Isten közel van

 

„Közel van az Úr mindenkihez, aki segítségül hívja.” (Zsolt 145:18/a, NIV-fordítás)

Isten nem olyan távoli, mint a legtávolabbi csillag. Egy szívdobbanásnyira van csak tőled. Ott van veled minden pillanatban. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetének 27. versében így ír erről a Biblia: „Isten mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Őt, és talán kinyújtsák a kezüket utána, és megtalálják. Habár nincs messze egyikünktől sem.” (NIV-fordítás)

Talán úgy érzed, hogy Isten fényévekre van tőled. De jól tudjuk, hogy az érzésed és a valóság nem mindig egyezik. Az igazság az, hogy Isten most is veled van.

Mert Ő olyan Atya, aki közel áll hozzád.

Sohasem túl elfoglalt ahhoz, hogy figyeljen rád. Ő ennyire közeli, és ilyen a szeretete. A 145. zsoltár szerint „Közel van az Úr mindenkihez, aki segítségül hívja.” Mindig közel van, amikor segítségül hívod. Sokkal többször gondol rád, mint te Őrá. Már a születésed előtt is gondolt rád, és ugyanezt teszi minden nap minden percében. Az igazság az, sokszor mi vagyunk túl elfoglaltak ahhoz, hogy Istenre figyeljünk. Ő viszont sosem túl elfoglalt ahhoz, hogy velünk foglalkozzon.

Isten szereti kielégíteni a szükségletünket. És ezt még csak nem is vonakodva teszi. Szereti megtenni ezt! A Máté evangéliuma 7. fejezetének 11. verse szerint „Ha tehát ti […] tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!" Örülj annak, hogy Isten örömét leli abban, ha jó dolgokkal ajándékozhat meg.

Isten együttérez veled a fájdalmadban. Vannak olyanok közöttetek, akik valamilyen nagyobb nehézségen mennek át ezen a héten, és ezért szükségetek van erre az Ige-versre. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.” (Zsolt 34:18) Isten közel van hozzád, és megért. Fordulj hozzá!

Segítő kérdések az elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mivel kapcsolatban érzed, hogy segítségül kell hívnod Istent?
 • Miből tudhatod, hogy Isten közel van hozzád?
 • Mit kell megváltoztatnod az életedben ahhoz, hogy ne legyél túl elfoglalt Istenhez fordulni?

 

 

Isten mosolyog, amikor teljes szívvel engedelmeskedünk neki

 

"Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig!" (Zsoltárok 119:33)

"Gyakran csak a részleges engedelmességünket ajánljuk fel Istennek. Mi akarjuk eldönteni, hogy mely parancsolatait tartjuk meg."

Isten mosolyog, amikor teljes szívvel engedelmeskedünk neki. Az engedelmesség azt jelenti, hogy bármit is kér az Úr, azt megtesszük tiltakozás és tétovázás nélkül. Nem halogatjuk, mondván: "Még imádkozni fogok ezzel kapcsolatban." Megtesszük késlekedés nélkül. Minden szülő tudja, hogy amikor a gyermeke késlekedve engedelmeskedik, akkor valójában engedetlen.

Isten nem köteles mindent megmagyarázni vagy megindokolni, amit kér tőled. A megértés várhat, de az engedelmesség nem. Sokkal többet tanulhatsz meg Istenről az engedelmességed által, mint ha egy egész életen át bibliatanulmányozó csoportokon vennél részt. Valójában néhány parancsát soha nem fogod megérteni, amíg nem engedelmeskedsz azoknak. Az engedelmesség a kulcs a megértéshez.

Gyakran csak a részleges engedelmességünket ajánljuk fel Istennek. Mi akarjuk eldönteni, hogy mely parancsolatait tartjuk meg. Listát készítünk a nekünk tetsző rendelkezéseiről, és azoknak engedelmeskedünk, viszont figyelmen kívül hagyjuk a többit, amelyekről azt gondoljuk, hogy értelmetlenek, bonyolultak, drágák vagy népszerűtlenek. Eljárunk a gyülekezetbe, de nem adakozunk. Olvassuk a Bibliát, mégsem bocsátunk meg annak, aki megbántott bennünket. A részleges engedelmesség valójában engedetlenség.

Aki teljes szívéből engedelmeskedik, az örömmel és lelkesedéssel teszi. A Biblia ezt mondja: "Szolgáljatok az Úrnak örömmel." (Zsoltárok 100:2)

Dávid így gondolkodott: "Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig!" (Zsoltárok 119:33)

Amikor Jakab a keresztényekhez szólt, ezt mondta: "Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által." (Jakab 2:24)

Isten szava, a Biblia egyértelműen kimondja, hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni. Kizárólag kegyelem által lehet a tiéd, nem a saját erőfeszítéseid miatt. Ám Isten gyermekeként örömet szerzel mennyei Atyád számára, amikor engedelmeskedsz neki. Az engedelmességből fakadó cselekedet egyben imádat is.

Miért jelent az engedelmességed örömet Isten számára? Azért, mert azt bizonyítja, hogy tényleg szereted őt. Jézus mondta: "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat." (János 14:15)
Keresd meg az elveszetteket!

 

"Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint."

(Róma 12:16.)Az üzenet magyarázatát a 2. Korinthus 5:19-20. adja meg: "Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!" Ezt az üzenetet kell továbbítanunk a világnak, de gyakran behatároljuk a keresést és a barátságunkat más hívőknek tartjuk fenn.

Jézus viszont megkereste az elveszetteket, szándékosan azokkal barátkozott, akiknek Isten barátságára volt szüksége.

A Biblia azt mondja, hogy amikor a farizeusok látták Jézust a tisztátalan emberekkel, "szóltak tanítványainak: "Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?" Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Máté 9:11-13.)

Jézus tudta, hogy ki volt ő Isten terve szerint; Jézus tudta, hogy kié volt Isten igazsága szerint; és tudta, mi a célja földi életének. Ezek megengedték neki, hogy nyugodt maradjon és ne törődjön azzal mit gondolnak vagy mondanak róla mások.

Ez azt jelenti, Jézus nem aggódott amiatt, hogy azzal vádolták bűnösökkel barátkozik (Lukács 19:7.), mert pontosan azt tette, amiért az Atya elküldte: meggyőzni az embereket, hogy béküljenek meg Istennel (2.Korinthus 5:20.).

Hasonlóképpen, nekünk Jézust kell ábrázolnunk, az ő nevében kell beszélnünk azoknak, akik még a "kívül" vannak. Néhányunk már annyira el van szigetelődve a hitetlenektől, hogy már alig van lehetősége jelentőségteljes beszélgetésre velük. A tapasztalat sajnos azt bizonyítja, hogy minél régebben hívő valaki, annál inkább elszigeteli magát a nem hívőktől, vagy éppen kényelmetlenül érzi magát a nem hívők társaságában.

Az eredmény: Már nincsenek hitetlen barátaink.

Jézus azt tanácsolta, hogy a mi tanúságunk a hitetlenek felé barátsággal kezdődjön; ezáltal elnyerjük a jogot arra, hogy kapcsolatainkon keresztül osszuk meg az Evangéliumot másokkal. A régi közhely most is közhely: "Az embereket nem érdekli mennyit tudsz, amíg nem tudják mennyit érsz." Azok akik már Isten barátai úgy mint te és én, mély, igaz és támogató barátságot keresnek, néha kifejezetten a karácsonyi időszak alatt.

Pál apostol bátorít minket, hogy találjuk meg a közös hangot a hitetlenekkel: "Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban."(1.Korinthus 9:22-23.) Megtalálni a közös hangot, a barátság egyik alapja; vezet minket, hogy a pozitív dolgokat keressük azokban, akik még hitetlenek, a negatív dolgok helyett.

Amikor Jézus találkozott a nővel a forrásnál, arra mutatott rá, hogy mi a közös bennük, nem pedig arra, hogy mi miatt ítélhetné el őt.(János 4.) Ennek eredménye, hogy a nő nem csak hogy Isten barátja lett, hanem elhozta a barátait és családját is Jézushoz.

Ez mit jelent?


* Te tudod, hogy ki vagy? Ez fontos, hogy hitetlenek barátjává válhass. Másrészről, lehet hogy folyton azon aggódsz, mit gondol rólad a többi hívő, vagy lehet, hogy bűnös viselkedésekbe sodródsz, mert azon aggódsz, hogy mit gondolnak rólad a hitetlenek. Jézus tudta, hogy ő ki és kié, tudta Isten célját az életével kapcsolatban. Ez engedte meg, hogy pihenhessen és ne kelljen azzal törődnie, mások mit gondolnak vagy mondanak róla.
* Az embereket szeresd, ne az értékeiket. Isten szereti az embereket (János 3:16.), de ez nem jelenti, hogy szereti a világ értékeit. János apostol figyelmeztet minket, hogy "Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. " (1. János 2:15.)* A barátság építéséhez szükséges:

Figyelmesség: "Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni."(Kolosség 4:6.)

Rendszeresség: Időt kell töltened hitetlenekkel, ezért hogy a barátjuk lehess.

Hitelesség: "A szeretet ne legyen képmutató."(Róma 12:9/a.)

Légy barátságos mindenkivel: "Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint."(Róma 12:16.)


Új kezdet szexuális bűn után


„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Jn 1,9)

 

Isten mércéje sosem változik. A házasság előtti szex elfogadhatatlan számára. Mindig is az volt, mindig is az lesz. Együtt élni valakivel anélkül, hogy házasságban élnél, Isten előtt elfogadhatatlan. Mindig is az volt, mindig is az lesz. A házasságtörés, ha hűtlen vagy a házastársadhoz, Isten előtt elfogadhatatlan. Mindig is az volt, mindig is az lesz. A pornográfia Isten előtt elfogadhatatlan. Mindig is az volt, mindig is az lesz.

Ha viszont bármelyik bűnt elkövetted, nem kell, hogy ezzel záruljon a történeted. Isten ad arra lehetőséget, hogy megtisztulj és újra kezdj.

Hogyan teheted ezt?

 1. Bánd meg. A megbánás azt jelenti, hogy "megváltoztatom a véleményem". Mondhatod, hogy "Igazad volt, Istenem. Rosszul tettem, amit tettem. Bűnt követtem el." Ne ésszerűsítsd vagy mentsd fel magad a bűn alól.
  A legfontosabb, hogy ezt rögtön megtedd. Ha jelenleg viszonyod van valakivel, zárd le még ma!
 2. Fogadd el a megbocsátást. Isten arra vár, hogy megbocsáthasson, megtisztíthasson és helyreállíthasson. Ő felszabadít a szégyen alól, a sajnálattól, a rejtett sérülésektől és a bűnödből következő fájdalmaktól, hogy ne kelljen ezeket magaddal vinned a következő kapcsolatodba. Isten tisztára akarja mosni a palatáblád. A jó hír az, hogy amint Isten megbocsát neked, te is megbocsáthatsz magadnak.
 3. Igazodj és változtass. Kötelezd el ma magad az Isten által jónak látott tiszta életre. Ez azt jelenti, hogy csak azzal a személlyel fogsz lefeküdni, akivel házasságban élsz.
 4. Kérj segítséget naponta. Kötelezd el magad Krisztus felé (ha még nem tetted). Kérd meg, hogy segítsen a nemi vágyaddal kapcsolatban.

A nemi vágy tönkretehet, ha hagyod. Ne hagyd! Van választásod!

Beszéljetek róla:

 • Ha van szexuális bűn a múltadban, amit még nem rendeztél el, menj át a fenti lépéseken még ma, hogy tiszta lappal mehess tovább.
 • Hogyan próbál a mai kultúra meggyőzni arról, hogy az igazság változhat?
 • Miért fontos az, hogy ne vigyünk szégyent vagy sajnálatot a következő kapcsolatunkba?Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 10:16

A szexuális tisztaságért folyó küzdelem a gondolataidnál kezdődik


„Legyél óvatos, hogy min gondolkodsz, mert a gondolataid irányítják az életedet.” (Példabeszédek 4:23, NCV fordítás)

Minden kísértés a gondolataiddal kezdődik. A Példabeszédek 4:23-ban azt olvassuk, hogy „Legyél óvatos, hogy min gondolkodsz, mert a gondolataid irányítják az életedet.” (NCV fordítás) A szexuális tisztaságért folyó küzdelem a gondolataidon áll vagy bukik.

Amikor olyan embereket látsz, akik tényleg elrontották az életüket, akkor szinte egészen biztos lehetsz abban, hogy a gondjaik nem a cselekedeteikkel kezdődtek, mert a cselekedeteiket megelőzték a gondolataik. Buta gondolatokon járt a fejük, mielőtt buta döntéseket hoztak. A Biblia ezzel kapcsolatban nagyon világosan fogalmaz és a tudomány is visszaigazolja: az, ahogyan gondolkozol, meghatározza azt, ahogyan érzel. Az érzelmek generálják a cselekedeteket. Ahhoz, hogy megváltoztasd az életedet, nem csak a rossz szokásaidon és cselekedeteiden kell változtatnod. Azzal kell foglalkoznod, ami előidézte a rossz szokást – a gondolatokkal, amik az érzéseket okozták, amik pedig a cselekvést késztették. Isten azt mondja, hogy a gondolataid irányítják az életedet.

Ez pedig világosan leírja, hogy a különböző viszonyok hogyan alakulnak ki.

Először is bűnös gondolatokat kezdesz befogadni. ”Milyen lenne vajon lefeküdni azzal az emberrel? Tényleg annyira elítélendő ez az egész?” Elkezdesz kétségeket ébreszteni magadban és fantáziálgatni. Elkezded azt gondolni, hogy ez az egész egy ártalmatlan dolog.

Azonban ez nem így van. A gondolataid érzelmeket eredményeznek, az érzelmek pedig elkerülhetetlenül cselekvésbe mennek át.

Ezután pedig érzelmileg, nem fizikailag kezdesz belekavarodni a dolgokba. Ekkor kezdesz el flörtölni, és finoman – vagy nem is annyira finoman – olyan jeleket sugározni, amelyek azt sugallják, hogy „szabad vagy”. Ezt követik a fizikai cselekedetek, és végül megmagyarázod magadnak a cselekedeteidet: „Mindenki ezt csinálja. Nem nagy ügy ez az egész. Mindketten felnőttek vagyunk.”

A bűnös cselekedeteid azzal kezdődtek, hogy bűnös gondolatokat fogadtál be magadba.

A Bibliában, a 2 Timóteus 2:22-ben olvassuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a gondolatainkat, még mielőtt rálépnénk erre az útra: „Fordítsatok hátat a féktelen ifjúkori kívánságaitoknak és inkább a jóságra, hűségre, szeretetre és békére törekedjetek!” (Phillips fordítás)

A Biblia azt mondja nekünk, hogy fordítsunk hátat a buja gondolatoknak és inkább valami pozitív dologgal foglalkozzunk. Ez az a kétlépéses folyamat, ahogyan a kísértésnek ellen lehet állni, még mielőtt az egyáltalán kibontakozna. Már sokkal korábban a rossz gondolatokkal foglalkozol, mielőtt még a rossz cselekedeteket megtennéd. Ezt az ördögi kört töröd meg azzal, hogy figyelmen kívül hagyod a bűnös gondolatokat, és helyette jóságra, egységre, szeretetre és békére törekszel.

A szexuális bűnöknek te nem csak egy ártatlan szemlélője vagy. Van választási lehetőséged.

Beszéljetek róla:

 • Hogyan látod, a bűnös gondolatok – legyenek azok akár szexuális vagy nem szexuális természetűek – hogyan végződtek bűnös cselekedetekben az életedben?
 • Van valaki olyan az életedben, akivel tudsz beszélgetni, ha buja gondolatokkal küszködsz? Ha igen, valld meg ezeket a gondolataidat Istennek és ennek az illetőnek.
 • Milyen pozitív cselekedetekkel tudod kicserélni a bűnös gondolataidat?A szexuális tisztaság elkötelezettséggel kezdődik


"Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsoltárok 119:9)


Lehetséges szexuálisan tiszta életet élni a 21-ik században? Tartózkodni a szextől a házasság előtt és hű maradni a házasság alatt?

Igen! Ezt azonban elkötelezettséggel kell kezdeni.

