Hogyan kerüljük el a hajótörést?

„… a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik.” ApCsel 27:10

Pál apostol fogolyként utazott egy hajón, amely Palesztinából Rómába tartott. Miután már jó nagy utat megtettek a Földközi-tengeren, és kikötöttek Kréta szigetén, Isten parancsára Pál figyelmeztette a legénységet, hogy ne hagyják el a kikötőt, mert viharos időjárás közeledik. Ők azonban nem hallgattak rá, aminek a végeredménye hajótörés lett. Miért? Türelmetlenségük miatt! Tartani akarták magukat a menetrendhez (ld. ApCsel 27:9–12). Az igazság az, hogy ha megengedjük magunknak a türelmetlenséget, akkor gyakran keveredünk viharba. Egy lelkész írja: „Sok olyan, válságot átélt emberrel beszéltem, akik türelmetlenül várták, hogy házasságot köthessenek… hogy új állást kapjanak… vagy hogy a város másik részébe költözzenek. Nem szántak időt arra, hogy Istennel megbeszéljék a dolgot, így egyenesen belehajóztak a rájuk váró viharokba.” Ha nem várjuk meg azt a társat, akit Isten választana nekünk, a magányosság belehajszolhat a nem megfelelő személy karjába és egy boldogtalan életbe. Ha úgy hozunk pénzügyi döntéseket, hogy nem tanácskozunk először Istennel, akkor olyan adósságokba keveredünk, amiből évekig tart kimászni. Néha, amikor Isten nemet mond, az nem azt jelenti, hogy soha. Egyszerűen csak azt mondja ezzel, hogy „nem most”. Márpedig arra, amit ő tartogat, érdemes várni! Íme, valami, amit nem ártana észben tartanod: Isten azon dolgozik, hogy belülről felkészítsen, és ellásson mindazzal, ami szükséges ahhoz, amit számodra tervez. Igéje azt mondja: „aki hisz, az nem fut” (Ézsaiás 28:16 KJV), ne légy hát türelmetlen, ne siess el semmit! „Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged…” (Zsoltárok 37:34 Károli).


De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott.” ApCsel 27:11

 hajótörés

Íme, két további figyelmeztetés, ami segít elkerülni a hajótörést:

1) Ne hallgass a nem megfelelő emberek tanácsára akkor sem, ha állítólag „szakértők”! A Biblia azt mondja: „De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott.” A hajótulajdonos valószínűleg szakértőnek számított az üzleti életben, a kapitány pedig szakértője volt a hajózásnak. Ám egyikük sem volt képes meghallani Isten hangját. A lényeg: jól fontold meg, kit engedsz beleszólni az életedbe! Attól, hogy valaki világi téren sikeres, nem jelenti azt, hogy joga van lelki dolgokban tanácsot adni. „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket.” (1Thesszalonika 5:12–13). Kihez kellene fordulnod, amikor lelki vezetésre van szükséged? Olyan vezetőkhöz, akik elöl járnak Isten munkájában, és már bizonyították, hogy méltók szeretetedre és tiszteletedre.

2) Ne feledd, hogy néha a többség is téved. „… a többség úgy döntött, hogy továbbhajóznak onnan, hátha eljutnak Főnixbe” (ApCsel 27:12). Tény, hogy a többség is tévedhet! Emlékszel, mi történt, amikor Mózes elkezdte a népet az Ígéret földje felé vezetni? A többség vissza akart fordulni Egyiptomba. De tévedtek – halálosan tévedtek – és elvesztek a pusztában. Nagy bajba tudjuk sodorni magunkat, ha a többség véleményére adunk és a népszerű ötleteket követjük. Hallgass Isten hangjára, akkor mindig a helyes irányba fogsz tartani. „Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsoltárok 25:9).„… enyhe déli szél kezdett fújni…” ApCsel 27:13 RÚF

Nem engedheted meg magadnak, hogy csak a körülmények irányítsanak.

„Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta közelében. Nemsokára azonban a sziget irányából lecsapott az Eurakvilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele.” (ApCsel 27:13–15 RÚF).

Ostobaság figyelmen kívül hagyni, amit Isten mond, akkor is, ha a körülmények ellentmondani látszanak. Talán most jónak tűnnek a dolgok, de könnyen lehet, hogy mégis egy vihar felé hajózol. Azt mondod, ez biztosan jó döntés, mert jól érzed magad miatta? Azt hiszed, nem lehet valami rossz, ha jólesik? Az érzéseink hazudhatnak, és ha Isten azt mondja: „várj a kikötőben”, akkor jobb, ha azt teszed, mert az ördög nemkívánatos körülményeket képes utadba sodorni, ha kihajózol a nyílt tengerre. Figyeld csak, amikor „enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat.”

