Katolikus Egyházam már egy bizonyos ideje rettenetesen szenved a Sátán kezétől. Ők egyetlen egy alkalommal sem tudták békében teljesíteni szent kötelességeiket Velem szemben.Aztán ő, a gonosz, hogy biztosítsa még több kár okozását, elküldte saját szolgáit, hogy elvegyüljenek felszentelt szolgáim közé.

Ekkor történt, hogy a gonosz förtelem belépett Egyházamba.

Amikor azok, akik a lelkek táplálására voltak kijelölve, bűnt követtek el, Én voltam az, Jézus Krisztus, Akit megvádoltak és a vádlottak padjára ültettek.

Minden megtévesztés közül a legnagyobb az volt, amikor a gonosz arról győzte meg az embert, hogy Én voltam az, Jézus, a Katolikus Egyház feje, Aki becsapta az emberiséget.

Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem idejéig. Engem, mint a világ Megváltóját félredobni az ember bűne miatt, beleértve azokat is, akik a félrevezetett lelkekért felelősek, a ti bukásotok lesz.

Tanításaim Igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám Haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett.* Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.
Jézusotok”
” Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól.”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-szabadkomuvesek-beszivarogtak-foldi-egyhazamba-es-hamarosan-ahogyan-az-elore-meg-lett-jovendolve-az-egyhazszakadas-megosztottsagot-es-nyugtalansagot-fog-eloidezni-huseges-szolgaim-kozott/
—–
Római katolikus:
” SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Itt az alkalmas idő, hogy kiengesztelődjünk Istennel.
Testvéreim!
Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít titeket általunk.
Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki az Istennel! Ő a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem ismert (Jézust), hogy általa Isten igaz voltának részesei legyünk.
Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. Azt mondja ugyanis az Úr: „Amikor az időt alkalmasnak látom, meghallgatlak, és ha eljön az üdvösség napja, segítek rajtad.” Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja.
Ez az Isten igéje.
2Kor 5,20-6,2
….
Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. …”
” Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:”
——
Görög katolikus:

12 De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!

13 Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is.”


A Lélek kitöltése

3 Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.

2 Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.

3 Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.

4 A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.

5 De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.”

—–
—–
—–
Tóra:

“… 42 Állandó égőáldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre a kijelentés sátrának bejáratánál az Úr előtt, ahol kijelentem magam nektek, és beszélek veled.

43 Ott fogok megjelenni Izráel fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt.

44 Megszentelem a kijelentés sátrát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy papjaim legyenek.

45 Izráel fiai között fogok lakni, és Istenük leszek.

46 És megtudják, hogy én, az Úr, vagyok az Istenük, aki kihoztam őket Egyiptomból, mert köztük lakozom én, az Úr, az ő Istenük.”

—–

—-
Something Biblical is Going On!

Szerző: Andre Lowoa  2018.02.13. 18:43