"Isteni Birodalmam igazságát még az ateisták is megdöbbenve fogják látni. Hitetlenségük a legtöbb esetben alázatos szeretetté és elfogadássá alakul."Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 17:15

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 11:55

Nem kell elfelejtened   "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." Róma 8:28   Számtalanszor hallottuk a mondást: "Bocsáss meg, és felejtsd el". Csupán egy baj van ezzel; mégpedig az,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 10:26

Gondold végig józanul, hogy mit eszel! „Tégy próbára minket tíz napig! Adjatok nekünk zöldségeket és vizet. Azután majd hasonlíts össze minket azokkal az ifjakkal, akik a király ételéből esznek, és aszerint dönts, amit majd látsz! Az őr beleegyezett, hogy megtegyék ezt tíz napig. Amikor lejárt az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 10:25

  A problémák arra késztetnek, hogy Istenre támaszkodj "Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az ÚR!" Zsolt.40:17 "Én mindent elrontok. Semmi sem vagyok és semmim sincs: alkoss valamit belőlem! Te meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 10:24

Bölcsességért... A mai nap imádsága:Istenem! Vezess engem félelmedben naponként, hogy nekem szabott időmmel bölcsen gazdálkodjak! Ámen Az ÚRnak féleleme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.Példabeszédek 1,7Alapvető ösztöneink (élni-akarás és fajfenntartás)…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 09:19

LÉLEK VAGYOK 1988. január 6. Jézus, megdicsõült Tested érzi-e a szenvedést? Te és Édesanyád nem mentesültetek-e a szenvedéstõl ott a mennyben? Vassula, nekem nincs anyagi testem - lélek vagyok. 2 Mivel lélek vagyok, nem érzek fizikai fájdalmat, de Lelkem elviselhetetlenül szenved,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 08:52

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok"   SZERETETLÁNG ZARÁNDOKLAT PAPI VEZETÉSSEL MEĐJUGORJE-BE   2018. április 29 – május 5-ig   Indulás: 2018. április 29-én 17:00 órakor Budapestről, a Keleti-pályaudvar mellől, a Verseny utca elejéről.  Érkezés:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 07:53

A Biblia a Szentlélek szája, hagyd, hogy szólhasson hozzád. (Steinberger) A rossz nem a külső körülményekből ered, hanem abból a módból, ahogyan magunkban reagálunk rá. Lelkünket nem az teszi ugyanis tönkre, ami kívüle történik, hanem a visszhang, amit ez a történés bennünk ébreszt. Így a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 05:23

Alkalmas vagy a feladatra „Azokat választotta ki Isten…” (1Korinthus 1:27) Az emberek gyakran azért keresik a társaságukat, mert másmilyenek vagyunk, nem azért, mert hozzájuk hasonlóak. Ne okozz nekik csalódást azzal hogy leértékeled azokat az Istentől kapott dolgokat, melyekkel szükségeiket…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.25. 00:24

“Drága szeretett leányom, nem fog eltelni sok idő addig, amikor a szakadárok összegyűlnek a Katolikus Egyházban, akik felhagytak Isten iránti engedelmességükkel, hogy gonosz támadást indítsanak azon felszentelt szolgák ellen, akik hűségesek az Igazsághoz. Azok, akik az Én Testemhez hűtlenek, számos…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 18:42

Jel. 9,20 A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 18:03

"Az emberi észnek nehéz megértenie az Isteni Birodalmat, mivel senki sem volt ezzel az ajándékkal megáldva. Amikor a bukott angyalok fellázadtak Atyám ellen, Ő nem vette el gyermekeitől a szabad akarat jogát, mert Ő soha nem fogja visszavenni azt az ajándékot, amelyet az emberiségnek egyszer már…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 17:49

Légy elnéző másokkal   „Legyetek egymással türelmesek, nézzétek el egymás tévedéseit szeretettel” (Efézusiakhoz írt levél 4:2b TLB fordítás). Mindenkinek vannak rossz napjai. Kay tudja, hogy én hetente kétszer érzek így. Ingerlékeny vagyok szombat délután, mert…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 10:04

Ami egy helyreállított kapcsolathoz szükséges „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:28) A megbocsátás nem azt jelenti, hogy mindenféle változtatás nélkül újrakezdünk egy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 10:03

ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET 1988. április 5. Dicsõség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni? Igen Szûzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet! Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 08:15

A Biblia olyan, mint a visszhang: fal kell hozzá, ami visszaverje, és csak akkor születik meg. (Ravasz László) A hálátlanság perzselő szél, amely fölszárítja a buzgóság patakját, az irgalom harmatát, s a kegyelem árját.Szent Bernát A ma legnagyobb betegsége nem a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 06:02

Bölcsesség... A mai nap imádsága: Uram! Szeretnék okos és bölcs lenni, de valahogyan mégsem sikerül. Adj nekem bizodalmas szívet Tebenned, hogy kezedből vegyem életem minden napját, s hálatelt szívvel, örömmel kövesselek Téged! Ámen Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 04:00

  A kegyelem csodája „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által.” (Efezus 2:8) Vannak, akik úgy élnek, mintha Istennek lenne egy nagy táblázata, amibe feljegyzi teljesítményüket, és a nap végén leosztályozza azt, majd ez alapján eldönti, hogy jobban vagy kevésbé, vagy egyáltalán ne szeressen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.24. 00:03

“Drága szeretett lányom, ahogy Én folytatom – a Szentlélek Ajándéka által – a Föld megtisztítását, egyre nagyobb lesz a gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Amint az emberek szívében Jelenlétem megnövekszik, megannyi gyűlölet lesz látható azok tevékenységein keresztül, akik ellentmondanak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.23. 18:00

"A ti kötelességetek, hogy felébredjetek szendergéseitekből, és legyetek éberek Hívásomra. Közületek csak azok fogják felismerni a Hangomat, akik valóban szeretnek Engem. Akár egy anyát, akit egy gyermek a sajátjának ismer fel, úgy nektek is, szeretett szolgáim, hívnotok kell…

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.23. 17:42

Szerző: Andre Lowoa  2018.04.23. 11:59