Amikor fontos döntéseket kell meghoznod életedben, állj rá ezekre az igékre:

„Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat!” (Zsoltárok 5:9).

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem” (Zsoltárok 25:5).

„Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen” (Zsoltárok 27:11).

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” (Zsoltárok 143:10).

Ha így imádkozol, Isten megmutatja a helyes utat.
MEGADOM MAGAM

„…de a te szavadra mégis..." (Lukács 5:5)

Ha nem vesszük tudomásul, és működünk együtt a gravitáció törvényével, nem tudunk repülni. Ha nem fogadjuk el a közgazdaságtan törvényeit, és nem működünk együtt velük, nem tudunk sikert elérni az üzleti életben. Érted már a lényeget? Nem gyengeség az, ha megadod magad Istennek, hanem bölcsesség! Csak egy bolond áll ellen Istennek, hiszen ez olyan harc, amelyben úgysem győzhetünk. Csak ha megadjuk magunkat Neki, akkor kapjuk meg az erőt ahhoz, hogy sikert érjünk el abban, amire Ő elhívott. A megadást engedelmességgel tudjuk bemutatni. Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk: „Igen, Uram", bármit is kér. Nem lehet azt mondani: „Nem, Uram" - ez ellentmondás. Hogy nevezhetjük Jézust Urunknak, ha nem vagyunk hajlandók engedelmeskedni neki? (Id. Lukács 6:46)

Péter bemutatta az igazi megadást, amikor Jézus azt mondta neki, hogy próbálja meg újra.
„…»Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra még­ is kivetem a hálókat.« S amikor ezt megtették, olyan nagytömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik" (Lukács 5:5-6). Azok az emberek, akik megadják magukat Isten­nek, engedelmeskednek akkor is, amikor úgy tűnik, ennek nincs semmi értelme. Ábrahám követte Istent anélkül, hogy tudta volna, mindez hová juttatja. Anna várt Isten időzítésére, anélkül, hogy tudta volna, mikor jön el az ideje. Mária csodát élt át, anélkül, hogy tudta volna, hogyan lehetséges ez. József bízott Isten tervében anélkül, hogy tudta volna, miért
történtek úgy a dolgok, ahogy. Mindegyikük feltétel nélkül megadta magát Istennek, és mindegyikük győzött. „Honnan tudom, hogy teljesen megadtam magam?" - kérdezzük magunktól. Ha bízunk Istenben, hogy elrendezi a dolgokat, ahelyett, hogy megpróbálnánk manipulálni másokat, erőltetnénk saját terveinket, vagy mindenáron mi akarnánk uralni a helyzetet. Nem nekünk kell mindent kézben tartanunk, egyszerűen csak el kell engednünk és hagynunk, hogy Isten elvégezze a maga módján.
Ha elkezdjük a dolgokat Isten szerint intézni, ahelyett, hogy a magunk feje után men­nénk, ennek három nagyszerű haszna lesz életünkben. Először is békességünk lesz: „Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád" (Jób 22:21 Károli). Másodszor szabadságot kapunk: „De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek... megszabadultatok a bűntől..." (Róma 6:17). Harmadszor erőt nyerünk: „Engedelmeskedjetek azért az Isten­nek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek" (Jakab 4:7). A makacs kísértéseket és nyomasztó problémákat legyőzi Krisztus, abban a pillanatban, amikor megadjuk ma­gunkat neki. Amikor Józsué Jerikó falai alá érkezett, Istennel találkozott, leborult és dicsőítette őt, feladta saját terveit, és ezt mondta: „Mit akar mondani szolgájának az én Uram?" (Józsué 5:14) Józsué megadása látványos győzelemhez vezetett. íme a para­doxon: a győzelmet a megadás hozza el! A megadástól nem gyengék, hanem erősek leszünk. Ha megadjuk magunkat Istennek, nem kell félnünk többé attól, hogy meg kell adnunk magunkat bármi másnak. William Booth,az Üdvhadsereg alapítója mondta: „Az ember erejének nagysága megadásának mértékében van." Végül mindenki megadja magát valaminek. Ha nem Istennek, akkor megadjuk magunkat mások véleményének és elvárásainak, a pénznek, a keserűségnek és haragnak, a félelemnek, vágyainknak vagy az énünknek. Szabadon megválaszthatjuk, hogy minek adjuk meg magunkat, de nem szabadulhatunk e döntésünk következményeitől. E. Stanley Jones mondta: „Ha nem adod meg magad Krisztusnak, akkor megadod magad a káosznak." A legna­gyobb példa Jézus. Keresztrefeszítése előtti éjszakán megadta magát Isten tervének, ezt mondva: „ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint Te". Ő a példa!
A huszadik század egyik vezető egyénisége Bili Bright volt, a Campus Crusade* szervezet alapítója. A Négy szellemi törvény című füzetkéje és a Jézus film által (melyet milliók lát­tak), több mint 150 millió embert nyert meg Krisztusnak. Amikor megkérdezték, miért tudta őt Isten ilyen hatékonyan használni, Bili így válaszolt: „Fiatal koromban szerződést kötöttem Istennel. Szó szerint leírtam, és a lap alján alá is írtam. A szerződés így hangzott: »A mai naptól Jézus Krisztus rabszolgája vagyok«." Képzeld el magad rabszolgaként, hoz­záláncolva egy evezőhöz, amelyet a dobszó ütemére húzol halálod napjáig!

