A testvér hozzám tartozik A közösségi lelkiség mindenekelőtt azt jelenti, hogy szívünk tekintetét a bennünk lakó Szentháromság misztériumára szegezzük, akinek fényét fel kell ismernünk a mellettünk élő testvérek arcán is.A közösségi lelkiség ezen túl azt is jelenti,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.21. 08:33

A hatalom csöndes kísértése A szolgálat kérdése mellett és azzal szoros összefüggésben foglalkoznunk kell az egyházi tekintély gyakorlásának kérdésével is.Összefoglalva elmondható, hogy az egyházi tekintélyt nem szabad mások feletti uralomként gyakorolni, hanem csakis a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.21. 08:32

A szeretetnek a lelke nem abban áll, hogy elnézzük az ellenség hibáit, hanem abban, hogy szeretjük annak érdemeit. Ahogy az apa ül a fotelben, még forrongnak benne a nap eseményei, ahogy a főnöke megint újraíratta vele a prezentációját, ahogy a kollégája 3 nappal a projekt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.21. 04:41

Alkohol... A mai nap imádsága:URam! Szabadságot adtál, s mi szabadosságá változtattuk. Lehetőséget adtál, s mi visszaéltünk vele. Egészséget adtál, s mi beteggé tettük magunkat... URunk! Kegyelmezz nekünk, hogy el ne vesszünk - örökre! Ámen Nóé elkezdte a földet művelni,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.21. 04:36

A család és a barátok ellenére „…ezért küldettem.” (lukács 4:43)Miután hazatérve hűvös fogadtatás várta, Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában” (Márk 6:4). Más helyeken…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.21. 00:42

"Leányom, te, mint a 7. hírnök*, arra voltál kiválasztva, hogy az Igazságról tájékoztasd gyermekeimet.... Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek népemet megtisztítani, beleértve azokat is, akik elfogadják felszólításomat, hogy kövessenek Engem, valamint azokat a lelkeket is, akikből hiányzik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 17:10

Anyagiak... A mai nap imádsága: Uram! Ments meg az anyagiak kísértéséről, s add, hogy Rád figyelve hálát adhassak Neked gondoskodó szeretetedért! Ámen   "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 11:29

5 győztes döntés Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Korinthus 5:17Tegnap megtanultuk, hogy végső soron a személyiséged a döntéseiden alapszik. Itt van 5 győztes döntés, amik segítenek meghatározni a sorsod. 1. Dönthetsz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 10:36

HANGOS KÖNYV VAGY TE IS 2001. december 10. Ó Uram, emelj fel, amikor attól félek, hogy tévedésbe esem! Mutasd meg, hogy a Te jelenlétedben, ragyogó világosságodban járok! Engedd hallanom angyalaid szárnya rebbenését és szentjeid lantját! Nem szeretnék aggódni e világ nagy eseményei, csodái…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 08:48

A lelkigyakorlatot vezeti: Bocsa József piarista atya Török Iván pszichológus, mentálhigiénés tanácsadó, szenior szupervizor   A lelkigyakorlat ideje: 2018. február 9. (péntek) 12 órától - február 11. (vasárnap) délutánig/13 óráig   A lelkigyakorlat helye: Kármelita Rendház (5440…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 08:44

A szétszórtság A lelkipásztori gondoskodás gyakran nagyon sok dologban elkötelezi a lelket, ezért képtelenné válik arra, hogy mindennel foglalkozzon, mindent ellásson a túl sok aggodalomtól gyötörten. A bölcs (a Prédikátor könyvében) megfontolt szavakkal int: „Fiam, ne…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 08:29

A legfőbb közösségi szolgálat A püspökök, a papok és a diakónusok szolgálatuk és koruk tekintetében elöljárók, de eközben tudniuk kell, hogy egyenlők a többiekkel. Testvérek, és azok is maradnak, sőt, létüknél fogva – éppen mert elöljárók – nem mások, mint…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 08:22

A gondolatok sokszor fészkek, melyekbe minden gonosz madár lerakhatja tojásait. Ahol sok a fény, ott sok az árnyék is. „Aki könyörül a szegényen, az dicsőíti Istent.” (Péld 14,31) Ha az ember végigmegy egy fővárosi utcán, fél óra alatt annyi rászoruló szólítja meg,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 07:29

  A jó házasság tízparancsolata „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt!” (Zsidók 13:4) Íme a jó házasság tízparancsolata: 1) Isten azt mondta, hogy „legyen megbecsült a házasság”, tehát maradjatok hűségesek egymáshoz. Mindenki másról lemondva házastársad legyen az első helyen – nem az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.20. 00:36

“Drága szeretett leányom, legnagyobb kívánságom, hogy lássam, amint a hitetlenek Szent Szavamat olvassák. Hacsak mindössze néhány percre is, de kísértést éreznének arra, hogy újra és újra visszatérjenek Írásomhoz. Mivel a Sátán megtéveszti a világot, elhitetvén azt, hogy ő nem létezik, és hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 18:49

"Leányom, Számomra az idő már nagyon rövid, hogy megmentsem az emberiséget.Leányom, olyan sok lesz az elvárás tőled és olyan gyors, hogy még lélegzetvételhez is alig fogsz jutni.Mostantól kezdve sok kinyilatkoztatás lesz közölve veled, hogy gyermekeim tudják, hogyan kell…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 17:04

Három kérdés, ami segít kezelni az érzéseidet   “Mostantól fogva, tehát, Isten akarata által irányítva kell leélnetek a hátralevő földi életeteket és nem emberi kívánságok szerint." (1 Péter 4:2 TEV fordítás)   A Biblia azt mondja az 1 Péter 4:2-ben: “Mostantól fogva, tehát, Isten akarata…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 10:29

A bölcs ember tudja, hogy Isten mindig vele van Isten mindig éber, folyamatosan őrködik azok felett, akik teljesen elkötelezettek felé. (2 Krónikák 16:9 MSG fordítás)Amikor Isten ad neked egy feladatot, akkor biztos lehetsz benne, hogy belefutsz majd késésekbe, nehézségekbe, kerülőutakba vagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 10:28

Egység... A mai nap imádsága: Uram! Formálj, hogy akaratodat teljesíthessem! Ámen És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi, mindenkiben ugyanaz. 1 Kor 12,6 Mi sem bizonyítja jobban, hogy Isten teremtményei vagyunk, ha nem az hogy alig tudunk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 09:21

ÉN, A MAGASSÁGBELI, AZÉRT EMELTELEK FEL, HOGY AZ EGYSÉG PÉLDÁJA LÉGY 1993. szeptember 30. Uram, Te Szent és Hûséges! Igaz tanításod világosságot adott nekem. Te vagy a világ Világossága. Te, a Magasságbeli Fia, engem, az érdemtelent választottaid sorában neveltél. Neved legyen áldott! Szent…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 08:29

A pap korunk kihívásai között 1) A papi szolgálat teológiai önazonossága. – A II. Vatikáni Zsinat azt tanítja, hogy a szolgálati papság a hívek egyetemes papságának szolgálatára van rendelve, és hogy mindenki, jóllehet minőségileg eltérő módon, Krisztus egyetlen papságában részesedik.2) A mai…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 08:17

A példa ereje Az Egyháznak részt kell vennie a világ dolgaiban, az emberi közösség életében, de nem uralkodva, hanem úgy, hogy segít és szolgál.Meg kell mutatnia a legkülönbözőbb területen tevékenykedő embereknek, hogy mit jelent Krisztussal élni, mit jelent „másokért lenni”. Az Egyháznak különösen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.19. 08:16