkat, ünnepelnünk kéne a személyiségünket, amelyet külön számunkra készített Isten. „Krisztus mindannyiunknak különös képességeket adott - bármi legyen is az, amit nekünk szánt ajándékainak gazdag tárházából." (Ef 4,7 LB fordítás)

Elfogadni önmagadat egyben azt is jelenti, hogy elismered a korlátaidat. Senki sem jó mindenben, és senkit sem hívott el Isten minden feladatra. Mindannyiunknak meghatározott szerepe van. Pál tudta, hogy az ő elhívása nem arról szól, hogy mindent ő végezzen el és mindenkinek kedvére tegyen, hanem az, hogy arra a bizonyos szolgálatra koncentráljon, amire Isten formálta (Gal 2,7-8). Azt mondta: „Mi annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is." (2Kor 10,13)

A 'mérték' szó arra utal, hogy Isten mindegyikünknek kijelölt egy területet a szolgálatra. Az egyéniséged határozza meg, hogy miben vagy különleges. Ha megpróbáljuk kibővíteni a feladatunkat azon a határon túl, ami Isten nekünk szánt, akkor az feszültséghez vezet. Pont úgy, mint a versenyeken: minden futónak ki van jelölve egy sáv, ahol futhat. Mi is egyenként „állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát." (Zsid 12,1)

Ne irigykedj a szomszédos pályán futóra; csak arra koncentrálj, hogy befejezd a versenyt! Isten azt akarja, hogy élvezettel használd a személyiségedet, amit tőle kaptál! A Biblia így fogalmaz: „Gondosan ügyelj a saját munkádra, így a jól végzett munka elégedettséggel tölt el, és nem kell másokhoz hasonlítanod magad." (Gal 6,4 NLT fordítás)

A Sátán megpróbál majd számos módon megfosztani téged a munka örömétől: arra csábít, hogy szolgálatodat másokéval vesd össze és mások elvárásaihoz igazítsd. Mindkettő halálos csapda, ami elvon attól a feladattól, amire Isten szánt. Valahányszor elveszted örömödet a munkában, gondold át, vajon nem valamelyik csábítás okozza-e azt!

Beszéljünk róla:

* Szerinted miért olyan könnyű, hogy másokhoz hasonlítsuk szolgálatunkat? Az ilyen összehasonlítás hogyan befolyásolja munkánkat és Krisztus Testének egységét?
* Isten hogyan formált téged a szolgálatra? Mik a te korlátaid?
* Hogyan tudod megállapítani, hogy Istennek mik az elvárásai abban a bizonyos szolgálatban, amit végzel? Szerinted mik az elvárásai?

Isten szabadságot akar neked adni


„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8:36 NIV fordítás)

A világ a szabadság fogalmát a fegyelmezetlenül élésben határozza meg: „Azt teszek, amit akarok és mindenkinek azt mondok, amit akarok, nem véve figyelembe mások véleményét.” Valószínűleg ezzel mindenkit megégetsz magad körül, de legalább úgy viselkedsz, ahogyan te akarod. A világ azt mondja, megkapod a szabadságod, de csak úgy, ha teljes mértékben önzővé válsz.

A Biblia azonban azt mondja, hogy az egyetlen út az igazi szabadsághoz Jézuson keresztül vezet: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8:36 NIV fordítás).

Az igazi szabadság a félelemtől való szabadság, amikor mentes vagy a rossz lelkiismerettől, az aggódástól, a keserűségtől és a halálfélelemtől. Nem kell szerepeket játszanod, mert szabadon lehetsz önmagad.

Hogyan szabadulhatsz meg ezektől a félelmektől? Úgy, hogy engeded, hogy Isten szeressen! János apostol azt tanítja, hogy „a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1János 4:18a NIV fordítás).

Amikor rádöbbensz arra, hogy Isten mennyire szeret téged, attól kezdve teljes szabadságban fogsz élni. Valójában dicsőíted Istent, amikor világossá válik számodra, hogy „maga Isten a szeretet.” A dicsőítés egyik megnyilvánulása, ha egyetértesz azzal, hogy Ő egy szerető, gondoskodó Isten és támaszunkat leljük „az ő szeretetében, amit számunkra tartogat”. (1János 4:16a NIV fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha kétségeid vannak Isten szeretete felől, mit gondolsz, mi okozhatja a hitetlenséged életed ezen területén?
 • Hogyan mutatta meg számodra Isten az ő szeretetét?
 • Hogyan segít az a tudat, hogy Isten hatalmas szeretettel szeret, hogy helyesen tudj másokat szeretni?

