http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/miert-utasitjatok-el-a-masodik-eljovetelem-felkeszulesere-vonatkozo-figyelmezteteseimet/ VÖ.: "... Továbbá, 2010. május 13-án félmillió zarándok előtt így nyilatkozott: Bárki, aki azt hiszi, hogy a fatimai prófétai küldetés beteljesült,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 17:48

Isten áldásának négy törvénye "Megáldalak...és áldás leszel" (1Móz 12,2) 1. A kapott áldás másra is kell, hogy áramoljon.A Biblia arra tanít, hogy áldottak vagyunk nem csak azért, hogy jól érezzük magunkat, nem csak azért, hogy boldogok legyünk és kényelmesen érezzük…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 10:05

A Biblia tudományosan pontos "Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el." (Zsolt. 148:4-6)Lehet, hogy valaki…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 10:04

KÖZÜLETEK KINEK A SZÍVE ERÕSEBB A HALÁLNÁL? 1992. június 10. Béke legyen veled! A Szeretet szeret téged. Virágom, figyelj és írj! Miként az az ember, aki meghívja barátait, hogy vele egyenek, úgy hívlak titeket imádkozni ma, és arra is meghívlak, hogy vegyetek részt szenvedésemben,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 08:55

Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém… Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette emberéletünk… Hogy szívemben van égő vágy utánad, hogy mindent,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 08:07

Adakozás... A mai nap imádsága: Istenem! Te látod, mennyire szeretném a nap husszonnégy óráját meghosszabbítani. Hiába küszködöm, mégsem sikerül. Kérlek szabadíts meg mindannyiónkat a teljesítmény kényszerétől, a javak elvesztésével vagy megszerzésével kapcsolatos…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 04:46

A helytelenül értelmezett igazságok több kárt okozhatnak, mint az indokolt tévedések. (Thomas Henry Huxley) A külső az, ami megfog, de a belső az, ami megtart. A Sátán egyik célja az, hogy visszatartsa a keresztényeket az imádkozástól. Semmit nem fél az ima nélküli…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 01:51

A VESZTESEK A KUDARCRA NÉZNEK-A GYŐZTESEK TÚLLÁTNAK RAJTA! „Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!" (Példabeszédek 4:25)Minden sikertörténet mögött ott találod a következőket: az álom beteljesüléséhez hozott áldozatokat; az elveket, melyek irányítják az életet a nyilvánosság előtt és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 00:53

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.20. 00:05

“Drága szeretett leányom, bár igazságtalannak tűnhet, hogy Isten gyermekeinek szenvedniük kell a hamis próféta és az Antikrisztus uralkodása alatt, ezt tudnotok kell: Egy bizonyos mértékben minden léleknek el kell viselnie a világban az elutasítás fájdalmát és a szenvedést – amelyet Én is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 18:08

"Megígérem nektek, hogy az üldöztetés rövid lesz, és hogy ti védelem alatt lesztek. Mert Én most rátok hagyom Szeretetem és Védelmem pecsétjét. Ezzel el fogjátok kerülni azok figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országotokban. A Pecsétem Üdvösségem Ígérete. Ezzel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 17:19

  Fejezd be a halogatást! "Nincs olyan dolog, mely ne sikerülne Krisztus segítségével, aki az erőt adja nekem." (Filippi 4:13 - LB fordítás)A Biblia öt olyan feladatról beszél, melyet a halogatás elhárításához meg tudunk tenni. 1. Fejezd be a mentegetőzést. "A lusta ember tele…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 10:26

A Biblia történelmi hitelessége "...lehetetlen, hogy Isten hazudjon..." (Zsidókhoz írt levél 6:18b)A Biblia megbízható, mert doktrinálisan és teológiailag is hibátlan. Továbbá erkölcs és etika kérdésében is pontos. Mindezeken felül a Biblia a történelmi hitelessége miatt is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 10:25

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok" 2018.02.27-03.05.  250 Euró (Magyaroszági csatlakozás esetén 200 Euró)  Ambrus Mária Magdolna (+4)074-663-0802 travel.magda@yahoo.com  Csíkszeredából induló zarándoklat, csatlakozási lehetőség az útvonalon,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 07:53

MOST TARTSATOK BÛNBÁNATOT, ÉS MOST TÉRJETEK MEG AMÍG VAN IDÕ! Rhodos,1988. július 3. Uram? Béke legyen veled gyermekem! Ecclesiám újra fog éledni, de elõtte még sokat fog szenvedni. Most van megpróbáltatása kezdetén. Vess egy pillantást igazságosságom kelyhére! (Csodaszép, értékes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 06:23

A bölcsesség nem állomás, ahová egyszer megérkezel. A bölcsesség maga az út; a te bölcsességed az, ahogyan utazol rajta. Aki túl sebesen vágtat, nem látja a tájat. Amikor engedelmesség helyett vitába szállsz, és józan eszedre bízod magadat, akkor káromolod Istent. Ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 05:22

  Békesség... A mai nap imádsága:Istenem! Sok a nyerészkedő, békétlen ember ebben a világban... URam, Te a kegyelmeddel kiolthatod lelkükben a profit utáni olthatatlan szomjúságukat! URam, mire vársz? Ne késlekedj, cselekedjél irgalmad szerint! ÁmenHiszen apraja-nagyja mind…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 04:19

  A jóság ereje „A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.” Róma 12:10 Néha azt gondoljuk, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, keménynek, konoknak és szenvedélymentesnek kell lennünk másokkal. Néhányan egészen odáig elmennek, hogy a jóságot…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.19. 00:24

“Drága szeretett leányom, kérlek, értesítsd Követőimet, hogy uralkodásom közel van.Nekik nem szabad félniük, mert bár a Töviskorona leereszkedett Helytartómra – akit Én, Jézus Krisztus neveztem ki, hogy uralkodjék a Szent, Katolikus és Apostoli Anyaszentegyház fölött, de gonoszul elűzték -, Én most…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.18. 18:25

Imádkozzunk keresztény testvéreinkért!   A Nemzetközi Ifjúsági Világtalálkozók koordinátora, Petra Larysza kért imát, mert pontos értesülései szerint, 22 keresztény misszionáriust, afgán iszlamisták halálra ítéltek és holnap (febr. 19-én) lesz a kivégzésük.Kérlek terjesszétek, hogy minél többen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.18. 18:14

"Irgalmasságodban reménykedem, Uram. Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt; jótéteményeiért dicsőítem az Urat. (Zsolt 12,6)" http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-02-19     "Második Eljövetelem még a ti életetekben fog bekövetkezni, gyermekeim.... A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.18. 17:01

Isten még nem végzett "Légy abban biztos, hogy aki elkezdte benned a jó munkát, teljes mértékben véghezviszi a Jézus Krisztus napjára" (Filippi 1:6 NIV)Mi emberek nagyszerű elkezdők, de nagyon rossz befejezők vagyunk. Vannak befejezetlen szimfóniáink, befejezetlen épületeink,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.18. 10:56