Forró délben a sátor hűvösében pihent Ábrahám. Lépteket hallott: három ismeretlen állt a sátor előtt. Felkelt, meghívta őket. Leültek, beszélgettek. Aztán útnak indultak: Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket egy darabig. Sodoma felé tartottak. Útközben megszólalt az egyik: –– Vajon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 19:16

"Az a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők pusztítsák el, már folyamatban van. ... A hatalmi pozíciókban lévő lelkeknek, különösen azoknak, a Keresztény Egyházakon belül, akik elnézik a bűnt és azt megpróbálják törvénybe iktatni, tudniuk kell a következőket: Ti szörnyen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 18:57

"mindenkinek teljes szívvel kell imádkoznia azokért a lelkekért, akik talán nem élik túl azt a sokkot, amikor tanúi lesznek Nagy Irgalmasságomnak, a Nagyfigyelmeztetéskor. ... El kell fogadnotok, hogy Második Eljövetelem útja most van a tervezés folyamatában. ... Bár most nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 17:20

  Mit kaphatsz Istentől, ha adsz? „Adjatok, és adatik nektek. Sokat kaptok! A kezeitekbe öntik majd de többet mint amennyit meg tudtok fogni. Annyit kaptok majd, hogy az öletekbe fog ömleni. Ahogy másoknak adtok, Isten úgy fog nektek is adni.” (Lukács 6:38, ICB fordítás) Ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 10:48

Félelmeidet hitre cseréld Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (Jer.Sir. 3:22-23 MBT)Isten túláradó módon, egyre jobban és jobban áraszt el az Ő szeretetével ma, holnap sőt örökké. Jeremiás próféta beszél arról, hogy Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 10:47

A célok növelik a hitedet „Történjen úgy, ahogyan hittétek!”(Mt. 9:29, Egyszerű ford.)Minden alkalommal, amikor valamilyen célt tűzöl ki magad elé, azt mondod: „Hiszem, hogy Isten azt szeretné, ha ezt eddig és eddig az időpontig megtegyem!” – ez pedig egy hitbeli megvallás.Na mármost, ha nagy célt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 10:46

    Justo Antonio Lofeudo atya a mostani hétvégén (Január 12-14.) Budapesten a következő alkalmakkor beszél az örökimádásról Péntek 17.00 óra Budapest Belvárosi templom Szombat 18.00 Farkasréti templom Vasárnap 07.30 Budaörs rk. templom 10.00 Gazdagrét, Szent Angyalok temploma 11.00…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 10:10

A LÁZADÁS ÚGY TERJED, MINT A KÖD 1988. november 8. (Jézus Keresztjét éreztem ma. Szomorúnak éreztem, és szomorúnak láttam a képen is.) Én vagyok kedvesem, vedd keresztemet, szabadíts meg tőle! A te Krisztusod annyira fáradt! Szíveden hagyom néhány csepp Véremet, hogy ezáltal könnyíts…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 08:36

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasb menny s aether Uránjai, Mellyek körülted rendre keringenek, A láthatatlan férgek: a te Bölcs kezeid remekelt csudái. Te hoztad e nagy Minden ezer…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 08:09

Harmóniáért . A mai nap imádsága: Uram! A világ zaját halkítsd el kegyelmeddel, s szereteted szimfóniájának hangjaival szabadíts meg engem! Ámen Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.Róm 1,21 Amikor még erősek voltak az emberek, énekeltek. Dal fakadt ajkukról reggel és este,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 07:40

A gyöngék közt gyöngévé lettem... Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A zsidók között zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alá rendeltek között a törvény alárendeltje lettem – noha magam nem vagyok a törvénynek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 05:58

Isten maga válik táplálékká Az élethez minden teremtett lénynek szüksége van táplálkozásra, ezért a jóságos Isten kisarjasztotta a fákat és a növényeket. Ez egy gazdagon megterített asztal, ahol minden állat megtalálja a neki megfelelő táplálékot.De a léleknek is táplálkoznia kell... Amikor Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 05:57

A kereszt bölcsességét csak akkor értjük meg, ha saját magunkon érezzük. Edith Stein A legtöbb ember csak azért panaszkodik, hogy leplezze, milyen jó dolga van. A szelídség! Mennyivel nagyobb erő, mint a nyers erőszak! Charlotte Bronte Akik megmerítkeznek a szenvedés tengerében, ritka…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 01:43

  Egység, nem egyformaság   „… hogy tökéletesen eggyé legyenek…” (János 17:23)   Jézus keresztre feszítése előtti utolsó imádságában azért könyörgött, hogy követői egységben lehessenek. Ez nem kis dolog! Mi, keresztyének rengetegfélék vagyunk, különböző felekezetekből, különböző…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.11. 00:45