Isten szava át fogja alakítani az életed

"Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." János 8:31b-32Semmi sem tudja az emberek életét úgy megváltoztatni, mint a Biblia. Láttam alkoholistákat és függőket ahogy az életüket józanná és tisztává tették, mert elkezdték olvasni a Bibliát. Láttam Isten igéjét, ahogy megváltoztatott önmaguk körül forgó, nárcisztikus férfiakat, akik megbecstelenítettek és felhasználtak nőket, Isten szerinti férjekké, csodás apákká, és példamutató polgárokká a társadalomban.

A törvények nem tudják megváltoztatni a szíveket. Ha azt hinném, hogy meg tudják, akkor politikus lennék. Semmi hitem nincs abban, hogy a politika meg tudja változtatni a föld legnagyobb problémáit. Hozhatsz törvényeket, amik azt mondják, hogy a rasszizmus és a vakbuzgóság törvénytelen, de semmilyen törvény nem fog egy bigott embert más rasszokból származó emberek kedvelőjévé tenni. Csak Isten teheti ezt meg.

Jézus ezt így mondta a János 8 31-32-ben: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Világi egyetemek szerte a világban a falaikba vésve hirdetik az igevers második felét: "Az igazság megszabadít". De ugyanezek az egyetemek elutasítják az igevers első felét. A saját véleményed, vagy mások véleménye nem tesz szabaddá. Csak a Biblia fog. Még akkor is, ha a Bibliának engedelmeskedni nehéz és kényelmetlen, ez az ami felszabadít.

Mindent elhiszel, amit a neten olvasol? Persze hogy nem! Mindent elhiszel, amit a tévében látsz? Nem. Mindent elhiszel amit az újságokban, vagy a a"People" magazinban olvasol? Nem. Miért töltünk több időt olyan dolgok olvasásával és nézésével, amiről tudjuk hogy hazugság, mint azzal, amiről tudjuk hogy igaz?

Az alapkérdés amivel szembe találod magad az életben ez: Minek lesz fennhatósága az életed fölött? Isten igéjének, vagy a világnak? Isten szavának, vagy egy politikus véleményének? Döntened kell, méghozzá minél előbb.

Ha a Biblia nem csalhatatlan, tévedheteten, és hibátlan, akkor hatalmas bajban vagy. A Biblia elmondja, hogyan menekülhetsz meg. Elmondja, hogy az életed nem véletlen. A Biblia elmondja, hogyan nyerhetsz megbocsátást. Elmondja Isten hogyan használthat jóra itt a földön.

Ha Biblia nem igaz -tökéletesen igaz- akkor az élet értelmetlen.

Beszéljünk róla:

Milyen fennhatóság uralkodik rajtad, Isten szava, vagy a világ?

Hogy néz ki annak az embernek az élete, aki mások véleményére alapozza az életét?

Milyen a pokol?

 

„Ha valaki nem szereti az Urat, legyen az a személy elválasztva Istentől – örökre elveszve.” (1Korintus 16:22, ERV fordítás)

 Emberi szavakkal elég nehéz meghatározni a poklot, olyan mintha megpróbálnánk elmagyarázni az internet működését egy hangyának.

Valójában azonban Jézus többet beszélt a pokolról, mint a mennyről. És annak alapján, ahogy Jézus – és mások a Bibliában – leírták a poklot, egyáltalán nem szeretnénk, ha részünk lenne benne, sőt azt sem szeretnénk, hogy bárki, akit szeretünk vagy ismerünk megtapasztalná, hogy milyen.

Mit tanít tehát a Biblia a pokolról?

1. A gyötrelem helyszíne. A Lukács 13:28 azt mondja, hogy a pokolban „Sírni fogtok és kegyetlen fájdalmaitok lesznek” (GW fordítás). A pokollal kapcsolatos elképzelésünk tehát, miszerint ott tűz és gyötrelem lesz, a Biblián alapszik.