A Biblia azt mondja, "Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsoltárok 119:9) Ahhoz, hogy a 21. században (vagy akármelyik másik században) szexuálisan tiszta életet tudj élni, irányadóra van szükséged. Kialakíthatod te, hogy mi lesz számodra az irányadó, vagy Isten útmutatását választod. Döntened kell azzal kapcsolatban, hogy Isten, vagy te tudsz többet az életedről.

Isten igéjében több olyan dologról esik szó, amely nem igazán népszerű - főleg ami a szexet illeti. Miért beszél Isten ezekről a dolgokról? Ő többet tud a szexről, mint te. Sokkal jobban érti azt is, hogy mit von ez maga után. Döntened kell: "Istenem, ha nem is értem, ha nem is tetszik, ha nem is népszerű, akkor is a Te Igédet fogom követni, attól függetlenül, hogy én vagy a barátaim mit gondolnak róla."

Mindaddig, amíg nem tudod magad elkötelezni, jobb, ha a Bibliádat becsukod és elmész aludni. Enélkül az elkötelezettség nélkül nem leszel képes tisztán megmaradni ebben a tisztátalan világban. Csak Isten iránymutatásait követve tudsz tiszta maradni.

Isten gondolta ki a szexet. Az ő ötlete volt, de néhány feltételt szabott hozzá. Az ő irányelve sosem változott, nagyon tisztán érthető, függetlenül a szavazók véleményétől vagy bármi mástól.

A szex sokkal több, mint egy fizikai szükséglet. Ez egy szellemi cselekedet, fizikai, társadalmi, jogi és érzelmi következményekkel. Ha a szex csak fizikai dolog lenne, akkor olyan lenne, mint egy kézrázás. Nem számítana, hogy kivel fekszel le. A szex azonban több, mint egy fizikai dolog.

A Biblia tisztán kijelenti, hogy a szex kizárólag a férjnek és a feleségének van fenntartva, akik elkötelezettek egymás iránt a házasságban. Minden másnak, ami ezen kívül esik - szex a házasság előtt, szex a házasságon kívül - mély hatással lesz az érzelmeidre, a lelki életedre, sőt fizikai sérüléseket is okozhat.

Isten iránymutatásai mindig a te érdekeidet tartják szem előtt. Ha ezek szerint akarsz élni - elkerülve minden negatív következményt, ami a nélkülük való élettel járna - el kell köteleznek magad.

Beszéljetek róla:

 • Szerinted miért fontos, hogy elkötelezd magad Isten útmutatása mellett még mielőtt kísértésbe esnél?
 • Mik azok a dolgok a világban, amik megnehezítik azt, hogy ellenálljunk a szexuális kísértésnek?
 • Mik lehetnek a szexuális bűn következményei?
Az ajándékozás lehetőség, hogy megmutasd a szereteted

 

„Nagylelkű ajándékaitokkal Istent fogjátok dicsőíteni, mert a ti bőkezűségetek bizonyítja, hogy engedelmesek vagytok Krisztus Örömhírének..” (2Korinthus 9:13 – NLT fordítás)

Édesanyámtól óriási ajándékot kaptam, érzékenységet az ajándékozásra. Ő tanított meg, hogy ajándékot adni, az lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy gondoltunk egy személyre, hogy időt szántunk rá, hogy kiderítsük, mi tetszik neki, és mire van szüksége.

Lefordítva, ez azt jelenti, hogy ne arra használd a Karácsonyt, hogy egy olyan háztartási eszközt adj, amit egyébként is megvettél volna: „Jé, drágám, köszi a porszívót!” Vagy ne adj a nyolcvan éves nagynénidnek fúrógépet (kivéve persze, ha ezt kér.) Az a tény, hogy olyan sokan karácsony után visszaviszik az ajándékokat az üzletekbe, és olyan sokan vásárolnak ajándékutalványokat, (jó, én is vásárolok), azt mutatja, hogy nem fordítunk időt arra, hogy személyessé tegyük az ajándékokat, és ez azt jelenti, hogy nem szánunk időt egymás igazi megismerésére.

Azonban, ahogy Rick pásztor tanítja, Isten ajándékozó Isten, olyan, aki ad, és ahhoz, hogy hozzá hasonlóvá váljunk, nekünk is adnunk kell. „Az igaz ember nagylelkű adakozó.” (Zsoltárok 37:21 – NLT fordítás) Isten úgy szerette a világot, hogy adott, tehát ha mi adunk, annak Isten szeretetében kell gyökereznie.

A szeretet, éppen úgy, mint az ajándék, személyesen működik. Jézus személyesen jött el, nem mint vallás, nem mint törvények, szabályok gyűjteménye vagy csupán egy eszménykép, ő személyesen jött el. Halála és feltámadása által elvisz minket a vele való szenvedélyes, szerető kapcsolat ölelésébe.

Egy végzetesen személytelen világban élünk, ahol az a norma, hogy „ne hívj, amíg végig nem olvastad a gyakran feltett kérdéseket” aztán ha mégis telefonálunk, akkor egy géphang válaszol.

Ez pedig mindennél fontosabbá teszi, hogy ezen a karácsonyon fókuszáljunk arra az igazságra, hogy mi személyesen Istentől, mindenek Teremtőjétől és Pártfogójától származunk. Egymás felé kimutatott szeretetünk személyes kifejezésén keresztül azt hirdetjük: „Akarjátok látni Isten személyét, és azt, hogy személyesen hogyan szeret minket? Akkor nézzétek, hogyan szeretjük mi egymást.”
Élvezd az életed

 

„Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk.” (1 Timóteus 6:17)

Lehet, hogy éppen nagyon stresszes időszakodat éled mostanában a gazdasági helyzet miatt, azonban Isten mégis azt szeretné, ha élveznéd az életedet.

Keresztyénként élvezheted az életedet, mert a lelkiismereted tiszta, vagy pedig mert biztonságban vagy Isten szeretetében. Jól érezheted magad és nevethetsz a gyülekezetedben, olyan barátaid társaságát élvezheted, akik nem próbálnak meg manipulálni téged, hiszen ők is olyanná akarnak válni, mint Jézus. Ez pedig azt jelenti, hogy megtanulják más érdekeit is szem előtt tartani.

Sajnos azonban rengeteg olyan ember van, aki nem akarja beengedni Istent az életébe, mert fél tőle, hogy bármi jó dologról is le kellene mondania emiatt. Azt gondolják, hogy keresztyénné válni egyet jelent azzal, hogy vége minden jókedvnek; lelkinek lenni pedig egy szánalmas dolog.

Az emberek őrülten keresik az izgalmat, azonban ez egyben azt is jelenti, hogy rájuk még inkább igaz a csökkenő határhaszon elve. Egyre több időt, pénzt és energiát ölnek bizonyos dolgokba, azonban egyre kevesebb izgalomban részesülnek. Éppen ezért kérdezgetik is egymástól, hogy „ugye milyen izgalmas is ez a helyzet”?

Az igazság az, hogy Isten „megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk.” (1 Timóteus 6:17).

Isten azt szeretné, ha élveznéd az életedet!

Beszéljetek róla:

 • Miért szeretné Isten, ha élveznéd az életedet?
 • Hogyan reagálsz arra az igazságra, miszerint Isten szeretete túláradó, bőkezű és egészen egyszerűen fel nem fogható?Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 10:15

Ítélet...

URam! Add, hogy felfedezzem Benned életem értelmét, s Neked éljek utolsó szívdobbanásomig! Ámen


Mert hitben járunk, nem látásban...

Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.
2 Kor 5,7 és 9-10

Keresztény hitünk alapja, hogy - bár azt teszünk az életünkkel, amit akarunk -, de az életünk Isten uralma alatt áll. Ő szabja meg "bejövetelünket" és "kimenetelünket", s ezért aki önkezűleg vetett véget életének, azt bizony a katolikus egyház nem volt hajlandó hagyományos temetési szertartásban részesíteni, a sírokat is legtöbb esetben a többitől külön helyen alakították ki. A 19-20. század fordulóján a Római Katolikus Egyház még kategorikusan nem temetett el öngyilkosokat, de ma már igen. A kánonjog szerint ugyanis régen nem harangozhattak, a pap nem kísérhette el a halottat a temetőbe, nem végezhetett gyászmisét az elhunyt emlékére. Csak másnap tartottak misét, amelyet az érintett család közös halottaiért ajánlottak fel. (Ma már figyelembe veszik azt a pszichés zavart, lelkiállapotot, amiben az öngyilkos döntést hoz és cselekszik. Nem menti fel az öngyilkosokat, nem írja át azt, hogy az élet megfoganástól a természetes halálig érték, és Isten ajándéka, de az öngyilkosok más megítélés alá estek.)

Az élet a legnagyobb érték. Sokszor hangoztatott igazság ez, de igen sokszor csak üres frázis, hiszen ma a világ vezetői nem azt tartják elsődleges szempontjuknak, hogy legyőzzenek számos betegséget, hanem azt munkálják, hogyan juthatnak gazdasági előnyökhöz - természetesen a másik rovására, hiszen az az üzlet hoz "igazán nagy pénzt", termel extra profitot, amelyik nem tisztességes, vagyis amelyik nem a kölcsönös előnyökön alapul. Bizony mindennek ára van, mindenért fizetni kell, s ha már senki nem akarja "kiegyenlíteni a számlát", akkor fizet Földanyácska, a természet...

A "mindennek következménye van"-elv sokak számára csak temetőkapuig érvényes igazság. Ezért aztán a legnagyobb gazember, az istentelen életet élő sírkövére is az a felirat kerül "Béke poraira!". Nagy evangélium (eüangelion=jóhír) lenne ez a latroknak, a máglyagyújtóknak, s azoknak a förtelmességeket elkövető emberkínzóknak, akik a történelembe ilyeténképpen írták be nevüket, de a keresztények hite - mely Krisztus tanítására alapozódik - szerint az "idők végezetén" nem így lesz. Jézus URunk azt mondja ugyanis: "Ott - más helyen: a külső sötétségben - lészen sírás és fogaknak csikorgatása"...

Ezt azt jelenti tehát, igaz, hogy hitben járunk és nem látásban, de jó okunk van azt hinni, hogy Isten nem csak szerető Isten, de igazságos is. Ezért mindenkinek "megfizet" cselekedetei szerint... Ha mégsem így van, akkor teljesen mindegy mi van a halál után, de a halál előtti életet felelősséggel élő ember istenes életvezetése, a lélek békességével - hogy ti. Istennek mindenre gondja van - olyan életminőséget teremt, melyet a hitetlen ember el sem tud képzelni.
Közösség...

A mai nap imádsága:
URam! Tarts meg minket szereteted rendjében! Ámen


Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.
Jn 10,10 és a megelőző vers - tőlem

Az ember közösségben él, s ez számos problémát vet fel. Gyakran ütközik az egyén és a közösség célja, s még a jó cél érdekében sem olyan egyszerű az erők egy irányba terelése! Az egységre-jutás mindig a legnagyobb feladat, minden eredményes együttmunkálkodásnak ez az alapja, nemcsak a nagy(obb) közösségben, de a legkisebben is - lásd a párkapcsolatit!

A közösségben élésnek örök, isteni rendje van, amit lehet ugyan áthágni, de következmények nélkül kijátszani a megtartó szabályokat nem lehet. Ahogyan a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt is ez a REND tartja össze, ugyanígy az emberi közösséget is az istenadta keretek tartják össze, melyek változatlanok, s a JóIsten a mai ember kedvéért sem változtat rajta... Minek is változtatna? Hiszen az Ő rendje JÓ! Elvetni az istenadta jót, s isteníteni a rosszat: ez az Istentől elfordult ember zsigeri sajátja! Ezért gondolják sokan: Isten nélkül csak jobb lehet, Nélküle, a törvényei és parancsolatai elhagyásával az élet csak könnyebb lesz... Aztán idővel bebizonyosodik: minden csak rosszabbá válik, ha Ő nincs benne a szerelemben, a munkában, a gyereknevelésben, az emberi kapcsolatokban, egyszóval az egész életben. Sok ember életében Istennek csak egy mellékszerep jut, az ilyen vallásos(kodó) ember elfelejti: Isten a RENDEZŐ! Így derül ki szép lassan az Isten igazsága, hogy amit az Örökkévaló kizárásával egykor izgalmasnak vélt az ember, az roppant teherré nehezült, amitől hajdanán felszabadultságot, könnyedséget várt és kapott a Teremtőjével szembeforduló teremtmény, az a végére kötözöttséggé alakult át - lásd szenvedélyek!

Vannak, akik a nyájat (a közösséget) szisztematikusan meglopják, értékeit aláássák, a közösség egyént védő törvényeit a jogosság látszatával jogtalan előnyök megszerzésére használják fel, egyszóval: azért "lopnak, ölnek és pusztítanak" hogy csak nekik "életük legyen". Krisztus márpedig azért jött, hogy a nyájnak, azaz a nyáj minden egyes barikájának legyen élete, hogy "bőségben éljenek"... Ebből a SZERETET-REND-jéből a Mindenható egy jottányit sem enged...

Mennyország...

A mai nap imádsága:
Uram! Hajlékot készítettél nekünk odafönn, s mi nem törődünk ezzel... Uram, de nem törődünk azzal sem, hogy mit kaptunk Tőled idelenn... Adj nekünk belátást, szeretetben való józanságot, hogy hinni tudjunk Tebenned, s Igéd szerint éljünk! ÁmenAz én Atyám házában sok hajlék van;
Jn 14,2a

Minél több homokszem perdül le életünk óráján, s minél inkább kopik az egészségünk is, annál többször fel-felvetődik bennünk a sokak számára talán a világ "legértelmetlenebb" kérdése: Mi van, mi lehet, mi lesz a halál után? Az emberi elképzelések ezzel kapcsolatban nem egyszerűen sokfélék, hanem megszámlálhatatlanok. Ahány ember, annyiféle várakozás és reménység, ráadásul életünk folyamán elég sokszor alakul-változik-fejlődik a mennyországról alkotott "képünk". Legtöbbször, ami nem elérhető számunkra itt a földön, amit hiányként élünk meg, azt vetítjük odaátra. Ott majd szép és okos leszek, s nem kell törődnöm testem fogyatékosságaival, mert hát az a mennyország, s ott minden tökéletes - még én is. Hisszük, hogy amit Isten elkezdett bennünk idelenn, azt bevégzi odafenn...

Nincs ember, aki elmondhatná, hogy földi életében feddhetetlenül, szentül élt, mert ha nem is vétkezett, mulasztani bizonyára mulasztott, s "aki nem cselekszi a jót, bűne az annak". Tudjuk, mert megtanultuk, az Isten országába való bejutás jócselekedet-kvóta szerint nem lehetséges, csakis hit által, csakis kegyelemből... de ha mindenki a mennyországba kerül, aki ki kerül a gyehennára? Márpedig hitünk szerint a világnak van kezdete és vége, ez oknál fogva az emberlelkek száma is véges, s akkor úgy a mennyországban, mint a pokolban a "helyek" száma is véges kell hogy legyen... A kérdést persze mindig általánosságban megfogalmazva tesszük fel: ki jut be a mennyországba, s ki nem? Valójában mégsem ez az igazi kérdésünk, hanem ez: És én bejutok-e a mennyországba?... Jézus azoknak, akik a közelében vannak ezt mondja: "Az én atyám házában sok hajlék van." Nem azt mondja, hogy mindenkinek helye van ott, hanem csak ezt: "sok hajlék van". Ez elgondolkodásra kell hogy késztessen minket.

A földi életet bizonyára nem azért kaptuk a JóIstentől, hogy "spekuláljunk" benne az örök életről, sokkal inkább arra, hogy megízleljük, egy kicsit elővételezzük benne az Istennel való közösség sokdimenziós örömét. Mert közösségben hívott el minket Isten, közösségbe küld minket és közösségben akar látni minket, s ugyanakkor közösségben akar lenni velünk. Manapság, amikor párkapcsolati-, családi válságok korát éljük, különösen is fontos számunkra Isten megtartó közössége, a legkisebb és nagyobb egyaránt. Nem lehet igazán feloldódni és kiteljesedni, megélni az elrejtettséget és a biztonságot, csakis abban a közösségben, ahol az Isten szeretete a legfőbb összetartó kapocs! S ez soha nem kegyes szavakban, üres frázisokban, hanem segítő készségben, irgalomban, a másik sorsában való őszinte - mégha nem megoldó, csak gesztus-értékű is - részesedni-akarásban nyilvánul meg... Ilyenkor mondjuk, hogy szeretünk, mert Isten is szeret minket.

