A következő próféciák melyeket az Isteni Irgalmasságról elnevezett látnoknő által kapott a világ az Antikrisztus uralkodásának részleteit tárják az emberek elé. "Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Híveim, legyetek készen, hogy harcolni tudjatok az Én…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 18:03

"Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánkZsid 1,1-6""A globális gyónás után, amikor a legtöbb ember rendkívüli kegyelmekben és áldásokban fog részesülni, Második Eljövetelem útját fogom előkészíteni.Az emberiségnek el kell fogadnia, hogy szinte elérkezett az idő ezen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 17:21

Legyenek Isten szerinti és szeretetteljes elkötelezettségeid "Mivel körülöttünk minden el fog olvadni, milyen szent és istenfélő életet kellene éljetek!" (2Péter 3:11 LB fordítás)Az elkötelezettségeid fejleszthetnek vagy romba dönthetnek, de mindenképpen meghatároznak téged! Mondd el, hogy mire…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 10:27

A hit Isten ellenszere a félelemre „Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele” (4Móz 13:30)Félelmeinket úgy tudjuk legyőzni, hogy hittel követjük Jézust. A hitünk teszi lehetővé, hogy ne bizonytalanul, hanem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 10:25

Békéért és felismerésekért. A mai nap imádsága: Uram, Istenem! Életem rövidke idejét a Te kezedbe helyezem, hogy minél többször megtapasztalhassam benne örökkévaló szeretetedet! Ámen   Azután megformálta az URisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. 1 Móz 2,7 Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 09:25

A BÖLCSESSÉGET AZ EGYSZERÛ GYERMEKEK KAPJÁK 1990. április 30. Uram, Istenem, védj meg minket szeretetedben, emelj fel világosságodba, és bocsáss meg nekünk végtelen irgalmadban! Tégy erõssé a hitben! Egyesíts, hogy egyek legyünk, és együtt mondhassuk egy szent tabernákulum körül: “Egy az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 09:21

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 07:53

A gyáva ember reszket a harc előtt, a bátor remeg a győzelemért. (Spurgeon) A REMÉNY Én vagyok a remény! Akármilyen kemény, hideg legyen a tél, ha én veled vagyok, szíved tavaszt remél. Zárj be a szívedbe, őrizz, – mert csak az él, aki sötét éjben, örömben, bánatban, remél – egyre remél! A testi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 06:25

" Ó Legdrágább Vér,mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket és az egész világot! " Amen.

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 06:00

A klerikalizmus ellenszere A klerikalizmus az a Jézus által világosan elítélt torzulás, amelynek ki van téve minden, a vallási élet területén tevékenykedő „szakmabeli”. Abban nyilvánul meg, hogy magasabb rendűnek érzik magukat, vagy úgy prédikálnak másoknak, hogy közben ők maguk nem élik meg azt,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 05:48

A mise: sok szív… egy szív A szentmise a keresztény közösség egyik eredendő, központi cselekedete, amelyben az Egyház tagjai egy testként jelennek meg az oltár színe előtt. Szerves papi egységet alkotnak, kifejezik tiszteletüket a legszentebb áldozat bemutatásában, és a szentáldozás által tényleges…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 05:47

Az intenzív osztály várójában „…és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1Korinthus 13:2)Folyton azt mondogatjuk, hogy a kapcsolatok fontosabbak számunkra, mint bármi más, de a cselekedeteink nem ezt mutatják. Minduntalan becsapjuk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.08. 00:25