2. Az Istentől és más emberektől való teljes elválasztottság helye. Ez a legrosszabb a pokolban. Ha úgy éled le az életedet, hogy azt hajtogatod, hogy nem akarod, hogy közöd legyen Istenhez, akkor tulajdonképpen célba érsz. A pokol az Istentől való teljes elválasztottságot jelenti. „Ha valaki nem szereti az Urat, legyen az elválasztva Istentől – örökre elveszve.” (1Korintus 16:22, ERV fordítás)

3. Egy szeretet nélküli hely. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten maga a szeretet. Isten nélkül pedig örökre az ő szeretete nélkül maradunk a pokolban. A Biblia egy más helyen azt is mondja, hogy „Nincs félelem a szeretetben, a tökéletes szeretet kiűzi az összes félelmet” (1János 4:18, GNT fordítás). Mihez hasonlítható Isten szeretete nélkül élni? Olyan, mintha állandóan halálra lennél rémülve.

Mindenki, aki a pokolra jut, a saját választása miatt kerül oda. Azt fogja kapni, amiről mindig is azt gondolta, hogy kell neki: egy Istentől elválasztott életet. De Te nem akarhatod ezt! Nem akarhatsz a pokolra jutni! Dönts másképp még ma!

Ahhoz, hogy megtudd, hogyan lehet örök életed, és hogy elkerüld a pokol gyötrelmeit, látogass el erre az angol nyelvű oldalra: rickwarren.org/know-god. Kérlek, mondd el nekem, ha úgy döntesz, hogy követni szeretnéd Jézust. Szeretnék veled együtt ünnepelni! Írj nekem (angolul) a rick@rickwarren.org címre.

Beszéljetek róla:

 • Szerinted Jézus miért beszélt többet a pokolról, mint a mennyről?
 • Mennyiben hasonlít vagy különbözik a pokolnak a fenti leírása attól a képtől, ahogyan azt napjaink kultúrájában  ábrázolják?
 • A Biblia pokolról szóló leírásaiban van olyan rész, amit nehezen tudsz elfogadni? Miért?
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.16. 10:05

A Szentlélek megvilágosító erejéért
A mai nap imádsága:
Uram! Tedd értelmessé szíveinket, hogy felfedezzük parancsolataidban az elhívást Örökkévaló Országodba! Újítsd meg lelkünket, hogy elszálljon belőle a csüggedés, a reménytelenség, a hitetlenség, s Szereteted Igazságosságára alapozva, megtartó törvényeid szerint szolgálni tudjuk embertársainkat! Ámen

 

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság.
Ézsaiás 48,18
Pál írja: Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?
Róm 6,16
1728 óta a németországi Hernhutban megszakítás nélkül állítják össze Bibliaolvasó Útmutatónkat, a Losung-ot, melynek segítségével szerte a világban mintegy 50 nyelven olvassák Isten igéjét. Ennek alapján elmélkedünk mi is, minden reggel... Jó erre a "másképpen-virtuális" közösségre gondolni ebben a széthúzó, hatalmiharcos világban... hogy Nemzeti Ünnepünkre éppen két ilyen ige került, nem a hernhutiak műve, sokkal inkább a Szentléleké. Amikor ma megdobban a szívünk, akkor annak nem aktuálpolitikai oka van - bár az is lehetne, hiszen az evangélikus Kossuth Lajos és Petőfi Sándor példát adtak az utókornak, hogy szívünk és eszünk mindig a helyén kell hogy legyen...
Az Ige mindig felülemelkedik az evilági torzsalkodásokon, más távlatokat nyitogat számunkra. Így van ez még akkor is, ha ennek érvényességét figyelmen kívül hagyja az ember. Isten azonban úgy rendezte el ezt a világot, hogy a lelki élet fontosságát mintegy hangsúlyozandó, az evilági boldogulásunkat összekötötte a lelkiekkel. Nem lehet boldog ezen a földön az, aki csak e látható világ, megfogható, ehető-iható, birtokolható javait tartja értéknek. Sőt! Pusztulásra ítélt az a kor, mely nem ismeri fel teremtettségbeli korlátait, pozitív megfogalmazásban: teremtményi lehetőségeit. Aki Istenre figyel, arra árad a jólét... itt persze sokan felszisszennek, de e kellemetlen reflekció mögött az a zsigeri tapasztalás húzódik meg: a jólét csak az anyagiakban testesülhet meg. Pedig ez nem így van! A legfontosabbakat soha nem lehet anyagiasítani: szabadság, szerelem, tisztesség, becsület, hit, békesség, megelégedettség... olyan értékek, melyek fölé rendelni ugyan lehetséges az anyagiasságot, de az sosem tud ezeken uralkodni, mert ezek Isten előtt kedves dolgok, melyeket nem lehet öntörvényűen más koordinátarendszerbe állítani... Legfeljebb "magyarázgatni" lehet, hogy az igazság az csak részben igazság... Nincs féligazság, sem olyan, mely csak "részben felfedett" igazság... csak Az Igazság létezik, mely Isten törvényétől el nem választható.
Pál a "szolgaságról" ír a római gyülekezetnek. Világossá akarja tenni, hogy amibe reménységünket, bizalmunkat vetjük, az lesz életünk ura. Ezért jól meg kellene gondolnunk, hogy szívünket mivel gyömöszöljük tele: Naív álmokkal, jól hangzó válaszokkal, melyek megoldást mégsem adnak vagy pedig Isten szeretetével, mely elűz minden félelmet, csüggedést, s erőt, józanságot teremt életünk minden területén. A választás csakis rajtunk áll! Rabok vagy szabadunk leszünk?
Életút...
A mai nap imádsága:
Istenem! Feladatokat bíztál ránk, s olykor úgy érezzük, ezeknek súlyát már nem vagyunk képesek hordozni... Kérünk Téged: Adj nekünk erőtől duzzadó, derűs szívet, hogy Benned bízva elérhessük célunkat, s megfuthassuk a pályát, amit nekünk rendeltél! Ámen