Szelídség...

A mai nap imádsága:
Uram! Add nekem békességedet, hgy szelíd maradhassak! Ámen


A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt.
Fil 4,5

Ki ne hallotta volna a szófordulatot: szelíd, mint a gesztenye... Kevesen tudják, hogy jónéhány évvel ezelőtt óriási pusztulásnak indultak a nyugat-magyarországi szelídgesztenyefák. Betegségüket vélhetően a környezeti ártalomnak "köszönhetik", hiszen a szelídgesztenyefák azon igen-igen kevés növényfajtához tartoznak, melyek termésükbe - bármennyire is ártalmas rájuk nézve életterük - semmilyen mérget, káros anyagot nem raktároznak! A fa inkább belepusztul, de a jövőt, a termését nem szennyezi, annak minden lehetőséget megad, ha kell az élete árán is... Mondhatjuk tehát: ez a fa valóban rászolgált nevére.

Manapság a szelídséget másképpen értelmezik. Aki szelíd, az visszahúzódó, az "tutyi-mutyi", a modern kihívásoknak megfelelni nem tudó ember. Szelídséggel ugyanis nem lehet versenytárgyalást nyerni, szelídséggel nem lehet felülmaradni a hétköznapok kemény, nemegyszer irgalmatlan egzisztenciaharcában. Az, hogy akarjuk-e ezt a ránkkényszerített "modern" életstílust, egyszer sem kérdezték meg tőlünk, mindezt pedig mi, szelíd állampolgárok, lételemi adottságnak vesszük, s ha igazságtalannak is véljük olykor a játékszabályokat, igyekszünk a rosszból is kihozni a jót - legalábbis szeretnénk...

A "megéri/nem éri meg" mindennapos haszonelvűsége aztán el is homályosítja a szemünket. Nem vesszük észre, hogy életünk véges, elsiklunk afelett, hogy felelősséget kell hordoznunk nemcsak életünk horizontjáig, de az azon túliakért is, hiszen a jövő itt formálódik a mi életünkben, s ha a mában nem vetjük el a "magot", az gyermekeinknek unokáinknak nem terem majd semmiféle gyümölcsöt. Lásd: A nagy csinnadrattával beharangozott koppenhágai "CO2-konferecia" is meghozta a várható eredményeit, vagyis a sok beszédből már megint csak félmegoldások születtek: tettek is a Földünkért, meg nem is...

Az édesanya nem mondhatja, kihordom a gyermekemet - meg nem is, az orvos sem mondhatja megműtöm a beteget, meg nem is... A politikus-megoldás persze mindig más, mint amit az emberek akarnak. Vezetőink miért nem látják be, hogy a felemás megoldás nem megoldás! Gyanítom, hogy istentelenségük miatt...

Isten nem soha nem csicsergő válaszokat ajánl, hanem megoldásokat. Ha minden ember testvérnek látná és fogadná el egymást, ha egy családként népesítenénk be Földünket, akkor mindenki jót akarna a másiknak. De nem így van, ezért vannak ilyen felemás(vicces?) világi megoldások, mint Barack Obama Béke-Nobel-díja: Nem valamiért jutalmazták szegényt, hanem "előre" kapta meg (Hmm???), miközben megmagyarázza a világnak, hogy sajnos békeidőben is háborúzni kell, ha az élet úgy hozza... Nos, Istennek nem ez a logikája, Ő alapvetően más valóság. Számára a háborúval megszerzett béke nem béke, mert tudja, hogy az ilyen béke soha nem hozza el a lélek békéjét teremtményeinek. Mi tehát a megoldás? Nem mi, hanem ki: egyedül az Isten... Személyes sorsunk békességes megoldását Evangélikus Énekeskönyvünk 385. énekének 2. versszaka igen szépen így fogalmazza meg: "Szelíd szemed, Úr Jézus, Tekintsen rám, ha roskadok; Adjon békét, bocsánatot Szelíd szemed, Úr Jézus!"
Szeretetünk...

A mai nap imádsága:
Uram! Szeress, hogy én is szerethessek! ÁmenTudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.
Jel 2,3-4

A Jelenések könyve a legnehezebben magyarázható újszövetségi irat, s a legnagyobb írásmagyarzók is csak "óvatosan" nyúlnak hozzá... következésképp: ez az a könyv, amihez az elmúlt kétzezer év folyamán a legtöbb kommentár íródott. Talán éppen azért, mert véges létünkben az ismeretlen jövőből - amit alig sejthetünk meg néhányévtizedes földi futásunk alatt - szeretnénk valami biztosat megtudni. Jóllehet ez a szakasz az efezusi gyülekezetnek van címezve, személyreszabottan is üzenet-értéke van, hiszen a közösség egyénekből áll össze.

Ha önmagunkról van szó, szinte gondolkodás nélkül merjük magunkról állítani: a jószándék megvan bennünk, csak nem mindig alakulnak úgy a dolgaink, ahogyan mi is, meg a JóIsten is szeretné... Ezért küzdünk, ezért viselünk terhet a héköznapok életfonnyasztó sivatagában. Oázistól oázisig élünk, s közben reménykedünk. Igyekszünk nem megfáradni - bár a kísértés óriási, hogy abbahagyjuk, hogy feladjuk. De aztán valahogyan - a kegyelem révén is - továbbmegyünk. Talán meg is elégedhet velünk az Isten, hiszen mi is csak ritkán panaszkodunk neki. Ő viszont másképp gondolkodik - ezért is Isten. Panasza van ellenünk - nincs kivétel egy sem: "Nincs meg benned az első szeretet!"

Hát még ez is? De mi az az első szeretet? Az, ami mindent megelőz. Azaz nem a mi megfogyatkozó szeretetünk, hanem az Isten teremtő, hordozó, változatlan szeretete. Nemcsak ebben kell élnünk, hanem ebből kell(ene) élnünk. Miért? Mert ez rendezi viszonyainkat emberekhez s tárgyakhoz, s ez képes emelni minket emberségünkben.
Több fényért az emberek között...

A mai nap imádsága:
Uram! Fénytelenségbe menekülő gyermekeiden könyörülj! Segíts meg mindannyiunkat, hogy észrevegyük életünkben hatalmadat, s engedelmeskedjünk szereteted hívásának! Ámen"...fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad."
Ézs 60,2
Az Isten hatalma nyilvánvaló... az Egyházban! A világban mindig áttételes, mert szabad akaratunk van. Az Isten hangjának engedelmeskedő Noét kinevették és Jézust hátbaverték, leköpték, ugyanígy sokan ma is így tesznek: az ember nem változott semmit. "Magától" nem is tud. Ha változik, az mindig Isten munkája.

Ha Isten hatalma közvetett, akkor dicsősége is áttételes. A nyiló virág csodájában Istent felfedezni nem mindenki számára "természetes", van, aki a természet véletlenszerűségből kifejlődött nagyszerűségét imádja. Akkor mit jelent mégis ez, "fölötted ott ragyog az ÚR?"

Elsősorban azt, hogy nem alattad, hanem fölötted. Ha lefelé nézel, a ragyogás soha nem nyilvánvaló, mert a Fény nem alattad van, hanem fölötted. Aki az anyagvilágba gabalyodik, azt az anyag lehúzza, s nem a fény vezérli, hanem a félhomály. Ugyanakkor a fény ragyogása fölöttünk nem attól függ, hogy mi felnézünk rá vagy sem. Az Isten dicsősége akkor is dicsőség, ha mi nem veszünk róla tudomást! Ha rácsodálkozunk, ettől még nem lesz az nagyobb vagy "fényesebb". Sokan mégis "subickolják" az Isten dicsőségét a világban vagy a világot sározzák, hogy jobban fényeskedjék az Isten dicsősége... Istennek sem egyikre, sem másikra nincs szüksége. Csak az embernek van szüksége az Istenre, mert az ember ember. Istenteremtette ember. Azaz emberségét csak akkor tudja igazán megélni, ha Teremtőjére rátalál. Az ember léte ugyanis Istenbe "ágyazott", ez a természetes "közege." Ha máshol, másképpen akarja megélni önmagát, akkor természetellenes környezetbe téved. A természetellenes pedig pusztít, de a természetes az mindig növel, nevel, emel.

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 09:33

1987. február 14.

Elmondtam Szent Bernát Legkegyesebb Szûzanya kezdetû imáját. 1

Szûz Mária:
Az egész lelki vezetés Istentõl való. Vassula, hallasz engem? Újból figyelj ide Vassula, én vagyok az, Szûz Mária, ne félj tõlem. Ismerem gondjaidat. Azt kérdezed, hogy valóságos-e az, ami veled történik? Én viszont azt kérem tõled, bízzál Istenben, növeld hitedet! Õ munkálkodik benned gyermekem, ne vonakodj alávetni magad akaratának, helyezd magad kezébe, és tedd meg, amit kér. Közeledben vagyok, és segítek neked. Legyen békességed, mert vezet téged. Vassula, Jézus nevel téged, hogy megerõsödj, és képes légy ellenállni a kísértésnek. Táplál téged, mindent megad, amire csak szükséged van. Ne feledd leányom: a Bölcsesség nevelt fel téged, igyekezz rájönni, hogy miért.

Ugye nem csak nekem szól mindez, hanem másoknak is?

Szûz Mária:
Igen, téged most tanítanak arra, hogyan válj Isten követévé.

Nem tudom, hogyan legyek Isten követe.

Szûz Mária:
Isten szólt hozzád, és megtanított arra, hogy szeresd Õt. Bízzál benne, mert gazdagsága végtelen és irgalma kimeríthetetlen. Kimondhatatlan gyengédséggel szeret téged, és szeretõ tekintettel õrködik feletted. Örökké él minden égi szó.

Meg kell tanulnom, hogy jobban szeresselek Téged.

Szûz Mária:
Megtanítalak rá, béke neked. Én még a legbûnösebb lelkeknek is adok.

Késõbb:
Vassula, én vagyok az, Jézus, erõt adok neked ahhoz, hogy találkozhass velem. Fejlõdj, mert meg akarom ismertetni szavaimat, hogy sokan olvashassák és javukra váljék. Leányom, ha a neked adott lelki vezetésemet elfogadják, fel foglak készíteni arra, hogy velem találkozzál. Vágyódom arra, hogy közelemben légy. Vassula, nézz rám!

(Jézus arcára néztem, egyenesen rám tekintett.)

Boldog vagy, hogy ily módon találkozol velem?

Igen, nagyon. Egyáltalán nem érdemlem meg ezt a karizmát.

Fogadd el, fogadd el, amit adok, én még a legbnösebb lelkeknek is adok. Vassula, hallottál arról, hogy az egyszerû gyermekeknek adom a bölcsességet, és nem a tanultaknak és az okosaknak?

Igen, hallottam. Miért van ez így?

Mert a gyermekek az én gyöngéim, engedik, hogy neveljem õket. Méltatlan lelkeket választottam, hogy képezzem õket, olyanokat, akik keveset, vagy szinte semmit sem tudnak. Vassula, én gondoskodom rólad, mert gazdag vagyok. Ha velem leszel, semmiben sem lesz hiányod. Szeretlek. Tudod-e, milyen boldoggá teszel, valahányszor találkozunk? Boldognak érzem magam, mert végre a közelemben vagy. Hogyne örülne az apa, amikor megtalálja elveszett gyermekét! Eltévedtél, és Szívem szinültig telt keserûséggel. Messze mentél tõlem, itt hagytál a reménytelenségben. Megkerestelek és megtaláltalak, hogyne örülnék, hogy itt vagy a közelemben! Vassula, mellettem tanulni fogsz. Minden erényre megtanítalak, hogy alkalmassá tegyelek dicsõítésemre. Gyermekem, tanuld meg magadba szívni az igazságosság harmatát! Tanulj dicsõíteni engem, tanulj a Bölcsességtõl. Szeretlek. Menj most békében, és hívj, amikor csak akarsz! Imádkozzunk együtt!

(Együtt imádkoztunk.)

Légy most társam, és õrizz meg szívedben!


1 rövid ima a Szûzanyához.

 1987. február 14.

Vassula, én vagyok az, Jézus, erõt adok neked ahhoz, hogy találkozhass velem. Fejlõdj, mert meg akarom ismertetni szavaimat, hogy sokan olvashassák és javukra váljék. Leányom, ha a neked adott lelki vezetésemet elfogadják, fel foglak készíteni arra, hogy velem találkozzál. Vágyódom arra, hogy közelemben légy. Vassula, nézz rám!

(Jézus arcára néztem, egyenesen rám tekintett.)

Boldog vagy, hogy ily módon találkozol velem?

Igen, nagyon. Egyáltalán nem érdemlem meg ezt a karizmát.

Fogadd el, fogadd el, amit adok, én még a legbnösebb lelkeknek is adok. Vassula, hallottál arról, hogy az egyszerû gyermekeknek adom a bölcsességet, és nem a tanultaknak és az okosaknak?

Igen, hallottam. Miért van ez így?

Mert a gyermekek az én gyöngéim, engedik, hogy neveljem õket. Méltatlan lelkeket választottam, hogy képezzem õket, olyanokat, akik keveset, vagy szinte semmit sem tudnak. Vassula, én gondoskodom rólad, mert gazdag vagyok. Ha velem leszel, semmiben sem lesz hiányod. Szeretlek. Tudod-e, milyen boldoggá teszel, valahányszor találkozunk? Boldognak érzem magam, mert végre a közelemben vagy. Hogyne örülne az apa, amikor megtalálja elveszett gyermekét! Eltévedtél, és Szívem szinültig telt keserûséggel. Messze mentél tõlem, itt hagytál a reménytelenségben. Megkerestelek és megtaláltalak, hogyne örülnék, hogy itt vagy a közelemben! Vassula, mellettem tanulni fogsz. Minden erényre megtanítalak, hogy alkalmassá tegyelek dicsõítésemre. Gyermekem, tanuld meg magadba szívni az igazságosság harmatát! Tanulj dicsõíteni engem, tanulj a Bölcsességtõl. Szeretlek. Menj most békében, és hívj, amikor csak akarsz! Imádkozzunk együtt!

(Együtt imádkoztunk.)

Légy most társam, és õrizz meg szívedben!
1987-02-05

 

 1. február 5.

KÉRJETEK ÉS ADATIK, KOPOGTASSATOK ÉS NYITTATIK

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből, a Szentlélek Isten által.

Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsőítessék a mennyei Atya. Felmagasztaltassék az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus. Imádtassék Isten szent Lelke, a megszentelő kegyelem, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Imádunk, áldunk és dicsőítünk szentháromságú egy Isten. Te csodálatos TITOK, mit emberi elme fel nem ér és meg nem fejthet. Mert ki oldja meg azt a titkot, mi tökéletesen egy, és ugyanúgy tökéletesen a három: külön-külön. Ezt ember nem érti, és mégis hisz benne:

- mert a tieid, kik a földön élnek a feltétel nélküli hit tartja össze őket a te szeretetedben,

- mert feltétel nélkül hisszük és valljuk a te Isten-emberségedet, a te szent tanításodat,

- mert te azt mondottad Uram oly sokszor: “Ti csak higgyetek, a hited meggyógyított, a hited megmentett.

- mert a hit nem a tudáson alapszik,

- mert amit látunk azt tudjuk, hogy van, de mit nem látunk, azt hinni kell,

- mert a hit isteni adomány.

Milyen csodálatos volt az Úr, mikor Tamásnak azt mondotta: “BOLDOG VAGY TAMÁS, MERT LÁTTÁL ÉS HITTÉL, BIZONY MONDOM NEKED, MÉG BOLDOGABBAK AZOK, KIK NEM LÁTTAK ÉS MÉGIS HITTEK.”