A megadás nem csak a legjobb életmód - ez az egyetlen út az életre! Minden más megközelítés frusztrációhoz vezet. A Biblia a megadást „okos istentiszteletinek nevezi (Id. Róma 12:1). Legbölcsebb pillanataid mindig azok, amikor igent mondasz Istennek. Néha ez évekbe kerül, de végül rájössz, hogy Isten áldásainak legnagyobb akadálya életedben te magad vagy. Nem tudod betölteni Isten céljait, amíg csak saját terveidre és saját érdekeidre összpontosítasz. Amikor Isten el akarja végezni munkáját bensődben, ez a megadással kezdődik. Add hát át mindenedet Istennek: múltadat és mindazt, amit fájlalsz vagy szégyellsz benne, a jelen problémáit, a jövő célkitűzéseit, félelmeidet, álmaidat, gyengeségeidet, szokásaidat, sérelmeidet és gátlásaidat. Engedd Jézust a vezetőülésbe, és vedd le a kezed a kormánykerékről! Ne félj, ami az ő kezében van, az sohasem válik irányíthatatlanná! Add meg magad Krisztusnak, így kezelni tudsz min­dent, bármivel is próbál az élet.

* felsőoktatásban tanuló fiatalok között szolgáló missziós szervezet.
Szeretet

„…szeressük egymást…” (1János 4:7)
A szeretet lassú a gyanakvásra, de gyors a bizalomra; lassú az ítélkezésre, de gyors az igazolásra; lassú a sértésre, de gyors a védelemre; lassú a leleplezésre, de gyors az oltalmazásra; lassú a szidásra, de gyors az együttérzésre; lassú a lekicsinylésre, de gyors a másik megbecsülésére; lassú a követelésre, de gyors az adakozásra; lassú a kötekedésre, de gyors a segítségre; lassú a neheztelésre, de gyors a megbocsátásra. Jerry Cook beszél egy olyan gyülekezetről, ahol a tagok a következő fogadalmat tették egymásnak: „Sohasem fogok szándékosan olyat mondani vagy tenni, amivel megbántanálak. Mindig, minden körülmények között segíteni és támogatni foglak. Ha a földre estél, és képes vagyok felemelni téged, felemellek. Ha szükséged van valamire, ami nekem van, megosztom veled, sőt, ha szükséges, neked is adom. Nem számít, mit tudok meg rólad, nem számít, bármi is történik a jövőben – akár jó, akár rossz – az irántad való elkötelezettségem nem változik, és ez ellen semmit sem tehetsz.”
Az 1Korinthus 13:7-ben azt olvassuk a szeretetről, hogy: 1) „mindent hisz”. Ha valaki, akit szeretsz, kétséges helyzetbe kerül, a szeretet azt mondja: „Ő nem ilyen ember; biztosan nem így értette.” 2) „mindent remél”. A szeretet nem csupán azt látja, hogy az emberek milyenek, hanem, hogy milyenné lehetnek Isten kegyelme által. Ha engeded, Isten meg fogja tölteni szívedet ilyen szeretettel. 3) „mindent eltűr”. Amit itt az „eltűr” szóval fordítunk, az eredeti görög nyelvben: „alatta marad” (pl. tehernek). Ez egy harcászati fogalomként is használt kifejezés, azt jelenti, amikor a katonák a légió hadijelvényét beletűzték a földbe, és „alatta maradtak”, megvédték azt mindenáron. Olyan, mintha azt mondanád: „Nem moccanok innen, megállom a helyem szeretettel érted.” Ma add tovább másoknak azt a szeretetet, amit Istentől kaptál!
Te is közéjük tartozol?