 

Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut,
hanem a könyörülő Istené.
Rm 9,16
Több mint húsz éve ível a Simpson család sikere. Az eltorzított karekterek tükrözik a közösségi lét fonákságait, s ritka, de áhított szépségeit - emiatt minden korosztály és minden társadalmi réteg talál benne valami élvezhetőt elgondolkodtatót. A gyerekek jókat derülhetnek például Bart viccein, de a felnottek is könnyen azonosulhatnak egy-egy karakterrel, felfedezve bennük saját problémáikat. Akadnak, akik a felszíni humort keresik a sorozatban, mások szerint viszont Homer igen komoly filozófus. A Simpson (anti)család hatása még a vallásra is kiterjed: az anglikán egyház néhány éve "Mix It Up with The Simpsons" címmel adott ki egy könyvet, amely a rajzfilmsorozat biblikus tartalmát boncolgatja: a mozgalom keretében az ifjúsági vezetők templomokban szerveznek vetítéseket, és a Simpson családból vett példákkal magyarázzák a Bibliát a fiataloknak, remélve, hogy ezzel több tinédzsert tudnak bevonzani a templomokba.
Napokban valaki azt mondta nekem egy sóhajos mellékmondatban: "Bizony, a gyereknevelés igen nagy felelősség!" Utólag gondoltam bele: valóban az... s milyen jó, hogy előtte ezen nem "rágódtam" - talán még a családalapítástól is megrettentem volna, ahogyan manapság sok fiatal menekül is ez elől. Emlékszem, a lassan húsz éve tartó folyamatos építkezés, felújítás (kényszeres magyar valóság) kellős közepén, az évekig korlát nélküli teraszon állva feleségem beszélgetett egy kolleganőjével... Miközben három piciny gyermekünk körülzsongták édesanyjukat, a kollegina tárgyilagosan megállapította - látván azt az őrületes építkezési felfordulást, amiben éltünk: "Ti sem vagytok normálisak... Ilyen óriási meló, meg ez a sok gürizés! És mikor fogtok élni?"...Jónéhány évvel később aztán ő is feladta világjárós "happy-szingli" életét, s vállalta a gyereknevelés édes nyomorúságait... Milyen érdekes, hát mégiscsak győzött az Élet az önzés kényelme felett...
Tény, hogy még egy ilyen hosszútávú, kockázatos projekt, mint a gyereknevelés, aligha akad. Néhány tízpercben ugyanis nem lehet elmagyarázni: "Fiam/lányom, így kell embernek lenned!" - ezt csak egyféleképpen lehet megtenni, 20-25 éven keresztül gyermekeink elé élve. Amennyire emberek (istenképűek) tudtunk lenni a múló időben, annyira lesznek "jóemberek" a fiaink, lányaink. Ne csodálkozzunk hát azon, hogy manapság olyan a világ, amilyen... Az okokat nyugodtan kereshetjük apáink, nagyapáink istentől elfordult életében, s akár akarjuk, akár nem, lassan számot kell vetnünk önmagunkkal is: Mennyire tudtuk megélni azt, amire rendelt minket a JóIsten? A régi megfigyelés minden generáció számára, nekünk is beigazolódik: "Megbüntetem a fiakat az atyák (no meg az anyák!) bűneiért is, harmad és negyedíziglen..."
Aki felvállalja a családalapítás-gyereknevelés évtizedes igenlését, az bizonnyal megtapasztalja, hogy nem csak az akaráson, nemcsak a futáson múlik az eredmény... Egyedül a könyörülő Isten megtartó kegyelme nyújthat biztonságot a folyamatosan változó világban! Ezért mondhatjuk el gyakorló szülőként, aggódó édesapaként és édesanyaként hitvallásosan: "Omnia est gratia!" azaz, minden kegyelem, s ezért Egyedül Istené a Dicsőség - Soli Deo Gloria!