Tudjuk Uram, hogy a cselekményre is oda kell figyelni. Mert te Uram, úgy akartad, hogy mikor megjelentél az apostoloknak, Tamás ne legyen jelen. Megengedted, hogy a gonosz elhintse Tamás szívében a kételyt, úgy annyira, hogy nem hitt a tíznek, hanem hitt a sátánnak, a kísértőnek, a gonosznak. De az irgalmas Isten, ki mindent tud, megkönyörült Tamáson, mert az Irgalom megkereste az elveszettet és kinyilatkoztatta Tamásnak a feltámadást. Mire Tamás csak ennyit tudott mondani mélységes bánatában: “Én Uram, és én Istenem!” Ez jel lett nektek is: “Mert bizony, bizony boldogabbak azok, kik nem látnak és mégis hisznek!” Mert mint mondottam, a hit a lélek adománya, de Isten szent Lelke nem munkálkodik abban a lélekben, mit bezárnak előtte. Nektek fogékonynak kell lenni, szabad akaratotokon keresztül Isten felé. Mert minden lélek Istentől származik és a lélek természeténél fogva keresni hivatott Istenét. De ki elfojtja lelkének vágyát, az a lélek ellen vétkezik, mert szabad akarata által kizárja magát a megváltás csodálatos ajándékából. Mennyiszer, de mennyiszer halljátok ezektől az emberektől, hogy “Nekem nincs bűnöm”. Lelke, ha csak egy picit is, de Isten felé törne, mert tőle származik, mert ezért vagyunk mi Isten gyermekei szabadok Ez az ember elzárja a lelkét Isten elől, keresztre feszíti magát; magában Istent, a szó legszorosabb értelmében és saját maguk megnyugtatására hangoztatják, hogy nincs bűnük. Tennészetesen Istent is tagadják, számukra a hívő ember a nevetség tárgya.

Pedig testvérem, itt nem a bűnöző emberről beszéltem, akit a hitetlen ember is a bíróság elé visz, hanem azokról, kik a világi törvényeket látványosan nem hágják át, még az emberek szemében is mint “rendes emberek” - nek látszanak.

Ezekért az emberekért kell sokat imádkoznotok, mert ezek saját lelküket ítélik az örök kárhozatra, a lélek ellen vétkeznek, mert hitetlenek maradtak. Ezeket a gonosz nem csábította semmi más bűnre, mint a lélek elleni bűnre. Közömbössé tette őket saját lelkük iránt. Értelmüket pedig a gondolkodásra tette egyoldalúvá. Mert az az ember, ki gondolkodik, ki keresi a minek a miértjét, ott az Isten szent Lelkének lehetősége van a megvilágosodásra. Az, ki csak a látható és foghatóban él, az tökéletesen elhatárolja magát Urától és Istenétől, teremtőjétől, megváltójától. Ezért még egyszer mondom, ezekért sokat imádkozzatok

Ti nem is tudjátok, még sejteni sem tudjátok, hogy az áhított imának mekkora hatalma van ezen emberek felett. Azt, hogy az isteni kegyelem, a szeretet, az irgalom mennyire hasznosítja a javunkra. Ezért mondotta az Úr, az üdvözítő Jézus Krisztus annyiszor:

“KÉRJETEK ÉS ADATIK, KOPOGTASSATOK ÉS NYITTATlK.”

Testvérem, ti akik hisztek, éljetek ezzel a csodálatos isteni adománnyal, hisz nemcsak a magatok részére eszközölhettek ki kegyelmet, hisz olvassátok az Evangéiumokat, hányan mentek a szülők az üdvözítő Jézushoz, hogy gyógyítsa meg gyennekeiket. Gyönyörű példa rá a százados, a pogány, ki szolgája gyógyulását kérte, - neki volt hite, nem a szolgának - és meggyógyult még abban az órában. Figyeljétek a cselekményt, sokszor az többet mond, mint maga a szó.

Engeszteljetek és engeszteljetek:

- mert a földön megtehetitek,

- mert a ti Atyátok a mennyben meghallgatja alázatos kéréseteket és teljesíti azokat még akkor is, ha ti ebből semmit sem vesztek észre, de higgyetek és bízzátok magatokat teljesen az Atyátokra,

- mert ha kenyeret kértek, Atyátok nem ad követ helyette,

- mert higgyétek, hogy imátok meghallgatásra talál,

- mert Atyátok körülvesz benneteket, mert benne éltek. Ki még a hajatok szálát is számontartja, csak pont imáitokra, kérésetekre ne figyelne? Bizony teljesíti is azokat az ő isteni belátása szerint.

- mert csak ő tudja, mi jó az embemek,

- mert tudjátok meg, hogy csak itt a földön válhattok Isten örököseivé.

Ezért mondom és mondtam már annyiszor, hagyatkozzatok csak egészen Uratokra, Istenetekre, hagyjátok vezetni magatokat a kegyelemnek, mert mondom, hogy a legfőbb ellenségei lehettek saját magatoknak, a sátán csak másodrendű ellenség.

Mert ti szabad akaratú emberek vagytok és mindig kettő között választhattok, a jó és a rossz között. Mert ha meg is téveszt benneteket a kísértő - mivel ravasz és tudja a rosszat fehér ruhába öltöztetni - de Isten kegyelme rávezet benneteket és a megváltás csodálatos ajándéka ott van állandóan veletek; a bűnbánat szentsége.

Ezért hagyatkozzatok Uratokra, Istenetekre, a megváltó Jézus Krisztusra, mert ő nem hagy magatokra és szent kegyelme megőriz benneteket. Mert ő a végtelen szeretet és a legfőbb akarata az, hogy üdvözüljetek. Ezt nem csak szóval, hanem kínhalálával is bizonyította. Tehát, nem szóval, hanem cselekedettel húzta alá sokszorosan szeretetét az ember iránt.

Testvérem, imádkozz! Engesztelj, mert Urad ezt az utat jelelölte ki számodra. Szeress és szeress, de ne csak azt, ki érdemes rá, hanem azt is, ki a jót rosszal viszonozza, mert a te Urad és Istened is azt teszi. Legyetek hasonlóvá Krisztushoz és üdvözültök! Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Töltse be lelkedet az isteni szeretet. A megváltó Jézus Krisztus kegyelme védjen és őrizzen az örök életre. Ámen. Ármin.

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 09:14


A kételkedéssel sértjük meg legjobban Istent.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
Az én szívem a Tiéd… Jézusom, vedd hát szívemet, töltsd meg szereteteddel, és azután rendelkezz velem!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/

Emlékezz arra, hogy mit érzett szívében égi Édesanyánk a kereszt alatt. Keresztre feszített Fia előtt kővé meredt az iszonyatos fájdalomtól, de nem mondhatod, hogy elhagyta volna magát. Sőt, mikor szerette volna Őt jobban annál, mint akkor, amikor csak szenvedett és még csak sírni sem tudott.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/

Erősítsd meg lelkedet ás ne félj Lucifer erős haragjától! Jusson mindig eszedbe, hogy jó jel, ha az ellenség dühöng és üvölt akaratod ellen, mert ez azt mutatja, hogy még nem tudta elérni a célját.
Bátorság, kedves gyermekem! Teljes szívemből mondom: bátorság Jézusban! Nem kell félnünk, amíg örömteli szívvel mondjuk: Éljen Jézus!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/

Ezer keresztet szeretnék inkább, és minden kereszt édes és könnyű lenne, ha nem lenne ez az egy, hogy mindig érzem a bizonytalanságot: tetszenek-e az Úrnak cselekedeteim… Fájdalmas így élni… Beletörődöm, de belenyugvásom, az én igenem olyan hidegnek, hiábavalónak tűnik!… Milyen titok ez! Csak Jézusnak kell ezzel törődnie.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
Ha a lélek szenved és fél attól, hogy megbántja Istent, akkor nem bántja Őt és nagyon-nagyon messze van a bűn elkövetésétől.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/

Isten szerelmére kérlek benneteket gyermekeim, ne féljetek Istentől, mert Ő senkinek sem akar rosszat! Nagyon szeressétek Őt, mert nagy jót akar tenni veletek. Haladjatok egyszerűen elhatározásaitok biztonságával, és ne töprengjetek kegyetlenül kísértő bűneiteken.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/
Jézusom, nagyon szeretlek… hasztalan ismétlem, mennyire szeretlek… Szerelmem, Szerelmesem!… Csak Téged!… Csak a Tiéd a dicsőség!

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/

Lelkiismeret-vizsgálat nélkül soha ne feküdjetek le aludni! Mindig gondoljátok végig, hogyan töltöttétek napotokat; gondolataitokat irányítsátok Istenhez, ajánljátok magatokat és minden keresztényt az Ő oltalmába. Pihenéseteket ajánljátok föl isteni fenségének dicsőségére, és ne feledkezzetek meg soha őrzőangyalotokról, aki mindig veletek van.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Mindig imádkozni – így mentjük meg a lelkeket.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
Ne fáradozz olyan dolgokkal, amelyekből zavar és szomorúság születik. Egyetlen dologra van szükség: fölemelni a lelket és szeretni.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

Rosszul építkeztél. Építsd magad újjá – jól!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 08:32

„A szív bőségéből szól a száj…” (Lk 6,45). Ha szívetek szeretettel teljes, akkor szeretettel fogtok szólani.


A tiszta és alázatos szív láthatja Istent, és ha látjuk Istent, akkor szeretni fogjuk Őt minden emberben.


Az engedelmességben megőrzöm akaratomat. Ez az egyetlen dolog, amit Isten sohasem fog erővel elvenni. Jézus mondja: „Azért jöttem, hogy beteljesítsem Atyám akaratát” (Jn 4,34). A Getsemáni kertben mindennek ellenére még egyszer megismételte: „Legyen meg a Te akaratod” (Lk 22,42) – Atyjának akarata.


Felnőttek! Tanuljatok, imádkozzatok és Krisztus tündöklő fényével világítsatok a fiatalabbaknak!Lássák meg, hogy teljes egészében Isten kezébe helyeztétek magatokat, tehát elfogadtátok mindazt, amit Ő nektek adhat, és megadjátok Neki, amit kér tőletek. Tanulják meg tőletek a készséges, egyszerű és vidám engedelmességet. Értsék meg általatok, hogy mit is jelent a szerelmetes bizalom. Mosolyotok és örömötök mutassa meg nekik, hogy mennyire boldogok vagytok, és hálásak Istennek azért, hogy kiválasztott benneteket, szolgálni Őt az emberek között.


Gabriel arkangyal és az ács Szent József Isten akaratának eszközei voltak a Szűzanya életében. Az angyal üzenetében Isten maga volt az, aki kinyilvánította akaratát teremtményének. „Legyen nekem a Te igéd szerint.” – Mária befogadta Isten igéjét, tehát akaratát: így ő, az egyszerű teremtmény, szolgálóleányból saját Teremtőjének anyjává vált.


Ha mi valóban és egészen Hozzá tartozunk, akkor az Ő rendelkezésére kell állnunk, hogy szabadon szolgálhassunk Neki, hogy bármikor, bármit megtegyünk Neki, engedelmeskedve a fölöttünk állóknak, bárkik legyenek is azok. Elöljáróink lehetnek olyan emberek, akik tetszenek nekünk, és olyanok is, akik nem. Lehetnek rátermettek, jó képességűek vagy épp ellenkezőleg – számunkra ez nem jelent különbséget. Az egyetlen, ami érdekes, hogy meg vagyunk győződve arról: ők számunkra Isten akaratának eszközei, és hogy sohasem hibázunk, amikor engedelmeskedünk.


Ha teljesen Istenre bízzuk, Istennek adjuk át magunkat, ez azt jelenti, hogy mindenben és egészen az Atya rendelkezésére állunk, ahogyan Jézus és Mária. Máriával és Jézussal adjuk magunkat egészen Istennek, mert Isten nekünk adta magát. Mindenben és egészen álljunk rendelkezésére. Nincs mit magyarázni, hozzátenni: innen tudhatjuk meg, mennyit is adtunk magunkból, mennyire él Isten életünkben. Mennyire állunk Isten szolgálatára? Ne mondjátok, hogy nem tudjátok, mert az hazugság lenne. Mivel Isten magát adta nekünk, álljunk mindig az Ő rendelkezésére.


Isten ajándékokkal halmozott el mindannyiunkat. Kérjünk a Szűzanyától egy utolsó ajándékot: tegye szívünket olyan szelíddé és alázatossá, mint amilyen Fiáé volt. Jézus tőle kapta szívét, benne formálódott.


Jézus Szent Szíve elénk tárja az együttérző és kegyelemteljes szeretet mélységét, magasságát és tágasságát, amelyet Isten sugároz mindannyiunkra.
Isten jelenlétének tudatában töltsük ezt a hónapot. Isten bennünk lakozik és segít minket, hogy fölfedezzük szeretetének ajándékait itt és most, mai világunkban is.


Legyünk gyöngédek egymáshoz és szeressük egymást, mert nem szerethetitek Krisztust, ha nem tudjátok Őt felebarátotokban szeretni. Ahhoz, hogy a szeretet igaz legyen, áldozatokat kell hozni. Legyetek erősek a bűnbánatban, az elégtételben és minden egyes áldozatban, amely szegénységetekből fakad, és teljesen őszintén mondhatjátok majd: „Isten, Mindenem.”


Minden okunk megvan rá, hogy a világ legboldogabb emberei legyünk. Ehhez azonban Jézushoz kell tartoznunk, hiszen egyedül és csak Ő érdemes szerelmünkre, arra, hogy egészen neki adjuk magunkat. Ha igazán, teljes mélységben Hozzá tartozunk, mindig és mindenkor rendelkezésére kell állnunk: szabad utat kell nyitnunk neki magunkban, hogy akarata szerint éljünk ott, ahol Ő rendeli.


Szeretetteljes, lerombolhatatlan bizalom. Jézus azért jött el, hogy Jóhírt jelentsen a világnak, a szegényeknek – és mégis milyen különös: harminc évet töltött Názáretben egy kicsiny faluban, amely ma is kicsiny. Képzeljétek el, mekkora lehetett akkor! A zsidók is semmibe vették: „Jöhet valami jó Názáretből?” (Jn 1,46). Talán a Szűzanyában is fölmerült a kérdés, hogy mikor is kezdi el majd Fia a tevékenységét?

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 07:14

A jó Isten ezt fogja mondani halálunkkor: „Miért bántottál meg engem, amikor annyira szeretlek?” … Milyen kár megbántani a jó Istent, aki sosem tett velünk mást, mint jót! És kedvében járni a sátánnak, ki nem tud mást tenni, mint rosszat…


A szentekben nem volt gyűlölet és nem volt keserűség; ők mindent megbocsátottak, és mindig úgy találták, hogy a jó Istennel szemben elkövetett vétkeikért sokkal többet érdemelnének. De a rossz keresztények gyakran zúgolódnak és zsörtölődnek.


A Szentlélek által vezetett ember számára úgy tűnik, a világ nem is létezik. A világ számára pedig úgy tűnik, hogy Isten nem létezik.


Aki menekül a kereszttől, az összetört akar maradni; aki vágyódik a kereszt után, az többé nem érzi annak keserűségét.


Az imádság megszabadítja lelkünket az anyagtól, felemeli a magasba, mint léggömböt a meleg levegő.


Milyen öröm fogta el az apostolokat Krisztus Urunk föltámadása után a Mester láttára, akit annyira szerettek! Így kellene örülnünk minden szentmisén, amikor átváltoztatáskor megpillantjuk Krisztus Urunkat.


Mivel a jó Isten szeretetének szentségében önmagát akarta nekünk adni, azért már előre hatalmas, olthatatlan vágyat oltott szívünkbe, amelynek csak Ő tud eleget tenni… - Mi e nagy szentség mellett olyanok vagyunk, mint aki nagy kincs mellett szegény marad, pedig csak a kezét kellene kinyújtania!


Olyan a kereszt az ég felé vezető úton, mint szép kőhíd a patak fölött, hogy át lehessen kelni. Azok a keresztények, akik nem szenvednek, csak gyenge, törékeny fahídon kelnek át, amely minden pillanatban leszakadással fenyeget lábuk alatt.


Szeretnétek bepillantani az ember szívébe? Hallgassátok meg, amikor felebarátjáról beszél!


Tegyétek meg, gyermekeim, hogy amikor éjjel fölébredtek, odahelyezkedtek lélekben az oltár elé, és elmondjátok krisztus Urunknak: „Istenem, íme itt vagyok! Jöttem, hogy imádjalak, dicsőítselek, áldjalak, köszönetet mondjak neked, szeresselek téged, és őrséget álljak előtted az angyalokkal!...”


