"Sokan használják Nevemet a mindennapi beszélgetések során, de nem olyan módon, ahogyan az megszólításként felelne meg a Szerepemnek, mint az emberiség Üdvözítőjének. Mennyire szeretném felszólítani azokat az ateistákat és agnosztikusokat, hogy meghallgathatnák ők is, ahogyan Nevemet a mindennapi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 18:47

"Válasz: Fiad hatalmába adtad * kezed minden művét. Vö. 7. vers.Előénekes: Urunk, Istenünk, * a te neved széles e világon mily csodálatos.Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, * az ember fia, hogy gondot viselsz rá?Hívek: Fiad hatalmába adtad * kezed minden művét.... Betelt az idő, közel van az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 17:01

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 11:17

Mérd fel a jelenlegi helyzeted, hogy tudd, merre tartasz! "Ne gondoljátok magatok többnek, mint amik vagytok, hanem hozzatok józan ítéletet, annak a hitnek a mértéke szerint, amit Isten adott nektek." Róm 12,3 (NIV fordítás)Az első és legnagyobb akadálya, hogy az életed bármilyen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 10:41

Hogy megtudd, merre tartasz, vizsgáld meg, hol vagy most!   „Ne gondoljátok magatokat többnek, mint kellene, hanem inkább józanul gondolkozzatok magatokról, az Istentől kapott hitnek megfelelően.” (Róma 12:3b – NIV fordítás) Életed bármely területén a változás…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 10:40

A döntéseid erősebbek a körülményeidnél "Hiszen mindenkinek saját magáért kell felelősséget vállalnia." Galata 6:5 (EFO)A döntéseid sokkal erősebbek a körülményeidnél. Talán nem tetszik, hogy ilyen bonyolulttá vált az életed... De néhány kivételtől eltekintve, senki nem kényszerít téged arra, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 10:38

A holnap félelmes titok, de hittel, bátran rányitok, s az ajtón túl, ím Jézus áll! Így többé nem kell félni már! „Atyánk, szenteltessék meg a te neved.” (Lk 11,2a) Jézus imádkozni tanít. Minden szava fontos, hiszen nem szószátyár, bőbeszédű imádkozásra ad példát.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 09:39

VIRÁGAIMAT ÖNTÖZNI KELL, KÜLÖNBEN MIND EGY SZÁLIG ELPUSZTULNAK 1987. november 28. Kicsim, tedd széppé kertemet, mert jelenlegi állapotában csak szárazságot látok benne. Szárazság uralkodik benne. Tikkasztó szél járja át, és kiszárítja azt a keveset is, ami megmaradt. Virágaimat öntözni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 08:31

A papi élet hitelessége Talán inkább, mint valaha, a papi szolgálat hitelessége ma azon múlik, hogy a pap mennyire él a megélt egységbe gyökerezve, vagyis mennyire tud olyan életet élni, ahol a papi szolgálat a közös tanúságtétel része, ahol maga az Úr, az egyedüli Pap van…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 07:58

A szolgálat közösségi formája A felszentelt szolgálatnak „közösségi formája" van, ezért csak „közös tevékenységként" végezhető. A papok szolgálata közösség, s szükséges és felelősségteljes együttműködés – elsősorban a püspök szolgálatával – az egyetemes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 07:57

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 07:48

Egymásért.   A mai nap imádsága: Uram, Istenem! A világ zsivajában oly sokszor elfelejtkeztem adományaidról, s benne arról is, hogy segítőtársat rendeltél mellém. Add, hogy felismerjem szeretetedet nemcsak a jóban, hanem a feladatos, próbás rosszban is! Létünk általad egymásba kovácsolt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 05:39

„AMIKOR A DOLGOK ELRENDEZŐDNEK” „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12)Napi 12 órát dolgozott, néha még hétvégéken is. Akkor is a munkán járt az esze, amikor nem dolgozott. A felesége már belefáradt abba, hogy megpróbálja lelassítani. A férfi tudta, hogy már…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.09. 00:39