Gazdagság...

 

URam! Add, hogy soha ne felejtsem, hogy amim van, azt mind Tőled kaptam, s azért adtad, hogy szolgáljak vele, s hűséges munkatársad legyek a szép és jó naponkénti megvalósulában! Ámen

 

Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.
Mk 10,21
Nem mindenki hitvány, aki gazdag... ahogyan, nem mindenki becsületes ember, aki szegény. A korunk, a nemünk, a szociális helyzetünk csupán adottságok, melyek természetesen meghatározó erővel bírnak, de végül nem ezektől függ az emberségünk! Az, hogy milyenek vagyunk valójában, mindig attól függ, mi lakozik a szívünkben? Ha valakinek a szíve szeméttel van tele, annak gondolatai is piszkosak és nagy valószínűséggel az élete sem makulátlan tisztaságú...
A Mester - akkor és ott - találkozott egy gazdag ifjúval, aki maga is kereste a "Názáretit". Ez a furcsa vándorprédikátor fiatal kora ellenére bölcs tanító hírében állt, azt híresztelték róla, hogy Ő nem úgy tanít, mint ahogyan a "többiek" szoktak, hanem erő és hatalom kíséri szavait. A gazdag ifjú szíve mélyén talán reménykedett abban, hogy végre valakitől nemcsak megnyugtató választ kap, de olyat is, ami egyben a megoldás is az ő helyzetére...
Mert ugye régen is úgy gondolták, mint manapság: "Jobb gazdagnak és egészségesnek lenni, mint szegénynek és betegnek!" -, ahogyan a szólás is tartja: "Senki sem a maga ellensége." A gazdagság, a jólét ugyanis függetlenséget, szabadságot jelent: mobilitásban, időben, sőt a régi korokban még ismeretben is, hiszen a szegénynek nem volt pénze a "házi tanítókra"... Nagyszerű dolog, hogy errefelé (Európában) általános a tankötelezettség, de hiába a lehetőség, még a majd ötszázmilliós Európa is bővelkedik az analfabétákban! (A felnőtt lakosság 4-5%-a írástudatlan, s nagyobb részük Közép-, és Kelet-Európában él...)
Jézus rátekintett erre az ifjúra, s megkedvelte. Bizonyára látta benne a "lehetőséget, a potenciált"... Ez az értelmes, s tisztaszívű ifjú lehetett volna egy a műveltségben is jártas apostol, a többi egyszerű, többnyire halász-emberből lett emberhalász között! Az Újszövetségben arról olvashatunk, hogy volt, aki nagyon szerette volna követni tanítványként ezt a Csodás Tanítót, de Jézus "hazaküldte", hogy otthon tegyen bizonyságot megváltozott életéről... Ennek a gazdag ifjúnak pedig hívása(!) volt: "Jöjj, és kövess engem!" De hiába a mennyország ígéretes összes kincse, a Gazdag ifjú azon az áron, hogy le kelljen mondania földi vagyonáról, nem tudott igent mondani a meghívásra!
Ma sincs ez másképpen! Isten számos formában érint meg itt is, most is, ma is embereket, s hívja el őket egy tiszta, tartalmas, szép "bizonyságtevő" életre. A válasz mégis többségében visszautasító... Tetszik vagy sem, Jézus követésének nincs alternatívája! Két úrnak nem lehet szolgálni, azaz egy szívet nem lehet kettévágni, hogy ide is dobogjon meg oda is! Sokan azt gondolják, hogy a kereszténység az egyet jelentene az aszkétikus élettel, a teljes lemondással, jóllehet ez nem így van. Amit "kér" az Isten - s ezt joggal el is várhatja, mint Teremtő -, hogy mindent megelőzve Ő legyen az első helyen! De sokan még erre sem képesek, hogy a sorrenden változtassanak, s mindenáron és mindig az első helyen akarnak állni... Változtatni ezen nem akarnak, de Isten sem változtatja meg törvényeit! Így aztán mindenki azt arat, amit elvetett...
Ítélet, ítélkezés ...
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne legyenek előítéleteim, s ne ítélkezzem helyetted. Add, hogy azt tegyem, amire teremtettél, s tudjak szeretni akkor is, amikor nagyon nehéz ezt megtennem! Ámen