Tény, hogy nem szabad szeretnünk a bűnös hibáit és vétkeit. Ellenben szeretnünk kell az embert, mivel, jóllehet bűnös, továbbra is Isten teremtménye és képmása.
http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 07:13

A lelkiismeretvizsgálat a személyes lét egyik legjelentősebb tevékenysége. Általa szembesül ugyanis minden ember tulajdon életének valóságával, és fedezi föl, hogy cselekedetei mennyiben távolodtak el az eszménytől, amit maga elé tűzött.


A rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával együtt.


A szegénység minden formája kihívás a keresztény szeretet számára.


A Szűzanya minden kegyhelye a béke és a kiengesztelődés helye.


Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi személy nem válhat dolgok, gazdasági rendszerek, a technikai civilizáció, a fogyasztói szemlélet, a könnyű sikerek rabjává. Az ember nem válhat saját, gyakran céltudatosan gerjesztett hajlamai és ösztönei rabjává sem. Ezzel a veszéllyel szemben védekezni kell. Az embernek képesnek kell lennie arra, hogy éljen saját szabadságával, és az igazi értékeket válassza. Ne engedjétek rabságba ejteni magatokat! Ne engedjétek, hogy elcsábítsanak benneteket holmi hamis értékek, féligazságok, csillogó délibábok, amelyektől később kiábrándultan csalódással, sebzetten, sőt talán magatok mögött egy összetört élettel fordultok majd el.


Az Üdvözítő missziója, amelyet az Egyházra bízott, még nagyon messze van beteljesedésétől. Az eljövetele utáni második évezred fordulóján, az egyetemes emberiséget tekintve, ez a küldetés még csak a kezdeténél tart, és ez arra kötelez minket, hogy állítsuk minden erőnket ennek a küldetésnek szolgálatába.


Isten nagyon jól ismeri teremtményeit! Tudja, hogy szeretetének mind nagyobb megnyilvánulása végülis fölébreszti a bűnösben a bűn utálatát.


Megértettem, mi a kizsákmányolás, és a szegény, az elnyomott, a társadalom peremére szorult, védtelen ember oldalára álltam. A világ urai nem mindig néznek jó szemmel egy ilyen pápára. Időnként egyenesen ellenségesen tekintenek rá – az erkölcsi alapelveket érintő kérdések miatt is. Azt kívánnák például, hagyja jóvá az abortuszokat, a fogamzásgátló eszközök használatát, a válásokat – amit a pápa nem tehet meg, mivel Isten azt a feladatot bízta rá, hogy védelmezze az emberi személyt, a személy méltóságát és alapvető jogait, amelyek között az élethez való jog az első helyen áll.


Minden nevelőnek, szülőnek, de lelkipásztornak is szeretnie kell azt, ami a fiatalság lényege.


„Tegyetek meg mindent, amit mond” (Jn 2,5) – ezek a szavak azt jelentik: hallgassátok Fiamat, Jézust, kövessétek útmutatásait és bízzatok Benne. Tanuljatok „Igent”-t mondani Istennek életetek minden helyzetében. Olyan bátorító üzenet ez, amelyre mindannyiunknak szükségünk van. „Tegyetek meg mindent, amit mond”. E szavak által Mária mindenekelőtt saját életének legmélyebb titkát tárta fel előttünk. E szavak mögött ő maga áll. Az ő egész élete valóban egyetlen nagy „Igen” az Úr szavára.http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 07:13

A világ a békét, az ember a boldogságot Isten irgalmasságába fogja megtalálni.

II. János Pál


Ebben az életben sok tövisünk van, a másikban rózsából lesz sok.

Éljünk úgy, amint majd halálunk óráján kívánnánk, hogy életünk legyen.

Augustinus


Gyakran a megszokott, a hétköznapi, az anyagi dolgok kötnek össze a természetfelettivel.


Gyökér szeretnék lenni, légy a tő.
Az ág lennék, alkosd leveleit.
A rózsa legyek, illatként övezd.
Jóllakva egymásban örökre így,
míg minden vágyunk s rostunk egyező,
legyünk egyetlen roppant köszönet.

Christian Morgenstern


Ha csak akkor volnék Krisztusé, amikor érzem, akkor ritkán volnék az Övé.


„Ha vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus.” (1Jn 2,1)

A küszöbönálló karácsony csodálatos eseményről üzen: annak az Igaznak a világra jöttéről, aki a bűneinek ügyét rendezni képtelen ember pártfogója, szabadítója. Ezzel a Krisztussal szeretné megismertetni mindenkori olvasóit a levélíró. Jézus ismeretének ugyanakkor olyan látható következménye is van az ember életében, mint az ő parancsolatainak megtartása. (Smidéliusz András)


„Jézus megérintette a tanítványokat, és így szólt hozzájuk: „Keljetek fel, és ne féljetek!”” (Mt 17,7)

Jézus érintése felráz szendergésünkből. Felállít és útra indít, mindezt pedig az ismeretlentől vagy bármitől való félelem nélkül. Legalábbis ő ezzel biztat minket. A Krisztus-követés útja a szeretet útja. A szeretet pedig kiűzi a félelmet. Napi elcsendesedésünkkor, amikor Isten a belső szobánkban hozzánk lép, fürödjünk meg éltető szeretetében, és akkor bennünk is növekedni kezd ő maga, aki a szeretet, elűzve lelkünk baljós árnyait és félelmeit. (László Virgil)


Könnyebb hűségesen munkálkodni, mint hűségesen imádkozni.


„Krisztus mondja: »Az én Atyám házában sok hajlék van.«” (Jn 14,2a)

Adventi élmény: az otthon melege, fénye, illata, csendje, harmóniája, a család közössége. A házban, amely az otthonunk. Ahol minden, ami csak van, örökkévaló és biztos, ahol helyünk van, ahol szeretet vesz körül. Jézus azt ígérte, hogy helyet készít, s ahol ő van, mi is ott lehetünk vele. Krisztusra várunk, mert ő hozza el nekünk a meghittséget, az atyai házba csak általa találunk haza. (Kőháti Dóra)


Krisztus tanítása valóban időtálló. Minden korban időszerű, amelyben felfedezhetjük a követendő igazságot. Olyan korban élünk, amikor nem kerülhetjük meg a döntést. Olyan korban élünk, amikor nem elegendő szóbeli hitvallásunk, hanem cselekedeteinkkel is tanúskodnunk kell arról, hogy kire építjük életünket. Olyan korban élünk, amikor meg kell mutatnunk, hogy a hit nem érzés vagy érzelem, hanem cselekedetekben megnyilvánuló meggyőződés. Hiába állítanánk szavainkkal, hogy hiszünk Istenben és szívünk telve van az iránta érzett szeretettel, ha mindez nem mutatkozik meg a hit szerinti életben és a szeretetből fakadó jócselekedetekben.

Horváth István Sándor


Minél önzetlenebbek vagyunk a szolgálatban, annál ragyogóbb és érzékelhetőbb lesz abban Krisztus.


Nem a keresztyének követik a jeleket, hanem a jelek követik a keresztyéneket.


Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban, ami másoknak kedvére való; a többi csak leereszkedés. (Joseph Jonbert)

 

„Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az Úr!” (1Krón 16,31)

Az öröm kiboltosul, az öröm talajra talál, az öröm meggyökerezik az emberi szívben. Nem ember alkotása: Isten mozgósít, ő adja a közeget, az energiát, amelyből erőt lehet nyerni. Ahol öröm van, ott ünnep van. Olyan alkalom ez, amelyet magányosan, kis körben nehéz megélni, átélni. Erre az ünnepre ad át meghívót a „krónikás”. Az ünnep meghívottai értik meg, fogják fel hitükkel, hogy Isten hatalma érvényesül mindenhol, mindenekfelett. De nem kényúr ő, hanem féltőn szerető, gazdagon ajándékozó családfő: Atya, aki együtt örül teremtményeivel. (Benkóczy Péter)

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 04:55

http://www.adorans.hu/sites/default/files/images/advent-2.jpgÁldunk Téged,
mert eljöttél hozzánk,
mert kivezettél minket a sötétségből,
mert emberi testbe öltöztél,
mert velünk vagy, ha újat kezdünk,
mert nem hagytál egyedül,
mert Te vagy a reménység,
mert megszántad gyermekedet,
mert elé sietsz a megtérő bűnösnek,
mert a füstölgő mécsest sem oltod el,
mert betartod ígéretedet. Ámen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 04:02

392gyermekeim_nagyon_530.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 00:25

Címek vagy jó bizonyság?

„Az igaznak az emlékezete áldott…” (Példabeszédek 10:7)

A Biblia úgy említi Barnabást, mint aki „derék ember… telve… hittel” (ApCsel 11:24), pedig Pállal ellentétben ő sohasem tett olyasmit, amivel kitűnt volna. Az Apostolok Cselekedetei csak háromszor említi: a) amikor eladja a földjét, hogy anyagilag segítse Isten munkáját, b) amikor kezességet vállal Pálért c) és amikor ad egy második lehetőséget János Márknak. Barnabás nem szerzett sokféle címet, de szerzett egy halom jó bizonyságot! A Biblia azt mondja: „Az igaznak az emlékezete áldott”, mert Isten szemében nem az számít, hogy a társadalom mit tart fontosnak.

Egy főiskola hallgatóinak a diplomaosztóján egy lelkész felállt, és ezt mondta: „Talán most még nem gondoltok rá, de végül meg fogtok halni. Vajon amikor majd eltemetnek titeket, az emberek az általatok megszerzett címeket sorolva fogják körülállni a sírotokat, vagy arról fognak beszélni, hogy milyen áldást jelentettetek a számukra? Vajon a gyászjelentésed arról fog szólni, hogy mennyire „fontos” voltál, vagy arról, hogy az emberek mennyire gyászolják a valaha volt legjobb barátjuk elvesztését? A címek jó dolgok, de ha történetesen valamilyen titulus vagy a jó bizonyság közül kell választani, válaszd a jó bizonyságot! A fáraónak címe volt, Mózesnek jó bizonysága. Nebukadneccarnak címe volt, Dánielnek jó bizonysága. Jezábelnek címe volt, Illésnek jó bizonysága. Pilátusnak címe volt, Jézusnak pedig jó bizonysága. Könnyű azt gondolni, hogy a Ki Kicsodában leírtak a legfontosabb dolgok, de a szeretetteljes cselekedetek azok, amikre az emberek emlékezni fognak. Ahogy az ének mondja: „egy élted van, mely hamar elszalad, mit Krisztusért tettél, az megmarad!”


 

ÉLETSZABÁLYOK

„Mert az Úr ad bölcsességet…” (Példabeszédek 2:6 Károli)
A sikeres élethez a következő dolgokat kell tenned: 1) Döntsd el, mi a fontos! Egy történet szerint egy család vidékre költözött, hogy kiszabaduljanak a nagyvárosból. Úgy döntöttek, hogy szarvasmarhát fognak tartani, ezért vettek egy marhafarmot. Egy barátjuk meglátogatta őket, és megkérdezte, milyen nevet adtak a farmnak. Az apa ezt mondta: „Én Repülőnek szerettem volna nevezni, anya viszont Suzynak. Egyik fiunknak a Bár név tetszett, de a lányunk a Lustaság név mellett tette le voksát. Végül megegyeztünk, és a farmnak a Repülne Suzy Bár Lusta nevet adtuk.” A barát erre megkérdezte: „No, és hogy vannak a marhák?” „Nincsenek marháink. Egyik sem élte túl a billogozást.” – felelte az apa. Érted már? El kell döntened, mi a fontos a számodra! 2) Bölcsen oszd be az idődet! Túl sokan vagyunk úgy, mint az a boltos, aki annyira figyelt arra, hogy minden tiszta és rendes legyen, hogy elfelejtett kinyitni. A cél, hogy kiszolgáld a vásárlókat, és bevételed legyen, ne engedd, hogy másodrendű dolgok mellékvágányra tereljenek! Az életed döntéseit a fontossági sorrendedre alapozd! Ha segítségre van szükséged ennek felállításához, kérd Istent, hogy segítsen! „Mert az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” 3) Tanuld meg, mivel tudod magad ösztönözni! Legtöbbször senki más nem fog. Amikor Dávidot nagy csapás érte, azt olvassuk róla: „Dávid megerősítette magát az Úrban…” (1Sámuel 30:6 KJV). Meg kell tanulnod, mivel tudod biztatni magad. Júdás apostol í®ja: „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által” (Júdás 20). Ahhoz, hogy sikert érj el az életben, meg kell tanulnod biztatni magadat, meg kell tanulnod imádkozni, és meg kell tanulnod építeni magadat.
Isten szolgálata – stressz-mentesen

„… embereknek igyekszem tetszeni? …” (Galata 1:10)
Akár felszentelt lelkészek, akár laikusok vagyunk, egyikünk élete sem mentes a stressztől. Gyakran megfigyelhető azok életében, akik Istent szolgálják, a jellemvonások egy veszélyes kombinációja, amely kisebbrendűségi érzést és perfekcionizmust* termel – ezek belehajszolnak egy kényszerképzetes viselkedésformába, amikor azt hisszük, alkalmatlanok vagyunk, és szolgálatunk sosem lesz kielégítő. Emiatt aztán: a) túl sok mindent vállalunk magunkra, azt hisszük, minden nekünk kell megcsinálni. b) Felelőtlenekké leszünk. Nem vesszük komolyan feladatunkat, mert azt hisszük, hogy bármit teszünk is, az úgysem elég jó, hát miért is küszködjünk annyit? c) Bizonytalanok leszünk. Tétovázunk a lehetőségek között, úgy érezzük, bármelyik utat választjuk is, biztosan vesztesek leszünk. Értsd meg ezt: nem a szolgálattal járó követelmények, hanem a saját magunk által generált stressz az, ami kimerít. Márpedig semmi más nem okoz olyan mértékű stresszt, mint az, ha embereknek akarunk tetszeni! Pál megkérdezi: „Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Galata 1:10). Azért mondja ezt, mert korábbi életében az emberektől várta, hogy elfogadják. Most úgy látja, hogy nem lehet Krisztus hatékony szolgája, ha közben még mindig az emberek véleménye miatt aggódik. Neked sem lehet a szolgálatra az az indítékod, hogy az embereknek akarj kedvében járni, mert: 1) Nem fog működni. Minden megnyert szavazattal más szavazatokat elveszítesz. 2) A lehetetlennel próbálkozol. Ha nem sikerül az emberek kedvében járnod, csak annál inkább próbálkozol vele. Így a nyomás, kudarc és csüggedés ördögi körének csapdájába esel. 3) Saját erőből próbálsz cselekedni. Jézus távol tartotta magát az ilyen kimerítő életstílustól. „… a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya…” (János 5:19). Csak akkor fog csökkenni stressz szinted, ha erőd forrása Isten! *perfekcionizmus: megszállottan tökéletességre törekvés


„Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem.” (Kolossé 1:29)
Azt mondod: „Mivel a sikeres szolgálat közös erőfeszítést, másokkal való együttműködést igényel – akik pedig gyakran nem értenek egyet velem –, mi hát Isten alternatívája az emberek tetszésének keresése helyett?” Pál így válaszol: „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek…” (Kolossé 3:17). Az Úr Jézus képviselője vagy! Őt szolgálod, ezért egyedül ő jogosult megítélni szolgálatodat. Sőt, még jobbat mondok: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk” (Efezus 2:10). Az emberek véleményétől függetlenül Isten a szolgálat egy sajátos területére teremtett. Ünnepeld hát elhívatásod, és tedd magadévá rendeltetésed! Ha ezt teszed, akkor nem lesz számodra terhes Isten szolgálata. Ő hívott el, és a menny minden erőforrása a rendelkezésedre áll. „… mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Filippi 2:13). Isten ad bölcsességet és képességet, bízz hát benne, hogy ő hordozza szolgálatod vagy más hivatásod gondjait. „Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem.” (Kolossé 1:29). Igen, a fáradság és a küzdelem is a szolgálat velejárója, de nem egyedül kell megbirkózod vele. Az erőt Isten adja, ő az, aki folyamatosan munkálkodik benned. Te a kesztyű vagy, ő a kéz, mely kitölti, irányítja, működteti. Nyugodj meg hát, csak annyit kell tenned, hogy kapcsolatban maradsz vele. Ő fog felkészíteni „…minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte…” (Zsidók 13:21).
MUTASD KI NAGYRABECSÜLÉSED!

