"Drága szeretett leányom, rövid az idő a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülésre. Ez egy olyan időszak, amikor nem számít, hogy az üldöztetés milyen fájdalmas, nektek mindent figyelmen kívül kell hagynotok, kivéve Szent Szavamat. Mivel az előkészületek elkezdődnek, ne engedjétek, szeretett…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 18:18

"Egy bizonyos idő lesz adva azok számára, akik a Nagyfigyelmeztetés után is hátat fordítanak Fiamnak, melyben bűneikért megbánást mutathatnak, de ez nem fog sokáig tartani.Imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek makacsságuk majd a saját vesztüket okozza.... Gyermekem, a változások folyamatban…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 17:14

Mindig túl korán van, hogy feladjuk! „Ezért soha nem adjuk fel. Habár a testünk haldoklik, a lelkünk minden nap megújul. A mostani könnyű szenvedésünk nem tart sokáig, mely az örökké tartó dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk!” (2Kor 4:16, NLT fordítás) A hívő és nem hívő ember…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 10:16

Három szellemi lecke, hogy versenyben tudj maradni "Egy versenyben mindenki fut, de csak egyvalaki nyeri el a jutalmat. Tehát úgy fussatok a versenyen, hogy nyerjetek. Ahhoz, hogy megnyerjétek a küzdelmet el kell hagynotok sok mindent, ami megakadályozna abban, hogy a legjobbat hozzátok ki…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 10:15

3 lépés a szellemi növekedéshez "Igazán mondom nektek: a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon, azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad" (János 12:24 - az Egyszerű fordítás szerint).Amikor az Istennel való járásodra gondolsz, vannak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 10:14

A bűn szabadossága rabszolgaság, a bűntől való szabadulás igazi szabadság. Spurgeon Az evangéliumnak azért van sokak előtt a legcsekélyebb tekintélye, mert azt munkálja, hogy az elsők utolsók legyenek, és az utolsók elsők. (Luther)Azt kérded, mi az igazság, a gyógyulás, az örömre való képesség…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 10:12

CSUPÁN SZERETETET, SZERETETET,SZERETETET KÉREK! 1995. május 29.   Szentföld, Galilea (Késõ éjjel Galileában:) Azt mondtam: “Elmegyek Uram földjére, és megkeresem Arcát.” Szívem ezt mondta Rólad: “Keresd Arcát és örülj mosolya édességének, válaszolj országába szólító hívására!” Uram,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 09:15

Az elmúlt napokban három ismerősöm is felhívta a figyelmemet egy mulasztásra. Arra a tényre, hogy Magyarországon a Szűz Mária tisztelet se nem a helyes módon, se nem eléggé él. Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorítja az ott történteket, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 07:43

Erőért, megújulásért. A mai nap imádsága:Uram! Formáld életemet tetszésedre, hogy napjaim örmmel teljenek! ÁmenTe pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban;Mt 6,6aImádkozás nélkül nincs istenhit. Az imádságos napi gyakorlat az, ami révén…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 06:07

A papi élet egysége A papok pedig, akiket annyiféle hivatásbeli kötelesség vesz igénybe és köt le, nem minden aggódás nélkül keresik a módját, miként hangolhatnák össze külső elfoglaltságaikkal benső életüket. Az életnek ezt az egységét önmagában sem teendőik jó beosztása, sem a jámborsági…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 05:52

A bűn „arca” Jézusnak, hogy visszaadhassa az embernek az Atya arcát, nemcsak az ember arcát kellett magára öltenie, hanem a bűn „arcát" is: „Ő [az Atya] azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné" tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága legyünk” (2Kor 5,21).Sohasem szűnünk meg kutatni ennek a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 05:51

A FEJLŐDÉSRE TÖREKEDJ, NE A TÖKÉLETESSÉGRE! „…Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt…” (Filippi 3:1)Van valami fogalmad arról, hogy azok az emberek, akiket csodálsz, hányszor tévedtek, hányszor volt csak félig igazuk, hányszor jártak nagyon közel, mielőtt tényleg elérték volna, amire…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 00:13