„… ha az én népem…” (2Krónika 7:14 NKJV)

Nem olyan régen még virágzó gazdaságot ünnepeltünk. Hogy változnak az idők! Az égig szökő benzinárak rávesznek, hogy munkatársainkkal együtt autózzunk, vagy a garázsban hagyjuk a benzinfalóinkat, és buszra szálljunk. Azelőtt soha nem hallottunk „hitelválságról”, most némelyikünk otthonának saját tőkéje eltűnik, mint a köd, vagy elárverezik a lakást a végrehajtást követően. Az újságok főcímei arról szólnak, hogy Burmát cunami sújtotta és 100.000 ember meghalt. Földrengés rázta meg Kínát, és ezernyi gyermek veszett oda az iskolák romjai alatt. Árvizek pusztítanak az ország több részén… Úgy tűnik, hogy a biztonságérzetünk elillant, és komfortzónánk alapjaiban rendült meg.

De van egy egyre erősödő közvélekedés. Ha figyelsz, meg fogod hallani: „Itt az ideje, hogy keressük Istent, bűnbánatot tartsunk, megváltoztassuk életvitelünket.” Ez egy régi üzenet egy új nemzedéknek. „…[ha] megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” Azt mondod: „A körülöttem élő emberek nem így beszélnek.” Akkor vizsgáld meg, hogy milyen társasághoz tartozol! Jézus azt mondta, hogy ha vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.

Nem kell többségben lennünk ahhoz, hogy fordítsunk a dolgokon. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy ötven igaz ember is megmentheti Sodomát. Még egy elkényeztetett gyülekezetben is, amelynek az a szakterülete, hogy „mit fog tenni érted Isten, és hogyan vehet rá, hogy megtegye”, ott van egy maradék, akik tudják, mit jelent az ébredés, és hogy hogyan keressék Istent, amíg az el nem jön. A kérdés az, hogy közéjük tartozol-e?
VÁRJ, ÉS KÉSZÜLJ FEL!

„Betelt az idő…” (Márk 1:15)
A Biblia azt mondja: „Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: »Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa…« (Márk 1:14-15). Egy átlagos prédikátor három évet fordít arra, hogy felkészüljön szolgálatára, ami mondjuk harminc évig fog tartani. Jézus éppen fordítva tette. Harminc évet töltött azzal, hogy felkészüljön szolgálatára, ami csupán három évig tartott. Mi itt a lényeg? A felkészülés minősége meghatározza a véghezvitel minőségét. A világ legnagyszerűbb zongoristái több száz órát gyakorolnak egy-egy koncert előtt. Azért, mert tudják, hogy a felkészülés nehéz órái teszik lehetővé, hogy az előadáson a tőlük telhető legjobbat nyújtsák. Az ökölvívó világbajnokok nem a ringben lesznek bajnokká; ott csak kiderül róluk, hogy azok. Győzelmük a mindennapi edzés eredménye. Fejlődésed minden egyes szakaszában valami fontos történik. Például Isten ma bemutathat valakinek, aki fontos szerepet fog játszani az életedben mondjuk húsz vagy harminc év múlva. Ha nagyon sietsz, talán nem állsz meg elég időre ahhoz, hogy valódi kapcsolatot alakíts ki vele. Gondolj csak bele, mekkora veszteség lenne ez! A várakozás terved gyenge pontjaira is rávilágít. Nem történt még meg veled, hogy valamire visszatekintve ezt mondtad: „Köszönöm, Uram, hogy ettől megmentettél!”? Az élet minden fejezete és időszaka valami hasznot, valami gyümölcsöt tartogat, csak észre kell venned. Mielőtt Krisztus elkezdte volna szolgálatát, ezt olvassuk róla: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lukács 2:52). Jézus megértette az időzítés és az előkészület fontosságát. Hajlandó volt várni és felkészülni. Neked is ezt kell tenned!
Szerző: Andre Lowoa  2018.02.14. 00:40