„…Bátorítsd őt!...” (5Mózes 1:38 NKJV)

Vannak olyan önjelöltek, akiknek nincs szükségük külső megerősítésre; a többi embernek viszont rendszeresen szüksége van bátorításra. Isten azt mondta Mózesnek, hogy bátorítsa Józsuét, aki majd az utódja lesz, mert nagy feladat vár rá. Még Pálnak is szüksége volt arra, hogy mások értékeljék. „…semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk… De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével… Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat…” (2Korinthus 7:5-6). Amikor kimutatod a másik ember felé, hogy értékeled őt, akkor Isten munkáját végzed! Sokszor gondolunk jó dolgokat a másik emberről, de nem mondjuk ki. A megbecsülés csak akkor ér valamit, ha kifejezzük! Egy pszichológus beszélgetett egyszer egy sikeres üzletember fiával. A fiú nem akarta átvenni a családi vállaltot apja halála után, bár az nagyon gazdaggá tette volna. A fiú így magyarázta döntésér: „ Maga nem érti az apámmal való kapcsolatomat. Ő olyan ember volt, akit mindig hajtott valami, és mindig keményen dolgozott. Az volt a célja, hogy megtanítson arra, hogy csak magamra támaszkodjam, és úgy gondolta, hogy erre az a legjobb módszer, ha soha nem bátorít és soha nem dicsér meg. Minden nap játszottunk az udvaron. A játék lényege az volt, hogy tízszer egymás után el kellett kapnom a labdát. Általában elkaptam nyolcszor vagy kilencszer, de a tízediknél mindent bevetett, hogy olyat dobjon, amit lehetetlen elkapni. Odavágta a földhöz, vagy magasan a fejem fölé dobta, hogy esélyem se legyen elkapni.” Kis szünet után, könnybe lábadt szemekkel így folytatta: „Ezért kell most elmennem; el akarom kapni a tízedik labdát!” Ez a fiatalember úgy nőtt fel, hogy úgy érezte, sohasem elég jó az apja szemében. Ismerősen hangzik? A Biblia azt mondja: „Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja” (Példabeszédek 12:25). Tehát mutasd ki mások felé a nagyrabecsülésed!
Ne áss olyan üreget, amely nem tartja meg a vizet!

„… elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet.” (Jeremiás 2:13)

Úgy érzed, mintha valami hiányozna az életedből? Ide-oda futkosol, egyik helyről a másikra, egyik embertől a másikig, hogy megtaláld? Amíg nem Istent állítod életed központjába, addig olyan ciszternákat vájsz, melyek nem tartják meg a vizet. Mind azt szeretnénk, ha szeretnének minket, és sikeresek lennénk, ezért a munkánkban vagy más emberekben keressük a kielégülést. De ha egy másik embertől vagy a jövedelmünktől várjuk azt, amit csak Isten tud megadni, akkor mindig rosszul fogunk járni. „Átkozott az a férfi, aki emberben bízik… Olyan lesz, mint a bokor a pusztában… Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik… olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” (Jeremiás 17:5-8). A megelégedést nem az adja, ha a „megfelelő emberek” vannak jelen az életedben, több pénzed van, nagyobb tekintélyed, vagy több mindent értél el. A nagyobb ház nem fogja megadni; csak többet kell majd takarítanod. A legújabb autó nem fogja elhozni; csak nagyobb részleteket kell fizetned. A munkahelyi előléptetéssel nem fogod elnyerni; csak még több lesz a stressz és hosszabb a munkaidő. Igen, több pénzt kapsz, de a levonások után, és miután megvetted mindazt, ami ahhoz kell, hogy az új imázsodat fenntartsd, ugyanott fogsz tartani, ahol eddig. Végül egy egész életet úgy fejezel be, hogy csak hiábavalóságot kergettél (ld. Prédikátor 2:11). Salamon azt mondta: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait [engedelmeskedj neki és bízz benne]! Erről szól az élet.” (Prédikátor 12:13 CEV). Ő, akit ma keresel, egész idő alatt ott volt, és készen áll arra, hogy találkozzon veled, amikor szükséged van rá. Csak be kell hívnod Őt!
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.12. 00:18

http://www.enokvilaga.oldalunk.hu/site.php?sd=enokvilaga&page=cOQCD5qoxe

A Szent Szűz La Salette-ben, 1846.

"Föl, ti, fény gyermekei! Küzdjetek! Mert íme, a korok kora, a vég, a legvégső közel van. Az Egyház sötétségbe jut. A világ a megdöbbenés, a megzavarodottság és a fejetlenség állapotába kerül.

Hénokra és Illésre vonatkozólag: Ők hirtelen jelennek meg a Földön, eltelve Isten lelkével, amikor az Egyház sötétté válik, és a világ rettenetes kínokban fetreng. Ők megtérítik a jóakaratúakat, és megvigasztalják az elnyomott keresztényeket. A Szentlélek segítségével nagy sikereket aratnak az Antikrisztus tévtanai felett. De végül kivégzik őket."

 


Énok prófétáról szóló MDM próféciák.

„Ha egyszer egy Keresztény eltér az Igazságtól, a hazugságok elfogadásának a bűnével vétkezik. Nem sokkal ezután el fogja fogadni a hamis tanokat, és aztán nagyon gyorsan el fogja hagyni a Hitet. Amikor az idő megérik rá, a kárhozat embere arról fogja meggyőzni a Keresztényeket, akik Isten Igaz Igéjét elutasítják, hogy csatlakozzanak az új egy-világvalláshoz. És így fogják Egyházamat Keresztre feszíteni. De Isten Világossága ki fog áradni a Keresztényekre és a Zsidókra, és Énok meg Illés ihletésére hirdetni fogják az ajkukkal Isten Igéjét.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-mindenutt-jelen-van-o-mindenhol-ott-van/„Hénok és Illés, akik jelen vannak Keresztény Egyházamban a Földön és Izrael Házában, hamarosan hatással lesznek az Evangélium igehirdetésére az egész világon.

Az Igazság tanítását semmi sem állíthatja meg.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-hamis-profeta-nemcsak-a-katolikus-egyhaz-vezeteset-veszi-at-hanem-o-fog-iranyitani-minden-kereszteny-egyhazat-is/


„Mert most, az utolsó időkben Én fogom vezetni Egyházamat, és meg fogom újítani a régen megjövendölt próféciákat.

Maradék Egyházam hirdetni fogja Evangéliumaimat a Föld minden szögletében.

Maradék Egyházamat Hénok Próféta fogja ihletni, és ez gyűlöletet fog kelteni mindenütt, ahol Szent Igémet meghallják.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/maradek-egyhazamat-henok-profeta-fogja-ihletni-es-ez-gyuloletet-fog-kelteni-mindenutt-ahol-szent-igemet-meghalljak/


„Ez a két tanú továbbra is hirdetni fogja az Igazságot azok által, akik elég erősek ahhoz, hogy terjesszék a Szentlélek Tüzét, míg az Úr Nagy Napja fel nem virrad az emberiségre. Hénok és Illés szelleme fogja elárasztani a lelküket, és ők felháborodást fognak okozni, amikor tanúságot tesznek Isten mellett az Igazságról és az Életről, amelyet milliók el fognak majd utasítani. Amint az meg volt jövendölve ezzel a két tanúval szembe fognak szállni, és harcolni fognak ellenük, de jaj annak az embernek, aki megpróbálja elpusztítani őket, mert Isten meg fogja büntetni ellenségeit, hogy ezek ketten életben tudják tartani Szeretetének Lángját a világban, amelyet a hitehagyás sötétsége fog beborítani.

Hénok és Illés nem emberi formában lesznek jelen, de tudnotok kell a következőt: ők e két tanú szellemében lesznek jelen, és az ő szenvedésük által Isten meg fogja menteni azokat, akik vakok az Igazságra.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/henok-es-illes-nem-emberi-formaban-lesznek-jelen/

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 18:07

Kereszthalálom, mely egy barbár és gonosz Keresztrefeszítés volt – azon szabályok ellenére is, amelyeket az akkori időben a bűnözőkre alkalmaztak -, még ma is szabadságot hoz nektek.

Születésetek következtében mindegyikőtök megkapta a kulcsot a szabadságoz, az Örök Élethez az Én Dicsőséges Paradicsomomban. Sokan közületek nem értik, hogy ez mit jelent. Ez a miatt a nyomás miatt van, melyet rátok gyakorolnak, hogy nyilvánosan megtagadjatok Engem. Hányan félnek közületek azt mondani, hogy hisznek Bennem? Ha arra kérnének benneteket, hogy a hiteteket nyíltan megvalljátok, mellém állnátok és megmutatnátok az Irántam való hűségeteket?”

Az emberi érvelés értelmetlen, amikor megpróbáljátok meghatározni az Örök Életet
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-emberi-erveles-ertelmetlen-amikor-megprobaljatok-meghatarozni-az-orok-eletet/
“Izrael

6Ezt mondja az Úr: Izraelnek három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. …, 9b mint a cédrus, és erősek, mint a tölgyfa, mégis elpusztítottam felül a gyümölcsüket, alul meg a gyökerüket.

—–
2017-12-12

2. adventi hét kedd

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 
Vigasztaló jövendölés: a jó Pásztor érkezik. Ő a Megváltó. Egyengessétek útját – bűnbánattal! 
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen az Úr keze kétszeresen sújtotta minden bűnéért.” Egy hang kiált: „Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.” Egy hang kiált: „Hirdesd!” Erre megkérdeztem: „Mit hirdessek?” „Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Kiszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete éri. Valóban, olyan a nép, mint a fű! Kiszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava örökké megmarad.” Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat! Ne félj! Hirdesd Júda városainak: „Íme, a ti Istenetek! Íme, a ti Uratok, Istenetek eljön hatalommal, karjával mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.”
Ez az Isten igéje. 
Iz 40,1-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Íme, a mi Istenünk * erővel és hatalommal érkezik hozzánk. Vö. Iz 40,9-10 – 11. tónus.

Zsolt 95,1-2.3 és l0ac.11-12.13

ALLELUJA
Az Úr napja közel van, * eljön, hogy üdvözítsen minket. – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A jó Pásztor nem akarja a gyengék és a bűnösök vesztét. 
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,12-14″

8Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?”
—-
Shabbat Chanukah – 2. nap:
“… 18A második nap Cuár fia, Isszachár fiainak vezére, Netaneel hozta el (adományát). …”
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 18:00

"Oly sok követőm számára nemcsak ellenszenvesek a kiválasztott látnokok, hanem még meg is vetik őket: éppen úgy, ahogyan az öntelt farizeusok bántak Velem.

Az Én időmben is a földön elemeztek és elemeztek minden egyes Szót, mely az ajkamról jött. Mindenféle ravasz kihívás elé állítottak, hogy csapdába csaljanak, bizonyítékul, hogy nem voltam más, mint egy hazug. A mai modern világ látnokait és prófétáit is így kezelik."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-lelki-feltekenyseg-borzaszto-dolog/

VÖ.:
" „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?”
Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?” Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli:
»Hát akkor miért nem hittetek neki?*« Ha pedig azt mondjuk: »Az emberektől, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.”
Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2016-12-12


*Tudniillik a látnoknőnek miért nem hittünk/hiszünk!?
A teljesülő/teljesült próféciái mellett az általa átadott üzenetek immár több mint egy éve a liturgiával is szinkronban vannak!


VÖ.:
http://masodikeljovetel.hu/megtudhatjuk-pontosan-hol-szerepel-latnokno-szentirasban
ÉS:
http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=hetedik+angyal
VÖ.:
"Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
...
Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2016-12-10


"Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael! Mint a szétterülő völgyek s a kertek a folyó mentén! Mint az Úr ültette tölgyek s a cédrusok végig a parton. "
VÖ.:
A teremtő bölcsesség
22„Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. 23Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. 24Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. 25Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, 26amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első rögét sem. 27Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az ősvíz színére a kört megvonta, 28amikor a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; 29amikor kijelölte a tenger határát – és a vizek nem csaptak ki –, amikor megrajzolta a föld szilárd részét. 30Ott voltam mellette mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. 31Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között.”
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld%208

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 17:24

A megbocsátás négy lépése

 

"Szabaduljatok meg minden keserűségtől, haragtól, dühtől; minden civódástól és rágalomtól, és mindenféle rosszindulattól. Legyetek egymással kedvesek és könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Krisztus is megbocsátott nektek." (Efézus 4,31-32, NIV fordítás)


Közülünk túl sokan nem értik, mit is jelent a megbocsátás. Sokféle tévhittel kell megküzdenünk ezzel kapcsolatban. A tegnapi áhítatban már említettem néhány ilyen téveszmét. Meg vagyok róla győződve, hogy ha több ember értené, mit is takar tulajdonképpen a megbocsátás, sokkal inkább meg akarnának bocsátani, ahelyett, hogy egészségtelen módon cipelik magukkal a múltbeli sérelmeiket.

A Biblia egyértelműen arra hív minket, hogy megbocsássunk egymásnak. A Galata 6:1-ben azt olvassuk, hogy "Testvéreim, ha közületek valaki bűnbe esik, ti, akik a Szentlélek által éltek, kedvesen igazítsátok helyre az ilyen embert." (NIV fordítás)

Ha tehát Isten azt várja tőlünk, hogy megbocsássunk, hogy is néz ki az egészséges, biblikus megbocsátás? Egy négy részből álló folyamaton kell átmennünk, ahogy megbirkózunk a mások által okozott fájdalommal.

 1. Ismerd el, hogy senki sem tökéletes! Ha valakit utálunk, hajlamosak vagyunk őt rossz szemszögből nézni. Ha teli vagyunk haraggal, keserűséggel és fájdalommal, képesek vagyunk nem emberként kezelni a másikat, aki megbántott, úgy bánunk vele, mint egy állattal. De mindannyian egy csónakban evezünk. A Biblia azt mondja: "Nincs ember, aki mindig csak jót cselekedne, és sohase vétkezne." (Prédikátor 7,20, NLT fordítás). Mindannyian tökéletlenek vagyunk.

 2. Mondj le az elégtételről! Ilyen a megbocsátó szív. A Biblia azt mondja: "Soha ne álljatok bosszút magatokért. Hagyjátok ügyeteket Istenre, ő megfizet azoknak, akik megérdemlik."  (Róma 12:19a, TLB fordítás). Ne végy elégtételt; jogod lenne rá, de ne tedd. Tudom, ez nem igazság, de ez az egészséges. Ez nem egyszeri döntés, hanem olyan, amit naponta, sőt, néha percről percre meg kell hoznod.

 3. Válaszolj jóval a gonoszra! Ebből tudhatod, hogy teljesen megbocsátottál annak, aki ártott neked. Emberileg szinte lehetetlen a gonoszra jóval válaszolni. Isten segítségére van szükséged, arra, hogy Jézus szeretete teljesen betöltsön. Isten szeretete nem őrizgeti a sérelmeket (olvass utána az 1 Korinthus 13-ban).

 4. Összpontosíts újra arra, hogy mi Isten terve az életeddel! Ne a fájdalomra koncentrálj, és a személyre, aki okozta. Ehelyett figyelj arra, hogy mi Isten célja az életeddel, mert ez hatalmasabb minden problémánál, vagy fájdalomnál, amivel most szembe kell nézned. Amíg arra az emberre koncentrálsz, aki megbántott, ő irányít téged. Sőt, a helyzet rosszabbodik: ha nem bocsátasz meg a másiknak, a viselkedésed elkezd az övéhez hasonlítani.

Tehát ne adj még egy napot a haragnak. Ha beleragadtál a mások okozta fájdalomba, menj végig ezen a négy lépésen, mozdulj ki belőle; hogy az életed további részét úgy tölthesd, ahogy Isten eltervezte.

Beszéljetek róla:

 • Fel tudsz idézni olyan esetet, amikor a rosszra jóval válaszoltál? Hogyan oldódott meg a helyzet?
 • Az előbb a biblikus, egészséges megbocsátás négy lépéséről olvashattál. A gyakorlatban melyik lépéssel birkózol meg legnehezebben?
 • Mit gondolsz, miért van az, hogy az emberek inkább ragaszkodnak a sérelmeikhez, ahelyett, hogy elengednék őket? Hogyan hat a keserűség fizikailag és érzelmileg az emberekre?