 

Ha ítéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói.
Ézs 26,9b
Megrázó képsorok és hírek érnek el minket Japánból, ebből a számunkra különös világból, ahogyan kénytelenek megadni magukat tragikus sorsuknak: mega-földrengés, gigantikus cunami, s az atomkatasztrófa óráról-órára körvonalazódó réme. Isten (vagy inkább az élet?) igazsága már csak ilyen: a sors botütéseit nem mindig azok kapják, akik azt emberi szemmel nézve megérdemelnék: gazember hatalmasok, akik nemzeteket tolvajló konszernek és holdingok mögé bújva, s Földünk ökoszisztémáját rombolva most is szüntelen álmodják (extra)profitjaikat - s már most is, a hírek szerint, a tőzsdén spekulálnak e dolgos nép kárára... Milyen ember az ilyen? Az ítélkezés joga az Istené, de annyi bizonyos, az ilyen emberek lelketlenek...
Isten igazsága az, hogy Övé az első, s az utolsó szó is. A kettő között - amíg világ a világ - mi elmélkedhetünk az Ő teremtői igazságáról, de ezek a gondolatok mélységesen emberi gondolatok lesznek, melyek sosem érik el az Isten magasságát. Vannak szélsőségesen gondolkodó zsidók, akik még mindig várják a Messiást - s kikérik(!) maguknak, hogy keresztények imádkozzanak az ő megtérésükért -, Aki aztán a próféták tanításai szerint? "az idők végén egybegyűjti majd Izrael szétszórtjait a világ négy tájáról, elviszi őket az ősi földre, és újra felépül a jeruzsálemi Szentély". Jegyezzük meg gyorsan: a középkor legnagyobb zsidó tudósa, Májmúni Mózes (Maimonides) ezért a messiásvárást a zsidó vallás 13 alapelve közé sorolta! A szélsőségesen gondolkodó muzulmánok csak Allah-hitűekkel látják kereknek a világot, s a szélsőségesen gondolkodó ultrakegyes keresztények meg úgy hiszik, Istentől rendelt feladatuk a más kultúrájú népek bármi-áron-való ráidomítása a saját Krisztus-elképzelésükre. Ha a fenti vallásos meggyőződésből fakadó világmegváltási elképzeléseket egyféleképpen akarnánk minősíteni, azt mondhatnók: kulturális arrogancia!
Isten ítélete mindig az egyes ember életében történik meg, aminek aztán kihatása van a közösségre - ezért ilyen a világ, amilyen. Az, hogy Földünk folyamatosan változik/mozog, az az Isten teremtette világ alaptörvénye. A modern ember Istennel együtt kizárta a törvényszerű "véletlen"-t is. Ahhoz, hogy visszataláljunk Istenhez, meg kell értenünk a "véletleneket" is, melyek Isten kezében kormányzó erők... Jehova tanúi mindig is szívesen "fürödtek" végítéletes képekben, melyekről nem hiányoztak a pusztító angyalok sem... Istennek azonban nem kell aktívan résztvennie az apokaliptikus történésekben, elégséges csak annyi, hogy egy pillanatra óvó/védő kezét levegye az emberről...
Szerző: Andre Lowoa  2018.03.16. 09:59