Az írás lelki hatása

 

"Az ÚR megadta nekem a választ: 'Írd le tisztán, amit én láthatóvá tettem számodra, hogy egy pillantás alatt olvasható legyen.'" (Habakkuk 2:2. TEV)


Ha hallani akaros Isten beszédét, vissza kell vonulnod egy csendes helyre és türelemmel kell várakoznod, kérve Istent, hogy adjon jelet, mit szeretne mondani neked. Utána írd le, mit válaszolt Isten a kérdéseidre.

Habakkuk könyvében az Úr utasítja az írót, hogy "Írd le tisztán, amit én láthatóvá tettem számodra, hogy egy pillantás alatt olvasható legyen." (Habakkuk 2:2. TEV)

Így kaptuk meg mi Habakkuk könyvét. Az első fejezetben Habakkuk leírja, hogy ő mit mondott Istennek, aztán a második fejezetben, azt írja le, hogy Isten mit válaszolt neki.

Ugyanígy kaptuk a Zsoltárok könyvét is; ezek Dávid csendes perceiről szólnak. Dávid a Biblia első öt könyvét tanulmányozta, a Tórát, és aztán leírta a gondolatait, amiket zsoltároknak nevezett el. A zsoltárok többsége azzal kezdődik, hogy ő mit érzett és úgy zárul, hogy Isten mit mondott.

Ha az imaéleted beragadt egy nyomvájúba és ugyanazt ismételgeted imáidban újra és újra - "Istenem legyél ezzel az emberrel" vagy "Áldd meg ezt az ételt, mely testünket táplálja" - akkor itt van, mit kell tenned: kezd el leírni az imáidat.

"Tessék? Úgy érted, hogy nem kell kimondanom őket?" Így van! Írd le őket egy papírra. Isten hallja őket a gondolataidból. Csak írd le őket!

Az rendben van, hogy leírom őket és utána felolvasom? Persze. Amikor leírod, imádkozol. Amikor olvasod, imádkozol.

Váljon az írás lelki szokásoddá, ez olyan dolog, amit minden kereszténynek meg kellene értenie és gyakorolnia kellene.

Az írás nem egyenlő a naplóval. A napló arról szól, hogy mit csináltál. Az írás arról szól, hogy mit tanultál meg - a hibákról amiket elkövettél és arról, hogy miket tanultál belőlük.

Beszéljetek róla:
- A papír és toll használatán kívül milyen más módjai vannak az írásnak, amik számodra kényelmesebbek?
- Mit tanított neked ma Isten, amit le tudtál írni?
- Kezd azzal az imádkozást, hogy leírod a következő kérdésekre a választ: Isten milyen tulajdonságait szereted? Az életedben kinek van szükséges Isten közbelépésére? Milyen formában van szükséged Isten gondoskodására? Mit köszönhetsz ma Istennek?
 Engedelmeskedj Istennek késedelem nélkül!

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat.” (Zsoltárok 119:60)


Amikor az angyal megjelent Józsefnek álmában, azt mondta neki: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.” (Máté 1:20b) József pontosan ezt tette: „József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét.” (Máté 1:24) Nem tétovázott, nem vonakodott, megtette.

Ez mutatja József élő, közvetlen kapcsolatát Istennel. Amit Isten mondott neki, azt József megtette.

Ha hiszed, hogy Isten szeret téged, és szeretetére válaszként engedelmes életet akarsz élni, ez az a mód, ahogyan válaszolnod kell. Isten iránti azonnali engedelmességben kell élned, és ezt az életet járja át a lelki izgalom és öröm.

Lehetőségem volt találkozni szerte a világban sok nagyszerű hívő férfival és nővel. Mindegyikük más, különböznek egymástól, de egy dolog közös bennük: Mikor érzékelik, hogy Isten szól nekik, tegyenek meg valamit, akkor nem késlekednek. Meggyorsítják lépteiket, és megteszik.

1János 5:3 azt mondja: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” Ha tehát Isten kéri tőled, hogy valamit tegyél meg, és azt tehernek érzed, akkor mi a baj? Ez rendszerint halogatás. Ha valamit nem teszünk meg rögtön, akkor annál nehezebb megtenni, minél tovább várunk. Ha azonban megtesszük, amit Isten mond, az a legfrissítőbb szabadságot hozza az életünkbe.

Beszéljetek róla:

* Mire hívott Isten, hogy megtedd? Talán egy telefonhívás, vagy egy cselekedet, amit meg kell tenned?
* Bármi is az, írd le most, mondd el Istennek, hogy meg akarod tenni, és kérd, adja meg a szükséges erőt neked, hogy meg tudd tenni.Értelmünkkel is engedelmeskedjünk Istennek

 

"Ő (József) pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek". (Mt 21-23)

Sok ember úgy gondolja, hogy az engedelmes hívő élet azt jelenti, hogy agyunkat üresbe tesszük, és hagyjuk, hogy Isten irányítson minket, mint egy robotot akkor, amikor Ő akarja. De ez tévedés.

A Bibliában ez áll: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből" (Lk 10:27).
Fontos, hogy az elménket is Isten foglalja le, és megvalósuljon életünkben az Ő akarata.

Ezt tette József is, amikor engedelmeskedett Isten parancsának és visszament Izraelbe. Hallotta, hogy Heródes fia uralkodik Júdeában, ezért félt oda menni. "Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek". (Mt 22-23)

A Názárettel kapcsolatos bibliai prófécia az, hogy ezen a helyen él majd Jézus, tehát József teljes mértékben Isten akaratában járt. És ezt úgy érte el, hogy mérlegelte az akkori helyzetet, azt, hogy Heródes fia uralkodott, és rájött, hogy nem lenne biztonságos ott élni, és elméjét Istenre hangolva meghozta a helyes döntést.

Honnan szerezzünk tudomást arról, hogy mi Isten életünkre vonatkozó parancsa? Lehet, hogy nem fog megjelenni egy angyal, aki eligazít bennünket, de rendelkezésünkre áll több száz oldal Isten Igéjéből. Ahhoz, hogy engedelmes életet tudjunk élni, ismernünk kell, mit mond nekünk Isten.

Jézus erről a Máté 7:24-ben ezt mondta: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

Nekünk ott van Isten Igéje, hogy eligazítson minket, hogyan éljük meg Istennel való kapcsolatunkat, és ez nem egy száraz olvasmány, ami csak utasításokat tartalmaz. Ez Isten hozzánk írt szerelmes levele, egy Apa levele, amelyben útmutatást ad nekünk arról, hogy hogyan élhetjük azt az életet, amely az Ő tervében szerepel.

Szeretnélek bátorítani arra, hogy amikor Isten Igéjét olvasod, imádkozz a 119. Zsoltár 34. versének szavaival: "Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel."
Fizesd meg az árát

 

És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." (Lukács 5:18-20)


Hét napon keresztül, máig, arról volt szó, hogy mi a hétféle módja annak, ahogy egy kis csoport el tudja érni az embereket a karácsonyi időszakban. A mai nap mondanivalója: A csoportnak akarnia kell megfizetni az árát annak, hogy valakit Jézushoz hív.
A történetben szereplő négy ember nem bontotta volna ki a tetőt, ha nem akarták volna aztán megjavítani is. Meg kellett fizetniük az árat azért, hogy a barátjukat Jézus elé vigyék.
Ha egy barátodat Jézushoz hívod, mindig áldozathozatalra van szükség. Egy csoport számára ez például a saját csoporton belüli kényelmük feláldozása lehet. Sokan annyira hozzászoktak már a saját csoportjukhoz, hogy félnek attól, új résztvevők felborítanák a csoport működését.
Azonban mielőtt a barátaink érdeklődni kezdenek Jézusról, látniuk kell, ahogy kilépünk a komfort zónánkból. Cserébe tudjuk, hogy valakit Jézushoz vezetni örökkévaló jelentőséggel bír - ez a legfontosabb dolog, amit Istenért tehetünk földi életünk során.
Tehát, így karácsony előtt, "testvéreim, imádkozzatok ...hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is" (2 Thesszalonika 3:1).
És aztán, ha elmondtad ezt az imát, te magad légy az eszköze, hogy teljesüljön. Végezd el azt a munkát, amivel Jézushoz vezethetsz másokat.Istenre mindig számíthatsz


„Minden jó és tökéletes ajándék felülről való, a mennyei fény Atyjától jön le, aki nem változik, mint a fény és az árnyék.” (Jak 1:17, NIV-fordítás)

Amikor minden változik körülöttünk, fontos emlékeznünk arra, hogy Isten állandó Atya. Sosem fog nekünk csalódást okozni. Lehet rá számítani. Megbízható, és méltó arra, hogy bízzunk benne.

Jakab apostol levele 1. fejezetének 17. verse ezt mondja. Minden jó és tökéletes ajándék felülről való, a mennyei fény Atyjától jön le, aki nem változik, mint a fény és az árnyék." Isten állandó és következetes Atya.

Itt, a Földön az apák gyakran kiszámíthatatlanok. Egyszer valakitől például ezt hallottam. „Amikor gyerek voltam, sohasem tudtam, éppen hogyan fog bánni velem az apám. Sosem tudhattam, hogy csendes vagy erőszakos lesz-e. Sohasem tudhattam, hogy éppen megölel, vagy megpofoz-e majd. Azt sem tudtam, hogy elfogad-e, vagy elutasít.”

Ha egy apa kiszámíthatatlan, a gyermekeinek sem lesz biztonságérzete.

De Isten nem szeszélyes, és nem kiszámíthatatlan. A te mennyei Atyád állandó és következetes. Az egyik dolog, amire mindig számíthatunk, az az, hogy Isten mindig ugyanúgy viszonyul hozzánk.

A Biblia ezt mondja A Timóteushoz írt második levél  2. fejezetének 13. versében. „Ha mi hűtlenek is vagyunk, Ő hű marad, mert Ő nem tagadhatja meg magát.”

Tudjuk, hogy a világ ma gyorsabban változik, mint valaha. Alvin Toffler írt egy könyvet „Jövősokk” címmel, amiben azt mondja, hogy a gyors változás idején az embereknek szükségük van „stabilitásszigetekre”. Amikor minden más bizonytalan és kiszámíthatatlan, szükségünk van valamire az életben, ami sohasem változik, és olyan a lelkünknek, mint egy horgony. Ahhoz is szükségünk van egy stabilitásszigetre, hogy a stresszt kezelni tudjuk.

Van azonban egy probléma. Ezen a bolygón semmi sem stabil és állandó. Egyetlen dolog van, amire mindig számíthatunk, és ami soha nem fog változni, a mennyei Atyánk állandó és gondoskodó szeretete.

„Az én Istenem irántam való szeretete nem változik.” (Zsolt 59:10)

Ez az, amire te is mindig számíthatsz!

Segítő kérdések az elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit használtál már az életed során stabilitásszigetnek?
 • Mik azok a jó és tökéletes ajándéktárgyak az életedben, amelyek egyértelmű jelei annak, hogy Isten irántad való szeretete állandó és változatlan?
 • Hogyan tudja csökkenteni a stresszt a stabilitás?
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 10:39

A belső jóérzések néha gyermetegek. Nem a tökéletesség jelei. Nem az édesség, hanem a fájdalom kell. A fáradtság, a fásultság, a tehetetlenség az igazi szeretet jelei. A fájdalom kedves. A száműzetés szép, mert a szenvedésben adhatunk valamit Istennek. Fájdalmunk, szenvedéseink ajándéka nagy. Ez az, amit a mennyországban már nem vállalhatunk.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
A rémület rosszabb a rossznál.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
A szeretet az erények királynője. Ahogyan a gyöngyöket a fonal tartja össze, úgy fogja össze az erényeket a szeretet. Ha a fonal elszakad, szétgurulnak a gyöngyök; ugyanígy, ha a szeretet elvész, szétszóródnak az erények.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/
Az imádságból származik a legnagyobb megerősítés.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
Jézusom, Édesem, Szerelmem, s Szeretet az, ami engem életben tart!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Kérjük szeretett Jézusunktól az alázatot és a bizalmat, és kedves szent Kláránktól a hitet. Az ő lángoló hitével imádkozzunk Jézushoz; adjuk át magunkat neki, szakadjunk ki a világ hazug gépezetéből, ahol minden őrület és hiúság. Minden elmúlik, csak az Isten marad a léleknek, ha képes volt Őt jól szeretni.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Légy nyugodt, mert minél erősebbek az ellenség támadásai, annál közelebb van Isten a lelkedhez. Erre gondolj és töltekezz fel jól ezzel a nagy és megerősítő igazsággal.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/
Mária mindig új erények virágaival és illatával borítsa be lelkedet, és simogassa meg anyai kezével fejed. Kösd magad mindegyre jobban az égi Édesanyához, mert Ő a tenger, amelyen át az örök ragyogású homokpartok eljutnak a hajnal birodalmába.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/

Minden évszak megtalálható lelkünkben. Olykor a tél meddőségét, fásultságát és unalmát érzitek, majd a májusi harmatot a szent virágok illatával, aztán a meleget isteni Vőlegényünk örömének szeretetlángjában. Nem marad más hátra, csak az ősz, amely úgy tűnik, nem hoz sok gyümölcsöt. Gyakran megesik azonban, hogy a gabonacséplés és szőlősajtolás idején nagyobb termést kapunk, mint amilyet az aratás és szüret ígért. Ti azt szeretnétek, ha mindig tavasz és nyár lenne; de nem, kedves gyermekeim, a világban és a lélekben is szükség van erre a forgandóságra.
A mennyben minden a tavasz szépségében, az ősz örömében, a nyár szeretetében lesz. Ott nem lesz tél. De az önmegtagadáshoz és ezer kicsi, de szép erény gyakorlásához, amelyek éppen a meddőség idején mutatkoznak meg, itt szükség van a télre.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/

Ne aggódj a lelkedért! A Mennyei Vőlegény magához hasonlóvá akar tenni: játszik veled, szeret, próbára tesz téged. Jézus figyelemmel kíséri lelkiállapotodat és jóakaratodat. Nem tehetetlenségedet nézi, hanem a jóakaratot. És elfogadja és megjutalmazza. Légy tehát nyugodt.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

Szeresd Jézust, nagyon szeresd Őt, de épp ezért szeresd jobban az áldozatot! A szeretet fájdalommal jár.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/
Szeretnétek tudni, hogy melyek azok a lelki megpróbáltatások, amelyek a leggyümölcsözőbbek?
Azok, melyeket nem mi választottunk magunknak.
Azok, amelyeknek nem örülünk, amelyekhez nem vonzódunk. Gyermekeim, ki adhatja meg nekünk a kegyelmet, hogy szeressük nyomorúságainkat? Csak Ő, aki szerette sajátját, és azt megőrizve akart meghalni.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 08:30

1991. január 16.

Ó Uram! Merre vagy megint? Mint a kiszáradt talaj, úgy vágyom Rád! Jöjj le a magasból, és látogass meg! Lámpásomból hamarosan kifogy az olaj. Jöjj el, mint máskor, és töltsd meg lámpásomat!

Fogadd békémet! Vállamon hordozlak. Ahogy a pásztor hordozza gyenge bárányát, úgy hordozlak én is, mert tudom, hogy gyenge és nyomorúságos vagy, és nem tudsz egyedül járni. Én, az Úr, sok kegyelmet árasztok rád, hogy megmaradj.   Elnézem, ha valamit nem teszel meg kedvemért, leányom. Bízzál bennem! Megszabadítottalak a haláltól, hogy mellettem járj. Megmentettelek, virágom, hogy jelenlétemben maradj.

De Jézus…

Ne szólj… pszt… figyelj rám! 1 Figyelj… hány személyt emeltem fel ilyen különös módon és neveltem így apránként?

Nem sokat, Uram.

Bízz hát bennem! 2 Segítek, hogy megtartsd felajánlásod minden ígéretét, amit ajkad megfogadott. Figyelj… volt-e valaki, aki elszántabban akart téged megmenteni, mint én és Édesanyám?

Nem volt senki.

Senki sem volt. Gyerekes, kihívó viselkedésed ellenére is felkínáltam neked Szentséges Szívemet lakóhelyül. Látod Vassula, kézenfogva vittelek át a sivatagon, és megmutattam neked a mennyországot. Szemed látta az engem körülvevõ angyalok ezreit. Leányom, sok kegyelmet adtam neked, és mindezt irántad való szeretetbõl. 3 Figyelj rám! 4 … Azért jöttem, hogy ezen az üzeneten keresztül neveljelek téged és millió más embert is. Nem egyedül csak érted jöttem, nem azért jöttem, hogy egyedül csak téged keltselek fel, hanem hogy ezeken az írásokon keresztül felkeltsem egyik népet a másik után, hogy dicsõítsenek engem. Ahogy téged bevezettelek menyegzõs termembe, úgy fogom egymás után bevezetni a lelkeket is.
Ne jöjj zavarba szépségem láttán… Tökéletes vagyok. Figyelj rám! Ne vedd le rólam tekintetedet! Dicsérj engem! Ha megengeded, rabul ejtem szemedet, tökéletességemre irányítom tekintetedet, hogy vágyat keltsek benned a tökéletesedésre.
Azt akarom, hogy szép, áldott és szent legyél!   Engedd meg, hogy lépésrõl lépésre vezesselek a mennybe! Valóban felemeltelek, hogy az egység jele légy, hogy menj, és tégy tanúságot, dehát küldetésedhez nem látlak-e el mindennel, ami lelkednek szükséges? Lakatlan sivatag voltál! Figyelj rám! Szándékom szerint eljöttem pusztaságodba, hogy felállítsam benne sátramat, felvirágoztassalak, birtokommá és lakóhelyemmé tegyelek. Most hozzám tartozol. Az enyém vagy. Az én templomom vagy. Ezért, mint szemem fényét, úgy õrizlek a rágalmazótól, aki minden módon igyekszik betörni földedre, és pusztasággá akar tenni téged. Úgy õrizlek éjjel és nappal mint az õr, és megoltalmazlak minden betolakodótól. NEM! Senkinek sem engedem meg, hogy birtokomra lépjen. Ó kedvesem, Lelkem áldottja, hadd súgjam füledbe vágyaimat, hogy leírd és sok lélek elolvashassa. Tudják meg e sorokból, hogy

az én hangom, a Szeretet hangja!

Nem csak hozzád szólok, hanem minden lélekhez. Ezért jöjjetek hozzám, akik szükséget szenvedtek. Kiemellek nyomorúságotokból, és Szívemre szorítalak benneteket. Jöjjetek hozzám, akik kiszáradtatok, és folyókat fakasztok belõletek. Ó, jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok, és hajtsátok rám fejeteket! Pihenj meg bennem, lélek! Add nekem, kínáld fel nekem nehézségeidet és bosszúságaidat, magamra veszem és könnyítek rajtad. Örvendezz, mivel a te semmiségedben én vagyok a Minden, szegénységedben én vagyok a Király, és rámhagyatkozásodban érvényesíthetem akaratomat! Az igazságosság és az igazság figyel rád, ezért ne feledkezz meg rólam, lélek! Ajtódban áll a megmenekülés.

Vassula, hadd takarjon be szeretetem! Légy figyelmes, és ne hanyagolj el engem! Ne feledd, hogy én vagyok Jegyesed! Én, az Úr, megáldalak. Tarts engem mindig a lelkedbe zárva, az nagy örömet szerez nekem. Határtalanul szeretlek. Jöjj!

 


1 Jézus úgy ejtette ki e szavakat, úgy suttogta el, mint valamely lágy melódiát. Szinte belehaltam gyengédségébe.
2 Jézus újból gyengéden suttogott.
3 Megpróbáltam közbeszólni.
4 Jézus ismét oly gyengéden suttogott.
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 08:26

A haszontalan szolga ahelyett, hogy magát okolná, a munkahelyét ócsárolja.


A kérés és a hálaadás olyan, mint a frigyláda két kérubja: a kettőt nem szabad egymástól elválasztani. (Spurgeon)


Aki valamit nem akar meglátni, annak nem segít a fény, sem a szemüveg.


Csak a kereszt fájába kapaszkodva vergődhetünk át az emberi szokások áradó dagályán.

Szent Ágoston


Istenen kívül minden bőség csak szűkölködés nekem.
(Anselmus)


„Jézus így szólt: »Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott.«” (Lk 6,47–48)

Adventi feladat, hogy számba vegyük, meddig jutottunk, hol tartunk, mit építettünk, mit romboltunk. Magunkban, másban. Lehet-e újrakezdeni? Hol rontottuk el? Már az alapozásnál? Még időben megjavítható: ha most hozzá megyünk, Krisztus szól, s igéje alap, igazság, kőszikla, bizonyosság. Advent: idő adatik, hogy halljunk, cselekedjünk, mélyre hatolva szilárdan alapozzunk. (Kőháti Dóra)


„Mert ha vannak is úgynevezett istenek, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.” (1Kor 8,5–6)

Levelének éppen előző mondatában szögezi le világosan Pál apostol, hogy „Isten nincs más, csak egy”. Jól tudja azonban azt is, hogy léteznek ebben a világban olyan hatalmak, amelyek könnyen bálványává válhatnak a megalapozatlan hitű, életét a bizonytalanra építő embernek. Ezért fontos felismerni: létünk és sorsunk a világot teremtő és fenntartó Istennek és az egyetlen Úrnak, Jézus Krisztusnak van alávetve. (Smidéliusz András)


Nem az a kérdés, hogy jobb vagyok-e, mint mások, hanem, hogy jobbá leszek-e, mint vagyok. (Viktor János)


„Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!” (Ézs 66,10)

Az együtt érző szív képes a szomorúságban és örömben is együtt lenni a másikkal. Együtt dobbannak, együtt mozdulnak, egy az irány. Az örömre buzdításra nehezen mozdulunk. Főleg, ha nem értjük, miről van szó, mi ad rá okot. Vigadni pedig kifejezetten csak önfeledten lehet, a kontrollt Isten kezébe téve, akiért, akivel jól érezzük magunkat, aki miatt ünneppé válik mindaz, amit megélünk. Jeruzsálem több a nagy szent városnál, Isten tulajdona, amely az ő dicsőségét ünnepli és hirdeti. A „béke városa”, ahol és ahonnan Jézus feltámadásakor a halálon túlmutatva az „Élet” ragyogott fel. (Benkóczy Péter)


Semmit nem lehet megtanítani egy embernek.
Csak segíteni lehet abban, hogy rátaláljon önmagán belül.


SZENTLÉLEK, ÚGY KÉRÜNK, SZÁLLJ LE RÁNK

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,
Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
reménységünk Belőled fakad,
hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Ajándékul Lelked küldted el,
hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
Aki értünk életét adta,
Mi is átadjuk most Neked életünk.

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.


„Tanítani fogom utaidra a hűtleneket, hogy a vétkesek megtérjenek hozzád.” (Zsolt 51,15)

Keresztényi felelősségünk másokat az üdvösség útja felé indítani; egész életünkkel, cselekedeteinkkel és szavainkkal is láthatóvá tenni a Krisztus-követés útján járást. Fontos azonban, hogy mielőtt a környezetünkben élő „hűtleneket” és „vétkeseket” beazonosítjuk, az Isten útjaira való tanítást, tanulást és megtérést mindig legelőször saját magunkon kezdjük. (László Virgil)

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 08:04

 

Advent második hete

 


Ezen a héten az Egyház  a messiási kor zavartalan harmóniáját állítja  elénk, és Keresztelő Szent Jánost, aki  előkészíti ezt az utat az ember lelkében  a Messiás befogadására. 

 

„Vessző kél majd Jessze törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiből.” Iz 11,1 A Messiás emberként érkezik hozzánk, Jessze gyökeréből, vagyis Dávid családjából.

 

 

„Rajta nyugszik az Úr lelke a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének a lelke: és kedve telik az Úr félelmében.” Iz 11, 2-3 Birtokolja az Úr Lelkét, nincs híjával a kegyelem teljességének az Eljövendő.

 

Ebből a teljességből következik,  hogy olyan „ember” az eljövendő, aki  mindazt megvalósítja, amivel világunk nem  rendelkezik, aminek hiányát nap-mint nap  szenvedjük.

 

„Nem aszerint ítél, amit a fül hall, hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében.”

„Igazságosság lesz derekának öve, és hűség csípőjének kötője.” Iz 11,4-5

 

Az eljövendőnek lesz hatalma,  hogy mindazt megvalósítsa, ami torzzá és  békétlenné teszi életünket. Mi nem vagyunk  képesek erre, mert nem birtokoljuk a  Lélek teljességét. A kezdetekkor visszautasítottuk  az Istent és azóta tesszük folyamatosan.

 

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével heverészik:borjú és az oroszlánkölyök együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket.” Iz 11,6

 

Tehén és medve együtt legelnek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. A csecsemő a viperafészeknél játszik, s az áspiskígyó üregébe dugja kezét az anyatejtől elválasztott gyermek. Iz 11,7-8

 

Az idilli kép tapinthatóvá  teszi számunkra a lehetőséget, melyet Isten  felkínál azok számára, akik keresik őt,  és a nyomába szegődnek. Az Istent elfogadó  ember körül valóban élet és béke  terem.

 

Ezt a gondolatot tovább erősíti Izajás.  „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol  szent hegyemen, mert tele lesz a föld  az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek  betöltik a tengert.” Iz 11,9

 

Szent hegyemen  mondja Izajás. Istennel nem lehet a zűr-zavarban találkozni, az általunk keltett zajba és mesterségesen felgyorsított rohanásban. A találkozás egy más dimenzió, de az ember és ember közötti találkozás sem történhet másként. Maradéktalan figyelmet igényel a másik személy iránt, és ez kegyelem, mely ajándék. Az igazi találkozásban mindig jelen van az Isten.

 

Világunkat át meg átszövi  az Isten jelenléte, nem tudjuk kikerülni,  csak elutasítani, vagy elzárkózni tőle.  Süketté és vakká mi tesszük saját  magunkat.

 

Keresztelő János ezt a süketséget és  vakságot jött összetörni, mint az utolsó,  és egyben legnagyobb próféta. Aki tudta,  hogy közel van a szabadulás, és azt  is tudta, hogy milyen nehéz az embernek  meghajolni az Isten előtt.

 

Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ő az, akiről Izajás próféta beszél: A pusztában kiáltónak a szava:Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Mt 3,2-3

 

Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az élete pedig sáska volt és vadméz, akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.”Mt 3,4-6

 

János születésétől kiválasztott  volt. Életének minden részét átjárta  a prófétaság iránti hűség. Ezért volt  hiteles a kortársainak.

Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok /a nép szellemi és politikai vezetői/ közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztséget, ezt mondta nekik: Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. Mt 3,7-8

 

Ne gondoljátok magatokban: ‘Ábrahám a mi Atyánk Mert mondom nektek,  hogy ezekből a kövekből is képes Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. Mt 3,9

 

Az Istenhez térés nem lehet  látszólagos, fél szívvel felé fordulni.  Isten az életét akarja nekünk ajándékozni,  és azt csak egész lényükkel tudjuk  befogadni.

 


„Én vízzel keresztelek titeket a megtérésre, de aki utánam jön…Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Mt 3,11

 


Keresztelő előkészíti a Messiás  jövetelére az emberek lelkét, hogy a  Megváltó lakást vehessen náluk.

 

Mindannyian meg vagyunk hívva  erre az útra, mely egy életen át  tart és a legnagyszerűbb kaland, amibe  érdemes belevágni, hiszen a legfontosabb  dolog a világon, hogy célba érjek.

Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 07:34

http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/Szent/Unnepek/advent22014.jpg
Áldunk Téged,
mert eljöttél hozzánk,
mert kivezettél minket a sötétségből,
mert emberi testbe öltöztél,
mert velünk vagy, ha újat kezdünk,
mert nem hagytál egyedül,
mert Te vagy a reménység,
mert megszántad gyermekedet,
mert elé sietsz a megtérő bűnösnek,
mert a füstölgő mécsest sem oltod el. Ámen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 07:32

A kegyelem gyümölcse az alázat. A kevélység gyümölcse gyűlölet és keserűség. Ha részesülünk abban az áldásban, hogy Krisztus megjelenik nekünk az Oltáriszentségben, és a szentáldozásban magunkhoz vehetjük Testét és Vérét, akkor miért nem vagyunk szentek?


A szegénység öröm: meg kell elégednetek azzal, amitek van, és azzal is, amitek nincsen. Sokan jönnek Kaluttába a Szeplőtelen Szív leprásokat gondozó kórházába, hogy dolgozzanak, és azt mondják: „Most nemcsak nézek, hanem látok is. Otthon csupán nézem, de nem láttam. Most, hogy hazamegyek meg fogom látni a szegényeket.


A Szűzanya tanít meg majd bennünket az alázatra. Kegyelemmel teljes ugyan, és mégis épp ezért az Úrnak szolgálóleánya lesz. Ő Istennek Anyja, és mégis és épp ezért szolgálni megy Erzsébet otthonába. Bűn nélkül fogantatott, és mégis és épp ezért találkozik a keresztet hordozó, megalázott Jézussal, és úgy áll a kereszt alatt, mint bármely bűnös közülünk, akiknek szüksége van a megváltásra. Idézzük, hívjuk magunkba Őt, és ne szégyenkezzünk és ne késsünk legalázatosabban tenni munkánkat! Fogadjuk el és fogadjuk magunkba mindig a keresztet, mindenütt és mindenben, ahogyan megjeleníti magát előttünk, nekünk. Ahogyan Ő tette.


Ahogyan Máriáé, a miénk is különös küldetés. Isten azért küldött bennünket, hogy az Ő jelenléte, szeretete, együttérzése legyünk a világban. Köszönjük Istennek.


Életeteket teljes szívvel, szabadon kell átadnotok Istennek. – Meggyőződéssel kell ezt tennünk.


Jézus alázata jól látható a jászolban, az egyiptomi száműzetésben, rejtett életében, abban, hogy saját népe nem értette meg, apostolainak hűtlenségében, a zsidók gyűlöletében, keresztútjának szörnyű szenvedéseiben, halálában… és most, immár folyamatosan, az Oltáriszentségben. Nagy erény az alázat gyakorlása – főként akkor, ha nem is tudjuk, hogy alázatosak vagyunk.


Legyen szerelmetes bizalom közöttünk és az iránt, aki vezet bennünket. Ő az, aki közvetíti nekünk Isten akaratának Jóhírét; Ő számunkra Krisztus képviselője.


Mária azért lett kiválasztva, mert kegyelemmel teljes volt, és ugyanakkor teljes volt alázattal is. Jézus eljövetele teljes önátadást és szeretetet táplált benne. Mária nemcsak Isten Fiára gondolt, aki lakhelyet talált benne, hanem az örömre és fájdalomra is: mit jelent az Isten anyjának és mindenki anyjának lenni az emberiségért.


Megvan bennetek az ellenszolgáltatást nem váró adakozás forró buzgalma? Segítetek a viskókban és a nyomornegyedekben élő gyermekeknek (akár a házi feladatuk megoldásában is)? Ég-e bennetek a vágy, hogy fölleljétek a nagyobbacskákat és fölkészítsétek őket az elsőáldozásra? Kívánjátok-e, hogy együtt legyetek a gyermekekkel a vasárnapi misén? Akartok-e minél több családot a Szent Szívnek szentelni ebben a hónapban? Örültök-e, hogy a legnehezebb munkákat kell elvégeznetek?


Mit hoz nektek Teréz Anya szeretete? Áldásokat és imákat, hogy munkátok iránti hűségben mindjobban növekedjetek Isten szeretetében. Mária nem habozott: Az Úr Szolgálóleánya lett, és sietve elindult, hogy szelíd alázatát gyakorolhassa.


Szeretet. Ne éljünk vissza ezzel a szóval. Ma a világban a „szeretet” szó önző szeretetet jelent, öncélú szeretetet. A szeretet szeretetszolgálat, és nekünk jó példát kell mutatnunk ebből a szeretetből. Sok minden világossá válik családunkban és életünkben, ha megtanulunk szeretni és világosan látni az első parancsolatot. Szent János mondja: „Ha azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, és megveted testvéredet, akit látsz, akkor hazug vagy” (1Jn 4,20).


Úgy rendelték nekünk, hogy egyformán szeressük Istent és felebarátunkat. Nincs különbség. A felebarátunk iránt érzett szeretetünknek ugyanolyannak kell lennie, mint annak, amit Isten iránt érzünk. Nincs szükség alkalmakat keresni, hogy tejesítsük ezt a parancsot: folyamatosan kínálkoznak a nap minden órájában, és mindig épp ott, ahol vagyunk.
http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7
Szerző: Andre Lowoa  2017.12.11. 06:30